Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ, ΩΣΤΕ Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΝΑ ΛΕΙΩΝΕΙ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΦΩΤΙΖΕΙ ΣΑΝ ΤΟ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΩΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ Κυριακή, 22 Μαρτίου- Δ’ Κυριακή Νηστειών. Όρθρος…………………….8:45πμ. Θεία Λειτ…………………….….10:00πμ Τετάρτη, 25 Μαρτίου- * Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.Θ. Λειτ…………………………………………………………..9:30πμ Παρασκευή, 27 Μαρτίου-* Ακάθιστος Ύμνος.............................................................................................................7:00μμ Κυριακή, 29 Μαρτίου- Κυριακή Ε' Νηστειών. Όρθρος………………………..8:45πμ. Θεία Λειτ…………………..10:00πμ Τετάρτη, 1 Απριλίου- Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία ……...………………………………………….……….............…7:00μμ Παρασκευή, 4 Απριλίου- *Σάββατο του Λαζάρου. Θ. Λειτουργία.......................................................................... 9:30πμ Θεία Κοινωνία και πρόγευμα δια τα παιδιά…………….........................................................................................11:00πμ Κυριακή, 5 Απριλίου-*Κυριακή των Βαΐων. Όρθρος…………………..……8:45πμ. Θεία Λειτ…………………....10:00πμ Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο θα προσφέρει γεύμα από ψάρι στο Χώλ της εκκλησίας μας. Προσκαλείστε όλοι! Πώληση πασχαλινών λουλουδιών από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα. Ακολουθία του Νυμφίου…………………..7:00μμ WEEKLY SERVICES www.agia-markella.org Page 2Page 7 Upcoming Events and Announcements ATTENTION! Thursday, 26 March- Parish Council meeting………………………………...…..8:30pm Sunday, 29 March- Greek Independence Day Parade in New York City. Saturday, 4 April- Saturday of Lazarus Palms and Pancakes breakfast in the church Social Hall following Divine Liturgy. Sunday, 5 April- Palm Sunday Luncheon provided by the Parish Council following Divine Liturgy in the Church Social Hall. Friday, 17 April- Joy Meeting ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.....Παρακαλούμε θερμά να κλείσετε το σήμαντρο του τηλεφώνου πριν την είσοδο σας εις τον ναό. Εάν υπάρχει ανάγκη να τηλεφωνήσετε, τότε εξέρχεστε του ναού και τηλεφωνείτε ή γράφετε το μήνυμα σας. Ευχαριστούμε. CELL PHONES PLEASE!.....we kindly request that upon entering the church you must turn off or silence your phones. If you must make a call or text you must exit the church and do so. We thank you for you understanding. Sunday, 22 March- 4 th Sunday of Lent. Orthros…………………………….…..8:45am. Div. Lit………………….......10:00am Wednesday, 25 March- The Annunciation of the Theotokos. Div. Lit…..……………….…..…………………………..9:30am Friday, 27 March- The Acathist Hymn. Div. Lit……………………………..……….………………………………...……..7:00pm Sunday, 29 March- 5 th Sunday of Lent. Orthros……………………………8:45am. Div. Lit……………………...…...10:00am Wednesday, 1 April- Presanctified Liturgy…………………………………………………………………………...……...7:00pm Friday, 3 April- Presanctified Liturgy……………………………………..…………………………………..…….….….….7:00pm Saturday, 4 April- Saturday of Lazarus. Orthros and Divine Liturgy………………………………………...….9:30-11:00am Holy Communion for children…………………………………….................................................................................11:00am Communion Breakfast for all Children by PTA at church hall and preparing Palm Crosses with Fr. Sarantis. Sunday, 5 April- Palm Sunday. Orthros…………………………....8:45am. Div. Lit…………………………………..10:00am *Fish luncheon will be served at the church hall by the Parish Council. All are invited!!! Easter Flower Sale by the Ladies of Philoptochos. *Palm Sunday Evening the Service of the Nymphios…….....…………………………………..………………...…..…7:00pm Sunday School Is Open! All Greek School children must attend Sunday School. Sunday School will begin at 10:30 and meet in the first couple of pews for 5 minutes with Fr. Sarantis, and then they will resume class in the downstairs classrooms.

