Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

2 Θαυμάζειν και Απορείν -
Οι ονοματικές … … τίθενται ως υποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

3 Θαυμάζειν και Απορείν -
Ειδικές προτάσεις 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

4 Θαυμάζειν και Απορείν -
Είναι προτάσεις κρίσης. Εξαρτώνται από ρήματα: λεκτικά, δοξαστικά, γνωστικά, αισθητικά, δεικτικά. Εισάγονται με: ὅτι, ὡς, ὡς ἄρα. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική δυνητική ευκτική, ευκτική του πλαγίου λόγου. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

5 Ενδοιαστικές προτάσεις
9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

6 Θαυμάζειν και Απορείν -
Είναι προτάσεις επιθυμίας. Εξαρτώνται από ρήματα που δηλώνουν: φόβο, υποψία, προφύλαξη. Εισάγονται με: μή, μὴ οὐ, ὅπως μή. Εκφέρονται με: οριστική, υποτακτική, ευκτική πλαγίου λόγου, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

7 Πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις
9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

8 Θαυμάζειν και Απορείν -
Διακρίνονται σε: α) ολικής άγνοιας: απλές ή διμελείς. β) μερικής άγνοιας. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

9 Θαυμάζειν και Απορείν -
Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από ρήματα που δηλώνουν: γνώση-άγνοια, απορία, ανησυχία, αμφιβολία, προσπάθεια, απόπειρα, προφύλαξη, προσδοκία, αναμονή. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική του πλαγίου λόγου, υποτακτική. Οι ερωτήσεις ολικής άγνοιας εισάγονται: Οι απλές με: εἰ, ἐάν, ἄν ἤν. Οι διμελείς με: πότερον-ἤ, εἰ-ἤ, εἴτε-εἴτε, εἰ-εἴτε. Οι ερωτήσεις μερικής άγνοιας εισάγονται με: ερωτηματικές ή αναφορικές αντωνυμίες και αντίστοιχα επιρρήματα. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

10 Θαυμάζειν και Απορείν -
Οι επιρρηματικές … … τίθενται ως επιρρηματικός προσδιορισμός. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

11 Αιτιολογικές προτάσεις
9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

12 Θαυμάζειν και Απορείν -
Είναι προτάσεις κρίσης. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα και κυρίως από όσα δηλώνουν ψυχικό πάθος. Εισάγονται με: ὅτι, ὡς διότι, ἐπεί, ἐπειδή, εἰ. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική πλαγίου λόγου. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

13 Θαυμάζειν και Απορείν -
Τελικές προτάσεις 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

14 Θαυμάζειν και Απορείν -
Είναι προτάσεις επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα και κυρίως όσα δηλώνουν σκόπιμη ενέργεια. Εισάγονται με: ἵνα (ἄν), ὅπως (ἄν), ὡς (ἄν). Εκφέρονται με: υποτακτική, ευκτική πλαγίου λόγου, οριστική μέλλοντα ή ιστορικού χρόνου, ευκτική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

15 Συμπερασματικές ή αποτελεσματικές προτάσεις
9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

16 Θαυμάζειν και Απορείν -
Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα. Εισάγονται με: ὥστε, ὡς, ἐφ’ ᾧ, ἐφ’ ᾧτε. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική πλαγίου λόγου, απαρέμφατο. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

17 Εναντιωματικές και παραχωρητικές ή ενδοτικές προτάσεις
9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

18 Θαυμάζειν και Απορείν -
Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα. Οι εναντιωματικές εισάγονται με: εἰ καί, ἐὰν (ἄν, ἤν) καί. Οι παραχωρητικές εισάγονται με: καὶ εἰ, καὶ ἐάν (ἄν, ἤν), οὐδ’ εἰ, οὐδ’ ἐάν, μηδ’ εἰ, μηδ’ ἐάν. Εκφέρονται με: οριστική, ευκτική, υποτακτική. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

19 Θαυμάζειν και Απορείν -
Χρονικές προτάσεις 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

20 Θαυμάζειν και Απορείν -
Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα. Εισάγονται με: χρονικούς συνδέσμους & χρονικές εκφράσεις. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική, υποτακτική, απαρέμφατο (όταν εισάγονται με το πρίν). 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

21 Θαυμάζειν και Απορείν -
Αναφορικές προτάσεις 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

22 Θαυμάζειν και Απορείν -
Διακρίνονται σε: ονοματικές παραβολικές επιρρηματικές 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

23 Θαυμάζειν και Απορείν -
Είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Εξαρτώνται από κάθε ρήμα. Εισάγονται με: τις αναφορικές αντωνυμίες και τα αντίστοιχα επιρρήματα. Εκφέρονται με: οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική, ευκτική, υποτακτική. 9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος

24 Θαυμάζειν και Απορείν -
9/4/ :46 πμ Θαυμάζειν και Απορείν - Γ. Βαφίδης, φιλόλογος


Κατέβασμα ppt "ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google