Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου. Το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου. 2. Ο χαρακτήρας σου. Ο χαρακτήρας σου 3. To μ π ουφάν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου. Το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου. 2. Ο χαρακτήρας σου. Ο χαρακτήρας σου 3. To μ π ουφάν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου. Το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου. 2. Ο χαρακτήρας σου. Ο χαρακτήρας σου 3. To μ π ουφάν σου To μ π ουφάν σου

2 Επόμενη ερώτηση

3 Πήγαινε πίσω

4 1. Το σχολείο σου για παράδειγμα τηρεί δεδομένα για τους βαθμούς και τις επιδόσεις σου. Το σχολείο σου για παράδειγμα τηρεί δεδομένα για τους βαθμούς και τις επιδόσεις σου 2. Τα δίνουμε όπου τα ζητάνε. Τα δίνουμε όπου τα ζητάνε. 3. Δίνοντας τα σε αγνώστους. Δίνοντας τα σε αγνώστους

5 Επόμενη ερώτηση

6 Πήγαινε πίσω

7 1. Αν δεν προσέξεις ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα. Αν δεν προσέξεις ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σου δεδομένα 2. Όχι Όχι 3. Ναι αν συστήνεσαι με το όνομα σου Ναι αν συστήνεσαι με το όνομα σου

8 Επόμενη ερώτηση

9 πήγαινε πίσω

10 1. Όταν κάποιος σου ζητά να του δώσεις προσωπικά σου δεδομένα του τα δίνεις. Όταν κάποιος σου ζητά να του δώσεις προσωπικά σου δεδομένα του τα δίνεις. 2. Προσπαθείς να προστατεύεις τα προσωπικά δεδομένα. Προσπαθείς να προστατεύεις τα προσωπικά δεδομένα. 3. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα προσωπικά μου δεδομένα. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα προσωπικά μου δεδομένα.

11 Τέλος παιχνιδιού !

12 Πήγαινε πίσω

13 είναι κάθε πληροφορία που σε χαρακτηρίζει, όπως για παράδειγμα το όνομά σου. Το σπίτι σου. Οι φίλοι σου.

14 Το σχολείο μου τηρεί δεδομένα για τους βαθμούς και τις επιδόσεις μου.

15 Ναι, αν δεν προσέξω πώς και πού τα δημοσιοποιώ.

16 Για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα προσωπικά μου δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να έχει εξασφαλίσει την συγκατάθεσή μου, και αν είμαι ανήλικος την συγκατάθεση των γονιών μου.

17

18 Είναι δυνατόν τα προσωπικά μου δεδομένα να χρησιμοποιηθούν εναντίον μου ; 1. OXI OXI 2. NAI NAI

19 ΛΑΘΟΣ !!!

20 ΣΩΣΤΑ !!!

21 Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα ; 1. Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σε χαρακτηρίζει, όπως για παράδειγμα το όνομά σου Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σε χαρακτηρίζει, όπως για παράδειγμα το όνομά σου 2. Είναι τα υπάρχοντα σου Είναι τα υπάρχοντα σου

22 ΛΑΘΟΣ !!!

23 ΣΩΣΤΑ !!!

24 Πότε επιτρέπεται κάποιος να χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα ; 1. Ως βασικός κανόνας ισχύει ότι για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα προσωπικά σου δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να έχει εξασφαλίσει την συγκατάθεσή σου και, σε αρκετές περιπτώσεις, τη συναίνεση των γονιών σου. Ως βασικός κανόνας ισχύει ότι για να χρησιμοποιήσει κάποιος τα προσωπικά σου δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό πρέπει να έχει εξασφαλίσει την συγκατάθεσή σου και, σε αρκετές περιπτώσεις, τη συναίνεση των γονιών σου. 2. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα, αν είναι φίλος μου. Κάποιος μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα, αν είναι φίλος μου.

25 ΛΑΘΟΣ !!!

26 ΣΩΣΤΑ !!!

27 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ! ΓΕΙΑ ΣΑΣ !!!

