Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΤA BOHR
7 στιβάδες Κ, L, M,N, O, P, Q Μ n = 1, 2, 3, …, 7 κύριος κβαντικός αριθμός

3 Μέγιστος Αριθμός ηλεκτρονίων 2∙n2= 2
ΑΤΟΜΟ Si (Z=14) Αριθμός ηλεκτρονίων ανά στιβάδα ≤ 2n2 Ζ = Αριθμός ηλεκτρονίων ατόμου K (n=1) Μέγιστος Αριθμός ηλεκτρονίων 2∙n2= 2

4 ΜΟΝΤΕΛΟ BOHR Si (Z=14) L(n=2) 2∙n2= 8
Για την εξωτερική στοιβάδα: Αριθμός ηλεκτρονίων ≤ 8

5 ΜΟΝΤΕΛΟ BOHR Si (Z=14) Si (14e)

6

7 Περίοδοι Π.Π Οι οριζόντιες γραμμές σχηματίζουν τις περιόδους.
Ορισμός Η κάθε περίοδος περιλαμβάνει στοιχεία που χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό στιβάδων για την κατανομή των ηλεκτρονίων τους, που συμπίπτει με τον αριθμό της. Υπάρχουν 7 περίοδοι. Περίοδος 1η περιέχει 2 στοιχεία Περίοδος 2η περιέχει 8 στοιχεία Περίοδος 3η περιέχει 8 στοιχεία Περίοδος 4η περιέχει 18 στοιχεία Περίοδος 5η περιέχει 18 στοιχεία Περίοδος 6η περιέχει 32 στοιχεία Περίοδος 7η περιέχει 26 στοιχεία προς το παρόν

8 Ομάδες Π.Π (1) Οι κάθετες στήλες σχηματίζουν τις ομάδες.
Ομάδες Π.Π (1) Οι κάθετες στήλες σχηματίζουν τις ομάδες. Υπάρχουν 18 ομάδες. 8 κύριες και 10 δευτερεύουσες. Τα στοιχεία που ανήκουν στην ίδια ομάδα έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες Η κάθε κύρια ομάδα περιλαμβάνει στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα, που συμπίπτει με τον αριθμό της κύριας ομάδας. IA ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα αλκάλια IIA ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα αλκαλικές γαίες III A ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα γαίες IVA ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα V A ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα VIA ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα VIIA ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα αλογόνα VIIIA ηλεκτρόνια στην εξωτερική στιβάδα ευγενή αέρια

9 Ομάδες Π.Π (2) Οι κάθετες στήλες που βρίσκονται ανάμεσα στις IIA και III A σχηματίζουν τις 10 δευτερεύουσες ομάδες . Η δευτερεύουσα ομάδα IIΙΒ βρίσκεται δεξιά της κύριας IIA. Στη 6η περίοδο, η ομάδα αυτή αντιστοιχει σε περισσότερα από ένα στοιχεία (15 Λανθανιδες) Στη 7η περίοδο, η ομάδα αυτή αντιστοιχει σε περισσότερα από ένα στοιχεία (15 Ακτινιδες) Οι δευτερεύουσες ομάδες είναι κενές στις 3 πρώτες περιόδους.

10 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Π. Π
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Π. Π Η ταξινόμηση των στοιχείων στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα ΠΠ έχει γίνει κατά αύξοντα ατομικό αριθμό με βάση 1) τον αριθμό των συμπληρωμένων στιβάδων 2) και τον αριθμό ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας του ατόμου κάθε στοιχείων .


Κατέβασμα ppt "ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google