Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

TEMA 14: ANABOLISMO.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "TEMA 14: ANABOLISMO."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 TEMA 14: ANABOLISMO

2 FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA FOTOSÍNTESIS ANOXIGÉNICA
1. Tipos de fotosíntesis 6 CO2 + 6H2O → C6H12O FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA -Vegetales -Algas -Cianobacterias CO H2S → CH2O + H2O + 2S FOTOSÍNTESIS ANOXIGÉNICA -Bacterias rojas del azufre -Bacterias verdes del azufre

3 2. Visión general de la fotosíntesis

4 3. Fotosistemas: complejo antena y centro de reacción (I)
Fotón Transferencia de energía Aceptor de electrones Moléculas de pigmento diana

5 4. Fotosistemas: complejo antena y centro de reacción (II)

6 5. Pigmentos fotosintéticos : a) clorofila a y b b) α y β caroteno

7 6. Fotosistemas I y II

8 7. Cadena de transporte electrónico: fase acíclica (I)
FASE LUMINOSA ACÍCLICA

9 8. Cadena de transporte electrónico: fase acíclica (II)

10 9. Cadena de transporte electrónico: fase acíclica (II)

11 10. Cadena de transporte electrónico: fase cíclica
FASE LUMINOSA CÍCLICA

12 11. Cadena de transporte electrónico: fase cíclica y acíclica (diagrama en z)

13 12. Visión general de la fotosíntesis
FASE LUMINOSA FASE LUMINOSA ACÍCLICA FASE LUMINOSA CÍCLICA FOTÓLISIS DEL AGUA FOTOFOSFORILACIÓN DEL ADP H2O → ½ O2 + 2H+ + 2e- ADP + Pi → ATP + H2O FOTOFOSFORILACIÓN DEL ADP ADP + Pi → ATP + H2O FOTORREDUCCIÓN DEL NADP+ NADP+ + 2H+ + 2e- → NADPH + H+

14 13. Ciclo de Calvin (I) FASE OSCURA

15 14. Ciclo de Calvin (II)

16 12 H2O + 12 NADP+ + 18ADP + 18Pi → 602 + 12 NADPH + 12H+ +18 ATP
15. Reacción global/fase Fase luminosa: 12 H2O + 12 NADP+ + 18ADP + 18Pi → NADPH + 12H+ +18 ATP Fase oscura: 6 CO2 + 12NADPH + 12H+ + 18ATP → C6H12O6 + 12NADP+ + 18ADP + 18 Pi + 6H2O

17 16. Factores que influyen en la intensidad fotosintética
Intensidad luminosa Temperatura Concentración de CO2 Concentración de O2

18 17.Esquema general de la quimiosíntesis

19 18. Bacterias que realizan la quimiosíntesis (I)
- Oxidan el hidrógeno a agua: 2H2 + O2 → 2H2O

20 19. Bacterias quimiosintéticas (II)

21

22


Κατέβασμα ppt "TEMA 14: ANABOLISMO."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google