Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

2 ε ὐ νο ῶ, χαρίζομαι, ἀ ρέσκω, βοηθ ῶ, ἀ ρήγω, ἐ πικουρ ῶ, ἀ μύνω, λυσιτελ ῶ, συναγωνίζομαι, φθον ῶ, ἐ πιβουλεύω, μάχομαι, πολεμ ῶ, διαφέρομαι, χαλεπαίνω, ἐ ναντιο ῦ μαι, ὀ ργίζομαι, ἐ πιτιμ ῶ, ἐ γκαλ ῶ, μέμφομαι κ.ά. Φιλική ή εχθρική διάθεση:

3 πείθομαι, πιστεύω, πέποιθα, θαρρ ῶ, ἀ πειθ ῶ, δουλεύω, ὑ πακούω, ὑ πηρετ ῶ, ὑ πουργ ῶ, ἕ πομαι, ἀ κολουθ ῶ, πελάζω, ὁ μιλ ῶ, χρ ῶ μαι, ε ἴ κω, ὑ πείκω, διάκειμαι κ.ά. Ευπείθεια, υποταγή, ακολουθία, διαδοχή, προσέγγιση, συμμαχία, συμφιλίωση, επικοινωνία:

4 πρέπει, ἁ ρμόττει, προσήκει κ.ά. Πρέπει, ταιριάζει:

5 ἰ σο ῦ μαι, ὁ μοιάζω, ἔ οικα, ὁ μοιο ῦ μαι, συμφων ῶ, ὁ μολογ ῶ κ.ά Ομοιότητα, ισότητα, ταυτότητα, συμφωνία και τα αντίθετα:.

6 ἐ μμένω, συνοικ ῶ, ὑ πόκειμαι, ἐ πιτίθεμαι, παραγίγνομαι, περιπίπτω, προσφέρομαι, ὁ μολογ ῶ, ὁ μονο ῶ κ.ά. Σύνθετα με τις προθέσεις ἐ ν, σύν, ὑ πό, ἐ πί, παρά, περί, πρ ὸ ς και το επίρρημα ὁ μο ῦ :


Κατέβασμα ppt "ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google