Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Έρευνα Σύγκριση των προβλεπόμενων τιμών όζοντος από τους οργανισμούς DWD,NCEP με τις μετρούμενες τιμές Δορυφόρου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Έρευνα Σύγκριση των προβλεπόμενων τιμών όζοντος από τους οργανισμούς DWD,NCEP με τις μετρούμενες τιμές Δορυφόρου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Έρευνα Σύγκριση των προβλεπόμενων τιμών όζοντος από τους οργανισμούς DWD,NCEP με τις μετρούμενες τιμές Δορυφόρου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης Επιμέλεια: Νικολάου Αθανάσιος Επιμέλεια: Νικολάου Αθανάσιος Επιβλέπων: Μπάης Αλκιβιάδης Επιβλέπων: Μπάης Αλκιβιάδης

2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  Στα πλαίσια του μαθήματος της περιβαλλοντικής έρευνας θα γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των μετρήσεων όζοντος του δορυφόρου και των τιμών όζοντος που προκύπτουν από τους οργανισμούς DWD και NCEP  Με την βοήθεια των προγραμμάτων που ακολουθούν καθίσταται δυνατή η συλλογή των δεδομένων για την περιοχή της Θεσσαλονίκης  Στα διαγράμματα που ακολουθούν με το σύμβολο “E1” περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία οι συσχετίσεις και οι τιμές των διαγραμμάτων προκύπτουν τόσο για τις τιμές του δορυφόρου αλλά και όσο για τις τιμές που προβλέπουν τα μοντέλα από τον τύπο: τιμή διαγράμματος= επόμενη τιμή – προηγούμενη τιμή τιμή διαγράμματος= επόμενη τιμή – προηγούμενη τιμή  Στα διαγράμματα που ακολουθούν με το σύμβολο “E2” περιγράφεται η διαδικασία κατά την οποία οι συσχετίσεις και οι τιμές των διαγραμμάτων προκύπτουν από τύπο: τιμή διαγράμματος= τιμή μοντέλου/τιμή δορυφόρου τιμή διαγράμματος= τιμή μοντέλου/τιμή δορυφόρου

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  Για τις εκάστοτε τιμές των προβλέψεων αναφέρεται πρώτα το έτος που σχετίζεται με την πρόβλεψη και ακριβώς δίπλα το εύρος.  Έτσι για το DWD έχουμε 12h,36h και 60h που αναφέρονται στις προβλέψεις της συγκεκριμένης ημέρας, της επόμενης και της μεθεπόμενης αντίστοιχα.  Ομοίως για το NCEP υπάρχουν προβλέψεις που αναφέρονται στις 0h, στις 24h, στις48h και στις 72h και αναφέρονται αντιστοίχως στην συγκεκριμένη μέρα, την επόμενη, την μεθεπόμενη και για χρονικό διάστημα δύο ημερών από την συγκεκριμένη μέρα αντιστοίχως.  Ακολούθως παρουσιάζονται τα διαγράμματα των επεξεργασμένων τιμών. Ειδικότερα για τις μετρήσεις του οργανισμού NCEP παρουσιάζεται και μία εποχική μεταβολή για τις εποχές εκτός από αυτήν του χειμώνα γιατί δεν υπήρχε ικανοποιητικός αριθμός τιμών.

4 NCEP

5 NCEP

6 NCEP

7 NCEP

8 NCEP

9 DWD

10 NCEP(Ε1)

11 DWD(E1)

12 ΠΙΝΑΚΕΣ NCEP 2002.00 NCEP 2002.24 NCEP 2002.48 NCEP 2002.72 ΑΝΟΙΞΗ0,880,860,810,81 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ0,760,680,710,68 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ0,860,840,750,66 ΣΥΝΟΛΙΚΑ0,890,880,860,86 ΣΥΝΟΛΙΚΑ(Ε1)0,580,470,490,57

13 ΠΙΝΑΚΕΣ DWD 2002.12 DWD 2002.36 DWD 2002.60 ΣΥΝΟΛΙΚΑ0,720,630,60 ΣΥΝΟΛΙΚΑ(Ε1)0,450,380,56

14 NCEP(E2)

15 DWD(E2)

16 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από την μελέτη της επεξεργασίας των δεδομένων μας προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Από την μελέτη της επεξεργασίας των δεδομένων μας προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  Ο οργανισμός NCEP θα μπορούσαμε να πούμε ότι προβλέπει τιμές όζοντος με μεγαλύτερη ακρίβεια καθώς οι δείκτες συσχέτισης είναι σημαντικά μεγαλύτερες για όλες τις προβλεπόμενες ημέρες.  Για τον ίδιο οργανισμό η εποχή με τον υψηλότερο δείκτη συσχέτισης είναι η Άνοιξη, ακολουθεί το Φθινόπωρο και τελευταίο το καλοκαίρι  Οι προβλέψεις με τον υψηλότερο δείκτη συσχέτισης τόσο για τον NCEP αλλά και όσο για τον DWD, είναι αυτές της ιδίας ημέρας δηλαδή αυτές των 0h και των 12h αντίστοιχα.  Όσον αφορά τον NCEP οι προβλέψεις των επομένων από την ημέρα αναφοράς ημερών είναι συσχετίσεις της ίδιας τάξης μεγέθους

17 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Ωστόσο με την επεξεργασία “Ε1” για τον NCEP, η πρόβλεψη των 72h παρουσιάζει σημαντική διαφορά από αυτές των 24h και 48h και μάλιστα είναι και εμφανώς μεγαλύτερη.  Αντίθετα οι προβλέψεις του DWD για τις επόμενες ημέρες παρουσιάζουν σημαντικότατες διαφορές στους δείκτες συσχέτισης τους.  Μια προσεκτικότερη μελέτη των διαγραμμάτων “Ε2” μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η παρουσία ελαχίστων μεμονωμένων τιμών επηρεάζει αρνητικά τις συσχετίσεις μεταξύ των μοντέλων και του δορυφόρου με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση του συγκεκριμένου δείκτη.  Παρόλα αυτά δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι η απουσία προβλεπόμενων τιμών για ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ημερών του έτους και για τους δύο οργανισμούς δημιούργησε μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην επεξεργασία των μετρήσεων


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Έρευνα Σύγκριση των προβλεπόμενων τιμών όζοντος από τους οργανισμούς DWD,NCEP με τις μετρούμενες τιμές Δορυφόρου για την περιοχή της Θεσσαλονίκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google