Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η επίδραση των Στρατηγικών συγχώνευσης συλλογών στην αποδοτική αναζήτηση πληροφοριών στις δομημένες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Υπερμέσων Η επίδραση των Στρατηγικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η επίδραση των Στρατηγικών συγχώνευσης συλλογών στην αποδοτική αναζήτηση πληροφοριών στις δομημένες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Υπερμέσων Η επίδραση των Στρατηγικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η επίδραση των Στρατηγικών συγχώνευσης συλλογών στην αποδοτική αναζήτηση πληροφοριών στις δομημένες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Υπερμέσων Η επίδραση των Στρατηγικών συγχώνευσης συλλογών στην αποδοτική αναζήτηση πληροφοριών στις δομημένες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Υπερμέσων The Effect of Collection Fusion Strategies on Information Seeking Performance in Distributed Hypermedia Digital Libraries Michail Salampasis and John Tail Εργασία στο μάθημα Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μπλουγουρά Κυριακή

2 Οι Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Υπερμεσών (ΨΒΥ) είναι ψηφιακές βιβλιοθήκες βασισμένες σε ένα παράδειγμα υπερμέσων Το χαρακτηριστικό γνώρισμα που διαφοροποιεί τις ΨΒΥ από τους άλλους τύπους ΨΒ είναι η ρητή υποστήριξη των στρατηγικών φυλλομέτρησης εγγράφων για την αναζήτηση πληροφοριών

3 Συστήματα αρχιτεκτονικής για την αναζήτηση πληροφοριών Το πρώτο σύστημα είναι η υποστήριξη μιας συγκεντρωτικής κατασκευής ευρετηρίου Η δεύτερη προσέγγιση είναι ο δομημένος σχεδιασμός ευρετηρίου

4 Ο όρος πρόβλημα συγχώνευσης της συλλογής δείχνει το πρόβλημα της δομημένης ανάκτησης, πρώτον, σε μια συλλογή από πηγές για να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες και δεύτερον στην παραγωγή ενός αποτελέσματος μιας ενιαίας, σύνθετης έρευνας, το οποίο μπορεί να εξεταστεί αποτελεσματικά από τους αναζητητές της πληροφορίας

5 Ποιες στρατηγικές συγχώνευσης χρησιμοποιήθηκαν; Μία ενιαία μέθοδος η οποία υποθέτει ότι τα σχετικά έγγραφα που αντιστοιχούν σε ειδικά ερωτήματα διανέμονται πανομοιότυπα σε όλες τις συλλογές εγγράφων και Η στρατηγική συγχώνευσης που βασίζεται στις συνδέσεις χρησιμοποιεί συνδέσμους μεταξύ εγγράφων υπερμέσων για να λύσουν το πρόβλημα της συγχώνευσης πληροφοριών.

6 Στην ενιαία μέθοδο το ερώτημα γνωστοποιείται στη συλλογή και υπολογίζεται ο μέγιστος αριθμός εγγράφων Η ΨΒΥ επιστρέφει αυτό τον αριθμό και τα αποτελέσματα συγχωνεύονται

7 Η στρατηγική συγχώνευσης που βασίζεται σε συνδέσμους χωρίζεται σε τρεις φάσεις: Πρώτη φάση: Εξαγωγή των συσχετιζόμενων πληροφοριών. Εδώ Αρχίζει η ανάκτηση ενός αρχικού συνόλου εγγράφων από μια συλλογή δειγματοληψίας Εδώ Αρχίζει η ανάκτηση ενός αρχικού συνόλου εγγράφων από μια συλλογή δειγματοληψίας Δεύτερη φάση: Προσέγγιση της σχετικής διανομής εγγράφων. Σ’ αυτή τη φάση παίρνουμε ως εισαγωγή τη διανομή των συνδέσεων που αρχίζουν από τα έγγραφα που ανακτώνται από τη συλλογή δειγματοληψίας και καταλήγουν σε άλλα έγγραφα υπερμέσων Σ’ αυτή τη φάση παίρνουμε ως εισαγωγή τη διανομή των συνδέσεων που αρχίζουν από τα έγγραφα που ανακτώνται από τη συλλογή δειγματοληψίας και καταλήγουν σε άλλα έγγραφα υπερμέσων

