Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας Β’ Δημοτικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας Β’ Δημοτικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας Β’ Δημοτικού
Επιμορφωτής: Γιάννης Σούλιος

2 Βασική αρχή Ευελιξία ως προς την επεξεργασία κειμένων, τις ασκήσεις παραγωγής λόγου και κειμένων, την κατανομή ωρών, την ορθογραφία-αντιγραφή ανάλογα με τις ανάγκες τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο της τάξης. Αυτό συνεπάγεται αλλαγή στη στάση του εκπαιδευτικού ο οποίος φροντίζει να ακολουθεί το ρυθμό, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της τάξης.

3 Πλοκή και πρωταγωνιστές
Σταθεροί ήρωες που εμπλέκονται σε καθημερινές καταστάσεις και αλληλεπιδρούν σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας.

4 Α΄ Τεύχος Κεντρική πλοκή στο α’ τεύχος.

5 Β΄ Τεύχος Αυτοτελή επεισόδια σε β΄ τεύχος που πηγάζουν από την καθημερινότητα

6 Γ΄ Τεύχος Σχέδιο δράσης για έκδοση μαθητικής εφημερίδας στο γ’ τεύχος.

7

8 Δομή Διατύπωση στόχων (μεταγνωστική στρατηγική)

9 Προοργανωτής (κινητοποίηση σχετικά με τη θεματική της ενότητας…)

10

11 Υποβοήθηση στην επεξεργασία
Ελεύθερη επεξεργασία

12 ή το κειμενικό είδος

13 Κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης

14 Κείμενα και ερωτήσεις κατανόησης

15

16 Δραστηριότητες – Σχέδια δράσης
οδηγούν το παιδί αφενός να δράσει με αυτόνομο τρόπο εκτός τάξης, αφετέρου να χρησιμοποιήσει με λειτουργικό τρόπο σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας ό,τι έχει μάθει στην τάξη, προκειμένου να διεπιδράσει με τους συνομιλητές του (κοινωνική διάσταση της χρήσης της γλώσσας)

17

18

19 Πίνακας Αυτοαξιολόγησης (μεταγνωστική στρατηγική)

20 Ορθογραφία Ενταγμένη σε πλοκή ιστορίας Προαιρετική
Βιβλίο Α’δημοτικού: Εμπέδωση γραφοφωνημικής αντιστοιχίας και ορθή γραφή συχνόχρηστων λέξεων (Σ 29 κε)

21 Ορθογραφία Όχι μόνο απομνημόνευση, αλλά και εύρεση λαθών, συμπλήρωση γραμμάτων, κτλ.

22

23 Διόρθωση λαθών Ο μαθητής παρακινείται να βρει μόνος του το λάθος
Απαραίτητα χρηστικά εργαλεία: Λεξικά, Πίνακες

24 Αντιγραφή Συνδέεται με ορθογραφία Έχει λειτουργικό χαρακτήρα

25 Αντιγραφή Αντιγραφή με παιγνιώδη τρόπο που συνδέεται με την εξέλιξη της πλοκής του βιβλίου

26

27

28 Επεξεργασία γραμματικών φαινομένων
Επαγωγική συνειδητοποίηση του γραμματικού κανόνα μέσα από παρατήρηση παραδειγμάτων. Ελάχιστη μεταγλώσσα.

29

30

31 Εμπέδωση γραμματικής

32 Μέσω υποθέσεων

33 Κείμενα τεχνητά για επεξεργασία γραμματικού φαινομένου

34

35

36 Ασκήσεις στο Τετράδιο εργασιών
Παραπομπές με παιγνιώδη τρόπο που βοηθά στην εξέλιξη της πλοκής Από τη λύση των ασκήσεων παράγεται νόημα Αποφεύγεται μηχανιστική συμπλήρωση ασκήσεων Επιβεβαιώνεται ότι οι μαθητές κατανοούν την εκφώνηση-ζητούμενο

37

38

39

40

41 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Επαφή με όλα τα είδη λόγου (αναφορικός / κατευθυντικός) και είδη κειμένου (περιγραφικά, αφηγηματικά, επεξηγηματικά κτλ)=> αύξηση επικοινωνιακής ικανότητας Σύνδεση με γραμματικά φαινόμενα Κείμενα εκτενή ή συντομότερα Βασικός στόχος: συνολική κατανόηση του κειμένου μέσω υποθέσεων

42 Παραγωγή γραπτών κειμένων
Κείμενα με πλήρες νόημα και επικοινωνιακό-λειτουργικό χαρακτήρα Α’ δημοτικού: λέξεις, λεζάντες, φράσεις, σύντομες ιστορίες Β’ δημοτικού: κόμικς, λεζάντες, λίστες, ετικέτες προϊόντων, περιγραφή, αφήγηση, ρεπορτάζ, παραμύθι, οδηγίες

43 ΤΕΧΝΙΚΗ Προσδιορισμός χαρακτηριστικών κειμένου (τεχνικών-μορφολογικών)
Παραγωγή με υποβοήθηση Ελεύθερη παραγωγή

44

45

46 Παραγωγή γραπτού κειμένου με υποβοήθηση

47

48

49 Ομαδική παραγωγή

50

51

52 Χρήση λεξικού Εξοικείωση με το σχολικό λεξικό (Ενότητα 11)
Στρατηγικές χρήσης λεξικού Δημιουργία αναγκών αναζήτησης λέξεων Δημιουργία προσωπικού λεξικού

53

54

55

56

57

58

59 Λεξιλόγιο Προσωπικό λεξικό / τετράδιο ευρετήριο /Πίνακες δύσκολων λέξεων Λεξικό τάξης Γλωσσάρι Διαισθητική κατανόηση και χρήση λεξικού Συνώνυμα-Αντίθετα Παγιωμένες εκφράσεις

60

61

62

63

64

65

66 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Ταξίδι στον κόσμο της Γλώσσας Β’ Δημοτικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google