Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερωτηματολόγιο Α ναρωτηθήκατε ποτέ πώς έφτασε σε εμάς αυτό το προϊόν, αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται βιβλίο,που κρατάμε στα χεριά μας ; ΝΑΙ 64%

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερωτηματολόγιο Α ναρωτηθήκατε ποτέ πώς έφτασε σε εμάς αυτό το προϊόν, αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται βιβλίο,που κρατάμε στα χεριά μας ; ΝΑΙ 64%"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερωτηματολόγιο Α ναρωτηθήκατε ποτέ πώς έφτασε σε εμάς αυτό το προϊόν, αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται βιβλίο,που κρατάμε στα χεριά μας ; ΝΑΙ 64%

2 Β ρισκετε σωστή την πρόταση: Εθελοντική επιστροφή των βιβλίων σε άριστη κατάσταση, για την επαναχρησιμοποίηση τους; ΝΑΙ 86%

3 Γ ια ποιο λόγο επέστρεψαν τα περσινά τους βιβλία μόνο το 1/3 των μαθητών: α) Αδιαφορήσαν και τα πέταξαν; 40% β) Ελλιπής οργάνωση; 30% γ) Έπρεπε να υπάρχει κάποιο ηθικής άξιας κίνητρο; 30%

4 Δ ίνω βιβλίο στο διάδοχο μου – παίρνω βιβλίο από τον προκάτοχο μου – όλοι κερδισμένοι! Προωθεί το νέο θεσμό ως σύνθημα; ΝΑΙ 85%

5 Ε ίναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική η ανάγκη επαναχρησιμοποίησης των σχολικών βιβλίων βάζοντας ένα λιθαράκι, στο μέτρο που μας αναλογεί, λόγω οικονομικής κρίσης; ΝΑΙ 85%

6 Ζ υμώνονται και καλλιεργούνται οι παραγκωνισμένες ανθρωπιστικές αρετές: αγάπη, σεβασμός, αλληλεγγύη, συνεργασία, αξιοπιστία, δικαιοσύνη, Εθελοντισμός ΝΑΙ 85 %

7 Η υλοποίηση του προγράμματος επαναχρησιμοποίησης των σχ. Βιβλίων ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας με σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον; ΝΑΙ 85 %

8 Θ ωρακίζεται το Εθελοντικό Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης των σχ. Βιβλίων με τη συχνή παρότρυνση των καθηγητών και τν γονέων προς τους μαθητές; ΝΑΙ 85%

9 Ι δανικός τρόπος για την επιστροφή των σχ. Βιβλίων είναι: την περίοδο των εξετάσεων κάθε μέρα που γραφούμε ένα μάθημα παραδίδουμε και το αντίστοιχο βιβλίο στον επιτηρητή της τάξης; ΝΑΙ 75%

10 Κ αιρός είναι να αλλάξει η νοοτροπία της σκανδαλιστικής καταστροφής των σχ. Βιβλίων; ΝΑΙ 80%

11 Λ ύνεται το μεγάλο κόστος παράγωγης σχ. Βιβλίων.Κάθε χρόνο 30 εκατόμ. Ευρώ; ΝΑΙ 85 %

12 Μ ια από τις αίτιες καταστροφής των δασών είναι και η κοπή των δέντρων για την παράγωγη χαρτομάζας ; ΝΑΙ 60%

13 Ν έμονται και καρπώνονται κάθε χρόνο από την παράγωγη και μεταφορά των σχ. Βιβλίων κάποιοι εκτός βεβαία από μαθητές και γονείς; ΝΑΙ 80%

14 Ξ έρετε ότι για την παράγωγη ενός κύκλου χαρτιού απαιτούντε 3 κιλά ξύλου και μεγάλη ποσότητα ενεργείας; ΝΑΙ 60%

15 Ο εθελοντισμός είναι ο Δείκτης πολιτισμού μιας χώρας; ΝΑΙ 85%

16 Π ροτάθηκε από πολλούς μαθητές να υπάρξει κάποιο ηθικό κίνητρο για να έχει βιωσιμότητα το εθελοντικό πρόγραμμα: Α) μια μέρα σχολική άδεια 35% Β) μια μέρα εκδρομή 45% Γ) ένα αναμνηστικό δωράκι 20%

17 Ρ ουσφέτια εμείς δεν θέλουμε,παρά μόνο δημόσια παιδεία και υγεία και αξιοκρατικά δικαίωμα στην εργασία; ΝΑΙ 85%

18 Σ υνεκτιμώντας τόσο την αξία και το κόστος παράγωγης του είναι βέβαιο ότι όλοι οι μαθητές επιστρέφουμε τα βιβλία μας; ΝΑΙ 80%

19 Τ ο βιβλίο δεν αποτελεί μια αποθήκη γνώσεων. Θέλει να εγείρει προβληματισμό,να προκαλέσει γόνιμη συζήτηση; ΝΑΙ 80%

20 Υ πήρξατε ποτέ έστω και μια φορά εθελοντής κάποιας ομάδας ή οργανισμού; Α) Δεντροφύτευση 25% Β) Αιμοδοσία 25% Γ) Αλλο.. 50%

21 Φ ιλοδοξούμε ότι αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα των καιρών η συμμέτοχη των μαθητών θα είναι καθολική; ΝΑΙ 80%

22 Χ ριστούγεννα αγάπης προσφοράς και αλληλεγγύης ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καθηγητές και γονείς. «Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ» Αμην!

23 Ψ ηφίζουμε όλοι το νέο θεσμό επαναχρησιμοποίησης των σχ. Βιβλίων γιατί το θέλουμε και γιατί είναι κοινό όφελος; ΝΑΙ 85%

24 Ω ς άνεργοι και υπεύθυνοι πολίτες προστατεύουμε το περιβάλλον την οικονομία τον πολιτισμό!

25 Η 12 μελής ομάδα μαθητών του project: 1)Ανθοπούλου Πετρίνα 2) Γεράκης Αριστείδης 3)Γκαβζίας Αναστάσιος 4)Δημητριάδου Μαρία 5)Ευθυμούδη Λευκοθέα 6) Θωμαϊδου Ιωάννα 7)Κίδας Ραφαήλ 8)Κλης Ιωάννης 9)Κριβονός Αγγελίνα 10)Μαυρίδης Χρήστος 11)Μαυρίδου Πελαγία 12) Μαυροματίδης Γιάννης Οι καθηγητές: 1)Ριζόπουλος Αθανάσιος 2)Παγκόπουλος Αθανάσιος


Κατέβασμα ppt "Ερωτηματολόγιο Α ναρωτηθήκατε ποτέ πώς έφτασε σε εμάς αυτό το προϊόν, αυτό το δημόσιο αγαθό που λέγεται βιβλίο,που κρατάμε στα χεριά μας ; ΝΑΙ 64%"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google