Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης

2 Κυριακή, 23 Μαρτίου 2008 Η διοίκηση της εκκλησίας: Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία

3 Το σύστημα διοίκησης της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία είναι ανεξάρτητη εκκλησία (από το κράτος, από άλλες εκκλησίες, από οργανώσεις). Κάθε τοπική Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία ως πνευματικός οργανισμός έχει κεφαλή τον Κύριον Ιησούν Χριστόν και διατηρεί την αυτονομία της εντός των πλαισίων της Τοπικής και της Γενικής Συνόδου, στην οποία ανήκει. Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της Χάρτη (τελευταία αναθεώρησή του το 1971).

4 Η διοίκηση της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας

5 Για την ιστορία … Η Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1858 ήταν πρεσβυτερική εκκλησία. Οι Ευαγγελικές Κοινότητες της Μικράς Ασίας, που ιδρύθηκαν κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αι., ακολουθούσαν αρχικά το κοινοτικό σύστημα διοίκησης. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών, το 1924 συστήθηκε ο Πανελλήνιος Ευαγγελικός Σύνδεσμος, που συμπεριέλαβε όλες τις Ελληνικές Ευαγγελικές Εκκλησίες, τόσο αυτές που υπήρχαν στην Ελλάδα, όσο και αυτές που σχηματίστηκαν από τους πρόσφυγες Ευαγγελικούς. Το καταστατικό τους έλεγε ρητώς ότι το σύστημα διοίκησής τους ήταν πρεσβυτερικό. Οι κοινοτικές αντιλήψεις, ωστόσο, προφανώς συνέχι- σαν να υπάρχουν. Έτσι με την αναθεώρηση του Κατα- στατικού του 1961 ο χαρακτηρισμός «πρεσβυτερικό» απαλείφεται. Το νέο καταστατικό παρουσιάζει κάποιες επιρροές από το κοινοτικό σύστημα.

6 Α. Η τοπική εκκλησία

7 Ποιοι αποτελούν την τοπική εκκλησία; Κοινωνά μέλη: Η τοπική εκκλησία αποτελείται από πρόσωπα που πιστεύουν στον Θεό Πατέρα, στον Κύριο Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και στο Πνεύμα το Άγιο ως Αγιαστή και Οδηγό και αποδέχονται την Ομολογία Πίστης της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Μέλη της Κοινότητας: Στην τοπική εκκλησία ανήκουν επίσης ως μέλη της Κοινότητας α) τα τέκνα των κοινωνών μελών β) πρόσωπα καταγόμενα από Ευαγγελικούς γονείς και γ) ενήλικες που ακολουθούν τη διδασκαλία της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας.

8 Πώς γίνεται κάποιος κοινωνό μέλος; Πρέπει να έχει κάποιος φοιτήσει τουλάχιστον ένα έτος στις δημόσιες συναθροίσεις της τοπικής εκκλησίας. Πρέπει να υποβάλει αίτημα ένωσης με την εκκλησία προς το πρεσβυτέριο και να εξεταστεί από αυτό ως προς την πνευματική του ομολογία και πείρα. Η καταρχήν αποδοχή του από το πρεσβυτέριο γνωστοποιείται στο εκκλησίασμα. Εντός οκτώ ημερών μπορούν να εκφραστούν αντιρρήσεις. Τέλος, προβαίνει σε δημόσια ομολογία της πίστης του ενώπιον όλης της εκκλησίας.

9 Υποχρεώσεις κοινωνού μέλους Συμβολή με τη χριστιανική του ζωή στο έργο της εκκλησίας. Τακτική φοίτηση στις συνάξεις της εκκλησίας. Κατήχηση των τέκνων του. Βάπτιση των τέκνων του, εκτός αν φρονή ότι αυτή πρέπει να αναβληθεί μετά την ενηλικίωση. Οικονομική συμβολή για τη συντήρηση του κηρύγματος του ευαγγελίου, για τους αδελφούς που έχουν ανάγκη και για κάθε κοινωνική δραστηριότητα της εκκλησίας. Σεβασμός προς τον ποιμένα, τους πρεσβυτέρους και τους διακόνους.

10 Δικαιώματα κοινωνού μέλους Όλα τα κοινωνά μέλη έχουν ίσα δικαιώματα. Έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου στη γενική συνέλευση των κοινωνών μελών. Οι ενήλικοι έχουν και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι ως πρεσβύτεροι ή διάκονοι. Κάθε κοινωνό μέλος μπορεί να μεταφέρει τα δικαιώματά του σε άλλη τοπική εκκλησία.

11 Αποκοπή κοινωνού μέλους Κάθε κοινωνό μέλος που α) παρεκκλίνει από την πίστη και τη δογματική διδασκαλία της ΕΕΕ, ή β) συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν τιμά το όνομα του Χριστού, ή γ) με πράξεις του εμποδίζει το έργο της Εκκλησίας, ή δ) παραβιάζει καθ’ υποτροπήν τις διατάξεις του Καταστατικού ή τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης ή του πρεσβυτερίου αποκόπτεται. Την απόφαση λαμβάνει το πρεσβυτέριο.

