Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑ
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑ Λεμεσός Νοέμβριος 2010 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

2 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

3 1. Εισαγωγή στον Επαγγελματικό Κίνδυνο.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 1. Εισαγωγή στον Επαγγελματικό Κίνδυνο. (ΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

4 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ορισμοί Επαγγελματικός Κίνδυνος Είναι η δυνατότητα ενός στοιχείου εργασίας να μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο, ή και υλική ζημιά Ατύχημα. Βίαιο συμβάν που προκαλεί μόνιμη ή παροδική ανικανότητα για εργασία, ή και ζημίες στον εξοπλισμό. Επαγγελματική Νόσος. Είναι η νοσηρή κατάσταση για τον οργανισμό του εργαζομένου, που οφείλεται σε βλαβερή επίδραση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

5 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Βασικές Έννοιες Η Υγεία και η Ασφάλεια σε κάθε επαγγελματική διεργασία αποτελεί Νομική υποχρέωση των εργοδοτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Νομικό πλαίσιο καθορίζει: Τις ελάχιστες προδιαγραφές κατασκευής των χώρων εργασίας. (Οδηγία 89/654/ΕΟΚ – ΠΔ 16/96) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. (Οδηγία 91/383/ΕΟΚ – ΠΔ 17/96) ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

6 Ελάχιστες Προδιαγραφές χώρων εργασίας. Αφορούν σε:
Κτίρια νομίμως αδειοδοτημένα Οδούς διαφυγής Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Πυρανίχνευση Πυρόσβεση Απαγωγή αερίων. Φωτισμό. Δάπεδα/τοίχους/οροφές. Παράθυρα φεγγίτες. Ειδικά μέτρα για σκάλες. Διαστάσεις/όγκους αέρα/ζωτικό χώρο. Χώρους ανάπαυσης. Έγκυες/γαλουχούσες. Α.Μ.Ε.Α. Εξωτερικούς χώρους εργασίας Διαδρόμους κυκλοφορίας. Προστασία από πτώσεις. Ζώνες κινδύνου Τζανής Παραράς Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π

7 Υποχρεώσεις Εργοδοτών
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Υποχρεώσεις Εργοδοτών Τεχνικός (λειτουργός) Ασφάλειας. Ιατρός εργασίας. Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού Κινδύνου. Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας. Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

8 Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Στάδια της μελέτης: Αρχική εκτίμηση. Προτεινόμενα μέτρα προς τον εργοδότη. Υλοποίηση μέτρων. Επανεκτίμηση του παραμένοντος κινδύνου. Μέθοδοι αντιμετώπισης του παραμένοντος κινδύνου: Σήμανση (Πινακίδες) Διανομή μέσων ατομικής προστασίας. (ΜΑΠ) Γραπτές οδηγίες προς το προσωπικό. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

9 Υποχρεώσεις Εργαζομένων.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Υποχρεώσεις Εργαζομένων. Τήρηση των γραπτών οδηγιών. Χρήση των ΜΑΠ και διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Υποχρεωτική συμμετοχή στις εκπαιδεύσεις. Αναφορά προς την Διεύθυνση οποιασδήποτε αιτίας κινδύνου αντιληφθούν. Προβλεπόμενες ποινές για μη τήρηση μέτρων ασφάλειας ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

10 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

11 Μέσα μεταφοράς προϊόντων προς τις αποθήκες.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Μέσα μεταφοράς προϊόντων προς τις αποθήκες. Χειροκίνητη μεταφορά, ή με χρήση απλών διατάξεων (πχ τρόλεϊ) Σταθεροί μεταφορείς. (ταινιόδρομοι – ραουλόδρομοι – γερανογέφυρες). Περονοφόρα ανυψωτικά. Παλετοφόρα – ελευθέρων διαστάσεων. Πεζού – καθήμενου χειριστού. Ηλεκτροκίνητα – πετρελαιοκίνητα - αεριοκίνητα – χειροκίνητα). Άλλα μηχανήματα έργου. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

12 Μέσα μεταφοράς προϊόντων προς τις αποθήκες.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Μέσα μεταφοράς προϊόντων προς τις αποθήκες. Άλλα μηχανήματα έργου. Οχήματα. Φορτηγά. Αγροτικά. Γερανοφόρα κλπ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

13 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Νομικές απαιτήσεις Έγκριση τύπου Πιστοποιητικό καταλληλότητας. Άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας. Κατάλληλη σήμανση του οχήματος. Άδεια χειρισμού από φυσικά πρόσωπα. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

14 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Έγκριση τύπου Δίνεται: Από τον κατασκευαστή εάν το όχημα είναι καινούργιο. Από Δημόσιο φορέα εάν το όχημα είναι παλαιό Πιστοποιεί την ορθόδοξη έκ κατασκευής χρήση του, δηλαδή την δυνατότητα του μηχανήματος να χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο λόγο που αναγράφεται στις προδιαγραφές του. (πχ το γερανοφόρο όχημα να χρησιμοποιείται για ανύψωση φορτίου και όχι για τον ελκυσμό του, η το βαρούλκο να ανυψώνει κάθετα και όχι πλάγια τα φορτία) ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

15 1ο Παράδειγμα ανορθόδοξης χρήσης
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 1ο Παράδειγμα ανορθόδοξης χρήσης ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

16 2ο παράδειγμα ανορθόδοξης χρήσης
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 2ο παράδειγμα ανορθόδοξης χρήσης ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

17 Πιστοποιητικό καταλληλότητας
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Πιστοποιητικό καταλληλότητας Εκδίδεται από διαπιστευμένες εταιρείες. Πιστοποιούν (κατόπιν ελέγχου) την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος για συγκεκριμένο (κατά την κρίση τους χρονικό διάστημα). Σημεία ελέγχου: Ρωγμές σε φέροντες σκελετούς. Παραβίαση ασφαλιστικών διατάξεων. Διαρροές υδραυλικού. Απαραίτητες σημάνσεις ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

18 Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 3. ΕΙΔΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ. ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

