Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολυμπιάδα Πληροφορικής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολυμπιάδα Πληροφορικής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολυμπιάδα Πληροφορικής
Μάθημα 1

2 Στόχοι μαθήματος Ιστορικά Στοιχεία Διαφορές C και C++
Δομή Προγράμματος Μεταβλητές Εντολές Εισόδου/Εξόδου Αρχεία

3 Εισαγωγή - C Δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie (1969-1973)
Από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού Διδάσκεται σε πολλά πανεπιστήμια στους κλάδους των θετικών επιστημών και τα πολυτεχνεία.

4 Εισαγωγή- C++ Δημιουργήθηκε το 1979 από τον Bjarne Stroustrup
Από τις πιο διαδεδομένες και ισχυρές γλώσσες προγραμματισμού Περιλαμβάνει όλες τις εντολές της C

5 Τι θα χρησιμοποιήσουμε
C++ χρησιμοποιώντας όμως κατά κύριο λόγο εντολές της C Από την C++ μας είναι πολύ χρήσιμες για τις τελικές φάσεις οι βιβλιοθήκες της STL(Standard Template Library)

6 Παράδειγμα προγράμματος
Πρόγραμμα στο codeblocks

7 // my first program in C++

8 #include <iostream>
Παραδείγματα από άλλες βιβλιοθήκες. <math.h> περιέχει μαθηματικές συναρτήσεις <string> απαραίτητη για την χρήση συμβολοσειρών.

9 using namespace std; Όλες οι βασικές βιβλιοθήκες της C++ είναι δηλωμένες μέσα στο namespace std Μπορούμε να δημιουργήσουμε δικά μας namespace που θα περιλαμβάνουν δικές μας βιβλιοθήκες

10 int main () Είναι η κύρια συνάρτηση της C++. Η εκτέλεση του προγράμματος ξεκινά από εδώ. Μπορεί να περιέχει και άλλες συναρτήσεις. Παράδειγμα στο codeblocks

11 cout << "Hello World!";
Αντιστοιχεί την βασική εντολή για την έξοδο μιας σειράς χαρακτήρων. Συμπεριλαμβάνεται στη βιβλιοθήκη iostream

12 Return 0; Αναγκάζει την συνάρτηση main να τερματίσει.

13 Μεταβλητές Πληροφορίες που αλλάζουν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος αποθηκεύονται προσωρινά σε κάποια θέση μνήμης του υπολογιστή. Στη συνέχεια είναι δυνατόν να τους δοθούν τιμές να ανακτηθούν ή να τροποποιηθούν

14 Τύποι Μεταβλητών Δήλωση μεταβλητής Τύπος Αποθηκευμένης Τιμής
Τύπος Μεταβλητής Ακέραιοι αριθμοί int Δεκαδικοί αριθμοί float Ένας χαρακτήρας Char Μεγάλοι ακέραιοι αριθμοι (>32000) long int Δήλωση μεταβλητής Τύπος μεταβλητής όνομα μεταβλητής; Παραδείγματα

15 Εντολές Εισόδου-Εξόδου
cout - cin Είναι εντολές τις C++ που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη iostream Εύκολες στη σύνταξη printf – scanf Είναι εντολές της C που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη stdio.h Δυσκολότερες στη σύνταξη αλλά δίνουν περισσότερες επιλογές

16 cout - cin Παράδειγμα στο codeblocks

17 printf-scanf Παράδειγμα στο codeblocks

18 printf(“Sum=%d\n”,sum);
Μέσα στα εισαγωγικά γράφουμε τι θα τυπωθεί O τύπος των μεταβλητών που ακολουθούν Αλλαγή γραμμής Μεταβλητή/ες

19 scanf scanf(“%d”,&a); Τύπος μεταβλητής που θα διαβαστεί
Μεταβλητή που θα διαβαστεί

20 Μορφοποίηση τύπου δεδομένων σε printf και scanf
Χαρακτήρας Τύπος μεταβλητής %d int %f float %c char

21 Αρχεία Για το σκοπό της ολυμπιάδας οι μοναδικές λειτουργίες που χρειαζόμαστε είναι: Η ανάγνωση δεδομένων από αρχείο κειμένου Η καταχώρηση πληροφοριών στο αρχείο κειμένου Εντολές C++ ifstream,ofstream C fprintf, fscanf

22 Αρχεία με τη C++ Οι εντολές βρίσκονται μέσα στη βιβλιοθήκη <fstream> ifstream χρησιμοποιείται για την ανάγνωση του αρχείου ofstream χρησιμοποιείται για την εγγραφή δεδομένων στο αρχείο

23 Κλείνετε τα αρχεία στο τέλος του προγράμματος.
To fin και το fout είναι τα ονόματα των μεταβλητών για τα δύο αρχεία. Μπορούν να αντικατασταθούν με οποιαδήποτε ονόματα. Το αρχείο test.in πρέπει να είναι αποθηκευμένο στον ίδιο φάκελο με το πρόγραμμα διαφορετικά απαιτείται ολόκληρο το path. Κλείνετε τα αρχεία στο τέλος του προγράμματος. Παράδειγμα στο codeblocks

24 Αρχεία με τη C read write Παράδειγμα στο codeblocks


Κατέβασμα ppt "Ολυμπιάδα Πληροφορικής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google