28 « Προσω π ικά ΔΕΔΟΜΕΝΑ »

29  τα μέρη π ου συχνάζεις τα μέρη π ου συχνάζεις  Προσω π ικά δεδομένα είναι κάθε π ληροφορία π ου σε χαρακτηρίζει. Προσω π ικά δεδομένα είναι κάθε π ληροφορία π ου σε χαρακτηρίζει.  Τα ρούχα π ου φοράς Τα ρούχα π ου φοράς  τα μέρη π ου συχνάζεις τα μέρη π ου συχνάζεις  Προσω π ικά δεδομένα είναι κάθε π ληροφορία π ου σε χαρακτηρίζει. Προσω π ικά δεδομένα είναι κάθε π ληροφορία π ου σε χαρακτηρίζει.  Τα ρούχα π ου φοράς Τα ρούχα π ου φοράς

30 Γύρνα πίσω

31 ΣΩΣΤΟ

32  Το π ροφίλ σου στο Facebook π εριέχει π ληροφορίες για τους φίλους σου, τα ενδιαφέροντά σου, αλλά και άλμ π ουμ με φωτογραφίες σου. Το π ροφίλ σου στο Facebook π εριέχει π ληροφορίες για τους φίλους σου, τα ενδιαφέροντά σου, αλλά και άλμ π ουμ με φωτογραφίες σου.  K άνοντας chat με του φίλους σου στο Facebook K άνοντας chat με του φίλους σου στο Facebook  Ψάχνοντας άλλους χρήστες στο Facebook Ψάχνοντας άλλους χρήστες στο Facebook  Το π ροφίλ σου στο Facebook π εριέχει π ληροφορίες για τους φίλους σου, τα ενδιαφέροντά σου, αλλά και άλμ π ουμ με φωτογραφίες σου. Το π ροφίλ σου στο Facebook π εριέχει π ληροφορίες για τους φίλους σου, τα ενδιαφέροντά σου, αλλά και άλμ π ουμ με φωτογραφίες σου.  K άνοντας chat με του φίλους σου στο Facebook K άνοντας chat με του φίλους σου στο Facebook  Ψάχνοντας άλλους χρήστες στο Facebook Ψάχνοντας άλλους χρήστες στο Facebook

33 ΣΩΣΤΟ

34  ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ

35  Ναι Ναι  Όχι Όχι  Ναι Ναι  Όχι Όχι

36  Όχι. Αφού έχω δικό μου π ροφίλ Όχι. Αφού έχω δικό μου π ροφίλ  Φυσικά. Αν φτιάξει ένα ψεύτικο δικό μου π ροφίλ Φυσικά. Αν φτιάξει ένα ψεύτικο δικό μου π ροφίλ  Όχι. Αφού έχω δικό μου π ροφίλ Όχι. Αφού έχω δικό μου π ροφίλ  Φυσικά. Αν φτιάξει ένα ψεύτικο δικό μου π ροφίλ Φυσικά. Αν φτιάξει ένα ψεύτικο δικό μου π ροφίλ

37  Στον φίλο σου Στον φίλο σου  Στην οικογένεια Στην οικογένεια  Στην υ π ηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Στην υ π ηρεσία κοινωνικής δικτύωσης  Στον φίλο σου Στον φίλο σου  Στην οικογένεια Στην οικογένεια  Στην υ π ηρεσία κοινωνικής δικτύωσης Στην υ π ηρεσία κοινωνικής δικτύωσης

38 ΣΩΣΤΟ

39  ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ

40 ΣΩΣΤΑ

41  ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ

42 ΣΩΣΤΑ

43  ΓΥΡΝΑ ΠΙΣΩ

44 ΜΠΡΑΒΟ, ΤΕΛΕΙΟΣΕΣ ΤΟ QUIZ ΜΠΡΑΒΟ, ΤΕΛΕΙΟΣΕΣ ΤΟ QUIZ

45  Τα δίνεις Τα δίνεις  Το αγνοείς Το αγνοείς  Του δίνεις μια ματιά και βγαίνεις Του δίνεις μια ματιά και βγαίνεις