19 ΑΠΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ

20 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΣΑΤΣΑΡΑΣ

21 ΟΜΑΛΗ ΡΟΗ STOP ΠΛΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ STOP

22 ΕΜΠΟΔΙΑ ΟΜΑΛΗΣ ΡΟΗΣ

23 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

24 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ατυχήματα αποθηκών. Το ατυχήματα των αποθηκών οφείλονται Στον κακό σχεδιασμό των αποθηκών. Στις κακές λειτουργίες της αποθήκης Στην έλλειψη συντήρησης. Στον ανθρώπινο παράγοντα. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

25 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Σχεδιασμός αποθηκών. Ακατάλληλος ή ανύπαρκτος χωροταξικός σχεδιασμός (πχ η αποθήκη μας προέκυψε). Κακή επιλογή φερόντων σκελετών (πχ ράφια χαμηλότερης αντοχής) Ακατάλληλος τύπος μέσων διακίνησης (πχ επιλογή front lift loader αντί side loader) Ακατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος (πχ μηχάνημα υψηλότερο του κτιρίου) Μέθοδοι αποθήκευσης. Ανεπαρκές πλάτος διαδρόμων για τον ελιγμό των μηχανημάτων. Ελλιπής προστασία φερόντων σκελετών, έναντι προσκρούσεων. Κακός φωτισμός. Αδιευκρίνιστοι διάδρομοι κυκλοφορίας πεζών Κατασκευή δαπέδων ανεπαρκών προδιαγραφών. Κακός σχεδιασμός διαδρόμων διαφυγής. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

26 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Λειτουργίες αποθηκών. Κατάσταση προϊόντων. Ύψος αποθέματος. Τάξη και καθαριότητα. Εκπαίδευση προσωπικού. Ελλιπής έως ανύπαρκτη σήμανση. Διαδικασίες λειτουργίας. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

27 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Έλλειψη συντήρησης. Δάπεδα με ανωμαλίες που δεν έχουν διορθωθεί. Κακή κατάσταση μέσων διακίνησης. Κυρίως: Φρένα Ελαστικά. Διαρροές υδραυλικού. Ρήγματα ιστών. Τραυματισμένοι φέροντες σκελετοί, που δεν έχουν επισκευασθεί. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

28 Ανθρώπινος Παράγοντας.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ανθρώπινος Παράγοντας. Ελλιπής γνώση χειρισμού. (Χρήση χειριστών κατ’ ανάγκη) Ανορθόδοξη χρήση, με σκοπό την μείωση της καταπόνησης. Ελλιπής εκπαίδευση προσωπικού. Υπερβολική αυτοπεποίθηση. Αστεϊσμοί κατά την εργασία. Κατάργηση διατάξεων ασφάλειας μηχανημάτων. Απόσπαση προσοχής - απορρόφηση σε άλλη δραστηριότητα (κινητό, φαγητό, GPS, Χάρτες, ραδιόφωνο, …….) Κόπωση Ψυχολογικοί παράγοντες ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

29 Ανθρώπινος Παράγοντας.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ανθρώπινος Παράγοντας. Απορρόφηση σε άλλη δραστηριότητα – ομιλία στο κινητό. Για επαγγελματικούς λόγους. Για οικογενειακούς λόγους. Για κοινωνικούς λόγους. Κόπωση Κακή οργάνωση της δουλειάς. Κόπωση από εξωγενείς παράγοντες. Άλλες οικογενειακές και κοινωνικές υποχρεώσεις. «Φιλότιμο»: Πίεση από συνεργάτες να προσφέρω και άλλο έργο. Οικονομικοί λόγοι. «Δουλεύω πολύ για να τα βγάλω πέρα» ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

30 Ανθρώπινος Παράγοντας.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ανθρώπινος Παράγοντας. Ψυχολογικοί παράγοντες (άγχος). Από τις καθημερινές απαιτήσεις της δουλειάς. Από κακή οργάνωση της δουλειάς. Μεγάλοι χρόνοι αναμονής. Πολλές ώρες οδήγησης. Καιρικές συνθήκες. Εξωγενείς παράγοντες ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

31 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Έλλειψη σήμανσης ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

32 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Να μη ξεχνάμε ποτέ Μόνο το 1% των ατυχημάτων οφείλονται σε μη προβλέψιμους παράγοντες. 3 παράγοντες είναι οι συνήθως μη προβλέψιμοι: Σεισμός, πλημμύρα, κεραυνός. Παρόλα αυτά υπάρχουν μέτρα προστασίας και έναντι αυτών. (Παραδείγματα) Η σωστή επιλογή του κάθε ατόμου είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την Υγεία και Ασφάλεια. Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να ξέρει την δουλειά. (Εκπαίδευση) Να θέλει να την κάνει. Να μπορεί να την κάνει (σωματικές και ψυχικές προϋποθέσεις). ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

33 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ερωτήσεις Περιγράψτε ένα ατύχημα που το θεωρείτε παντελώς τυχαίο χωρίς να υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να είχε προληφθεί με τον οποιονδήποτε. Σκεφθείτε κάποιους από τους εργαζόμενους στην δουλειά σας, που δεν τηρούν κάποια από τις 3 προϋποθέσεις, της προηγούμενης διαφάνειας. Διατρέχουν όλοι υψηλό κίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα. Παραδείγματα. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

34 4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 4. ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

35 Παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια μεταφορών
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Παράγοντες που επηρεάζουν την ασφάλεια μεταφορών Ποιότητα του οδοστρώματος. Επίπεδο εκπαίδευσης οδηγού. Κατάσταση οχήματος. Συμπεριφορά οδηγού. Σωματική και ψυχική κατάσταση. Απόσπαση προσοχής Τρόπος πρόσδεσης του φορτίου. Με δεδομένους τους τρεις πρώτους παράγοντες, η πρόσδεση φορτίου είναι ο σχεδόν αποκλειστικός παράγοντας ασφάλειας των μεταφορών ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

36 Κανόνας ασφάλισης φορτίου
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Κανόνας ασφάλισης φορτίου Το φορτίο προσδένεται ή εγκλωβίζεται, έτσι ώστε να αντέξει σε δύναμη ίση με: Το 80% του βάρους του προς τα εμπρός. Το 50% του βάρους του προς τα πλάγια. Το 50% του βάρους του προς τα πίσω. Το 20% του βάρους του προς την κατακόρυφο. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