12 Πώς συγκροτείται μια τοπική εκκλησία; Για την οργάνωση επιμέρους εκκλησίας απαιτείται η ύπαρξη δώδεκα τουλάχιστον κοινωνών μελών. Αν ο αριθμός είναι μικρότερος, προσκολλώνται στην πλησιέστερη οργανωμένη εκκλησία. Μια επιμέρους εκκλησία μπορεί να ενταχθεί στη δύναμη της οικείας Τοπικής Συνόδου μόνον εφόσον αποδέχεται α) την Ομολογία Πίστης και τον Καταστατικό Χάρτη και β) είναι οργανωμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

13 Πώς διοικείται η τοπική εκκλησία; Η τοπική εκκλησία διοικείται από το πρεσβυτέριό της. Το πρεσβυτέριο αποτελείται από τον εκάστοτε ποιμένα και τους πρεσβυτέρους. Η εκλογή των πρεσβυτέρων γίνεται από τη γενική συνέλευση των κοινωνών μελών σε έκτακτη σύγκλησή της ανά τετραετία. Ο αριθμός τους καθορίζεται από τις ανάγκες της τοπικής εκκλησίας.

14 Αρμοδιότητες πρεσβυτέρων Διοικούν την εκκλησία και επιβλέπουν το πνευματικό έργο της. Διαχειρίζονται τις υποθέσεις και την περιουσία της. Επιλύουν διαφορές μεταξύ των μελών. Επισκέπτονται τις οικογένειες της εκκλησίας. Συμπαρίστανται στις ανάγκες των αδελφών. Προσεύχονται για το ποίμνιο και μαζί του. Προετοιμάζουν τις εργασίες της γενικής συνέλευσης, τη συγκαλούν, λογοδοτούν σε αυτήν και εκτελούν τις αποφάσεις της.

15 Συνέλευση των κοινωνών μελών Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο σώμα, το οποίο αποφασίζει για κάθε θέμα που φέρεται ενώπιόν της από το πρεσβυτέριο. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται τακτικώς μία φορά το έτος. Εκτάκτως συγκαλείται α) κατά την κρίση του πρεσβυτερίου, β) προς εκλογή μελών Πρεσβυτερίου και διακόνων, γ) κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του 1/5 των κοινωνών μελών με ορισμένο θέμα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει μόνο για τα θέματα για τα οποία συγκαλείται.

16 Λειτουργοί της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας Ποιμένας = χειροτονημένος λειτουργός, που είναι επί- σημα και μόνιμα εγκατεστημένος σε τοπική εκκλησία. Βοηθός ποιμένας = χειροτονημένος λειτουργός, που είναι επίσημα εγκατεστημένος σε τοπική εκκλησία ως βοηθός ποιμένας. Ιεροκήρυκας-ευαγγελιστής = χειροτονημένος ή μη λειτουργός, που δεν έχει τοποθετηθεί σε μία τοπική εκκλησία, αλλά διακονεί το έργο μιάς ή περισσοτέρων τοπικών εκκλησιών, όπου δεν υπάρχουν ποιμένες. Για την πρόσληψη λειτουργού ή για τη λύση της σχέσης αυτής αποφασίζει η τοπική εκκλησία με έκτακτη γενική συνέλευση των κοινωνών μελών με ειδική απαρτία των 5/6.

17 Λειτουργοί υπό ποιους όρους; Ουσιαστικά προσόντα: –Προσωπική πείρα της αναγέννησης διά Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ομολογεί τον Χριστό προσωπικό Σωτήρα και Κύριο. –Να πρεσβεύει την πίστη και διδασκαλία της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. –Να παρέχει δείγματα της κλήσης του από τον Θεό και της ικανότητας για την ιερή διακονία του Ευαγγελίου. Τυπικά προσόντα: –Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης –Πτυχίο θεολογικής σχολής ευαγγελικών Αρχών

18 Καθήκοντα των ποιμένων Ερμηνεία και κήρυγμα του λόγου του Θεού. Προσευχή υπέρ του ποιμνίου και μαζί με το ποίμνιο. Εποπτεία της λατρείας. Εποπτεία της πνευματικής ζωής της εκκλησίας. Κατήχηση παιδιών και νέων. Επισκέψεις στα μέλη του ποιμνίου. Τέλεση των ιερών τελετών (Βάπτιση και Δείπνο του Κυρίου). Τέλεση άλλων τελετών (γάμοι, κηδείες). Οι ποιμένες, ως μέλη του πρεσβυτερίου, έχουν και διοικητικά καθήκοντα.

19 Διάκονοι Οι διάκονοι εκλέγονται ανά τετραετία από τη γενική συνέλευση της Εκκλησίας. Ο αριθμός τους ορίζεται από το πρεσβυτέριο σύμφωνα με τις ανάγκες της εκκλησίας. Έργο τους είναι –η επίβλεψη της τάξης στις συνάξεις της εκκλησίας, –Η περίθαλψη όσων έχουν ανάγκη –Η παρηγοριά όσων βρίσκονται σε πένθος. Οι διάκονοι μπορούν κατά την κρίση του πρεσβυτερίου να παρευρίσκονται στις συνεδρίες του, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου.

