Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κινηματική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κινηματική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κινηματική

2 Τι είναι σύστημα αναφοράς;
Ύλη και κίνηση Δεν υπάρχει ύλη που να παραμένει ακίνητη στο σύμπαν. Η κίνηση είναι έννοια σχετική. Η περιγραφή της εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς. Τι είναι σύστημα αναφοράς;

3 Ένα σώμα κινείται, όταν αλλάζει συνεχώς θέσεις σε σχέση με έναν παρατηρητή που τον θεωρούμε ακίνητο.
Ο παρατηρητής αυτός είναι το σύστημα αναφοράς ως προς το οποίο παρακολουθούμε την κίνηση.

4 Αν συνδέσουμε το σύνολο των διαδοχικών θέσεων (σημεία) από τα οποία διέρχεται το σώμα, η νοητή γραμμή που προκύπτει μας δίνει την τροχιά του σώματος. Γ Δ Ε Α Β Ευθύγραμμη τροχιά Γ′ Δ′ B′ Ε′ Α′ Καμπυλόγραμμη τροχιά

5 Στην Α’ Λυκείου θα μελετήσουμε ΜΗΧΑΝΙΚΗ του ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.
Μοντέλο σώματος Το σώμα θα το θεωρούμε σαν σημείο, χωρίς διαστάσεις και θα ονομάζεται υλικό σημείο ή σημειακό αντικείμενο. Στην Α’ Λυκείου θα μελετήσουμε ΜΗΧΑΝΙΚΗ του ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ.

6 Προσδιορισμός της θέσης υλικού σημείου.

7 Α. κίνηση σε ευθεία γραμμή (μία διάσταση)
Α. κίνηση σε ευθεία γραμμή (μία διάσταση) -2 -1 1 2 3 4 Θέση Β: xB=+4 cm (θετική θέση) Θέση Α: xA=-1,9 cm (αρνητική θέση)

8 Β. κίνηση στο επίπεδο (δύο διαστάσεις)
N Θέση Μ: (+4,+3) Θέση Ν: (+6,-2)

9 Διάνυσμα θέσης Τι είναι αυτό πάλι;
Το διάνυσμα θέσης μας βοηθά να προσδιορίσουμε τη θέση ενός σώματος. Έχει ως αρχή την αρχή Ο των μετρήσεων και τέλος το σημείο στο οποίο βρίσκεται το σώμα. Μ Διάνυσμα θέσης σημείου Μ: OM = με xM==+5 cm

10 Η μετατόπιση σωματίου πάνω σε άξονα

11 Δx=xτελ-xαρχ . . . . . . . . . . . x Θέση Α: xA=+3 cm Θέση Β: xB=+5 cm
-5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 x Γ Ο Α Β Θέση Α: xA=+3 cm Θέση Β: xB=+5 cm Θέση Γ: xΓ=-4 cm Η μετατόπιση ΑΒ ενός σώματος από μία θέση Α σε μία θέση Β βρίσκεται, αν από το διάνυσμα θέσης ΟΒ της τελικής θέσης του σώματος αφαιρέσουμε το διάνυσμα θέσης ΟΑ της αρχικής θέσης του. Δx=xτελ-xαρχ

12 -5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 x Γ Ο Α Β Δx=xτελ-xαρχ Μετατόπιση Α →Β : ΔxΑΒ=xΒ-xΑ=(+5cm)-(+3cm)=+2cm Μετατόπιση Γ→Α : ΔxΓΑ=xΑ-xΓ=(+3cm)-(-4cm)=+7cm Μετατόπιση Β →Γ→ Α: ΔxBΑ=xΑ-xB =(+3cm)-(+5cm)=-2cm Η μετατόπιση είναι διάνυσμα που έχει ως αρχή την αρχική θέση του σώματος και ως τέλος την τελική του θέση.

13 Διάστημα: s=μήκος τροχιάς
-5 -4 -3 -2 -1 +1 +2 +3 +4 +5 x Γ Ο Α Β Διάστημα: s=μήκος τροχιάς Διάστημα Α → Β: sAB=|ΑΒ|=2cm Διάστημα Γ → Α: sΓA=|ΓΑ|=7cm Διάστημα Γ →Β →Α: sΓΒΑ=|ΓΒ|+|ΒΑ|=9cm+2cm=11cm Το διάστημα s (απόσταση) είναι μονόμετρο μέγεθος (το οποίο είναι πάντα θετικό) και δεν ταυτίζεται πάντοτε με την μετατόπιση, που είναι διανυσματικό μέγεθος.


Κατέβασμα ppt "Κινηματική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google