2 Page 3 Page 6 Ανακοινώσεις - Announcements Welcome and Good Morning Welcome to the St. Markella Greek Orthodox Church! If you are visiting us for the first time, we are honored to have you with us! The Divine Liturgy offers us communion with our Lord and Savior Jesus Christ through hymns and prayers, the hearing of the Holy Gospel, and the Holy Eucharist. It is a time of personal and corporate prayer, and in the words of our Lord: For where two or three are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Please note that only those who are baptized and/or confirmed in an Eastern Orthodox Church and are in good standing in the Orthodox faith may participate in the Holy Sacraments of the Church, including receiving Holy Communion. At the end of the Liturgy, you are invited to come up and receive blessed holy bread, called "antidoron". If you have questions about this, please feel free to ask our priest! We invite you to join us after this morning's Liturgy for coffee hour. Please take the time to visit our website (www.agia-markella.org) for regular updates as well as interesting articles and links. Furthermore, it will be a great pleasure for Fr. Sarantis to meet you. May God bless you and, again, welcome.www.agia-markella.org LENTEN AND HOLY FLOWER OFFERINGS Please consider one of these items for the heath of your family or in Memory of a loved one One of the many beautiful traditions which accompany the celebration of the Greek Orthodox Holy Week is for the faithful of the Church to bring a flat white sheet to be used during the services when we take Jesus down from the Cross on Good Friday afternoon. Upon the completion of the 40 days after the Resurrection of Christ, Ascension Thursday, these sheets are returned to the faithful and are to be kept in each person’s home. Upon the passing away of a loved one, it is traditional to take this sheet, which was once blessed by carrying the body of the Lord, and place it over our loved one on the day of his or her funeral. Please bring only one sheet per family, and in blue ink, write your family name and “ Easter 2015” on the sheet so it can be returned to you after the Feast of the Ascension. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- For the Lenten and Holy Flower offerings please contact the church office at 516-783- 5760 or fill out the form below. Thank You! 5 Icons for the Salutations @ $95.00 each 8 donations of 35.00 for the daffodils for the Veneration of the Cross 1 Icon for Sunday of Orthodoxy @ $95.00 each 1 Large Icon of the Annunciation @ $125.00 1 Icon of the Nymphios for Palm Sunday @ $95.00 1 Icon for Palm Sunday $95.00 2 Vases of Yellow & White roses for the Altar Table on Palm Sunday @ $150.00 1 Icon of The Last Supper for Holy Wednesday @ $95.00 Wreath Crowns/Floral Arrangements for the Cross on Holy Thursday @ $150.00 (as many as you would like to donate) Icon for Holy Thursday @ $95.00 Rose Petals @ $150.00 9 bunches of Bay Leaves @ $30.00 each 1 Large Icon of the Taking Down of the Lord from the Cross @ $125.00 1 Large Icon of the Tomb of Christ @ $125.00 1 Icon of Women at the Tomb for Holy Saturday morning @ $95.00 1 Icon of the Resurrection @ $95.00 1 Resurrection Banner @ $150.00 2 Icons on Iconostasion @ $200.00 1 Dome for the Epitaphio @ $225.00 50 Lily Plants @ $12.00 each Lavender Roses for the Epitaphio @ $160.00 total 10 Bunches of Dendrovias @ $25.00 each 10 Buckets of Purple Stock @ $20.00 each 3 Dozen Gardenias @ $50.00 a dozen Epitafio flowers.$$$$$ I would like to offer $___________ toward the flowers for the above. Name______________________________ Address________________________________ Phone____________________________________ Memorial Service- μνημόσυνο ╬ Σήμερα 29 Μαρτίου - εορτάζουμε το 40 ήμερο μνημόσυνο της αδελφής εν Κυρίω Χρυσάνθη Τσακος, και του αείμνηστου αδελφού εν Κυρίω Στυλιανού Μαλαφή. Η αδελφική ώρα προσφέρεαι από τη οικογένεια. Αιωνία η μνήμη αυτών. ╬ Today, 29 March- we are celebrating the 40 day memorial service for our beloved sister in the Lord Chrysoula Tsakos. May Her memory be eternal. The fellowship hour is offered by the family.

