Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

2 Ύλη και κίνηση Παρατηρητής ερωτάται αν επιβάτης ενός κινούμενου λεωφορείου κινείται όταν: Ο παρατηρητής βρίσκεται εκτός του λεωφορείου Ο παρατηρητής βρίσκεται εντός του λεωφορείου Και απαντά Κινείται μαζί με το λεωφορείο Είναι ακίνητος Η απάντηση εξαρτάται από τη θέση του παρατηρητή Η θέση του παρατηρητή ονομάζεται σύστημα αναφοράς Int – 1. σύστημα αναφοράς

3 Πότε κινείται ένα σώμα;
συμπεράσματα Οι έννοιες ηρεμία και κίνηση έχουν νόημα μόνο αν γνωρίζουμε τη θέση του παρατηρητή δηλαδή το σύστημα αναφοράς Με σύστημα αναφοράς τον εκτός λεωφορείου ακίνητο παρατηρητή ο επιβάτης κινείται Με σύστημα αναφοράς τον εντός του λεωφορείου ακίνητο παρατηρητή ο επιβάτης δεν κινείται Πότε κινείται ένα σώμα; ένα σώμα κινείται όταν αλλάζει θέση ως προς κάποιο σύστημα αναφοράς το οποίο θεωρούμε ακίνητο.

4 Προσδιορισμός θέσης σωματίου Πού βρίσκεται; Στη θέση (χ=2m)
χτ χα 1) Προσδιορίστε τη θέση ενός σωματίου (χ) 2) Προσδιορίστε τις θέσεις των άκρων ενός μολυβιού (χα , χτ) Χα = Χτ = Δχ = Χτ – Χα = Χ = ;

5 Προσδιορισμός θέσης στο επίπεδο
1) Προσδιορίστε τη θέση ενός σωματίου Α(χ,y) 2) Προσδιορίστε τις θέσεις των άκρων ενός μολυβιού A(χα , yα), Β (χβ , yβ) A . Α ( , ) B ( , ) B .

6 Χρονική στιγμή, συμβάν, χρ. διάρκεια
ερωτήσεις Που βρίσκεται; Πότε; Πόσο μετακινήθηκε; Για πόσο χρόνο κινήθηκε; απαντήσεις Θέση (χ) Χρονική στιγμή (t) Μετατόπιση (Δχ = χτ-χα) Χρονική διάρκεια (Δt =tτ-tα) Συμβάν ή γεγονός καθορίζεται από το που και το πότε δηλαδή την θέση και την χρονική στιγμή Int - 2.εισαγωγή στην κίνηση

7 Θέση (χ):η συντεταγμένη του σημειακού αντικειμένου
Τροχιά κίνησης: είναι το σύνολο των διαδοχικών θέσεων ενός σημειακού κινούμενου αντικειμένου Θέση (χ):η συντεταγμένη του σημειακού αντικειμένου Μετατόπιση: διάνυσμα Δχ με αρχή την αρχική θέση και τέλος την τελική θέση κινητού Διάστημα:το μήκος της τροχιάς του κινητού σε μια χρονική διάρκεια Δt ( int 3,4 )

8 Μετατόπιση σωματίου σε άξονα
Β Α Προσδιορίστε τις θέσεις των Α και Β (χα, χτ) Προσδιορίστε τη μετατόπιση Δχ από το Α στο Β Γιατί η μετατόπιση είναι διάνυσμα; Αν κινητό κάνει τη διαδρομή –2, 5,1 υπολογίστε τη μετατόπιση και το διάστημα (απόσταση) που διάνυσε. Χα = Χτ = Δχ = Χτ – Χα =

9 ταχύτητα Θέση 0 1 2 3 4 5 6 7 Μετατόπιση Δχ
Τροχιά Θέση Μετατόπιση Δχ Χρον.διάρκεια για τη μετατόπιση από 1 – 5 :Δt Ταχύτητα :υ = Δχ/Δt (διάνυσμα ) int - 5, Ταχύτητα: το πηλίκο της μετατόπισης δια του χρόνου υ=Δχ/Δt

10 Λήψη χρονοφωτογραφίας

11 χρονοφωτογραφία

12 τροχιά


Κατέβασμα ppt "ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google