Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λόγος εμβαδών Όμοια τρίγωνα Όμοια πολύγωνα Τρίγωνα με Α = Α΄

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λόγος εμβαδών Όμοια τρίγωνα Όμοια πολύγωνα Τρίγωνα με Α = Α΄"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λόγος εμβαδών Όμοια τρίγωνα Όμοια πολύγωνα Τρίγωνα με Α = Α΄
Τρίγωνα με Α + Α΄=180ο Τρίγωνα με α = α΄ Τρίγωνα με υα = υα΄

2 Όμοια ευθύγραμμα σχήματα λόγος ομοιότητας
Δύο ευθύγραμμα σχήματα λέγονται όμοια, αν έχουν τις πλευρές τους ανάλογες και τις γωνίες που σχηματίζονται από ομόλογες πλευρές τους ίσες μία προς μία Ο λόγος των ομόλογων πλευρών δύο όμοιων σχημάτων, λέγεται λόγος ομοιότητας

3 Όμοια τρίγωνα Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους ίσες μία προς μία, τότε είναι όμοια. Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο πλευρές ανάλογες μία προς μία και τις περιεχόμενες στις πλευρές αυτές γωνίες ίσες , τότε είναι όμοια. Αν δύο τρίγωνα έχουν τις πλευρές ανάλογες μία προς μία , τότε είναι όμοια.(*)

4 Όμοια τρίγωνα Ο λόγος ομοιότητας δύο όμοιων τριγώνων είναι ίσος τον λόγο δύο ομόλογων υψών τους.
Αν δύο τρίγωνα είναι όμοια, τότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας

5 Όμοια πολύγωνα Αν δύο πολύγωνα είναι όμοια, τότε
ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητας(*)

6 Τρίγωνα με Α = Α΄ή Α + Α΄=180ο
Τρίγωνα με Α = Α΄ή Α + Α΄=180ο Αν μία γωνία ενός τριγώνου είναι ίση ή παραπληρωματική με μία γωνία ενός άλλου τριγώνου, τότε ο λόγος των εμβαδών των δύο Τριγώνων είναι ίσος με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές.(*)

7 Τρίγωνα με α = α΄ Αν δύο τρίγωνα έχουν ίσες βάσεις,
τότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το λόγο των αντίστοιχων υψών

8 Τρίγωνα με υα = υα΄ Αν δύο τρίγωνα έχουν ίσα ύψη,
τότε ο λόγος των εμβαδών τους ισούται με το λόγο των αντίστοιχων βάσεων


Κατέβασμα ppt "Λόγος εμβαδών Όμοια τρίγωνα Όμοια πολύγωνα Τρίγωνα με Α = Α΄"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google