Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανάπτυξη εφαρμογής Οπτικού Προγραμματισμού για την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανάπτυξη εφαρμογής Οπτικού Προγραμματισμού για την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανάπτυξη εφαρμογής Οπτικού Προγραμματισμού για την διαχείριση κοινοχρήστων πολυκατοικιών. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σπουδαστής: Θυμιόπουλος Ιωάννης Επιβλέπων Καθηγητής: Καζαρλής Σπυρίδων

2 Σκοπός Εργασίας  Καταχώρηση των στοιχείων της κάθε πολυκατοικίας και των ενοίκων της και δυνατότητα προβολής και μεταβολής αυτών, όπως και τήρησης των μεταβολών σε ημερολογιακή βάση.  Καταχώρηση μηνιαίων εξόδων ανά κατηγορία και δυνατότητα προβολής και μεταβολής αυτών  Υπολογισμό της κατανομής των κοινοχρήστων στους ενοίκους και τήρηση της κατανομής αυτής.  Παραγωγή, προεπισκόπηση και εκτύπωση των κοινοχρήστων σε συγκεντρωτικές και ατομικές καταστάσεις- ειδοποιητήρια

3 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: CODEGEAR BUILDER C++ 2007 MICROSOFT ACCESS 2003 RAVE REPORTS V7.5.1

4 Εικόνα του Προγράμματος:

5 Τεχνικά Χαρακτηριστικά  AdoDB (ADOConnection, ADODataSet, ADOCommand)  Microsoft Jet 4.0 OLE DB Driver (οδηγός για την σύνδεση με Αρχείο Ms Access koinoxrista.mdb).  C++ Builder Visual Components (DataSource,DBGrid,Labels,EditBox,Combo Box, ListBox, ValueListEditor,Buttons,Forms)

6 Καταχώρηση Στοιχείων Τήρηση μεταβολών σε ημερολογιακή βάση

7 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ Τήρηση μεταβολών σε ημερολογιακή βάση

8 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

9 Νέα Συγκεντρωτική κατάσταση

10 Τρόπος Υπολογισμού των κοινοχρήστων - τύποι Με βάση τα χιλιοστά: Πδ = (Χδ / ΣΧ) * Π Με βάση τις ώρες μέτρησης: Πδ = [Fi * Ei + {(Ei * Ωδ / Σ (Εi * Ωδ)) * (1 - Σ Fi*Ei)} ] * Π Με βάση τις θερμίδες που καταναλώθηκαν: Πδ = [Fi * Ei + {(Θδ / ΣΘδ) * (1 - Σ Fi*Ei)} ] * Π

11 Βήματα Υπολογισμού των Κοινοχρήστων Πρώτα εντοπίζεται η ημερομηνία “ΑΠO” της Συγκεντρωτικής Κατάστασης. Με βάση την παραπάνω ημερομηνία αντλούνται τα ευμετάβλητα στοιχεία(Ei, Fi, Κλειστό,Ανοιχτό) των διαμερισμάτων απ’ τα οποία η ημερομηνία καταχώρησης τους είναι κοντά σ’ αυτήν την ημερομηνία. Το ίδιο γίνεται και για τα χιλιοστά των διαμερισμάτων. Με βάση την παραπάνω ημερομηνία αντλούνται τα ευμετάβλητα στοιχεία(Ei, Fi, Κλειστό,Ανοιχτό) των διαμερισμάτων απ’ τα οποία η ημερομηνία καταχώρησης τους είναι κοντά σ’ αυτήν την ημερομηνία. Το ίδιο γίνεται και για τα χιλιοστά των διαμερισμάτων. Επιλέγονται οι μονάδες μέτρησης που έχουν καταχωρηθεί για όλα τα διαμερίσματα για την συγκεκριμένη συγκεντρωτική κατάσταση.Επιλέγονται οι μονάδες μέτρησης που έχουν καταχωρηθεί για όλα τα διαμερίσματα για την συγκεκριμένη συγκεντρωτική κατάσταση. Τέλος γίνεται υπολογισμός με βάση τους τύπους.Τέλος γίνεται υπολογισμός με βάση τους τύπους.