20 Β. Οι Τοπικές Σύνοδοι

21 Οι Τοπικές Σύνοδοι Οι επιμέρους Εκκλησίες είναι ενταγμένες σε τρεις Τοπικές Συνόδους, της Βόρειας Ελλάδας, της Νότιας Ελλάδας και της Αμερικής. Κάθε Τοπική Σύνοδος συγκροτείται από αντιπροσώπους όλων των τοπικών εκκλησιών, λειτουργούς και πρεσβυτέρους.

22 Αρμοδιότητες της Τοπικής Συνόδου Η διαφύλαξη της πίστης. Η διασφάλιση της αυτονομίας κάθε επιμέρους εκκλησίας. Η εκπλήρωση της αποστολής της εκκλησίας. (λατρεία του Θεού, κήρυγμα του ευαγγελίου, διατήρηση της αλήθειας και εφαρμογή της). Η τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού. Οι Τοπικές Σύνοδοι μπορούν να δεχτούν στην κοινωνία τους ή να αποβάλλουν τοπική εκκλησία. Επίσης μπορούν να ακυρώσουν απόφαση των γενικών συνελεύσεων των κοινωνών μελών και των πρεσβυτερίων. –Σε αυτή την περίπτωση η τοπική εκκλησία επανεξετάζει το ζήτημα η κάνει έφεση στη Γενική Σύνοδο.

23 Πότε συγκαλούνται Οι Τοπικές Σύνοδοι συγκαλούνται σε τακτική σύνοδο μία φορά το έτος. Σε έκτακτη σύνοδο συγκαλούνται –κατά την κρίση της Εκτελεστικής τους Επιτροπής, ή –Αν το ζητήσουν τα 2/5 τουλάχιστον των επιμέρους εκκηλσιών που ανήκουν στη Σύνοδο. Οι Σύνοδοι αποφασίζουν μόνο για τα θέματα για τα οποία συγκαλούνται.

24 Εκτελεστική Επιτροπή Τοπικής Συνόδου Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τοπικής Συνόδου αποτελείται από α) τον Πρόεδρο, β) τον Γραμματέα, γ) τον Ταμία και δ) δύο συμβούλους. Η θητεία τους διαρκεί ως την σύγκληση της επόμενης Τοπικής Συνόδου.

25 Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τοπικής Συνόδου Συγκαλεί την Τοπική Σύνοδο. Προπαρασκευάζει τις εργασίες της. Εκτελεί τις αποφάσεις της Συνόδου. Λογοδοτεί στην Τοπική Σύνοδο. Συγκαλείται σε τακτική συνεδρία δύο φορές το έτος.

26 Γ. Η Γενική Σύνοδος

27 Από ποιους συγκροτείται Η Γενική Σύνοδος συγκροτείται από αντιπροσώπους όλων των τοπικών εκκλησιών, λειτουργούς και πρεσβυτέρους.

28 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνόδου Αρμοδιότητες που έχουν και οι Τοπικές Σύνοδοι: –Η διαφύλαξη της πίστης. –Η διασφάλιση της αυτονομίας των τοπικών εκκλησιών. –Η εκπλήρωση της αποστολής της Εκκλησίας. – Η τήρηση του Καταστατικού

29 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνόδου Αρμοδιότητες πέρα από αυτές που έχουν οι Τοπικές Σύνοδοι: –Η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της εν γένει Εκκλησίας. –Καθορισμός των σχέσεων με άλλες ομόδοξες και ετερόδοξες Εκκλησίες κ.λπ. –Η εποπτεία επί των Τοπικών Συνόδων και των επί μέρους εκκλησιών. –Η δυνατότητα τροποποίησης του Καταστατικού. –Η Γενική Σύνοδος μπορεί να εξετάσει οποιοδήποτε αμφισβητούμενο θέμα μεταξύ των Τοπικών Συνόδων. –Μπορεί να εξετάσει εφέσεις πρεσβυτερίων ή συνελεύσεων τοπικών εκκλησιών κατά ακυρωτικών αποφάσεων των Τοπικών Συνόδων.

30 Σύγκληση της Γενικής Συνόδου Η Γενική Σύνοδος συγκαλείται σε τακτική σύνοδο ανά διετία. Σε έκτακτη σύνοδο συγκαλείται –κατά την κρίση της Εκτελεστικής της Επιτροπής, ή –Αν το ζητήσει μία από τις Τοπικές Συνόδους, ή –Το 1/5 των επιμέρους εκκλησιών.

31 Εκτελεστική Επιτροπή της Γενικής Συνόδου Σύνθεση και αρμοδιότητες αντίστοιχες με τις Εκτελεστικές Επιτροπές των Τοπικών Συνόδων.

32 Βιβλιογραφία Καταστατικός Χάρτης της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας


Κατέβασμα ppt "ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google