Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum Συντάχθηκε για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum Συντάχθηκε για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum Συντάχθηκε για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

2 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 Η ταυτότητα της έρευνας Η συνδρομητική ποσοτική έρευνα METRON FORUM διεξάγεται σε τετραμηνιαία βάση από την εταιρεία ερευνών METRON ANALYSIS σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας και επαγγελματικής πρακτικής της ESOMAR, του ΣΕΔΕΑ και της WAPOR, των οποίων η METRON ANALYSIS είναι μέλος. •Τύπος έρευνας: •Τύπος έρευνας: Τετραμηνιαία συνδρομητική ποσοτική έρευνα με προσωπικές συνεντεύξεις σε νοικοκυριά με χρήση κάλπης και ημιδομημένου ερωτηματολογίου που περιελάμβανε και ανοικτές ερωτήσεις. •Περιοχή Έρευνας: •Περιοχή Έρευνας: Το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και των νήσων Αιγαίου/Ιονίου. •Μέγεθος δείγματος:2.200 •Μέγεθος δείγματος: Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ήταν 2.200 και το επιτευχθέν 2.195 πολίτες-ψηφοφόροι ηλικίας 18 ετών και άνω. •Χρόνος διεξαγωγής: •Χρόνος διεξαγωγής: Η έρευνα πεδίου διεξήχθη από 28/2 έως 13/3/2006.

3 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 Η ταυτότητα της έρευνας •Επιλογή δείγματος: •Επιλογή δείγματος: Η επιλογή του δείγματος έγινε με τη μέθοδο της Τρισταδιακής δειγματοληψίας. –Στο πρώτο στάδιο επελέγησαν 221 οικοδομικά τετράγωνα διεξαγωγής της έρευνας, αναλογικά του πληθυσμού (proportional to size sampling) βάσει του αρχείου απογραφής 2001 της ΕΣΥΕ. –Στο δεύτερο στάδιο με συστηματική δειγματοληψία (systematic sampling), μέσα σε κάθε επιλεγείσα περιοχή επελέγησαν τα νοικοκυριά διεξαγωγής της έρευνας. –Τέλος στο τρίτο στάδιο, με απλή τυχαία δειγματοληψία επελέγησαν οι ερωτώμενοι (ηλικίας 18 ετών και άνω). Έτσι εξασφαλίστηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγματικού πληθυσμού. •Προσωπικό Field: •Προσωπικό Field: Εργάσθηκαν 9 επόπτες και 76 ερευνητές.

4 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 •Πρόθεση ψήφου: •Πρόθεση ψήφου: Οι ερωτώμενοι συμπλήρωσαν έντυπο ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια το τοποθέτησαν σε κάλπη χωρίς τη μεσολάβηση του ερευνητή. Το έντυπο ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τα κόμματα με κοινοβουλευτική παρουσία και τα ακόλουθα κόμματα: Ένωση Κεντρώων και Λ.Α.Ο.Σ., ενώ ο ερωτώμενος συμπλήρωνε ο ίδιος τυχόν προτίμηση σε κόμματα εκτός των προαναφερθέντων καθώς και απαντήσεις όπως “Λευκό”, “Άκυρο”, “Δεν έχω αποφασίσει”, “Δεν απαντώ”. •Δειγματοληπτικό σφάλμα: •Δειγματοληπτικό σφάλμα: Το μέγιστο δειγματοληπτικό σφάλμα είναι ±2,1% με βαθμό εμπιστοσύνης 95%. •Σταθμίσεις: •Σταθμίσεις: Προκειμένου να εξισορροπηθούν τυχόν παράγοντες μεροληψίας το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς το φύλο, την ηλικία, την αστικότητα και την εκλογική συμπεριφορά των ερωτώμενων (Βουλευτικές 2004). •Ελάχιστες βάσεις: •Ελάχιστες βάσεις: Όπου οι βάσεις των ερωτώμενων είναι μικρότερες των 100 ατόμων, τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Ο πελάτης/παραλήπτης του παρόντος υποχρεούται να μην παραδώσει τα αποτελέσματα της έρευνας METRON FORUM σε τρίτους και να μην τα δημοσιεύσει ή καθ’οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποιήσει, εκτός εάν άλλως έχει ρητώς συμφωνηθεί. Η ταυτότητα της έρευνας

5 Συνταγματική Αναθεώρηση και Αυτοδιοίκηση

6 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Κατά τη γνώμη σας η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, να έχει περισσότερες, τις ίδιες ή λιγότερες αρμοδιότητες από όσες έχει σήμερα;’

7 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 * Βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Κατά τη γνώμη σας η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, να έχει περισσότερες, τις ίδιες ή λιγότερες αρμοδιότητες από όσες έχει σήμερα;’ (2)

