Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α ρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής- Oικονομική των Επιχειρήσεων Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph.D Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α ρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής- Oικονομική των Επιχειρήσεων Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph.D Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α ρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής- Oικονομική των Επιχειρήσεων Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph.D Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών 15/5/2014 Eαρινό Εξάμηνο, 2013-2014

2 Περιεχόμενα μαθήματος Βασικές Έννοιες- Εισαγωγή στις θεωρίες της Οργάνωσης, Επιχειρηματικό περιβάλλον Ορισμός, στόχοι και μορφές επιχειρήσεων Δομή και διάρθρωση της οργάνωσης μιας επιχείρησης, Λειτουργία της επιχείρησης Διοίκηση των Επιχειρήσεων- Έλεγχος Λήψη Αποφάσεων Μελέτες Περίπτωσης Ειδικά θέματα (προγραμματισμός κι έλεγχος παραγωγής, διαχείριση κι έλεγχος αποθεμάτων, κ.ά.) Οικονομική των επιχειρήσεων (ισολογισμοί, κοστολόγηση, κ.ά.),

3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις έχουν τη δική τους μορφή, η διάκρισή τους γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια  Αντικείμενο παραγωγικής δραστηριότητας  Μέγεθος  Νομική Μορφή

4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων, Μέγεθος Commission Recommendation 2003/361/EC ΚριτήριαΜεσαίεςΜικρέςΠολύ Μικρές Μέγιστος αριθμός Απασχολούμενων < 250<50<10 Μέγιστο όριο κύκλου εργασιών, εκατ. ΕCU 407- Μέγιστο όριο ισολογισμού, εκατ. ΕCU 275-

5 Managerial Economics: Economic Tools for Today’s Decision Makers, 4/e By Paul Keat and Philip Young

6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος SMEs αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος 2008: Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 20,9 εκατομ. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 99.8% του συνόλου των επιχειρήσεων. SMEs προσφέρουν 90,6 εκατ. θέσεις εργασίας στη Ευρώπη και κατά τομείς προσφέρουν > 66,7 % του συνόλου των θέσεων εργασίας. SMEs αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

8 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος 2008: Στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 20,9 εκατομ. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 99.8% του συνόλου των επιχειρήσεων. SMEs προσφέρουν 90,6 εκατ. θέσεις εργασίας στη Ευρώπη και κατά τομείς προσφέρουν > 66,7 % του συνόλου των θέσεων εργασίας. SMEs αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

9 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος Παρά όλα αυτά η σχετική τους σημασία είναι μικρότερη όσον αφορά την (α) θέσεις εργασίας είναι 66.7 % (β) προστιθέμενη αξία 58.6 %, (γ) παραγωγικότητα εργασίας.

10 Συμμετοχή των επιχειρήσεων, ανάλογα με το μέγεθος, στις επί μέρους παραγωγικές δραστηριότητες της ΕΕ EU-25, 2003

11 Κατάταξη των Επιχειρήσεων SMEs κυριαρχούν σε τομείς όπως κατασκευές,εμπόριο & διανομές,ξενοδοχεία, εστιατόρια, renting,κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις; Αντίθετα οι μεγάλες επιχειρήσεις παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη βιομηχανία, μεταφορές και επικοινωνίες

12 Managerial Economics: Economic Tools for Today’s Decision Makers, 4/e By Paul Keat and Philip Young Οι θέσεις εργασίας στον στην Ευρώπη, ανά μέγεθος εταιρείας

13 Ορισμοί, συν. EU-27 27 Member States of the European Union BE Belgium, NL Netherlands BG Bulgaria AT Austria, LT Lithuania TR Turkey LU Luxembourg IS Iceland, FR France, UK United Kingdom, IT Italy, CY Cyprus, HR Croatia LV Latvia MK the former Yugoslav Republic of Macedonia, HU Hungary, LI Liechtenstein MT Malta, NO Norway, NL Netherlands CH Switzerland CZ Czech Republic, DK Denmark, PT Portugal, DE Germany RO Romania, EE Estonia, SI Slovenia, IE Ireland, SK Slovakia, EL Greece FI Finland ES Spain, SE Sweden

14 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος SMEs αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

15 Ορισμοί Kύκλος εργασιών: (Turnover), Εμπορικές Πωλήσεις προς τρίτους αγαθών, ή υπηρεσιών Προστιθέμενη αξία (Added Value): υπολογίζεται από τον κύκλο εργασιών, + παγιοποιημένη παραγωγή+ άλλα λειτουργικά έσοδα- δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν την εξεταζόμενη οικονομική περίοδο για την παραγωγή αγαθών/υπηρεσιών

16 Ορισμοί Kύκλος εργασιών: (Turnover), Εμπορικές Πωλήσεις προς τρίτους αγαθών, ή υπηρεσιών Προστιθέμενη αξία (Added Value): υπολογίζεται από τον κύκλο εργασιών, + παγιοποιημένη παραγωγή+ άλλα λειτουργικά έσοδα- δαπάνες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιήθηκαν την εξεταζόμενη οικονομική περίοδο για την παραγωγή αγαθών/υπηρεσιών

17 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος Βασικά στοιχεία ΜΜΕ στην Ελλάδα (European Commission, Εκτιμήσεις 2011, με βάση 2005- 2009)

18 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος Βασικά στοιχεία ΜΜΕ στην Ελλάδα (European Commission, Εκτιμήσεις 2013, με βάση 2008- 2010)

