Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεστ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΚΥΜΑΤΩΝ. Καμπύλες ακτίνες: να σχεδιαστούν μέτωπα Στο διπλανό σχήμα δείχνονται οι ακτίνες που ξεκινούν από ένα σημείο (αρχή αξόνων). Με.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεστ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΚΥΜΑΤΩΝ. Καμπύλες ακτίνες: να σχεδιαστούν μέτωπα Στο διπλανό σχήμα δείχνονται οι ακτίνες που ξεκινούν από ένα σημείο (αρχή αξόνων). Με."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεστ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΚΥΜΑΤΩΝ

2 Καμπύλες ακτίνες: να σχεδιαστούν μέτωπα Στο διπλανό σχήμα δείχνονται οι ακτίνες που ξεκινούν από ένα σημείο (αρχή αξόνων). Με βάση τα σημεία στον άξονα ψ που αντιστοιχούν στις χρονικές στιγμές t=0,2 s, t=0,4 s, t=0,6 s που βρίσκονται τόσο στο θετικό όσο και στον αρνητικό άξονα να σχεδιάσετε τα μέτωπα κύματος

3 Καμπύλες ακτίνες: να σχεδιαστούν μέτωπα Οι ακτίνες και τα μέτωπα είναι κάθετα μεταξύ τους

4 Καμπύλες ακτίνες: να σχεδιαστούν μέτωπα Οι ακτίνες και τα μέτωπα είναι κάθετα μεταξύ τους

5 Καμπύλες ακτίνες: να σχεδιαστούν μέτωπα Οι ακτίνες και τα μέτωπα είναι κάθετα μεταξύ τους

6 Πρόβλημα εκτεταμένης πηγής Να σχεδιάσεις τι θα παρατηρήσεις στην οθόνη με την πηγή σχήματος Μ και την οθόνη με το διάφραγμα σχήματος Τ: Πρώτα να θεωρήσεις ότι έχουμε 5 σημειακές λάμπες. Να σημειώσεις στην οθόνη τους αριθμούς 1 μέχρι 5 και τι θα σχηματιστεί από κάθε σημειακή λάμπα. Μετά να θεωρήσεις ότι η πηγή αποτελείται από πάρα πολλές σημειακές λάμπες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το διάφραγμα σχεδιάστηκε μόνο κατά μέρος.

7 Πρόβλημα εκτεταμένης πηγής Να σχεδιάσεις τι θα παρατηρήσεις στην οθόνη με την πηγή σχήματος Μ και την οθόνη με το διάφραγμα σχήματος Τ: Πρώτα να θεωρήσεις ότι έχουμε 5 σημειακές λάμπες. Να σημειώσεις στην οθόνη τους αριθμούς 1 μέχρι 5 και τι θα σχηματιστεί από κάθε σημειακή λάμπα. Μετά να θεωρήσεις ότι η πηγή αποτελείται από πάρα πολλές σημειακές λάμπες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το διάφραγμα σχεδιάστηκε μόνο κατά μέρος.

8 Πρόβλημα εκτεταμένης πηγής Να σχεδιάσεις τι θα παρατηρήσεις στην οθόνη με την πηγή σχήματος Μ και την οθόνη με το διάφραγμα σχήματος Τ: Πρώτα να θεωρήσεις ότι έχουμε 5 σημειακές λάμπες. Να σημειώσεις στην οθόνη τους αριθμούς 1 μέχρι 5 και τι θα σχηματιστεί από κάθε σημειακή λάμπα. Μετά να θεωρήσεις ότι η πηγή αποτελείται από πάρα πολλές σημειακές λάμπες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το διάφραγμα σχεδιάστηκε μόνο κατά μέρος.

9 Πρόβλημα εκτεταμένης πηγής Να σχεδιάσεις τι θα παρατηρήσεις στην οθόνη με την πηγή σχήματος Μ και την οθόνη με το διάφραγμα σχήματος Τ: Πρώτα να θεωρήσεις ότι έχουμε 5 σημειακές λάμπες. Να σημειώσεις στην οθόνη τους αριθμούς 1 μέχρι 5 και τι θα σχηματιστεί από κάθε σημειακή λάμπα. Μετά να θεωρήσεις ότι η πηγή αποτελείται από πάρα πολλές σημειακές λάμπες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το διάφραγμα σχεδιάστηκε μόνο κατά μέρος.