3 Page 5Page 4 Κυριακ ὴ Δ’ τ ῶ ν Νηστει ῶ ν ( Ἰ ωάννου τ ῆ ς Κλίμακος) ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ´ 17 - 31 CHURCH OFFICE HOURS Monday- Friday 9:00am-2:00pm Father’s Office Hours Monday – 9am-2pm Tuesday – 9am-2pm Wednesday- 9am-2pm Thursday – 9am-2pm Friday- 9am-2pm If Pastoral assistance is needed outside of posted office hours, kindly phone the Parish Office and your needs will be addressed in a timely fashion. (516-783-5760). Η συντροφιά των χρυσών χρόνων! Η ομάδα των ηλικιωμένων έχει ανασυνταχθεί. Η συνάντησης λαμβάνει χώρα κάθε Πέμπτη, από τις 12 μεσημέρι έως τις 2 το απόγευμα προς το παρόν στην αίθουσα της εκκλησίας. Παρακαλείσθε να έρθετε και να ενωθείτε μαζί μας! Senior Citizens - Golden Stars Our Senior Citizens Group has been regrouped and meets every Thursday at noon until 2pm for now, in the church hall. Please come and join us! The Gospel of Mark 9:17-31 4 th Sunday of Lent At that time, a man came to Jesus kneeling and saying: "Teacher, I brought my son to you, for he has a dumb spirit; and wherever it seizes him it dashes him down; and he foams and grinds his teeth and becomes rigid; and I asked your disciples to cast it out, and they were not able." And he answered them, "O faithless generation, how long am I to be with you? How long am I to bear with you? Bring him to me." And they brought the boy to him; and when the spirit saw him, immediately it convulsed the boy, and he fell on the ground and rolled about, foaming at the mouth. And Jesus asked his father, "How long has he had this?" And he said, "From childhood. And it has often cast him into the fire and into the water, to destroy him; but if you can do anything, have pity on us and help us." And Jesus said to him, "If you can! All things are possible to him who believes." Immediately the father of the child cried out and said, "I believe; help my unbelief!" And when Jesus saw that a crowd came running together, he rebuked the unclean spirit, saying to it, "You dumb and deaf spirit, I command you, come out of him, and never enter him again." And after crying out and convulsing him terribly, it came out, and the boy was like a corpse; so that most of them said, "He is dead." But Jesus took him by the hand and lifted him up, and he arose. And when he had entered the house, his disciples asked him privately, "Why could we not cast it out?" And he said to them, "This kind cannot be driven out by anything but prayer and fasting." They went on from there and passed through Galilee. And he would not have any one know it; for he was teaching his disciples, saying to them, "The Son of man will be delivered into the hands of men, and they will kill him; and when he is killed, after three days he will rise." Και λαβών τον λόγον ένας από το πλήθος είπε· “Διδάσκαλε, έφερα προς σε το παιδί μου, που έχει καταληφθή από πονηρόν πνεύμα, το οποίον του έχει αφαιρέσει την λαλιάν. Και εις όποιον τόπον το καταλάβει, το