Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεχνική έκθεση ανάλυσης αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των μοντέλων επικινδυνότητας στα εδάφη της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη χρήση του λογισμικού SMS.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεχνική έκθεση ανάλυσης αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των μοντέλων επικινδυνότητας στα εδάφη της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη χρήση του λογισμικού SMS."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεχνική έκθεση ανάλυσης αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των μοντέλων επικινδυνότητας στα εδάφη της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη χρήση του λογισμικού SMS Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+ LIFE/ENV/IT/08/428 SoilPro – Monitoring for Soil Protection Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life+ LIFE/ENV/IT/08/428 SoilPro – Monitoring for Soil Protection

2 - Τι σας ενδιαφέρει;;;; - Καθορισμός & επιλογή συγκεκριμένων περιοχών ευαίσθητων στη διάβρωση Δημιουργία σχεδίου πολιτικών και παρεμβάσεων για την προστασία των εδαφών Εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

3 - Ποια μέθοδο ακολουθήσαμε - Μέθοδος USLE  Α = R * K * LS * C * P πολυπαραγοντική εμπειρική εξίσωση Mέση ετήσια απώλεια εδάφους προκαλούμενη από δύο μορφές διάβρωσης: α) την αυλακωτή και β) την επιφανειακή πολυάριθμες αλληλένδετες φυσικές και διαχειριστικές παραμέτρους που επηρεάζουν τη διάβρωση

4 Ενσωματώνει την επίδραση πρακτικών διαχείρισης, γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επίδρασης της βλάστησης στη μείωση της απώλειας εδάφους - Παράγοντες που εξετάστηκαν - Παράγοντας Φυτικής κάλυψης C Μέθοδος USLE  Α = C * K * LS * R * P Παράγοντας Διαβρωσιμότητα ς Κ Λαμβάνει υπόψη την κλίση του εδάφους, τα χαρακτηριστικά της βροχόπτωσης, τη φυτοκάλυψη του εδάφους και τις διαχειριστικές πρακτικές. Τοπογραφικός Παράγοντας LS Επίδραση τοπογραφίας μελετώμενης περιοχής στην εδαφική διάβρωση Παράγοντας Διαβρωτικότητας Βροχής R Δυνατότητα της βροχόπτωσης να προκαλεί διάβρωση Παράγοντας Αντιδιαβρωτικής Προστασίας P Εκφράζει τον λόγο της απώλειας του εδάφους που προστατεύεται από αντιδιαβρωτικά μέτρα προστασίας, προς την απώλεια σε έδαφος που θα προέκυπτε έπειτα από εφαρμογή οργώματος κατά μήκος της κλίσης

5 - Εκτίμηση ρυθμού εδαφικής διάβρωσης - Κατανομή εκτάσεων με υψηλό και πολύ υψηλό ρυθμό διάβρωσης

6 -Εκτίμηση ρυθμού εδαφικής διάβρωσης - Μέση ετήσια απώλεια εδάφους ανά εκτάριο

7 - Εκτίμηση ρυθμού εδαφικής διάβρωσης - Μέση ετήσια απώλεια εδάφους ανά εκτάριο

8 - Συμπεράσματα - Σημαντικός αριθμός εκτάσεων (231.952 εκτάρια) - υψηλό ετήσιο ρυθμό απώλειας εδαφών (>20 τόνων/εκτάριο). Εκτάσεις με υψηλό ετήσιο ρυθμό απώλειας εδαφών βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας (73.679 εκτάρια), Λακωνίας (53.544 εκτάρια) και Μεσσηνίας (49.281 εκτάρια). Αντιστοιχούν στο 6% της συνολικής έκτασης της μελετώμενης περιοχής Σημαντικός αριθμός εκτάσεων (231.952 εκτάρια) - υψηλό ετήσιο ρυθμό απώλειας εδαφών (>20 τόνων/εκτάριο). Εκτάσεις με υψηλό ετήσιο ρυθμό απώλειας εδαφών βρίσκονται στις περιφερειακές ενότητες Αρκαδίας (73.679 εκτάρια), Λακωνίας (53.544 εκτάρια) και Μεσσηνίας (49.281 εκτάρια). Αντιστοιχούν στο 6% της συνολικής έκτασης της μελετώμενης περιοχής 1 εκτάριο (ha) = 10 στρέμματα

9 - Συμπεράσματα - Επιλογές υπο-περιοχών βάσει αποτελεσμάτων μοντέλου USLE περιλαμβάνονται εκτάσεις εδαφών με υψηλή επικινδυνότητα εδαφικής διάβρωσης που καλύπτονται από γη με αξιόλογο οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό ενδιαφέρον. Γεωργικές περιοχές : Αρόσιμη γη, μόνιμες καλλιέργειες και ετερογενείς γεωργικές περιοχές. Δάση : περιλαμβάνει δάση πλατυφύλλων και κωνωφόρων και μικτά δάση.. Σκληροφυλλική βλάστηση και μεταβατικές δασώδεις-θαμνώδεις εκτάσεις: Μακκία βλάστηση, φρύγανα και θαμνώδεις ή ποώδεις εκτάσεις με διεσπαρμένα δέντρα Οι υπο-περιοχές προτεραιότητας που προ- επιλέγονται με βάση τα αποτελέσματα του εφαρμοζόμενου μοντέλου USLE Ζώνη Ζή ρειας - Ζώνη Μαιν άλου - Δυτ ική Ζώνη - Ζώνη Κυπαρ ισσίας- Ζώνη Ταϋγ έτου - Ζώνη Πάρν ωνα Ζώνη Ζήρειας Ζώνη Μαινάλου Δυτική Ζώνη Ζώνη Κυπαρισσίας Ζώνη Ταϋγέτου Ζώνη Πάρνωνα


Κατέβασμα ppt "Τεχνική έκθεση ανάλυσης αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των μοντέλων επικινδυνότητας στα εδάφη της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τη χρήση του λογισμικού SMS."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google