37 Ελλιπής πρόσδεση φορτίου προς τα εμπρός.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ελλιπής πρόσδεση φορτίου προς τα εμπρός. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

38 Δυνάμεις για την ασφάλεια φορτίων
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Δυνάμεις για την ασφάλεια φορτίων ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

39 Προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς φορτίου
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς φορτίου Όχημα κατάλληλα επιλεγμένο Σωστή τοποθέτηση του φορτίου στο όχημα. Κατάλληλα μέσα ασφάλισης του φορτίου. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

40 Λάθος επιλογή οχήματος
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Λάθος επιλογή οχήματος ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

41 Λάθος τοποθέτηση φορτίου (υπερφόρτωση πίσω άξονα)
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Λάθος τοποθέτηση φορτίου (υπερφόρτωση πίσω άξονα) ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

42 Υπερφόρτωση εμπρός άξονα
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Υπερφόρτωση εμπρός άξονα ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

43 Ελλιπής ασφάλιση φορτίου
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ελλιπής ασφάλιση φορτίου ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

44 Λανθασμένη και ορθή φόρτωση
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Λανθασμένη και ορθή φόρτωση ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

45 Τρόποι ασφάλισης φορτίου
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Τρόποι ασφάλισης φορτίου Άμεσος τρόπος: Εγκιβωτισμός. Σφήνωση. Πρόσδεση ενός σημείου του φορτίου με την καρότσα. Έμμεσος τρόπος: Σύσφιξη του φορτίου πάνω στο πάτωμα της καρότσας. Ακινητοποίηση του φορτίου μέσω δυνάμεων τριβής. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

46 Άμεση πρόσδεση φορτίου
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Άμεση πρόσδεση φορτίου ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

47 Έμμεση πρόσδεση φορτίου
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Έμμεση πρόσδεση φορτίου ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

48 Συνοπτικά όλες οι μέθοδοι πρόσδεσης φορτίου
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Συνοπτικά όλες οι μέθοδοι πρόσδεσης φορτίου ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

49 Εξοπλισμός οχημάτων, συμβολή στην ασφάλεια μεταφορών.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Εξοπλισμός οχημάτων, συμβολή στην ασφάλεια μεταφορών. Φέρουσες κατασκευές: Τοιχώματα, δεξαμενές, ορθοστάτες μετώπες, πλαϊνές και οπίσθιες πόρτες, δέστρες: Κατασκευάζονται από ανεξάρτητους κατασκευαστές, μετά την αγορά του οχήματος. Σχεδόν ποτέ δεν δίδονται ή δεν ζητούνται τα όρια αντοχής. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν την απαιτούμενη αντοχή. Οι λόγοι: Άγνοια. Κακώς εννοούμενη οικονομία. Υποεκτίμηση του κινδύνου. Έλλειψη επικοινωνίας προμηθευτή με πελάτη ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

50 Εξοπλισμός οχημάτων, συμβολή στην ασφάλεια μεταφορών.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Εξοπλισμός οχημάτων, συμβολή στην ασφάλεια μεταφορών. Κατασκευές που περιέχουν τμήμα του φορτίου: Βαγόνια (καρότσια), παλέτες, δίκτυα, μουσαμάδες. Πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιημένες αντοχές Ο σχεδιασμός τους να επιτρέπει την στερέωσή τους στο όχημα. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

51 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Μουσαμάδες Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσον ασφάλισης φορτίου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μέσον ασφάλισης ενός μικρού όγκου και βάρους αντικειμένου που ευρίσκεται μαζί με το φορτίο κάτω από τον μουσαμά ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

52 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Τοποθέτηση μουσαμά ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

53 Μέσα πρόσδεσης Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010
ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

54 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 ΣΧΟΙΝΙΑ Συνήθως Φ10-12mm. Δεν είναι αρκετά ανθεκτικά. Φθείρονται εύκολα. Χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά για έμμεση πρόσδεση. Οι χρωματισμοί τους υποδηλώνουν την αντοχή τους. Μαύρη ρίγα: Ικανότητα 100 Kg. Κίτρινη ρίγα: Ικανότητα 300 Kg ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

55 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 ΔΕΣΤΡΕΣ Σύνολο από ιμάντες, εξαρτήματα και εντατήρες. Εντατήρες Τοποθετημένοι στο φορτηγό (βίντζι ή εργάτης) Εν σειρά με τον ιμάντα (καστάνια). Ελάχιστη ικανότητα πρόσδεσης: 2 ton. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

56 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Πρόσδεση με ιμάντες ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

57 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Πρόσδεση με ιμάντες ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

58 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 ΑΛΥΣΙΔΕΣ Εξοπλισμένες με γάντζους στα δύο άκρα. Τεντώνονται με λεβιέδες (σκύλες) Συνήθως Φ8 mm με ικανότητα πρόσδεσης μέχριι 4 ton. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

59 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Πρόσδεση με αλυσίδες ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

60 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Πρόσδεση με αλυσίδες ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

61 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 ΤΣΕΡΚΙΑ Πλαστικά ή μεταλλικά. Χρησιμοποιούνται για την ανεξαρτητοποίηση των φορτίων σε στοίβες ή σωρούς. Ιδιαίτερα για την πρόσδεση του φορτίου σε παλέτες. Τεντώνονται με τσερκομηχανή. (μεταλλικός ή πλαστικός συνδετήρας. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

62 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΥΤΙΛΙΓΜΑ Από εκτατό (stretch film), ή συρρικνούμενο (shrink foil wrapping). Χρησιμοποιούνται όταν υπάρχουν πολλά μικρά αντικείμενα (πχ σε μία παλέτα) για την μοναδοποίηση του φορτίου. Ακατάλληλο για βαρέα ή αιχμηρά αντικείμενα. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

63 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ Χρήση για κάθετη σύσφιξη του φορτίου που είναι τοποθετημένο εγκάρσια στην ΄πλατφόρμα. Τανύονται με τανυστήρες καστάνιας ή περιστροφικούς ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

64 Πρόσδεση με συρματόσχοινο
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Πρόσδεση με συρματόσχοινο ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

