Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κλινική Αξιολόγηση ΝΜΣ 1 ΟΜΣΣ Γ. Κρεκούκιας MSc.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κλινική Αξιολόγηση ΝΜΣ 1 ΟΜΣΣ Γ. Κρεκούκιας MSc."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κλινική Αξιολόγηση ΝΜΣ 1 ΟΜΣΣ Γ. Κρεκούκιας MSc

2 Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να συζητήσετε την επιλογή του τρόπου αξιολόγησης και των προτεραιοτήτων (πρέπει, θα έπρεπε, θα μπορούσε) Να γνωρίζετε τα στοιχεία της κλινικής αξιολόγησης της ΟΜΣΣ Να εξηγήσετε τη σημασία της παρατήρησης Να γνωρίζετε την ιδανική στάση και τις συνήθεις παρεκκλίσεις από αυτήν Να εξετάσετε την κίνηση της ΟΜΣΣ εφαρμόζοντας πίεση ή/και συνδυασμένες κινήσεις εάν πρέπει Να κάνετε μια πλήρη κλινική αξιολόγηση της ΟΜΣΣ IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

3 Να Βλέπεις, να ελέγξεις , να αισθάνεσαι
Σκεφθείτε!! Βάζοντας τα όλα μαζί…. Τα βασικά στοιχεία της κλινικής αξιολόγησης είναι: Να Βλέπεις, να ελέγξεις , να αισθάνεσαι Ποιες κλινικές δοκιμασίες έχουμε κάνει μέχρι τώρα; IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

4 Συνήθως γίνονται με την παραπάνω σειρά
Κλινική Αξιολόγηση Παρατήρηση Αρθρικά τεστ Μυϊκά τεστ Νευρολογικά τεστ Ειδικά τεστ Λειτουργική ικανότητα Ψηλάφηση Επικουρκές κινήσεις Συνήθως γίνονται με την παραπάνω σειρά IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

5 Παρατήρηση Τι θα πρέπει να παρατηρήσουμε για να μας δώσει στοιχεία σχετικά με το πρόβλημα του Κου Βασιλείου; IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

6 Στάση Σώματος Ορισμός: πως τοποθετούνται τα διάφορα μέρη του σώματος το ένα σε σχέση με το άλλο Ιδανική στάση: ‘εκείνη οπού ευθυγραμμίζονται τα επιμέρους τμήματα του σώματος έτσι ώστε οι ροπές και τα φορτία που δημιουργούνται λόγω βαρύτητας, είναι ελάχιστα’* Θυμηθείτε το check list στάσης σώματος *Pearsall & Read (1992) Clinical Biomechanics 7: 80-86 Key bony points etc for lateral, anterior and posterior views IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

7 Μη Φσιολογική Στάση Κατασκευαστική =μόνιμη ανατομική παραμόρφωση που δεν διορθώνεται με συντηρητική αντιμετώπιση. Τοποθέτηση/συνήθεια= διορθώνεται με συντηρητική θεραπεία Ποιοι παράγοντες συνεισφέρουν*; *βλέπε κινησιολογικές μελέτες Bad habits; psychosocial factors; physiological mechanisms-visual, vestibular, proprioceptive; developmental and degen processes; antalgic postures; muscle imbalance/spasm/contracture; resp conds; general weakness; excess wt; build IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

8 Ιδανική στάση* ‘ιδανική’ σπονδυλική ευθυγράμμιση
‘ιδανική’ σπονδυλική ευθυγράμμιση Το ελάχιστο φορτίο στους μύες και τους συνδέσμους Η γραμμή της βαρύτητας αμέσως πίσω από το ισχίο Ισχίο σε έκσταση *βλέπε κινησιολογικές μελέτες IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

9 Επίπεδη Ράχη* Επίπεδη οσφυϊκή μοίρα
Επίπεδη οσφυϊκή μοίρα Η λεκάνη σε ουδέτερη θέση η οπίσθια κλίση Ισχία σε έκταση Γραμμή βαρύτητας πίσω από ισχίο *βλέπε κινησιολογικές μελέτες IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

10 Με κλίση προς τα πίσω* Η γραμμή της βαρύτητας πίσω από το ισχίο
Η γραμμή της βαρύτητας πίσω από το ισχίο Τα ισχία σε θέση έκτασης Αυξημένη θωρακική κύφωση *βλέπε κινησιολογικές μελέτες IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

11 Kyphosis-Lordosis* Pelvis tilted anteriorly Hips relatively flexed
Increased lumbar lordosis Increased thoracic kyphosis *Covered in mvmt studies IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

