Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γράμματα…Λέξεις…Ιστορίες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γράμματα…Λέξεις…Ιστορίες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γράμματα…Λέξεις…Ιστορίες
Δημιουργικές δραστηριότητες στην Α΄ τάξη Υπεύθυνοι Ε.Δ.Ε.: Α. Ταπάκης, Χρ. Κουφαλίδης, Β. Σαββίδου Σύμβουλος Γλωσσικού Μαθήματος: Μύριαμ Σεργίου - Τσολάκη

2 Δημιουργικές δραστηριότητες
στην Α΄ τάξη Εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί: Νικολέτα Κουντούρη Μαρία Πέτρου Άννα Σταυρινίδου – Παναγή Ρένα Μεγάλεμου Άντρη Κυριακίδου Ρεβέκκα Αγγελίδου Σχολικές χρονιές:

3 Άξονας του γράμματος Ο/Η εκπαιδευτικός δημιουργεί έναν κατάλογο με λέξεις που περιέχουν ή αρχίζουν με το υπό επεξεργασία γράμμα και δημιουργεί τον «άξονα του γράμματος».

4 Εντοπισμός γράμματος σε έντυπο υλικό
Εντοπισμός γράμματος σε έντυπο υλικό Τα παιδιά εντοπίζουν το υπό επεξεργασία γράμμα σε έντυπο υλικό. Έτσι εξοικειώνονται και με διαφορετικές μορφές του γράμματος…

5 Εντοπισμός γράμματος σε έντυπο υλικό
Εντοπισμός γράμματος σε έντυπο υλικό Τα παιδιά εντοπίζουν το υπό επεξεργασία γράμμα σε έντυπο υλικό, ενώ καταγράφουν τις λέξεις που βρίσκουν. Έτσι εξοικειώνονται και με διαφορετικές μορφές του γράμματος…

6 Εντοπισμός γράμματος με την αφή…
Παιχνίδι αναγνώρισης των γραμμάτων με την αφή. Τα παιδιά εξοικειώνονται μορφολογικά με κάθε γράμμα.

7 Σχηματισμός λέξεων με συλλαβές
Τα παιδιά ενώνουν συλλαβές και σχηματίζουν λέξεις. Μπορεί να παιχτεί σε διάφορες παραλλαγές, π.χ. σε ζευγάρια: το ένα παιδί βάζει την πρώτη συλλαβή και το άλλο παιδί συμπληρώνει τη λέξη ή το ένα παιδί δείχνει την εικόνα και το άλλο παιδί σχηματίζει τη λέξη.

8 Η κάμπια – ανασχηματισμός λέξης
Ομαδικό παιχνίδι στην τάξη. Τα παιδιά ενώνουν γράμματα, τοποθετώντας τα στη σωστή σειρά και σχηματίζουν λέξεις.

9 Παιχνίδι σακουλάκια – γράμματα
Παιχνίδι σακουλάκια – γράμματα Ο/Η εκπαιδευτικός ρίχνει σε κάθε παιδί ένα διαφορετικό σακουλάκι-γράμμα καλώντας το κάθε παιδί να πει μια λέξη που να ξεκινά από το συγκεκριμένο γράμμα και να έχει σχέση με το μάθημα (μπορεί να παιχτεί με διάφορες παραλλαγές, π.χ. ο/η εκπαιδευτικός ρίχνει διαδοχικά το ίδιο σακουλάκι-γράμμα σε όλα τα παιδιά και πρέπει να πουν από μια διαφορετική λέξη με το γράμμα της ημέρας).

10 Σύνθεση πρότασης Τα παιδιά σχηματίζουν πρόταση βάζοντας τις μπερδεμένες λέξεις στη σειρά.

11 Δραστηριότητα ορθογραφίας
Τα παιδιά τρέχουν γύρω από το στεφάνι με τη συνοδεία μουσικής. Μόλις η μουσική σταματήσει σταματούν κι αυτά μπροστά από μια λέξη την οποία στη συνέχεια καλούνται να διαβάσουν ή να αναγνωρίσουν με διάφορους τρόπους, π.χ. Ποια παιδιά στέκονται μπροστά από μια λέξη που δείχνει πουλί, φαγητό, παιχνίδι κλπ.