8 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Κατά τη γνώμη σας η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, να έχει περισσότερες, τις ίδιες ή λιγότερες αρμοδιότητες από όσες έχει σήμερα;’ (3)

9 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Κατά τη γνώμη σας η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, να έχει περισσότερες, τις ίδιες ή λιγότερες αρμοδιότητες από όσες έχει σήμερα;’ (4)

10 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Κατά τη γνώμη σας η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, να έχει περισσότερες, τις ίδιες ή λιγότερες αρμοδιότητες από όσες έχει σήμερα;’ (5)

11 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Αν δοθούν, περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσον αφορά στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο έλεγχος και η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, ή όχι;’

12 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 * Βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Αν δοθούν, περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσον αφορά στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο έλεγχος και η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, ή όχι;’ (2)

13 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Αν δοθούν, περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσον αφορά στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο έλεγχος και η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, ή όχι;’ (3)

14 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Αν δοθούν, περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσον αφορά στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο έλεγχος και η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, ή όχι;’ (4)

15 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Αν δοθούν, περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσον αφορά στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο έλεγχος και η διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, ή όχι;’ (5)

16 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Σήμερα υπάρχουν συνταγματικά κατοχυρωμένοι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση να αποτελέσει, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, η Περιφέρεια τον Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και να εκλέγεται ο Περιφερειάρχης;’

17 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 * Βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Σήμερα υπάρχουν συνταγματικά κατοχυρωμένοι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση να αποτελέσει, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, η Περιφέρεια τον Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και να εκλέγεται ο Περιφερειάρχης;’ (2)

18 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Σήμερα υπάρχουν συνταγματικά κατοχυρωμένοι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση να αποτελέσει, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, η Περιφέρεια τον Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και να εκλέγεται ο Περιφερειάρχης;’ (3)

19 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Σήμερα υπάρχουν συνταγματικά κατοχυρωμένοι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση να αποτελέσει, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, η Περιφέρεια τον Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και να εκλέγεται ο Περιφερειάρχης;’ (4)

20 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Σήμερα υπάρχουν συνταγματικά κατοχυρωμένοι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης. Συμφωνείτε, ή διαφωνείτε με την πρόταση να αποτελέσει, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, η Περιφέρεια τον Β΄ Βαθμό Αυτοδιοίκησης και να εκλέγεται ο Περιφερειάρχης;’ (5)

21 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Νομίζετε ότι η θεσμοθέτηση, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για τη σωστή αντιμετώπιση υπερτοπικών προβλημάτων ή όχι;’

22 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 * Βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Νομίζετε ότι η θεσμοθέτηση, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για τη σωστή αντιμετώπιση υπερτοπικών προβλημάτων ή όχι;’

23 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Νομίζετε ότι η θεσμοθέτηση, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για τη σωστή αντιμετώπιση υπερτοπικών προβλημάτων ή όχι;’

24 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Νομίζετε ότι η θεσμοθέτηση, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για τη σωστή αντιμετώπιση υπερτοπικών προβλημάτων ή όχι;’

25 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Νομίζετε ότι η θεσμοθέτηση, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για τη σωστή αντιμετώπιση υπερτοπικών προβλημάτων ή όχι;’

26 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση η Αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με νέους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της;’

27 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 * Βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση η Αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με νέους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της;’ (2)

28 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση η Αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με νέους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της;’ (3)

29 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση η Αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με νέους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της;’ (4)

30 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση η Αυτοδιοίκηση να ενισχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με νέους πόρους για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της;’ (5)

31 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Πιστεύετε ότι η ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης πρέπει να περιληφθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή όχι;’

32 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 * Βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Πιστεύετε ότι η ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης πρέπει να περιληφθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή όχι;’ (2)

33 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Πιστεύετε ότι η ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης πρέπει να περιληφθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή όχι;’ (3)

34 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Πιστεύετε ότι η ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης πρέπει να περιληφθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή όχι;’ (4)

35 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Πιστεύετε ότι η ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης πρέπει να περιληφθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή όχι;’ (5)

36 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Πως αξιολογείτε το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θετικά ή αρνητικά;’

37 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 * Βάση μικρότερη των 100 ατόμων ** Λευκό/Άκυρο/Δεν ψήφισαν/Κανένα/ΔΑ ‘Πως αξιολογείτε το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θετικά ή αρνητικά;’ (2)

38 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Πως αξιολογείτε το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θετικά ή αρνητικά;’ (3)

39 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Πως αξιολογείτε το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θετικά ή αρνητικά;’ (4)

40 Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum 12 – Μαρ-06 ‘Πως αξιολογείτε το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Κυβέρνησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, θετικά ή αρνητικά;’ (5)


Κατέβασμα ppt "Πανελλαδική Έρευνα Metron Forum Συντάχθηκε για το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google