65 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 ΛΑΣΤΙΧΑ (Χταπόδια) Πολύ χαμηλής αντοχής. Πολύ εύκολά στην χρήση. Διαθέτουν γάντζους στην άκρη. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

66 Εμπλεκόμενοι Παράγοντες
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Εμπλεκόμενοι Παράγοντες Οι εμπλεκόμενοι παράγοντες είναι: Ο Οδηγός. Ο ιδιοκτήτης. Ο μεταφορέας. Ο υπεύθυνος φόρτωσης. Ο αποστολέας Ο υπεύθυνος εκφόρτωσης ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ? ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

67 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Αρμοδιότητες ΟΔΗΓΟΣ Επιλογή του κατάλληλου οχήματος για το είδος του φορτίου Σωστή τοποθέτηση του φορτίου στην πλατφόρμα. Μέσα στήριξης και ασφάλιση φορτίου. Συνεχής έλεγχος φορτίου, στην αρχή , στο τέλος της διαδρομής. Ειδικά μετά από κάποια αλλαγή. (στροφή, φρενάρισμα) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Επιλογή του κατάλληλου οχήματος για το είδος του φορτίου. ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Σωστή τοποθέτηση του φορτίου στην πλατφόρμα ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ Δίνει στον υπεύθυνο φόρτωσης και τον οδηγό, πληροφορίες σχετικά με το βάρος, Κέντρο Βάρους, είδος και ιδιαιτερότητα του φορτίου ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ. Είναι υπεύθυνος της Υγείας και Ασφάλειας στην διαδικασία εκφόρτωσης ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

68 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Check list Το όχημα να έχει επαρκή πλατφόρμα. Έλεγξε το βάρος του φορτίου. Μοίρασε σωστά το φορτίο κατά πλάτος. Μοίρασε σωστά το φορτίο κατά μήκος. Μην υπερφορτώνεις τον εμπρός άξονα. (κίνδυνος ατυχήματος) Μην υπερφορτώνεις τον πίσω άξονα (χάνεις τον έλεγχο του τιμονιού) Μην στοιβάζεις φορτίο σε μεγάλο ύψος. Χρησιμοποίησε προστατευτικά στις αιχμηρές γωνίες. Να απασφαλίζεις με πολύ προσοχή τα χταπόδια και τους λεβιέδες. Κάνε συχνούς ελέγχους φορτίου στην διαδρομή. Ίσως χρειάζεται να ξανασφίξεις Να βεβαιώνεσαι ότι το ψαλίδι πατάει τον κοτσαδόρο προς τα κάτω. Το μέγεθος, ο τύπος και η θέση του φορτίου, επηρεάζουν τον ασφαλή χειρισμό του οχήματος. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

69 Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 5. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

70 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Γενικά Το 15% των ατυχημάτων στις οδικές μεταφορές συμβαίνουν επειδή ο οδηγός κοιμήθηκε οδηγώντας. Η Νομοθεσία για τον χρόνο οδήγησης αποσκοπεί στην μείωση ατυχημάτων αυτού του είδους. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

71 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ορισμοί Διάλλειμα: Είναι ο χρόνος ανάμεσα στις ώρες οδήγησης κατά τον οποίο ο οδηγός, δεν οδηγεί αλλά ούτε και κάνει άλλες εργασίες. Ανάπαυση: Είναι κάθε περίοδος που δεν οδηγεί ή δεν εκτελεί άλλες εργασίες. Διαθεσιμότητα: Αναμονή για να ξεκινήσει. Συνοδηγός σε μεταφορά. Αναμονή φόρτωσης εκφόρτωσης. Έκτακτα περιστατικά. Αναμονή στα σύνορα. Απαγόρευση κυκλοφορίας. Κακοκαιρία. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

72 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ορισμοί Ημερήσια διάρκεια οδήγησης: Είναι ο συνολικός αριθμός ωρών οδήγησης μεταξύ δύο ημερησίων περιόδων ξεκούρασης. Εβδομαδιαία διάρκεια οδήγησης: Το άθροισμα των ωρών οδήγησης μέσα στην εβδομάδα από Δευτέρα 00:00 έως Κυριακή 24:00 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

73 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Περιορισμοί Κάθε 4,5 ώρες οδήγησης, χορηγείται διάλλειμα διάρκειας 45 min. Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης (συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων), δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 9 ώρες. Επιτρέπεται η ημερήσια διάρκεια οδήγησης να είναι έως και 10 ώρες, το πολύ για 2 ημέρες της εβδομάδας. Το άθροισμα των εβδομαδιαίων ωρών οδήγησης να μη ξεπερνά τις 56 ώρες. Η μετάβαση προς το όχημα, θεωρείται οδήγηση. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

74 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Περιορισμοί Η ημερήσια ανάπαυση, πρέπει να είναι: 11 ώρες συνεχόμενη, ή διακεκομμένη 3 ώρες + 9 ώρες = 12 ώρες, είτε Μειωμένη 9 ώρες αλλά έως δύο φορές την εβδομάδα. Η εβδομαδιαία ανάπαυση δίνεται υποχρεωτικά κάθε 6 ημέρες και είναι: Κανονική: 45 συνεχόμενες ώρες ή Μειωμένη μέχρι 24 ώρες με ειδικές συνθήκες. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

75 Παραδείγματα εργασίας
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Παραδείγματα εργασίας Η ημερήσια ανάπαυση, πρέπει να είναι: 11 ώρες συνεχόμενη, ή διακεκομμένη 3 ώρες + 9 ώρες = 12 ώρες, είτε Μειωμένη 9 ώρες αλλά έως δύο φορές την εβδομάδα. Η εβδομαδιαία ανάπαυση δίνεται υποχρεωτικά κάθε 6 ημέρες και είναι: Κανονική: 45 συνεχόμενες ώρες ή Μειωμένη μέχρι 24 ώρες με ειδικές συνθήκες. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

76 Παραδείγματα ημερήσιας εργασίας (10 ώρες εργασίας)
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Παραδείγματα ημερήσιας εργασίας (10 ώρες εργασίας) Σενάριο εργασίας Σενάριο Εργασίας Οδήγηση 2 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά 4,5 ώρες 3,5 ώρες Οδήγηση 4,5 ώρες Διάλειμμα 45 λεπτά 1 ώρα ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