19 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος (α) Αριθμός ΜΜΕ/ (β) Θέσεις Απασχόλησης στην Ελλάδα -ΕΕ, έτος αναφοράς 2008

20 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος Προστιθέμενη Αξία από τις ΜΜΕ στην Ελλάδα -ΕΕ, έτος αναφοράς 2008

21 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με κριτήριο το μέγεθος Βασικά στοιχεία ΜΜΕ στην Ελλάδα (European Commission, Εκτιμήσεις 2011, με βάση 2005- 2009)

22 EΡΕΥΝΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θετικό δείκτη ανάπτυξης εργασιών και εκτίμηση για σταθερή ή ανοδική πορεία στο μέλλον παρουσιάζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρότι το επιχειρηματικό περιβάλλον κρίνεται μάλλον μη ευνοϊκό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της "Έρευνας Προσδιορισμού της Επιχειρηματικής Φυσιογνωμίας και των Δεικτών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας των ΜΜΕ", ΕΟΜΜΕΧ, 2008. Η έρευνα σε δείγμα 3.519 μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν έως 249 υπαλλήλους

23 EΡΕΥΝΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2008 Μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 υπάλληλοι) μέσο όρο προσωπικό 96 ατόμων και κύκλο εργασιών 37 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο καθαρού κέρδους αγγίζει το 25%. 2 στις 3 πιστοποιούνται κατά ISΟ και χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο σε ικανοποιητικό βαθμό.

24 EΡΕΥΝΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2008 Οι μικρές επιχειρήσεις ( 10-49 άτομα) μέσο όρο προσωπικό προσωπικό 20 ατόμων και κύκλο εργασιών 6 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους ανέρχεται σε 11%, πιστοποιούνται κατά ISO σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και αξιοποιούν κοινοτικά προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης. Όσον αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 υπάλληλοι), έχουν κατά μέσο όρο προσωπικό 1,6 ατόμων και κύκλο εργασιών 550.000 ευρώ. Το περιθώριο κέρδους κυμαίνεται στο 8% και έχουν σταθερό αριθμό απασχολούμενων. Βασίζονται σε ίδια κεφάλαια και, σε γενικές γραμμές, δεν διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO.

25 EΡΕΥΝΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 2008 Όσον αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 υπάλληλοι), έχουν κατά μέσο όρο προσωπικό 1,6 ατόμων και κύκλο εργασιών 550.000 ευρώ. Το περιθώριο κέρδους κυμαίνεται στο 8% και έχουν σταθερό αριθμό απασχολούμενων. Βασίζονται σε ίδια κεφάλαια και, σε γενικές γραμμές, δεν διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO. οι μεσαίες επιχειρήσεις (50-249 υπάλληλοι) έχουν κατά μέσο όρο προσωπικό 96 ατόμων και κύκλο εργασιών 37 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο καθαρού κέρδους αγγίζει το 25%. Δύο στις τρεις επιχειρήσεις πιστοποιούνται κατά ISΟ και χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι μικρές επιχειρήσεις (10-49 υπάλληλοι) έχουν κατά μέσο όρο προσωπικό 20 ατόμων και κύκλο εργασιών 6 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους ανέρχεται σε 11%, πιστοποιούνται κατά ISO σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% και αξιοποιούν κοινοτικά προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης. Όσον αφορά τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 9 υπάλληλοι), έχουν κατά μέσο όρο προσωπικό 1,6 ατόμων και κύκλο εργασιών 550.000 ευρώ. Το περιθώριο κέρδους κυμαίνεται στο 8% και έχουν σταθερό αριθμό απασχολούμενων. Βασίζονται σε ίδια κεφάλαια και, σε γενικές γραμμές, δεν διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO.

26 Κατάταξη των Επιχειρήσεων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Διαχειριστική Ευελιξία Προσαρμογή ς στις μεταβαλλόμενες συνθήκες Άμεσος έλεγχος του προσωπικού Άμεση επαφή με τους πολίτες ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ελλειψη άρτιου τεχνικού εξοπλισμού Δυσχέρειες Προγραμματισμού, QC παραγωγής Αποτελεσματικότερη άμυνα κατά των επιχειρηματικών κινδύνων ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Δυσχέρεια Προγραμματισμού Ελλειψη ορθολογικής οργάνωσης Περιορισμένος καταμερισμός εργασίας

27 Κατάταξη των Επιχειρήσεων ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δυνατότητες ορθολογικής οργανώσεως Μαζική προμήθεια πρώτων υλών με μικρότερες τιμές Μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα Περιορισμένος δανεισμός από ξένα κεφάλαια ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Δυσχέρειες στη λήψη αποφάσεων Δυσχέρειες Προσαρμογής Δυνατότητες συνεργασίας με μεγάλους συνασπισμούς ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αυστηρότερη Φορολόγηση Υψηλά Γενικά Εξοδα Απόσταση από πελατεία

28 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Παρά την ιδιάιτερη σημασία τους για την οικονομία της ΕΕ, η δημιουργία μίας επιχείρησης δεν συνιστά την πρώτη επιλογή καριέρας για περισσότερο από το 60% των πολιτών της Ευρώπης.


Κατέβασμα ppt "Α ρχές Διοίκησης και Οργάνωση Παραγωγής- Oικονομική των Επιχειρήσεων Κατερίνα Αδάμ, Μ.Sc., Ph.D Επίκουρος Καθηγήτρια Τομέας Μεταλλευτικής Σχολή Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google