12 Κυφο-λορδωτική Πρόσθια κλίση λεκάνης Κάμψη ισχίων
Πρόσθια κλίση λεκάνης Κάμψη ισχίων Αυξημένη οσφυϊκή λόρδωση Αυξημένη θωρακική κύφωση Βραχυσμένοι μύες: εκτείνοντες αυχένα Καμπτήρες μηρού Οσφυϊκοί εκτείνοντες Κεφαλή: μπροστά Αυχένας: αυξημένη καμπύλη Ωμοπλάτες: απαγωγή θώρακας: αύξηση κύφωσης οσφύ: αυξημένη λόρδωση Ισχία: κάμψη Λεκάνη: πρόσθια κλίση Αδύναμοι μύες: καμπτήρες αυχένα ισχιοκνημιαίοι Κοιλιακοί (ορθός, πλάγιοι) Θωρακικοί εκτείνοντες Γόνατα: ελαφρά σε υπερέκταση ποδοκνημική: ελαφρά σε πελματιαία κάμψη IST/UH Kινησιολογικές Mελέτες

13 Σκολίωση Μια νεαρή γυναίκα με δεξιά ιδιοπαθή σκολίωση. Διαφαίνονται οι πλευρές κατά την κάμψη της ΣΣ. Η ακτινογραφία δείχνει δεξιά θωρακική σκολίωση IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

14 Βάδιση Τι διαταραχές βάδισης υπάρχουν;
Τι διαταραχές βάδισης υπάρχουν; Πως μπορεί να επηρεαστεί η βάδιση του Κου Βασιλείου; IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

15 Εύρος τροχιάς Ποιότητα κίνησης Αντίσταση Αναπαραγωγή πόνου
Αρθρικά Τεστ: πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την εξέταση του εύρους της τροχιάς Εύρος τροχιάς Ποιότητα κίνησης Αντίσταση Αναπαραγωγή πόνου Μυϊκός σπασμός Δομές IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

16 Αρθρικά Τεστ Πρέπει να εξασκηθείτε στο έλεγχο του εύρους της κίνησης της ΟΜΣΣ χρησιμοποιώντας το τεστ Schoeber πρέπει να εξασκηθείτε στην αξιολόγηση της ποιότητας της κίνησης: πως κινείται ο ενας σε σχέση με το άλλο σπόνδυλο; Need to stress quality of movement and relative vertebral movement as we haven’t really examined this yet. IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

17 Αρθρικά Τεστ Εάν απαιτείται:
Εφαρμόστε παραπάνω πίεση στην κάμψη, έκταση, και πλάγια κάμψη Να ακούτε το μοντέλο σας σχετικά με το τι αισθάνεται Συγκρίνετε με κάποιο άλλο μοντέλο We haven’t yet done overpressures for lumbar spine so need time for practice IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

18 Αρθρικά Τεστ Εάν απαιτείται: Επαναλάβατε ή διατηρήσατε τις κινήσεις
Αξιολογείστε την επίδραση συνδυασμένων κινήσεων όπως: Κάμψη με πλάγια κάμψη Έκταση με πλάγια κάμψη IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

19 Μυϊκά τεστ Ελέγξτε τις σχετικές μυϊκές ομάδες για:
ΔΥΝΑΜΗ, ΜΗΚΟΣ, ΕΛΕΓΧΟ Ποιες πρέπει συνήθως να εξετάζουμε στην ΟΜΣΣ; IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

20 Νευρολογικά Τεστ Εάν απαιτείται: ποιος ο γενικός κανόνας;If appropriate: what is the general rule? Ακεραιότητα του νευρολογικού συστήματος Αισθητική & Κινητική Κινητικότητα (νευροδυναμική) του νευρικού συστήματος ΑΤΣ(άρση τεταμένου σκέλους) IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

21 Ψηλάφηση & Επικουρικές Κινήσεις
Ελέγξτε τις παθητικές επικουρικές κινήσεις των σπονδύλων της ΟΜΣΣ και παρατηρήστε: Την ποιότητα της κίνησης Το εύρος της τροχιάς Την αντίσταση κατά τη διάρκεια και στο τέλος της κίνησης Την αναπαραγωγή πόνου Την έκλυση μυϊκού σπασμού IST/UH ΝΜΣ1 2010/11

22 Αναφορές Kendall, F, P., McCreary, E, K., Provance, P, G., Rodgers, M, M., and Romani, W, A (2005) Muscles testing and function with posture and pain.USA . Lippincott, Williams and Wilkins. 5th Ed Pearsall & Read (1992) Clinical Biomechanics 7: Petty N. J (2004). Principles of neuromusculoskeletal treatment and management. Churchill Livingstone .P IST/UH ΝΜΣ1 2010/11


Κατέβασμα ppt "Κλινική Αξιολόγηση ΝΜΣ 1 ΟΜΣΣ Γ. Κρεκούκιας MSc."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google