Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΟΧΟΙ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΟΧΟΙ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΟΧΟΙ: 02.1.2 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Με τη συμπλήρωση του διδακτικού στόχου αυτού ο/η μαθητής/τρια πρέπει: Να μπορεί να γράφει ομοιόμορφα, συμμετρικά και αισθητικά ωραία γράμματα και αριθμούς με ελεύθερο χέρι, καθώς και με γεωμετρικά όργανα.

2 Τα γράμματα και οι αριθμοί που χρησιμο-
ποιούνται σε ένα σχέδιο πρέπει να έχουν καλαισθησία, συμμετρία και να συμπλη- ρώνουν την όλη αισθητική του σχεδίου.

3 Ανάλογα με το πλάτος των γραμμάτων, η γραφή διακρίνεται σε:
α) Στενή (ύψος α, πλάτος ½ α) β) Μέση (ύψος α, πλάτος ¾ α) γ) Πλατιά (ύψος α, πλάτος α)

4 Ανάλογα με την κλίση των γραμμάτων η γραφή διακρίνεται σε ορθή και κεκλιμένη.
Τα γράμματα πρέπει να είναι απλά και ευανάγνωστα. Η επιλογή του μεγέθους των αριθμών και των γραμμάτων εξαρτάται κυρίως από την κλίμακα σχεδίασης, αλλά και από το ρόλο τους στο σχέδιο (τίτλος, επεξήγηση κ.τ.λ.) Για γρήγορη και ομοιόμορφη γραφή χρησιμοποιούνται οδηγοί γραφής (στένσιλ) Συνήθως χρησιμοποιείται η μέση ορθή γραφή για γράμματα και αριθμούς.

5 Όταν γράφουμε με ελεύθερο χέρι, για να
έχουμε ομοιόμορφα και συμμετρικά γράμματα, χαράζουμε δύο βοηθητικές γραμμές (οδηγούς) σε απόσταση ίση με το ύψος των γραμμάτων. Επίσης, χαράζουμε και κάθετες βοηθητικές γραμμές ίσες με το πλάτος των γραμμάτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τη μεταξύ των γραμμάτων απόσταση.

6 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Το υπόμνημα του σχεδίου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, σχεδιάζεται στην κάτω δεξιά γωνιά του πλαισίου του φύλλου σχεδίασης. Στο υπόμνημα γράφονται οι διάφορες λεπτομέρειες του σχεδίου, δηλαδή ο τίτλος του εργοστασίου (σχολείου), η ονομασία του αντικειμένου, το όνομα του σχεδιαστή, το υλικό κατασκευής, ο αριθμός σχεδίου, η κλίμακα σχεδίασης, η ημερομηνία κ.τ.λ. Για τη συμπλήρωση των στοιχείων χρησιμο-ποιούμε κεφαλαία γράμματα.

7


Κατέβασμα ppt "ΣΤΟΧΟΙ: ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google