46  Λάθος

47  Σωστά

48 Όχι Ναι

49  λαθως

50  Σωστο

51  όχι όχι  ναι ναι

52  Λάθος

53  Σωστό

54  Όχι Όχι  Ναι Ναι

55  Λάθος

56  Σωστό

57

58 ΚΟΥΙΖ

59  ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ  ΤΟΝ ΔΙΝΕΙΣ ΑΜΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΝΕΙΣ ΑΜΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟΣ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ  ΤΟΝ ΔΙΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΟΠΟΤΕ ΘΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙΣ ΟΠΟΤΕ ΘΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΛΛΑΞΕΙΣ

60  ΣΩΣΤΟ  ΜΠΡΑΒΟ

61  ΛΑΘΟΣ

62  ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΔΥΝΑΤΑ  ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕ ΔΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΣΑ ΣΟΥ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΕ ΔΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ  ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙΣ

63  ΣΩΣΤΟ  ΜΠΡΑΒΟ

64  ΛΑΘΟΣ

65  ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ  ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ  ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ ΤΟ ΣΥΖΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ

66  ΣΩΣΤΟ  ΜΠΡΑΒΟ

67  ΛΑΘΟΣ

68 ΤΕΛΟΣ

69 Υ π ηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

70  Φυσικά και θα της τον δώσω αφού έχω π ολύ μικρό σκορ Φυσικά και θα της τον δώσω αφού έχω π ολύ μικρό σκορ  Δεν ξέρω, καλό κορίτσι φαίνεται ας της το δώσω, δεν έχω τί π οτα να χάσω Δεν ξέρω, καλό κορίτσι φαίνεται ας της το δώσω, δεν έχω τί π οτα να χάσω  Όχι, με τί π οτα ! Ας κάνει στο δικό της π αιχνίδι νέο ρεκόρ Όχι, με τί π οτα ! Ας κάνει στο δικό της π αιχνίδι νέο ρεκόρ  Φυσικά και θα της τον δώσω αφού έχω π ολύ μικρό σκορ Φυσικά και θα της τον δώσω αφού έχω π ολύ μικρό σκορ  Δεν ξέρω, καλό κορίτσι φαίνεται ας της το δώσω, δεν έχω τί π οτα να χάσω Δεν ξέρω, καλό κορίτσι φαίνεται ας της το δώσω, δεν έχω τί π οτα να χάσω  Όχι, με τί π οτα ! Ας κάνει στο δικό της π αιχνίδι νέο ρεκόρ Όχι, με τί π οτα ! Ας κάνει στο δικό της π αιχνίδι νέο ρεκόρ

71 Μπράβο !!!!!!!!! ☻

72 Λάθος !!! =(

73  Όχι, αφού έχω βάλει κωδικό Όχι, αφού έχω βάλει κωδικό  Ναι αν κά π οιος ξέρει τον τρό π ο Ναι αν κά π οιος ξέρει τον τρό π ο  Όχι, δεν έχω τί π οτα να μου κλέψουν Όχι, δεν έχω τί π οτα να μου κλέψουν  Όχι, αφού έχω βάλει κωδικό Όχι, αφού έχω βάλει κωδικό  Ναι αν κά π οιος ξέρει τον τρό π ο Ναι αν κά π οιος ξέρει τον τρό π ο  Όχι, δεν έχω τί π οτα να μου κλέψουν Όχι, δεν έχω τί π οτα να μου κλέψουν

74 Μπράβο !!!!!!!! ☻

75 Λάθος !!!=(

76  Τα στοιχεία μου ( το mail, η διεύθυνση, ο κωδικός κλ π) Τα στοιχεία μου ( το mail, η διεύθυνση, ο κωδικός κλ π)  Το μ π ουφάν μου Το μ π ουφάν μου  Οι συσκευές μου π χ το laptop Οι συσκευές μου π χ το laptop  Τα στοιχεία μου ( το mail, η διεύθυνση, ο κωδικός κλ π) Τα στοιχεία μου ( το mail, η διεύθυνση, ο κωδικός κλ π)  Το μ π ουφάν μου Το μ π ουφάν μου  Οι συσκευές μου π χ το laptop Οι συσκευές μου π χ το laptop

