Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Β’ ΤΑΞΗ 1 ου ΚΥΚΛΟΥ Β’ ΤΑΞΗ 1 ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΙΤΗ.Α. ΠΙΠΙΛΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΙΤΗ.Α. ΠΙΠΙΛΟΥ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους ή των ανθρώπων με τα πράγματα ( κινητά και ακίνητα ) που ρυθμίζονται από το Δίκαιο Παραδείγματα: οι σχέσεις μεταξύ πωλητή- αγοραστή, εργοδότη-εργαζομένου, δανειστή- δανειζόμενου, μισθωτή-εκμισθωτή, μεταξύ συζύγων

4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Από τις έννομες σχέσεις πηγάζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις H εξουσία που παρέχεται από το Δίκαιο στα φυσικά και νομικά πρόσωπα να ικανοποιήσουν και να προστατεύσουν τα νόμιμα συμφέροντά τους, (υλικά ή προσωπικά ή απλώς ηθικά) Σε κάθε δικαίωμα αντιστοιχεί κατά κανόνα μια ή περισσότερες υποχρεώσεις

5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  Δημόσια- Ιδιωτικά  Εξουσιαστικά- Διαπλαστικά Τα εξουσιαστικά σε Απόλυτα- Σχετικά  Μεταβιβαστά- Αμεταβίβαστα  Προσωποπαγή- Πραγματοπαγή  Περιουσιακά- Προσωπικά- Μεικτά  Διαιρετά- Αδιαίρετα  Ενοχικά- Εμπράγματα- Οικογενειακά- Κληρονομικά

6 ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το υπουργείο δικαιοσύνηςυπουργείο δικαιοσύνης ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Αξίωση κατά άρθρο 247 ΑΚ ΑγωγήΈνσταση

7 ΑΞΙΩΣΗ Η εξουσία που έχει ο δικαιούχος ενός δικαιώματος να ζητήσει από ορισμένο πρόσωπο να πράξει ή να παραλείψει κάτι Είναι είδος δικαιώματος, χωρίς όμως αξίωση και δικαίωμα να ταυτίζονται Από ένα δικαίωμα μπορεί να απορρέουν πολλές αξιώσεις

8 ΑΓΩΓΗ Ουσιαστική έννοια: ταυτίζεται με το δικαίωμα ή την αξίωση Δικονομική: το δικαίωμά μας να ζητήσουμε από την Πολιτεία έννομη προστασία ( ενάγων- εναγόμενος) Παραδείγματα περιλαμβάνονται στην σελίδα του:http://www.dsa.gr /http://www.dsa.gr /

9 ΕΝΣΤΑΣΗ Μέσο άμυνας ή υπεράσπισης που το θεσπίζει το Δίκαιο για να είναι δυνατή η αντίκρουση των αξιώσεων Παράδειγμα: η ένσταση παραγραφής

10 ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Πρωτότυπη: γεννιέται για πρώτη φορά στο πρόσωπο συγκεκριμένου δικαιούχου και είναι ανεξάρτητη από δικαιώματα άλλων προσώπων Παράγωγη: όταν το δικαίωμα που αποκτάται, στηρίζεται σε δικαίωμα άλλου προσώπου

11 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ H μεταβολή του προσώπου του δικαιούχου ( στις περιπτώσεις διαδοχής) ή Η μεταβολή του αντικειμένου του ( σε περίπτωση καταστροφής του οφείλεται αντί αυτού αποζημίωση)

12 ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Η κατάργησή του Μπορεί να καταργηθεί ολόκληρο ή κατά ένα μέρος με την θέληση του δικαιούχου ( απαλλοτρίωση ή διάθεση ή εκποίηση του δικαιώματος) ή χωρίς την θέληση του δικαιούχου

13 ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Για να απολαύσει τις ωφέλειες του δικαιώματος Για να διαθέσει το δικαίωμά του Για να το προστατεύσει, όταν κάποιος το προσβάλλει ή το αμφισβητήσει

14 ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  Όταν η άσκηση του δικαιώματος υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν: η καλή πίστη τα χρηστά ήθη ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος  Να είναι προφανής/σημαντική/αναμφισβήτητη

15 ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

16 ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ Να υπάρχει αξίωση Ιδιωτικού Δικαίου Να μην μπορεί να φτάσει έγκαιρα η βοήθεια της αρχής Να υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή να ματαιωθεί ή να γίνει πολύ δύσκολη η ικανοποίηση της αξίωσης

17 ΑΜΥΝΑ προϋποθέσεις Επίθεση κατά του αμυνόμενου ή 3 ου Επίθεση άδικη Επίθεση παρούσα

18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΟΤΑΝ Υπάρχει κίνδυνος Η αξία του αγαθού που θα προστατευτεί, να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη από τη ζημία που θα προκληθεί Ο κίνδυνος να μην μπορεί να αποτραπεί παρά μόνο με βλάβη ή καταστροφή του ξένου πράγματος

19 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  Μια αξίωση δεν επιδιώκεται δικαστικά επειδή ο δικαιούχος της παρέλειψε να την ασκήσει για ένα ορισμένο διάστημα, που ορίζεται από τον Νόμο  Υπάρχουν και απαράγραπτες  Κατά κανόνα 20ετής  Ειδικοί Νόμοι ορίζουν μικρότερο χρόνο παραγραφής ( 5ετής)

20 ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Το χρονικό διάστημα όπου πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα, γιατί αλλιώς χάνεται Λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο Δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από αυτήν Λόγοι της μπορεί να προβλέπονται από τον Νόμο ή να ορίζονται σε μια σύμβαση Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google