Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας Διατύπωση Ερωτημάτων σε XML τεκμήρια με τη γλώσσα XQuery Εργασία για το μάθημα Ηλεκτρονική Δημοσίευση Υπεύθυνος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας Διατύπωση Ερωτημάτων σε XML τεκμήρια με τη γλώσσα XQuery Εργασία για το μάθημα Ηλεκτρονική Δημοσίευση Υπεύθυνος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας Διατύπωση Ερωτημάτων σε XML τεκμήρια με τη γλώσσα XQuery Εργασία για το μάθημα Ηλεκτρονική Δημοσίευση Υπεύθυνος καθηγητής: Σαράντος Καπιδάκης Φοιτήτρια: Αγγελίνα Λούβαρη

2 XML Η XML είναι μία ιδιαίτερα εύκαμπτη διάταξη δεδομένων, Έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει διαφορετικών ειδών δεδομένα. Ανάγκη για την χρήση μιας γλώσσας επερωτήσεων XML Ενδεικτικά, Lorel, Quilt, MnQL, Xduce, XMLQL, XPath, Xquery, XQL και YaTL

3 X-Query Βασίζεται στην γλώσσα XPath Περιέχει κόμβους και τύπους κόμβων Συμβατή με XML, XML Schema, XPath, XSLT Δεν αποτελεί ακόμα πρότυπο.

4 X-Query-Δεδομένα Αντικείμενο (item): μοναδική τιμή ή ένας μεμονωμένος κόμβος Μία σειρά αντικειμένων αποτελεί μία ακολουθία Κόμβοι: τεκμηρίου (document nodes), στοιχείων (element nodes), γνωρισμάτων(attribute nodes), κειμένου (text nodes), χώρων ονομάτων (namespace nodes), οδηγιών επεξεργασίας (processing instruction nodes) και σχολίων (comment nodes)

5 Σχόλια και σήμανση Σχόλια (: Thanks, Jeni! :) Συμβολοσειρές "a string” 'a string‘ "This is a string, isn't it?” 'This is a "string”'

6 Εκφράσεις XQuery Οι εκφράσεις XQuery εμπίπτουν σε επτά ευρύς τύπους: εκφράσεις μονοπατιού, κατασκευαστές στοιχείων, FLWOR εκφράσεις, εκφράσεις που περιέχουν τελεστές και συναρτήσεις, υποθετικές εκφράσεις, ποσοτικές εκφράσεις και εκφράσεις που δοκιμάζουν ή μετατρέπουν τύπους δεδομένων.

7 1. Εκφράσεις μονοπατιών Οι εκφράσεις μονοπατιών είναι βασισμένες στη σύνταξη του XPath, τα XML πρότυπα για τη διευκρίνιση "των πορειών" XML έγγραφου, παραδείγματος χάριν: Βρίσκει όλους τους τίτλους των κεφαλαίων στο έγγραφο books.xml: έγγραφο ("books.xml")/ chapter / title

8 2. Κατασκευαστές στοιχείων Αυτός ο τύπος έκφρασης χρησιμοποιείται όταν πρέπει να δημιουργήσει μια ερώτηση νέα στοιχεία, παραδείγματος χάριν: Παράγετε το στοιχείο με τις ιδιότητες "year" και του οποίου η αξία είναι ο τίτλος του βιβλίου: { $b/@year } { $b/title } Advanced Programming in the Unix environment

9 3. FLWΟR εκφράσεις Ο όρος “for” O όρος for εκχωρεί στο όνομα μιας μεταβλητής κάθε αντικείμενο ενός συγκεκριμένου στοιχείου. Ο όρος for έχει σαν αποτέλεσμα την επανάληψη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί όροι for μέσα στην ίδια έκφραση FLWOR. Ο όρος let Ο όρος let επιτρέπει την εκχώρηση μιας μεταβλητής και αποτρέπει την επανάληψη μιας έκφρασης πολλές φορές. Ο όρος let δεν έχει σαν αποτέλεσμα την επανάληψη. O όρος “where” Ο όρος where προσδιορίζει τα κριτήρια (ένα ή περισσότερα) για την εξαγωγή ενός αποτελέσματος της Xquery. Ο όρος “order by” Ο όρος order by ταξινομεί τα εξαγόμενα αποτελέσματα. Π.χ. θέλουμε να ταξινομήσουμε τα αποτελέσματα κατά κατηγορία και τίτλο. Ο όρος “return” Ο όρος return προσδιορίζει τι ακριβώς πρέπει να επιστρέψει σαν απάντηση η Xquery.

10 4. Εκφράσεις που περιέχουν τελεστές και συναρτήσεις Η XQuery παρέχει των περισσότερων από τους τελεστές και τις λειτουργίες που μπορούν επίσης να βρεθούν σε άλλες γλώσσες υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων: των αριθμητικών τελεστών, τελεστές σύγκρισης, τελεστές ακολουθιών Συναρτήσεις.

11 Αριθμητικοί τελεστές Η XQuery υποστηρίζει, όπως είδαμε, αριθμητικούς τελεστές, όπως τα εξής: +/-, *, div, idiv και mod. Ο τελεστής div κάνει την πράξη της διαίρεσης. Ο τελεστής idiv απαιτεί ακεραίους τελεστές και δίνει σαν αποτέλεσμα ένα ακέραιο. Η χρήση τους φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα (4): 2 + { 2 }

12 τελεστές σύγκρισης Συγκρίσεις τιμώνΓενικές συγκρίσεις eq= ne!= lt< le<= gt> ge>=

13 τελεστές ακολουθιών Union Intersect Except Π.χ. for $b in doc("books.xml")//book where $b/title = "TCP/IPIllustrated” return { $b/@* } { $b/* except $b/price }

14 Συναρτήσεις min(), max(), count(), avg(), sum(). distinct-values(), οι συναρτήσεις εισαγωγής doc() και collection() not() και empty() for $b in doc("books.xml")//book where not(empty($b/author)) return $b

15 5. Υποθετικές εκφράσεις Η XQuery επίσης επιτρέπει τη χρήση IF-THEN-ELSE εκφράσεων. for $b in doc("books.xml")//book return { $b/title } { for $a at $i in $b/author where $i <= 2 return {string($a/last), ", ", string ($a/first)} } { if (count($b/author) > 2) then et al. else () }

16 6. Ποσοτικές εκφράσεις Οι SOME and EVERY είναι οι αποκαλούμενες ποσοτικές εκφράσεις. Μέσω της SOME έκφρασης είναι δυνατό να προσδιορίσει εάν τουλάχιστον ένας κόμβος ενός συνόλου κόμβων ικανοποιεί ένα κατηγόρημα. Η EVERY έκφραση χρησιμοποιείται για να εξετάσει εάν όλοι οι κόμβοι ενός συνόλου ικανοποιούν ένα κατηγόρημα. Π.χ: for $b in doc("books.xml")//book where every $a in $b/author satisfies ($a/last="Stevens" and $a/first="W.") return $b/title

17 Συμπεράσματα Σχετικά εύκολη γλώσσα Προσφέρει δυνατότητα επεξεργασίας και διατύπωσης πολύπλοκων ερωτημάτων Ομοιότητα με SQL και συμβατότητα με XML XML Schema

18 ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!


Κατέβασμα ppt "Ιόνιο Πανεπιστήμιο ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας Διατύπωση Ερωτημάτων σε XML τεκμήρια με τη γλώσσα XQuery Εργασία για το μάθημα Ηλεκτρονική Δημοσίευση Υπεύθυνος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google