77 Μπράβο !!!!!!! ☻

78 Λάθος !!!=(

79  Με τί π οτα αφού δεν με ξέρει Με τί π οτα αφού δεν με ξέρει  Όχι, δεν ξέρει τον κωδικό μου Όχι, δεν ξέρει τον κωδικό μου  Ναι, δεν είναι δύσκολο Ναι, δεν είναι δύσκολο  Με τί π οτα αφού δεν με ξέρει Με τί π οτα αφού δεν με ξέρει  Όχι, δεν ξέρει τον κωδικό μου Όχι, δεν ξέρει τον κωδικό μου  Ναι, δεν είναι δύσκολο Ναι, δεν είναι δύσκολο

80 Μπράβο !!!!!!!!! ☻

81 Λάθος !!=(

82  Φυσικά είναι μία μοναδική ευκαιρία !!! Φυσικά είναι μία μοναδική ευκαιρία !!!  Κανονικά δεν κάνει να π άω γιατί μ π ορεί να το έχουν φτιάξει για να κλέψουν τα στοιχεία μου, αλλά μια ε π ίσκεψη στην σελίδα αυτή δεν βλά π τει Κανονικά δεν κάνει να π άω γιατί μ π ορεί να το έχουν φτιάξει για να κλέψουν τα στοιχεία μου, αλλά μια ε π ίσκεψη στην σελίδα αυτή δεν βλά π τει  Πατάω το Χ και συνεχίζω το π αιχνίδι μου Πατάω το Χ και συνεχίζω το π αιχνίδι μου  Φυσικά είναι μία μοναδική ευκαιρία !!! Φυσικά είναι μία μοναδική ευκαιρία !!!  Κανονικά δεν κάνει να π άω γιατί μ π ορεί να το έχουν φτιάξει για να κλέψουν τα στοιχεία μου, αλλά μια ε π ίσκεψη στην σελίδα αυτή δεν βλά π τει Κανονικά δεν κάνει να π άω γιατί μ π ορεί να το έχουν φτιάξει για να κλέψουν τα στοιχεία μου, αλλά μια ε π ίσκεψη στην σελίδα αυτή δεν βλά π τει  Πατάω το Χ και συνεχίζω το π αιχνίδι μου Πατάω το Χ και συνεχίζω το π αιχνίδι μου

83 Μπράβο !!!!!!!!! ☻

84 Λάθος !!!=(

85  Ναι είμαι π ερίεργος / η να το δω Ναι είμαι π ερίεργος / η να το δω  Όχι βαριέμαι Όχι βαριέμαι  Ποιός είναι ο Αντρέας ??? Ποιός είναι ο Αντρέας ???  Ναι είμαι π ερίεργος / η να το δω Ναι είμαι π ερίεργος / η να το δω  Όχι βαριέμαι Όχι βαριέμαι  Ποιός είναι ο Αντρέας ??? Ποιός είναι ο Αντρέας ???

86 Μπράβο !!!!!!!!! ☻

87 Λάθος !!!=(

88  Ναι μ π ορεί να τις χρειάζομαι Ναι μ π ορεί να τις χρειάζομαι  Όχι δεν τις έχω ανάγκη Όχι δεν τις έχω ανάγκη  Και π ού ξέρω εγώ ότι ξέρει την ξαδέλφη μου ??? Και π ού ξέρω εγώ ότι ξέρει την ξαδέλφη μου ???  Ναι μ π ορεί να τις χρειάζομαι Ναι μ π ορεί να τις χρειάζομαι  Όχι δεν τις έχω ανάγκη Όχι δεν τις έχω ανάγκη  Και π ού ξέρω εγώ ότι ξέρει την ξαδέλφη μου ??? Και π ού ξέρω εγώ ότι ξέρει την ξαδέλφη μου ???

89 Μπράβο !!!!!! ☻ Πέρασες το κουίζ !! ☺

90 Λάθος =(


Κατέβασμα ppt "1. Το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου. Το όνομά σου, η διεύθυνσή σου, το τηλέφωνό σου. 2. Ο χαρακτήρας σου. Ο χαρακτήρας σου 3. To μ π ουφάν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google