12 Πληρωμές Διαμερισμάτων

13 Σχέδιο Βάσης Δεδομένων

14 Units - Forms Main.cpp Main.h MainForm Epilogipol.cppEpilogipol.hEpilogiPolForm Polnew.cppPolnew.hPolNewForm diamnew.cpp diamnew.h DiamNewForm enoiknew.cpp enoiknew.hEnoikNewForm Dapannew.cppdapannew.hDapNewForm FindEnoikos.cppFindEnoikos.hFindEnoikosForm EditPol.cppEditPol.hEditPolForm EditDiam.cppEditDiam.h EditDiamForm EditDapan.cpp EditDapan.hEditDapanForm EditEnoik.cpp EditEnoik.hEditEnoikForm Check.cppCheck.h Sygknew.cppsygknew.hSygkNewForm ΕditSygk.cpp EditSygk.hEditSygkForm KatanomXil.cpp KatanomXil.hxiliostaForm Kleistadiam.cpp Kleistadiam.h KleistaDiamForm Metrisi.cppMetrisi.hMetrisiForm Metrisi2.cppMetrisi2.hMetrisiForm2 YpologKoin.cpp YpologKoin.h KatanomiPol.cppKatanomiPol.hKatanomiPolForm katanomidiam.cppkatanomidiam.hKatanomiDiamForm PrintSygk.cpp PrintSygk.hPrintSygkForm FindDapani.cpp FindDapani.h TFindDapaniDlg

15 Rave Reports Designer

16 Εκτύπωση Aτομικού Σημειώματος

17 Εκτύπωση Συγκεντρωτικής Κατάστασης

18 Μελλοντικές Δυνατότητες  Σύστημα χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης της εφαρμογής  Δυνατότητα διαχείρισης των οικονομικών της πολυκατοικίας, δηλαδή των αποδείξεων εξόδων, και των πληρωμών τους, με δυνατότητα αυτόματης παραγωγής των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων από τις αποδείξεις εξόδων, και την παρακολούθηση της χρεοπίστωσης της πολυκατοικίας, των ενοίκων και του ταμείου.  Δυνατότητα παραγωγής, προεπισκόπησης και εκτύπωσης ενός αριθμού αναφορών, όπως η κίνηση του ταμείου, οι οφειλές των ενοίκων και ο ετήσιος ισολογισμός πολυκατοικίας.  Η εφαρμογή να έχει την δυνατότητα δικτυακής λειτουργίας δηλαδή σύνδεσης σε δικτυακή βάση δεδομένων και ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών σε αυτή.  Η εφαρμογή να παρέχει την δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης μέσω διαδικτύου με κάποιο Web Interface.

19 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας θα Θέλα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή, κ. Καζαρλή Σπύρο τόσο για την καθοδήγηση του σε όλα τα στάδια της εργασίας όσο και για την πολύτιμη βοήθειά του σε κρίσιμα σημεία αυτής. Θέλω να εκφράσω επίσης την χαρά μου που συμμετείχα σε ένα τέτοιο δημιουργικό project που μου προσέφερε γνώση και εμπειρία. Στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας θα Θέλα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή, κ. Καζαρλή Σπύρο τόσο για την καθοδήγηση του σε όλα τα στάδια της εργασίας όσο και για την πολύτιμη βοήθειά του σε κρίσιμα σημεία αυτής. Θέλω να εκφράσω επίσης την χαρά μου που συμμετείχα σε ένα τέτοιο δημιουργικό project που μου προσέφερε γνώση και εμπειρία. Τέλος, ευχαριστώ όλους τους αξιότιμους καθηγητές του Τμήματος για τις πολύτιμες γνώσεις που μας προσέφεραν κατά τη διάρκεια των σπουδών μας στο Τμήμα. Τέλος, ευχαριστώ όλους τους αξιότιμους καθηγητές του Τμήματος για τις πολύτιμες γνώσεις που μας προσέφεραν κατά τη διάρκεια των σπουδών μας στο Τμήμα.


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανάπτυξη εφαρμογής Οπτικού Προγραμματισμού για την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google