8 Τρίτη Φάση: Αποτελέσματα συγχώνευσης. Σ’ αυτή τη φάση τα ξεχωριστά αποτελέσματα που επιστρέφονται πίσω συγχωνεύονται για να παραχθεί ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Σ’ αυτή τη φάση τα ξεχωριστά αποτελέσματα που επιστρέφονται πίσω συγχωνεύονται για να παραχθεί ένα ενιαίο αποτέλεσμα.

9 Σκοπός του πειράματος: Σκοπός του πειράματος: Η σύγκριση της κατανεμημένης, παράλληλης και σε πολλές βάσεις δεδομένων αναζήτησης με την «ενιαία» μέθοδο χρησιμοποιώντας τη χειρωνακτική επιλογή και Η σύγκριση των ομοιόμορφων και βασισμένων σε συνδέσμους στρατηγικών συγχώνευσης σε ένα πείραμα που θα είχε ως επίκεντρο το χρήστη.

10 Για το πείραμα τέθηκαν σε εφαρμογή τρεις διαφορετικές ΨΒΥ. Αυτές οι τρεις ΨΒΥ αξιοποιήθηκαν από την ίδια ακριβώς δοκιμαστική συλλογή CACM. Αυτή η πρότυπη δοκιμαστική συλλογή συνδυάστηκε με μια ιεραρχική διαδικασία ομαδοποίησης για να παράγει 8 υπό-συλλογές, που η κάθε μία θα διαδραματίζει το ρόλο μιας αυτόνομης κατανεμημένης συλλογής Οι ΨΒΥ που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα βασίστηκαν στον παγκόσμιο ιστό Οι ΨΒΥ που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα βασίστηκαν στον παγκόσμιο ιστό Οι σύνδεσμοι μεταξύ των εγγράφων στη συλλογή της CACM συνδέθηκαν αρχικά με ολόκληρα τα έγγραφα

11 Μέθοδοι αναλυτικής έρευνας σε καθεμία από τις ΨΒΥ Τα άτομα στην πρώτη ΨΒΥ μπορούν να ψάξουν για σχετικά έγγραφα χρησιμοποιώντας μια απλή έρευνα σε όλο το έγγραφο, ή χρησιμοποιώντας στρατηγικές «ενιαίας» έρευνας Η δεύτερη ΨΒΥ υποστήριξε ακριβώς τις ίδιες στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών με την πρώτη, αλλά οι αναζητητές θα μπορούσαν να εκτελέσουν τις παράλληλες, κατανεμημένες αναζητήσεις και στις 8 υπό- βιβλιοθήκες.

12 Η τρίτη ΨΒΥ είναι πανομοιότυπη με τη δεύτερη, αλλά η στρατηγική συγχώνευσης που βασίζεται σε συνδέσμους και η οποία έχει περιγραφεί νωρίτερα, χρησιμοποιήθηκε για να λύσει το πρόβλημα της συγχώνευσης συλλογών