77 Παράδειγμα εβδομαδιαίας εργασίας
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Παράδειγμα εβδομαδιαίας εργασίας ΚΥΡΙΑΚΗ ΡΕΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΩΡΕΣ ΤΡΙΤΗ 10 ΩΡΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 56 ΩΡΕΣ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

78 Υπευθυνότητες Μεταφορικής Εταιρείας
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Υπευθυνότητες Μεταφορικής Εταιρείας Οργανώνει την μεταφορά σύμφωνα με την Νομοθεσία. Δίνει εντολές και ελέγχει τον οδηγό. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

79 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Εργοδότης Ευθύνεται για κάθε παράβαση των οδηγών, εκτός εάν αποδειχθεί ότι: Είχε οργανώσει σωστά την μεταφορά, δεν παρότρυνε, έδωσε σαφείς οδηγίες και έκανε όλους τους ελέγχους. Είχε πάρει όλα τα μέτρα για να μη γίνει η παράβαση. Ο οδηγός εκτελούσε και άλλες εργασίες που δεν γνώριζε ο εργοδότης. Ο οδηγός παραποιεί τα στοιχεία (ταχογράφοι, καταγραφή ωραρίων κλπ) ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

80 6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

81 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ερωτήματα. Ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φόρτωση των μεταφερόμενων υλικών ? Υπάρχουν σαφείς νομοθετικές υποχρεώσεις ή και οδηγίες ? Υπάρχουν πρακτικοί κανόνες ? Πως διασφαλιζόμαστε σε όλα αυτά (απαραίτητη τεκμηρίωση) ? Πως αποδεικνύουμε ότι το έργο μας έγινε σωστά, αλλά άλλοι παράγοντες προκάλεσαν ατύχημα ? (καταμερισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών). Ποια έντυπα πρέπει να χρησιμοποιώ, ώστε να κάνω το έργο με την μέγιστη ασφάλεια ? Υπάρχει τυποποιημένη διαδικασία, ή πρέπει να ακολουθήσω μια δική μου διαδικασία ?. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

82 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Σύντομες απαντήσεις. Ο καταμερισμός των γενικών αρμοδιοτήτων, αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο. Υπάρχει γενική Νομοθεσία, όχι εξειδικευμένη, η οποία πρέπει να εφαρμόζεται. Υπάρχει πληθώρα πρακτικών κανόνων που πρέπει να μελετάμε. Συνιστάται να εφαρμόζουμε το σχέδιο φόρτωσης, το οποίο είναι ένα απλό σκαρίφημα που δείχνει τον τρόπο φόρτωσης του φορτίου στο φορτηγό. Οι αρμοδιότητες είναι σαφείς. Οι οδηγοί να είναι γραπτά ενημερωμένοι με οδηγίες ασφαλούς εργασίας, όπως προέκυψαν από την Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου. Να δημιουργηθούν απλά check lists με τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται. Να τηρούνται με υπογραφή του ελεγκτή. Θυμηθείτε: Τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Για τα πάντα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Η ενημέρωση πρέπει να είναι γραπτή, ώστε να αποδεικνύεται ότι πράγματι έγινε. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

83 Ποια έντυπα πρέπει να εφαρμόζω ?.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ποια έντυπα πρέπει να εφαρμόζω ?. Σχέδιο Φόρτωσης: Το εκδίδει η μεταφορική Εταιρεία. Το παραδίδει στον υπεύθυνο φόρτωσης . Φορτώνει το όχημα σύμφωνα με το σχέδιο. Το παραλαμβάνει ο οδηγός. Ελέγχει το φορτίο. Με βάση αυτό μπορεί να γίνει και διαχειριστικός έλεγχος . Check lists (υπεύθυνος τήρησης ο οδηγός) Πριν την φόρτωση. Έλεγχος φορτίου και κατανομής φορτίου Ασφάλιση εξοπλισμού. Λοιποί έλεγχοι. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

84 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Το σχέδιο Φόρτωσης. Είναι ένα απλό έντυπο που περιγράφει. Το όχημα μεταφοράς. Τα προς μεταφορά είδη. (ποσότητα, διαστάσεις, συσκευασία, ενδεχομένως κωδικό παλέτας ) Τον τρόπο που θα φορτωθεί. Κριτήρια: Ασφάλεια. Μεγιστοποίηση του φορτίου στο φορτηγό. Σειρά εκφόρτωσης εάν οι πελάτες είναι περισσότεροι του ενός. Τον τρόπο πρόσδεσης του φορτίου.. Τυχόν άλλες πληροφορίες που θα ζητηθούν. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

85 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Το σχέδιο φόρτωσης. Επί του παρόντος δεν επιβάλλεται από την Νομοθεσία. Σε άλλες χώρες απαιτείται Νομικά η έκδοσή του. Εκδίδεται από την μεταφορική εταιρεία ή τον αποστολέα. Ευρίσκεται στο όχημα σε όλη την διάρκεια της μεταφοράς ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

86 Πλεονεκτήματα του σχεδίου φόρτωσης.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Πλεονεκτήματα του σχεδίου φόρτωσης. Κατανέμει αρμοδιότητες, μεταξύ. Αυτού ο οποίος το δημιούργησε. Του υπεύθυνου φόρτωσης (είναι υποχρεωμένος να φορτώσει με συγκεκριμένο τρόπο). Του οδηγού (είναι υποχρεωμένος να ελέγξει εάν το φορτίο έχει φορτωθεί κανονικά από αυτόν που το φόρτωσε και να το ελέγχει σε όλη την διάρκεια της μεταφοράς). Μειώνει τον χρόνο φόρτωσης (μείωση κόστους) Μειώνει τον χρόνο διανομής. Μειώνει τις επιστροφές προϊόντων. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