12 Δραστηριότητες ορθογραφίας
Τα παιδιά ανακαλύπτουν τη λέξη της ορθογραφίας και τη συμπληρώνουν βάζοντας στη σειρά τα γράμματα.

13 Δραστηριότητες λεξιλογίου
Τα παιδιά κόβουν και κολλούν την κατάλληλη εικόνα δίπλα από την κατάλληλη λέξη.

14 Δραστηριότητες λεξιλογίου
Μέσα από το κρυπτόλεξο τα παιδιά ανακαλύπτουν το βασικό λεξιλόγιο του μαθήματος.

15 Δραστηριότητες ορθογραφίας
Τα παιδιά ακούνε από τον/την εκπαιδευτικό διάφορες λέξεις και όποτε ακούσουν κάποια λέξη που περιέχει η κάρτα τους την καλύπτουν. (Παραλλαγή: Η κάρτα περιλαμβάνει εικόνες αντί λέξεις. Ο/Η εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα λέξεις διαδοχικά και τα παιδιά καλύπτουν την εικόνα της λέξης που εντοπίζουν στην κάρτα τους.)

16 Δραστηριότητες ορθογραφίας
Τα παιδιά διαβάζουν τις προτάσεις και συμπληρώνουν τη λέξη που λείπει.

17 Δραστηριότητες λεξιλογίου
Ο ατομικός τροχός χρησιμοποιείται για έλεγχο και αναγνώριση του βασικού λεξιλογίου ενός κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή που ένα παιδί εργάζεται στον πίνακα, π.χ. ένα παιδί αναγνωρίζει/εντοπίζει μια λέξη στον πίνακα τότε και τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν το ίδιο στον τροχό τους.

18 Δραστηριότητες ορθογραφίας
Ένα παιδί υποδύεται τον ταχυδρόμο και μοιράζει γράμματα σε όλη την τάξη (ένα φάκελο σε κάθε θρανίο). Σε κάθε φάκελο υπάρχουν δύο καρτέλες (μία για κάθε παιδί) με μία λέξη στην καθεμιά. Κάθε ζευγάρι διαβάζει τις λέξεις του. Όποιοι διπλανοί έχουν τις ίδιες λέξεις κερδίζουν. Μπορεί να παιχτεί με διάφορες παραλλαγές.

19 Ευρετήριο ορθογραφίας
Τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους ευρετήριο ορθογραφίας με το βασικό λεξιλόγιο κάθε κεφαλαίου ή άλλες σημαντικές λέξεις.

20 Παιχνίδι ανασύνθεσης βασικού λεξιλογίου…
Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά και σχηματίζουν λέξεις του βασικού λεξιλογίου ή καινούριες λέξεις προσθέτοντας συλλαβές σε δοσμένο λεξιλόγιο ή ενώνοντας συλλαβές.

21 Σύνθεση λέξεων… Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά και σχηματίζουν λέξεις του βασικού λεξιλογίου με τη γραμματοθήκη τους. Γίνεται έλεγχος των λέξεων που φτιάχνουν από τις καρτέλες.

22 Σύνθεση λέξεων… Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά και σχηματίζουν λέξεις του βασικού λεξιλογίου από συλλαβές που τους δίνονται. Καταγράφουν τις λέξεις που φτιάχνουν σε ειδικό φύλλο εργασίας.

23 Σύνθεση λέξεων σε προτάσεις…
Τα παιδιά εργάζονται ομαδικά και σχηματίζουν λέξεις του βασικού λεξιλογίου με τις οποίες συμπληρώνουν ατελείς προτάσεις.

24 Σύνθεση λέξεων και προτάσεων…
Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τα γνωστά τους στοιχεία συνθέτουν προτάσεις και λέξεις. Η εισαγωγική ενότητα εξοικειώνει τα παιδιά με γλωσσικά στοιχεία που θα αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας και αργότερα.

25 Το βιβλιαράκι του γράμματος…
Τα παιδιά φτιάχνουν το βιβλιαράκι του γράμματος. Κάθε παιδί εικονογραφεί και γράφει μια λέξη που αρχίζει από το υπό επεξεργασία γράμμα.

