Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

2 Βαγής Σαμαθρακής2 ΔΙΑΛΕΞΗ 5η ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

3 Βαγής Σαμαθρακής3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗΣ  ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

4 Βαγής Σαμαθρακής4 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η έννοια της προσφοράς Προσφερόμενη ποσότητα είναι η ποσότητα ενός αγαθού ή υπηρεσίας την οποία οι πωλητές θέλουν και μπορούν να πωλήσουν

5 Βαγής Σαμαθρακής5 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πίνακας και καμπύλη προσφοράς  Ο πίνακας προσφοράς είναι ο πίνακας που δείχνει τη σχέση μεταξύ της τιμής ενός αγαθού και της προσφερόμενης ποσότητας  Η καμπύλη προσφοράς είναι το διάγραμμα το οποίο απεικονίζει την σχέση μεταξύ της τιμής ενός αγαθού και της προσφερόμενης ποσότητας

6 Βαγής Σαμαθρακής6 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7 Βαγής Σαμαθρακής7 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο Νόμος της Προσφοράς Μας λέει ότι η καμπύλη προσφοράς έχει θετική κλίση (θετική σχέση μεταξύ τιμής και προσφερόμενης ποσότητας)

8 Βαγής Σαμαθρακής8 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η συνάρτηση προσφοράς θα μπορούσε να διατυπωθεί ως Π ΠΑ =φ(Τ Α, Τ Σ, Φ, Ε, Τ) όπου:  Π ΠΑ =Ποσότητα του αγαθού Α  Τ Α =Τιμή του αγαθού Α  T Σ =Τιμή των εισροών Σ=1,2,….  Φ=Φυσικοί παράγοντες  Ε=Επιδοτήσεις και φόροι  Τ=Τεχνολογία

9 Βαγής Σαμαθρακής9 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς  τιμές εισροών  τεχνολογία και κυβερνητικές πολιτικές  αριθμός επιχειρήσεων  υποκατάστατα στην παραγωγή  φορολογία, επιδοτήσεις  φυσικοί παράγοντες

10 Βαγής Σαμαθρακής10 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αλλαγή της προσφερόμενης ποσότητας Πρόκειται για μία μετακίνηση πάνω στην καμπύλη προσφοράς η οποία προέρχεται από μία αλλαγή στην τιμή του προϊόντος

11 Βαγής Σαμαθρακής11 ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αλλαγή της προσφοράς Πρόκειται για μία μετακίνηση της καμπύλης προσφοράς είτε προς τα αριστερά είτε στα δεξιά η οποία προέρχεται από αλλαγές σε μεταβλητές εκτός της τιμής

12 Βαγής Σαμαθρακής12 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Πρόσφορα και Ζήτηση μαζί  Τιμή ισορροπίας είναι η τιμή η οποία εξισορροπεί τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης  Ποσότητα ισορροπίας είναι η ποσότητα η οποία εξισορροπεί τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Διαγραμματικά, είναι το σημείο στο οποίο διασταυρώνονται η πρόσφορα και η ζήτηση

13 Βαγής Σαμαθρακής13 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

14 Βαγής Σαμαθρακής14 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αγορές εκτός ισορροπίας  Πλεόνασμα η τιμή είναι μεγαλύτερη της τιμής ισορροπίας οι παραγωγοί δεν μπορούν να πωλήσουν όση ποσότητα θα ήθελαν στην τρέχουσα τιμή.  Έλλειμμα η τιμή είναι μικρότερη της τιμής ισορροπίας οι καταναλωτές δεν μπορούν να αγοράσουν όση ποσότητα θα ήθέλαν στην τρέχουσα τιμή

15 Βαγής Σαμαθρακής15 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

16 Βαγής Σαμαθρακής16 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

17 Βαγής Σαμαθρακής17 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ανάλυση αλλαγών της ισορροπίας  Αποφάσισε αν ένα γεγονός μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης ή προσφοράς (ή και τις δύο)  Αποφάσισε αν η (οι) καμπύλη(ες) μετακινείται δεξιά ή αριστερά  Αποφάσισε πως η (οι) μετακίνηση(εις) επηρεάζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας

18 Βαγής Σαμαθρακής18 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

19 Βαγής Σαμαθρακής19 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

20 Βαγής Σαμαθρακής20 ΘΕΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Περίληψη  Ο αγοραίες οικονομίες λειτουργούν με βάση τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης  Η Πρόσφορα και η Ζήτηση μαζί προσδιορίζουν τις τιμές των αγαθών και υπηρεσιών  Οι τιμές λειτουργούν σαν σήματα που κατευθύνουν την κατανομή των πόρων


Κατέβασμα ppt "Βαγής Σαμαθρακής1 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google