87 Κυριότερα Πλεονεκτήματα του σχεδίου φόρτωσης.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Κυριότερα Πλεονεκτήματα του σχεδίου φόρτωσης. Αποτελεσματικότατη διαχείριση Μειώσεις κόστους …… Απόλυτος έλεγχος έναντι κακόβουλων ενεργειών (κλοπές). Cross check της ποσότητας από: Τον οδηγό ή Τον έλεγχο πύλης, ή Οποιονδήποτε ελεγκτικό μηχανισμό έχει έννομο συμφέρον. Θεαματική αύξηση του επιπέδου ασφάλειας μεταφορών, γιατί: Αναγκάζει (επιβάλλει) να γίνει σχεδιασμός της φόρτωσης. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

88 Έλεγχοι πριν την φόρτωση.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Έλεγχοι πριν την φόρτωση. Καθαρή και στεγνή πλατφόρμα Ζημιές, οξειδώσεις, ξεκολλήματα. Κατάσταση μετώπης. Κατάσταση σημείων ακύρωσης. (φθορές, διαβρώσεις) Κατάσταση ελαστικών. Κατάσταση ορθοστατών. Φώτα. Φρένα. Ορατότητα: (Υαλοκαθαριστήρες, καθρέπτες,……..). Άδεια οδήγησης. Άδεια οχήματος Ταχογράφος. (Σχέδιο φόρτωσης) Απαραίτητα έγγραφα (ΔΑ, Οργάνωση δρομολογίου, …..) ********* ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

89 Έλεγχος φορτίου και λοιποί έλεγχοι.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Έλεγχος φορτίου και λοιποί έλεγχοι. Οπτικός έλεγχος φορτίου. Έλεγχος ποιότητας εξοπλισμού ασφαλείας. Έλεγχος ποσότητας μέσων πρόσδεσης (vs σχεδίου φόρτωσης). Έλεγχος υπέρβαρου φορτίου. Ομοιόμορφη κατανομή φορτίου. (ειδικά μετά την πρώτη εκφόρτωση). Έλεγχος φορτίου μετά από: Τα πρώτα 50 χιλιόμετρα Κάθε επόμενα 200 χιλιόμετρα Μετά από επικίνδυνη στροφή ή φρενάρισμα. ************************* ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

90 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Γενικά Συμπεράσματα. Να υπάρχει Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου στην μεταφορά. Πλέον των άλλων, να δοθεί έμφαση και συγκεκριμένη οδηγία στην προσωπική ασφάλεια οδηγών. Πχ Φωσφορίζον γιλέκο. Χρήση σκάλας για να ανεβαίνει και κυρίως να κατεβαίνει από την πλατφόρμα. Ειδικά όταν κρατά βάρη. Να ενημερώνει άμεσα τον ιδιοκτήτη, για όποια δυσλειτουργία εμφανίζει το όχημα. Να δοθούν γραπτές οδηγίες ασφαλούς εργασίας. Η χρησιμότητα του σχεδίου φόρτωσης. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

91 Γενικό Συμπέρασμα και συμβουλή.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Γενικό Συμπέρασμα και συμβουλή. Όλα τα παραπάνω, δεν μπορούν να γίνουν από την μια μέρα στην άλλη. Το ότι δεν εφαρμόζονται, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να εφαρμοσθούν. Ξεκινήστε με τα πιο απλά. Διαλέξτε μεταξύ τους τα πιο σπουδαία. Η εφαρμογή τους, δεν προσθέτει απαραίτητα κόστος. Η εφαρμογή τους μας διασφαλίζει και κυρίως μας ηρεμεί. Η εφαρμογή τους καταμερίζει ευθύνες. Οι ευθύνες είναι περισσότερο διακριτές. Θυμηθείτε: Πρέπει να κάνουμε σωστά την δουλειά μας. Πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και υπόλογοι σε όποια ευθύνη μας αναλογεί. Δεν πρέπει να είμαστε συνυπεύθυνοι για ευθύνες που δεν μας αναλογούν, που ανήκουν σε άλλους και δεν μπορούμε να τις αναλάβουμε. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

92 7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

93 Ορισμός του επικίνδυνου Εμπορεύματος.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ορισμός του επικίνδυνου Εμπορεύματος. Είναι τα εμπορεύματα, είδη και υλικά από τα οποία μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο την υγεία των ανθρώπων και ζώων, την δημόσια τάξη και ασφάλεια Τα εμπορεύματα αυτά: Είτε απαγορεύεται να μεταφερθούν, είτε η μεταφορά τους επιτρέπεται υπό όρους με βάση την συμφωνία ADR. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

94 Παραδείγματα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Παραδείγματα Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Εκρηκτικά. Εύφλεκτα (υγρά, αέρια). Τοξικά. Διαβρωτικά. Μπαταρίες, εντομοκτόνα, φιαλίδια βουτανίου. Αέρια υπό πίεση (Οξυγόνο, Άζωτο, Βουτάνιο,….). Κλινικά απόβλητα, απόβλητα από διαγνωστικά κέντρα Υγρά καύσιμα. Χρώματα, φάρμακα. Λιπάσματα Νιτρικού νατρίου ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

95 Προδιαγραφές οχημάτων
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Προδιαγραφές οχημάτων Τα οχήματα χαρακτηρίζονται ADR. Βυτιοφόρα. Μεταφοράς εκρηκτικών. Υφίστανται τους παρακάτω πρόσθετους ελέγχους. Ειδικοί έλεγχοι ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος. Παίρνουν ειδική έγκριση. Παίρνουν πιστοποιητικό ADR. Ετήσιος επιπρόσθετος έλεγχος στα ΚΤΕΟ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

96 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Τι είναι η συμφωνία ADR. ADR: «Accord Dangereux Routier». Συμφωνία για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων. Βάζει γενικές προδιαγραφές και δίνει οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια, λαμβάνοντας υπ όψιν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Από το 1999, εφαρμόζεται στις εσωτερικές μεταφορές στην Ελλάδα. Εάν οι μεταφορές πληρούν τις απαιτήσεις ADR, τότε απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης της Εθνικής Νομοθεσίας. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

