Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) «Διαπολιτισμική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδακτική της Αγγλικής Γραμματικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

2 Do you recognise these sights? Where are they? 2 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

3 I went to Britain in 2005 I went to Britain again in 2009 I have been to Britain twice up to now 3 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

4 This is what I have done in my trips. Can you say? I have visited British schools I have eaten in a British restaurant I have been to a popular football club I have taken a ride on the London Eye 4 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

5 The past participles of English irregular verbs (3 rd type) http://www.bradley-english-school.com/online/flashcards/index.html 5 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

6 Ride ridden Know known Fly flown Go gone Cut cut Teach taught Eat eaten Make made Do done Fall fallen Sing sung Write written Buy bought Break brought 6 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

7 Titanic has just hit an iceberg The boat has just started to sink Some of the passengers have just got into the lifeboats Other passengers have just fallen into the cold water 7 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

8 Two planes have just hit the twin towers in New York There has been a terrorist attack in USA The two planes have just exploded A fire has just broken out in the towers Smoke has just covered the sky Many people in the towers have just died The plane passengers have just died 8 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

9 The American plane has just dropped the atomic bomb in Hiroshima The atomic cloud has just spread in the area The plane has just completed its mission The plane has just left for USA 9 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

10 Answer the questions on the slides using “have + past participle” in your answers 10 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

11 11 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

12 12 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

13 13 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

14 14 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

15 What did a school in Victorian Britain look like? Click here to find out. http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/victorian_britain/victorian_schools http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/victorian_britain/victorian_schools The slate 'dunce's cap' Boys’ classroom Girls’ classroom 15 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

16 The globeThe ink wellSewing The mapThe abacusThe cane A B C D E F B A D C E F 16 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

17 17 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

18 http://www.victorians.org.uk 18 Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας

19 19 The ecard page looks like this Μαριάνθη Κοταδάκη, Σχολική Σύμβουλος Νομού Αχαΐας


Κατέβασμα ppt "ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google