10 Πρόβλημα εκτεταμένης πηγής Να σχεδιάσεις τι θα παρατηρήσεις στην οθόνη με την πηγή σχήματος Μ και την οθόνη με το διάφραγμα σχήματος Τ: Πρώτα να θεωρήσεις ότι έχουμε 5 σημειακές λάμπες. Να σημειώσεις στην οθόνη τους αριθμούς 1 μέχρι 5 και τι θα σχηματιστεί από κάθε σημειακή λάμπα. Μετά να θεωρήσεις ότι η πηγή αποτελείται από πάρα πολλές σημειακές λάμπες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το διάφραγμα σχεδιάστηκε μόνο κατά μέρος.

11 Πρόβλημα εκτεταμένης πηγής Συμπληρώνουμε ανάμεσα στις προβολές των ακραίων: ΜΕΤΑΞΗ 1 ΚΑΙ 2

12 Πρόβλημα εκτεταμένης πηγής Συμπληρώνουμε ανάμεσα στις προβολές των ακραίων: ΜΕΤΑΞΗ 4 ΚΑΙ 5

13 Πρόβλημα εκτεταμένης πηγής Συμπληρώνουμε ανάμεσα στις προβολές των ακραίων: ΜΕΤΑΞΗ 4 ΚΑΙ 3

14 Πρόβλημα εκτεταμένης πηγής Συμπληρώνουμε ανάμεσα στις προβολές των ακραίων: ΜΕΤΑΞΗ 5 ΚΑΙ 3

15 2 ΟΠΕΣ Μια λάμπα έχει σχήμα Π και μία σημειακή πηγή. Να βρείτε το σχήμα που θα σχηματιστεί στην οθόνη όταν στο διάφραγμα υπάρχει μια οπή σχήματος X και μία σχήματος Ω. Να βρείτε αρχικά τι δίνουν τα 4 σημεία 1,2,3,4 και μετά να συμπληρώσετε για ολόκληρη τη λάμπα και τη σημειακή πηγή

16 2 ΟΠΕΣ Η σημειακή πηγή προβάλλει ένα Χ και ένα Ω Μια λάμπα έχει σχήμα Π και μία σημειακή πηγή. Να βρείτε το σχήμα που θα σχηματιστεί στην οθόνη όταν στο διάφραγμα υπάρχει μια οπή σχήματος X και μία σχήματος Ω. Να βρείτε αρχικά τι δίνουν τα 4 σημεία 1,2,3,4 και μετά να συμπληρώσετε για ολόκληρη τη λάμπα και τη σημειακή πηγή

17 2 ΟΠΕΣ Το Π μέσα από το Χ Μια λάμπα έχει σχήμα Π και μία σημειακή πηγή. Να βρείτε το σχήμα που θα σχηματιστεί στην οθόνη όταν στο διάφραγμα υπάρχει μια οπή σχήματος X και μία σχήματος Ω. Να βρείτε αρχικά τι δίνουν τα 4 σημεία 1,2,3,4 και μετά να συμπληρώσετε για ολόκληρη τη λάμπα και τη σημειακή πηγή

18 2 ΟΠΕΣ Το Π μέσα από το Ω Μια λάμπα έχει σχήμα Π και μία σημειακή πηγή. Να βρείτε το σχήμα που θα σχηματιστεί στην οθόνη όταν στο διάφραγμα υπάρχει μια οπή σχήματος X και μία σχήματος Ω. Να βρείτε αρχικά τι δίνουν τα 4 σημεία 1,2,3,4 και μετά να συμπληρώσετε για ολόκληρη τη λάμπα και τη σημειακή πηγή

19 2 ΟΠΕΣ Συνολικά μέσα από το Χ και το Ω Μια λάμπα έχει σχήμα Π και μία σημειακή πηγή. Να βρείτε το σχήμα που θα σχηματιστεί στην οθόνη όταν στο διάφραγμα υπάρχει μια οπή σχήματος X και μία σχήματος Ω. Να βρείτε αρχικά τι δίνουν τα 4 σημεία 1,2,3,4 και μετά να συμπληρώσετε για ολόκληρη τη λάμπα και τη σημειακή πηγή

20 Πρόβλημα της σκιας

21

22

23 Έγχρωμες σκιές (παρασκιές) Στο μπροστινό μέρος ενός κουτιού υπάρχει ένας κύλινδρος. Τι θα δούμε στην επιφάνεια του κουτιού; Δεξιά σχεδιάστε στο διάγραμμα της κάτοψης πάνω στην επιφάνεια τις περιοχές. Να δείξετε τις σχετικές ακτίνες και τα χρώματα που θα εμφανιστούν.

24

25

26

27

28

29


Κατέβασμα ppt "Τεστ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΚΥΜΑΤΩΝ. Καμπύλες ακτίνες: να σχεδιαστούν μέτωπα Στο διπλανό σχήμα δείχνονται οι ακτίνες που ξεκινούν από ένα σημείο (αρχή αξόνων). Με."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google