συγκλονίζει και το ρίπτει κάτω και το κάνει να αφρίζη, να τρίζη τα δόντια του και να μένη ξηρόν και αναίσθητον. Και είπα στους μαθητάς σου να διώξουν αυτό το πονηρόν πνεύμα, και δεν ημπόρεσαν”. Ο δε Ιησούς απεκρίθη εις αυτόν και είπε· “ω γενεά, που μένεις ακόμη άπιστος, παρ' όλα τα θαύματα που έχεις ιδή· έως πότε θα είμαι μαζή σας; Εως πότε θα σας ανέχωμαι; Φερτε αυτόν σε μένα”. Και έφεραν πράγματι το δαιμονιζόμενο παιδί. Και το πνεύμα το πονηρόν, μόλις είδε τον Ιησούν, αμέσως συνεκλόνισε με σπασμούς τον νέον, ο οποίος αφού έπεσε εις την γην, εκυλίετο και έβγαζε αφρούς. 21 Και ηρώτησε ο Κυριος τον πατέρα του νέου· “πόσος καιρός είναι από τότε που συνέβη αυτό;” Και εκείνος είπε· “από την παιδικήν του ηλικίαν. Και πολλές φορές τον έρριξεν εις την φωτιά και εις τα νερά, δια να τον εξοντώση. Αλλ' εάν ημπορής να κάμης τίποτε, σπλαγχνίσου μας και βοήθησέ μας”. Ο δε Ιησούς του είπε τούτο· “εάν συ ημπορής να πιστεύσης, τότε όλα είναι κατορθωτά στον πιστεύοντα”. Και αμέσως πατήρ του παιδίου με δάκρυα εις τα μάτια έκραξε και είπε· “πιστεύω, Κυριε, βοήθησέ με να ελευθερωθώ από την ολιγοπιστίαν και να αποκτήσω ζωντανήν πίστιν”. Επειδή δε ο Ιησούς είδε ότι λαός έτρεχε από τα διάφορα μέρη και εμαζεύετο εκεί, επέπληξε το ακάθαρτον πνεύμα και του είπε· “το πνεύμα το άλαλον και τοκωφόν, εγώ σε διατάσσω, έβγα από αυτόν και ποτέ πλέον να μη ξαναεισέλθης εις αυτόν”. Και το πνεύμα το πονηρόν αφού έκραξε και συνεκλόνισε παρά πολύ τον νέον, εβγήκε. Και έμεινε ο νέος σαν πεθαμένος, ώστε πολλοί να λέγουν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς τον επιασε από το χέρι, τον εσήκωσε και εκείνος εστάθη όρθιος. Οταν δε εισήλθεν ο Κυριος εις ένα σπίτι, οι μαθηταί του τον ερωτούσαν ιδιαιτέρως· “διατί ημείς δεν ημπορέσαμεν να διώξωμε το ακάθαρτον πνεύμα;” Και εκείνος τους είπεν· “αυτό το γένος των δαιμονίων με τίποτε άλλο δεν διώχνεται, παρά μόνον με προσευχήν και νηστείαν”. Και αφού ανεχώρησαν από εκεί, επροχωρούσαν από απόμερους δρόμους δια μέσου της Γαλιλαίας και δεν ήθελε να μάθη κανείς δια την διάβασίν του αυτήν. Και τούτο, διότι εδίδασκε τους μαθητάς του ιδιαιτέρως και τους επληροφορούσε, ότι ο υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χέρια μοχθηρών ανθρώπων, οι οποίοι και θα τον θανατώσουν, και αφού θανατωθή, την τρίτην ημέραν θα αναστηθή. Ευχαριστούμε Θερμά τις οικογένειες Ιωάννη Ψυλλή, Κώστα Καγιάντα, και Γεωργιου Γεωργιου γιά τήν Χρήσιμη δωρεάν τους λουλουδιών τήν Περασμένη Κυριακή. Βοήθεα Τους! We would like to extend our sincere gratitude and thanksgiving to the families of Ioannis Psyllis, George Georgiou, and Kostas Kayantas for donating the daffodils on the Sunday of the Veneration of the Cross. May the Grace of Our Lord be with you!


Κατέβασμα ppt "ST. MARKELLA GREEK ORTHODOX CHURCH 1960 JONES AVENUE NORTH ● WANTAGH NY 11793 REV. FATHER SARANTIS LOULAKIS ΧΡΙΣΤΕ ΜΟΥ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΒΟΗΘΗΣΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google