13 ΚατάστασηΠεριγραφήΚινήσεις στην καθεμία κατάσταση 1. Εισαγωγή ζητήματος- λίστα διαθέσιμων ΨΒΥ Εξέταση όλων των κατανεμημένων υπό-συλλογών 1, 7 2. Εξέταση μιας μοναδικής συλλογής Εξέταση μιας ενιαίας συλλογής και των ομοειδών ομάδων που είναι διαθέσιμες 3, 4 3. Εξέταση της ομαδοποίησης των εγγράφων Βλέπουμε έγγραφα που ανήκουν σε μία μοναδική συλλογή και στην ίδια ομαδοποίηση 2, 4, 6, 8 4. Αναζήτηση μιας μοναδικής συλλογής Υποβολή ενός ερωτήματος σε μια μοναδική συλλογή 2, 5 5. ΕξέτασηΕξέταση ενός ταξινομημένου καταλόγου από ανακτημένα έγγραφα 4, 6 6. Εξέταση ενός εγγράφουΕξέταση ενός εγγράφου. Αυτή είναι η «κατάσταση» στην οποία τα έγγραφα αναγνωρίζονται ως σχετικά. 2, 3, 4, 5, 6 7. Παράλληλη έρευνα (διαθέσιμη μόνο στις περιπτώσεις 2 και 3) Δημιουργούμε ένα ερώτημα και το υποβάλλουμε σε πολλαπλές συλλογές. Εφαρμόζουμε τον αλγόριθμο συγχώνευσης συλλογής. 5 8. Ιεραρχική έρευνα πληροφοριώνΕρευνούμε ιεραρχικά τα οργανωμένα θέματα. 3

14 Τα αποτελέσματα αναζήτησης καταγράφηκαν και για κάθε εκτίμηση αποτελέσματος αναζήτησης υπολογίστηκαν τα εξής : Τα λεπτά Πρώτο αποτέλεσμα JR (judged recall) JP (judged precision) Καταστάσεις

15 το JR και το JP που αναφέρονται στην εκτίμηση της ανάκλησης και των αποτελεσμάτων που μας ενδιαφέρουν, βασίζονται στη «λίστα εκτίμησης» την οποία φτιάχνουν τα άτομα που συμμετέχουν στο πείραμα κατά τη διάρκεια του πειράματος Επειδή όμως υπάρχει περίπτωση οι χρήστες να κάνουν Επειδή όμως υπάρχει περίπτωση οι χρήστες να κάνουν λάθη στην εκτίμησή τους θα πρέπει να ακολουθείται η εξίσωση: ανακτημένη ανάκληση>= εξετασμένη ανάκληση>= εκτιμημένη ανάκληση

16 Βασικά αποτελέσματα των διαδικασιών αναζήτησης ΛεπτάΠρώτο αποτέλεσμ α Καταστάσεις% Αναλυτι κή % Φυλλομετρήσι μη Μ.Α π. Στ.Α π. Μ.Α π Στ.Α π. Μ.Απ. Στ.Α π. Μ.Απ. Περίπτωση126.174.069.005.12155.7557.963268 Περίπτωση226.645.958.006.26126.6449.802872 Περίπτωση325.606.596.107.13129.2051.672872

17 Αποτελέσματα απόδοσης των διαδικασιών αναζήτησης JRJPVRRR Μ.Απ. Στ.Απ. Μ.Απ. Στ.Απ. Μ.Απ.Στ.Α π. Μ.Απ.Στ.Α π. Περίπτωση10.200.170.330.300.420.260.530.31 Περίπτωση20.180.120.370.320.370.230.420.23 Περίπτωση30.400.280.480.260.640.280.680.26

18 Τελικά συμπεράσματα Εάν συγκρίνουμε στον πρώτο πίνακα τις τιμές μέσης και σταθερής απόκλισης για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, μπορούμε να δούμε ότι οποιεσδήποτε διαφορές υπάρχουν είναι μικρές Τα αποτελέσματα τείνουν να δείξουν ότι η παράλληλη έρευνα που χρησιμοποιεί τη στρατηγική συγχώνευσης η οποία βασίζεται σε συνδέσμους είναι πιο αποτελεσματική από την έρευνα σε μία ενιαία συλλογή με χειρωνακτική επιλογή

19 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "Η επίδραση των Στρατηγικών συγχώνευσης συλλογών στην αποδοτική αναζήτηση πληροφοριών στις δομημένες Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Υπερμέσων Η επίδραση των Στρατηγικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google