97 Ταξινόμηση επικίνδυνων υλών με βάση την ADR
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ταξινόμηση επικίνδυνων υλών με βάση την ADR Οι επικίνδυνες ύλες ταξινομούνται σε 9 κλάσεις. Οι κλάσεις χαρακτηρίζονται «περιοριστικές» και «μη περιοριστικές». Η μεταφορά των περιοριστικών υλών, απαγορεύεται ή επιτρέπεται υπό όρους. Η μεταφορά πολλών υλών που ανήκουν στις μη περιοριστικές κατηγορίες, είναι δυνατόν να απαγορεύεται ή να επιτρέπεται υπό όρους. Γενικά: Υπάρχει πολυπλοκότητα σε ότι αφορά την κατάταξη, λόγω του μεγάλου πλήθους των επικίνδυνων υλών που καθημερινά προστίθενται. Λόγω της πληθώρας και της πολυπλοκότητας των διατάξεων, η φόρτωση πρέπει να γίνεται κάτω από την επίβλεψη ειδικευμένου προσωπικού που έχει ειδικά πιστοποιηθεί από την Πολιτεία. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

98 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Κατάταξη ουσιών ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Κλάση 1 Εκρηκτικές ουσίες και είδη Περιοριστική Κλάση 2 Αέρια υπό πίεση ή υγροποιημένα (προπάνιο, μεθάνιο, βουτάνιο, οξυγόνο κλπ) Περιοριστική για ορισμένες χώρες Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά (Βενζίνη, κηροζίνη, πετρέλαιο) Μη περιοριστική Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά (πριονίδι, σανός, λιγνίτης) Κλάση 4.2 Αυτοαναφλέξιμα (φωσφόρος, ρητίνες, κατάλοιπα πετρελαίου) Κλάση 4.3 Ουσίες που σε επαφή με το νερό, παράγουν εύφλεκτα αέρια (Κάλιο, Νάτριο, …) ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

99 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Κατάταξη ουσιών ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Κλάση 5.1 Οξειδωτικές Ουσίες. (Νιτρικό αμμώνιο, λιπάσματα,….) Μη περιοριστική Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια ( Κλάση 6.1 Τοξικές Ουσίες (Υδροκυανικό οξύ, ενώσεις του αρσενικού και του υδραργύρου) Κλάση 6.2 Επαχθείς ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση (κοπριές, εντόσθια ζώων, νεκρά ζώα, ….) Περιοριστική για ορισμένες χώρες. Κλάση 7 Ραδιενεργά υλικά Περιοριστική. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

100 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Κατάταξη ουσιών ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΣ ΟΥΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ Κλάση 8 Διαβρωτικές ουσίες (Θειικό οξύ, νιτρικό οξύ, καυστική σόδα) Μη περιοριστική Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες (αμίαντος, κλοφέν, συσκευές που περιέχουν κλοφέν,…) ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

101 Σήμανση Επικίνδυνων Φορτίων.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Σήμανση Επικίνδυνων Φορτίων. Ετικέτες κινδύνου Πορτοκαλί ετικέτες σήμανσης κινδύνου (40 cm X 30 cm). (2ψήφιος / τετραψήφιος αριθμός) 33 1203 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

102 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Επεξήγηση αριθμών Επάνω αριθμός (1ο ψηφίο) 2: εκπομπή αερίων. 3: Εύφλεκτα υγρά και αέρια 4: Εύφλεκτα στερεά. 5: Οξειδωτική δράση. 6: Τοξικά υλικά. 7: Διαβρωτικά υλικά. 8: Κίνδυνος αιφνίδιας αντίδρασης. Επάνω αριθμός (2ο ψηφίο) Επανάληψη του ιδίου αριθμού: Εντατικοποίηση. 0: Όχι εντατικοποίηση. Χ στην αρχή: Έντονη αντίδραση με το νερό ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

103 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Επεξήγηση αριθμών Κάτω 4 ψήφιος αριθμός Κωδικός αριθμός αναγνώρισης υλικού όπως αυτό περιγράφεται στην συμφωνία ADR. Παράδειγμα: 33: Εξαιρετικά εύφλεκτο υλικό που αντιδρά με το νερό σε χαμηλή θερμοκρασία και περιγράφεται με τον κωδικό 1203 στην συμφωνία ADR. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

104 Επιπτώσεις ατυχημάτων.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Επιπτώσεις ατυχημάτων. Διαρροές τοξικών ουσιών. Φωτιές. Φωτιές καύσης νέφους αερίων. Πύρινες σφαίρες. Φωτιές λίμνης. Φωτιά πυρσού. Εκρήξεις. Φυσικές εκρήξεις. Εκρήξεις συμπυκνωμένης φάσης. Εκρήξεις νέφους αερίων. Διαστελλόμενες εκρήξεις αναβράζοντος υγρού. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

105 Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος Άμεση κλήση των εμπλεκομένων υπηρεσιών άμεσης δράσης Άμεση απομόνωση της περιοχής του συμβάντος (διαρροής ή έκρηξης) τουλάχιστον σε ακτίνα 500μ, προς όλες τις κατευθύνσεις. Μετακίνηση του πληθυσμού εκτός της περιοχής του συμβάντος και μακριά από τα παράθυρα. Απομάκρυνση των μη εξουσιοδοτημένων ατόμων μακριά από την περιοχή του συμβάντος. Τοποθέτηση και μετακίνηση των ατόμων σε κατεύθυνση τέτοια ώστε να μην μεταφέρει επάνω τους ο άνεμος την εκλυθείσα ρύπανση (αέρια, σκόνες κλπ). Απομάκρυνση από περιοχές και χώρους που βρίσκονται σε επίπεδο κάτω από εκείνο της επιφάνειας της γης στην περιοχή του συμβάντος. Εφόσον έχει εκδηλωθεί φωτιά στο μεταφορικό μέσο, η ελάχιστη απόσταση εκκένωσης από την περιοχή του συμβάντος, είναι τα 80μ. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

106 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Καλές Πρακτικές Το προσωπικό που εμπλέκεται σε οποιοδήποτε στάδιο, πρέπει να φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας (γάντια, γυαλιά, προσωπίδες, κράνος, ειδική φόρμα εργασίας, ειδικοί φακοί, όργανα μέτρησης κλπ) Το προσωπικό να έχει πλήρη γνώση των καθηκόντων του σε περίπτωση φωτιάς ή τραυματισμού και να υπάρχει άμεσα διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός Δεν επιτρέπεται η οδήγηση όταν ο οδηγός είναι καταπονημένος λόγω πολλών ωρών στο τιμόνι, ασθένειας κλπ. ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ Ή ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

