Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραφικές Μέθοδοι Περιγραφής Δεδομένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραφικές Μέθοδοι Περιγραφής Δεδομένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραφικές Μέθοδοι Περιγραφής Δεδομένων

2 Γραφικές μέθοδοι για ποσοτικές μεταβλητές
Γραφικές μέθοδοι για ποιοτικές μεταβλητές

3 Ποιοτικές Μεταβλητές Γραφήματα Ραβδόγραμμα (Bar Chart)
Κυκλικό Διάγραμμα (Pie Chart)

4 Ραβδόγραμμα (Bar Chart)
Γράφημα που αποτελείται από ορθογώνιες στήλες οι οποίες μπορούν να βρίσκονται στον οριζόντιο ή στον κάθετο άξονα. Το ύψος κάθε στήλης είναι ίσο με την αντίστοιχη συχνότητα ή σχετική συχνότητα της κατηγορίας της μεταβλητής.

5 Ραβδόγραμμα Συχνοτήτων
συχνότητα Κατηγορίες μεταβλητής Κατηγορίες μεταβλητής

6 Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων
Σχετική συχνότητα Κατηγορίες μεταβλητής

7 Κυκλικό Διάγραμμα Κυκλικός δίσκος ο οποίος είναι χωρισμένος σε τμήματα των οποίων τα εμβαδά είναι ίσα με τον αριθμό των συχνοτήτων των κατηγοριών της μεταβλητής.

8 Κυκλικό διάγραμμα

9 Ποσοτικές Μεταβλητές Γραφήματα
Ιστόγραμμα συχνοτήτων/σχετικών συχνοτήτων (Histogram) Θηκόγραμμα (Box Plot) Γραφήματα για τον έλεγχο της κανονικής κατανομής (Ιστόγραμμα, Normal Q-Q plot)

10 Ιστόγραμμα συχνοτήτων
Γράφημα που αποτελείται από διαδοχικές στήλες. Το ύψος της κάθε στήλης επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε εμβαδό της να είναι ίσο με την συχνότητα της τιμής στην οποία αναφέρεται.

11 Ιστόγραμμα σχετικών συχνοτήτων

12 Θηκόγραμμα Γραφική παράσταση η οποία παρουσιάζει την κατανομή των δεδομένων. Στο θηκόγραμμα διακρίνονται: Η διάμεσος Τα τεταρτημόρια και το ενδοτεταρτημοριακό εύρος Η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή Οι ακραίες τιμές (outliers – extreme points)

13 extreme point outliers ενδ. εύρος διάμεσος εύρος
(50% των παρατηρήσεων) διάμεσος εύρος

14 Γραφήματα για τον έλεγχο της κανονικής κατανομής
Ιστόγραμμα με την καμπύλη της κανονικής κατανομής. Q-Q Plot

15 Ιστόγραμμα με την καμπύλη της κανονικής κατανομής

16 Q – Q Plot Συγκριτικό γράφημα ποσοστιαίων σημείων μιας υποτιθέμενης κατανομής σε σχέση με την παρατηρηθείσα. Αν οι παρατηρήσεις βρίσκονται πάνω στην ευθεία τότε η μεταβλητή ακολουθεί την κανονική κατανομή.

17 Παραδείγματα

18 Εφαρμογή SPSS

19 Ραβδόγραμμα

20

21

22

23 Κυκλικό Διάγραμμα

24

25

26 Ιστόγραμμα Συχνοτήτων

27

28

29 Θηκόγραμμα

30

31 Ιστόγραμμα με την καμπύλη της κανονικής κατανομής

32

33

34 Q-Q Plot

35

36


Κατέβασμα ppt "Γραφικές Μέθοδοι Περιγραφής Δεδομένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google