Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παλαιά και Καινή Διαθήκη Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παλαιά και Καινή Διαθήκη Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παλαιά και Καινή Διαθήκη Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3

2 Παλαιά Διαθήκη Σημασία για τους Ισραηλίτες Καινή ΔιαθήκηΣημασία για τους χριστιανούς Αναφορές στην Καινή Διαθήκη και στη λατρεία της Εκκλησίας Κλίμαξ ΙακώβΟ Θεός φανερώνεται σε τόπους που γίνονται ιεροί ΠαναγίαΗ Παναγία είναι η σκάλα που ενώνει τους ανθρώπους με τον Θεό Χαῖρε, κλῖμαξ ἐπουράνιε, δι' ἧς κατέβη ὁ Θεός, χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα ἀπὸ γῆς πρὸς οὐρανόν. (Ακάθιστος Ύμνος)

3 Παλαιά Διαθήκη Σημασία για τους Ισραηλίτες Καινή ΔιαθήκηΣημασία για τους χριστιανούς Αναφορές στην Καινή Διαθήκη και στη λατρεία της Εκκλησίας Φλεγόμενη βάτος Η φανέρωση του αιώνιου και μοναδικού Θεού ΠαναγίαΗ Παναγία είναι αυτή που εκπροσωπεί τον Θεό και συμβουλεύει τους θνητούς. Μωϋσῆς ἑώρακε, πυρφόρον βάτον, σὲ τὸ πῦρ βαστάσασαν, τὸ τὰς ψυχὰς φωταγωγοῦν. (Εσπερινός 10 ης Φεβρουαρίου)

4 Παλαιά Διαθήκη Σημασία για τους Ισραηλίτες Καινή ΔιαθήκηΣημασία για τους χριστιανούς Αναφορές στην Καινή Διαθήκη και στη λατρεία της Εκκλησίας ΠάσχαΗ απελευθέ- ρωση από την υποδούλωση ΑνάστασηΗ απελευθέ- ρωση από τον θάνατο Ὡς ἐνιαύσιος ἀμνός, ὁ εὐλογούμενος ἡμῖν, στέφανος χρηστός ἑκουσίως, ὑπέρ πάντων τέθυται, Πάσχα το καθαρτήριον. (Όρθρος της Κυριακής των Μυροφόρων)

5 Παλαιά Διαθήκη Σημασία για τους Ισραηλίτες Καινή ΔιαθήκηΣημασία για τους χριστιανούς Αναφορές στην Καινή Διαθήκη και στη λατρεία της Εκκλησίας Διάβαση Ερυθράς Θάλασσας Η σωτηρία από τον κίνδυνο του αφανισμού Βάπτισμα χριστιανών Συγχώρεση προπατορικού αμαρτήματος Νεφέλη ποτέ, καὶ θάλασσα θείου προεικόνιζε, Βαπτίσματος τὸ θαῦμα, ἐν οἷς ὁ πρὶν βαπτίζεται, διεξοδικῶς τῷ Νομοθέτῃ λαός. (Όρθρος Θεπφανείων)

6 Παλαιά Διαθήκη Σημασία για τους Ισραηλίτες Καινή ΔιαθήκηΣημασία για τους χριστιανούς Αναφορές στην Καινή Διαθήκη και στη λατρεία της Εκκλησίας ΜωυσήςΟ οδηγός τους στην ελευθερία ΧριστόςΟ οδηγός τους στην απελευ- θέρωση από το θάνατο και την αμαρτία … ἁντὶ στύλου πυρός, δικαιοσύνης ἀνέτειλεν Ἥλιος, ἀντὶ Μωυσέως Χριστός, ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν. (Εσπερινός του Πάσχα)

7 Παλαιά Διαθήκη Σημασία για τους Ισραηλίτες Καινή ΔιαθήκηΣημασία για τους χριστιανούς Αναφορές στην Καινή Διαθήκη και στη λατρεία της Εκκλησίας ΜάνναΗ τροφή που τους έσωσε Άρτος Θείας Ευχαριστίας Άρτος Ζωής που συμβολίζει το σώμα του Χριστού Οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες τὸ αὐτὸ βρῶμα πνευματικὸν ἔφαγον. (Α Κορ 10, 3)

8 Παλαιά Διαθήκη Σημασία για τους Ισραηλίτες Καινή ΔιαθήκηΣημασία για τους χριστιανούς Αναφορές στην Καινή Διαθήκη και στη λατρεία της Εκκλησίας Νερό από το βράχο Το νερό που τους έσωσε Οίνος Θείας Ευχαριστίας Το αίμα του Χριστού από τα Θεία Παθή. Καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον… ταῦτα δὲ πάντα τύποι… (Α Κορ 10, 4. 11)

9 Παλαιά Διαθήκη Σημασία για τους Ισραηλίτες Καινή ΔιαθήκηΣημασία για τους χριστιανούς Αναφορές στην Καινή Διαθήκη και στη λατρεία της Εκκλησίας Προσευχή του Μωυσή Η σωτηρία από τους εχθρούς Ο Σταυρός του Χριστού Η σωτηρία από τις αμαρτίες Μωσῆς προετύπου σε, χεῖρας ἐκτείνας εἰς ὕψος, καὶ κατατροπούμε νος, Ἀμαλὴκ τὸν τύραννον, Σταυρὲ τίμιε. (Εσπερινός Υψώσεως Τιμίου Σταυρού)


Κατέβασμα ppt "Παλαιά και Καινή Διαθήκη Ισαβέλλα Παπαδοπούλου Ά3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google