107 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Φόρτωση και Εκφόρτωση Ο τρόπος φόρτωσης και ασφάλισης του φορτίου είναι διαφορετικός για κάθε κλάση, εφόσον χρησιμοποιείται διαφορετικός τύπος οχήματος και διαφορετική συσκευασία (βυτίο, φιάλες κλπ). Ειδικά για βυτία να ελέγχεται ο σωστός εξαερισμός, οι σωλήνες πλήρωσης κλπ. Χρειάζεται προσοχή στη μέγιστη ποσότητα του μεταφερόμενου φορτίου, στη περίπτωση μεταφοράς μερικού φορτίου, διαφορετικών φορτίων κλπ. Όλα αυτά αναφέρονται στους κανονισμούς. Ο κινητήρας πρέπει να είναι σβηστός, εκτός αν χρησιμοποιείται για τη κίνηση αντλιών, γερανών κλπ Αν η μεταφερόμενη ύλη αναφλέγεται κάτω από τους 55°C, το όχημα πρέπει να γειώνεται και o ρυθμός πλήρωσής του να είναι αργός. Οι άδειες συσκευασίες που δεν έχουν καθαριστεί με τον σωστό τρόπο θεωρούνται ότι εξακολουθούν να είναι γεμάτες με την επικίνδυνη ύλη και εξακολουθούν να φέρουν τη σήμανση επικινδυνότητας. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

108 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Φόρτωση και Εκφόρτωση Οτιδήποτε αιχμηρό (καρφιά, τσέρκια κλπ) ή εύφλεκτο υλικό (χαρτιά, πανιά κλπ) πρέπει να απομακρύνεται αμέσως από τον χώρο φόρτωσης και να καθαρίζεται ο χώρος με επιμέλεια. Αν συμβεί διαρροή θα πρέπει να σβήσουν οι μηχανές των οχημάτων που βρίσκονται σε μικρή απόσταση και να περιμένει μέχρι να καθαρίσει ο χώρος. Μετά από μερική εκφόρτωση να ελεγχθεί η ισορροπία του φορτίου. Η στάθμευση του οχήματος να γίνεται μόνο σε ελεγχόμενο χώρο, με τραβηγμένο το χειρόφρενο, να υπάρχει πάντα άτομο που επιτηρεί το όχημα και να ειδοποιούνται οι αρχές αν συμβεί διαρροή. Αν απαιτηθεί στάση του αυτοκινήτου, αυτή να γίνεται σε χώρο που δεν εμποδίζει τη κυκλοφορία και να σημαδεύεται η θέση του με τρίγωνα, φώτα κλπ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

109 Έλεγχοι πριν την αναχώρηση
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Έλεγχοι πριν την αναχώρηση Το όχημα ελέγχεται για τη καταλληλότητά του: λάδια, νερό ψυγείου και υγρά υαλοκαθαριστήρων, κύκλωμα καυσίμου λάστιχα, φώτα, φρένα, ABS, καθρέπτες κλπ Όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πυροσβεστήρες, τρίγωνο, τάκοι, μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να βρίσκονται στο όχημα Έλεγχος ρυμουλκουμενου, κοτσαδόρου, ηλεκτρικού συστήματος κλπ ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

110 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Οδήγηση Τήρηση κανόνων KOK και ADR. Νηφαλιότητα του οδηγού. Ανάθεση της οδήγησης στον συνοδηγό, αν αυτό απαιτείται λόγω πολλών ωρών οδήγησης ή οποιουδήποτε άλλου λόγου. Η μεταφορά φορτίου, ιδίως υγρού, αλλάζει την οδική συμπεριφορά του οχήματος κατά τις στροφές, φρεναρίσματα κλπ Η πρόσβαση του οχήματος σε ορισμένους δρόμους περιορίζεται με τις πινακίδες Ρ-45, Ρ-46 και Ρ-64. Μερικές φορές απαγορεύεται η διέλευση από σήραγγες (τούνελ). Κατά το σχεδιασμό του δρομολογίου, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως: Η διέλευση του οχήματος από αστικές περιοχές, οι υπεύθυνες αρχές και αν αυτές χρειάζεται να ειδοποιηθούν εκ των προτέρων, οι συνθήκες του οδοστρώματος (π.χ. λακκούβες, ολισθηρές ανηφόρες), τα πιθανά εμπόδια (π.χ. σταθμευμένα αυτοκίνητα), οι καιρικές συνθήκες κλπ. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

111 ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Καθαρισμός Πρέπει να καθαρίζονται με σχολαστικότητα τα κατάλοιπα του φορτίου και τότε μόνο να αφαιρούνται οι πινακίδες κινδύνου. Η επιλογή του μέσου και του τρόπου καθαρισμού εξαρτάται από την μεταφερθείσα ύλη. Εκτός από την προστασία των εργαζομένων με τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή μόλυνσης του περιβάλλοντος. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

112 Ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης
Λεμεσός Σεπτέμβριος 2010 Ενέργειες σε περίπτωση ανάγκης Αποκλεισμός του χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί γραπτά (ΑDR) και προφορικά. Φροντίστε για τη προσωπική σας ασφάλεια (γάντια, γυαλιά, φόρμα, προσωπίδες) Απομακρύνετε τις εστίες ανάφλεξης, αλλά μη παραμένετε κοντά στο χώρο του ατυχήματος Ενημερώστε τις αρχές για το είδος και την έκταση του κινδύνου Απομακρύνετε τα μη καταστρεμμένα δοχεία, βυτία κλπ από τον χώρο. Σε κάθε περίπτωση να γνωρίζετε τις πρώτες βοήθειες που μπορεί να παράσχει ένας μη ειδικός στους τραυματίες, ιδίως όσον αφορά την: Προσβολή των ματιών Επαφή τουεπικίνδυνου υλικού με το δέρμα Εισπνοή τοξικών αερίων. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΡΑΡΑΣ. Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


Κατέβασμα ppt "ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΣΙΔΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google