26 Γραφή λέξης και εικονογράφηση…
Τα παιδιά καταγράφουν λέξεις και τις εικονογραφούν.

27 Άσκηση φωνολογικής επίγνωσης…

28 Το αλφάβητό μου Τα παιδιά εμπεδώνουν το υπό επεξεργασία γράμμα με δραστηριότητες που κάνουν στο βιβλιαράκι «Το αλφάβητό μου» ή «Το λεξικό μου» π.χ. γράφουν το γράμμα, κολλούν και καταγράφουν λέξεις που αρχίζουν ή το περιέχουν κ.ά.. Πρόκειται για δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν το δεύτερο ογδοντάλεπτο.

29 Το λεξικό μου Τα παιδιά εμπεδώνουν το υπό επεξεργασία γράμμα με δραστηριότητες που κάνουν στο βιβλιαράκι «Το αλφάβητό μου» ή «Το λεξικό μου» π.χ. γράφουν το γράμμα, κολλούν και καταγράφουν λέξεις που αρχίζουν ή το περιέχουν κ.ά.. Πρόκειται για δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν το δεύτερο ογδοντάλεπτο.

30 Γραφή και συμπλήρωση προτάσεων…
Τα παιδιά συνθέτουν ή συμπληρώνουν προτάσεις με τις λέξεις του βασικού λεξιλογίου ή τις λέξεις – κλειδιά κάθε κεφαλαίου.

31 Η σαλάτα της τάξης…

32 Τι είδε άραγε ο Άρης πίσω από τα καλάμια;
Τι είδε άραγε ο Άρης πίσω από τα καλάμια; Τα παιδιά παράγουν λόγο σε μια δραστηριότητα δημιουργικής γραφής.

33 Εικονογράφηση

34 Δημιουργία καταλόγων Τα παιδιά συνθέτουν καταλόγους με λέξεις του βασικού λεξιλογίου τους. Μια δραστηριότητα πολύ συχνή στα αρχικά στάδια…

35 Ετοιμασία λίστας… Τα παιδιά συμπληρώνουν λίστες με λέξεις του βασικού λεξιλογίου τους. Μια δραστηριότητα πολύ συχνή στα αρχικά στάδια…

36 Το βιβλίο του «έχει»… Τα παιδιά φτιάχνουν το βιβλίο του έχει συνθέτοντας μικρές απλές προτάσεις.

37 Δραστηριότητα δημιουργικής γραφής
Τα παιδιά αφού μάθουν ολικά τη λέξη έχει παράγουν λόγο συνθέτοντας προφορικά και γραπτά προτάσεις με αυτό χρησιμοποιώντας το ήδη γνωστό τους λεξιλόγιο. Παράλληλα οι λέξεις βρίσκονται αναρτημένες στην τάξη.

38 Δραστηριότητα δημιουργικής γραφής
Τα παιδιά σε πρώτο στάδιο παράγουν απλής μορφής λόγο όπως μικρούς διάλογους με το ήδη γνωστό τους λεξιλόγιο….

39 Συμπλήρωση μικρών διάλογων…
Τα παιδιά συμπληρώνουν ομαδικά ή ατομικά δικούς τους διάλογους με το ήδη γνωστό τους λεξιλόγιο.

40 Συμπλήρωση διάλογων… Τα παιδιά συμπληρώνουν ομαδικά ή ατομικά δικούς τους διάλογους με το ήδη γνωστό τους λεξιλόγιο.

41 Γραφή διαλόγων… Τα παιδιά γράφουν ομαδικά ή ατομικά δικούς τους διαλόγους με το ήδη γνωστό τους λεξιλόγιο.

42 Ετοιμασία μικρών προσκλήσεων…
Τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής φτιάχνουν προσκλήσεις.

43 Ετοιμασία μικρών προσκλήσεων…
Τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής φτιάχνουν προσκλήσεις.

44 Σύνθεση μικρών κειμένων και αλλαγή των κειμένων του βιβλίου…
Τα παιδιά συνθέτουν ομαδικά κι αργότερα ατομικά τι δικές τους ιστορίες που περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά κάθε κεφαλαίου.

45 Δραστηριότητα δημιουργικής γραφής
Τα παιδιά συνθέτουν ομαδικά κι αργότερα ατομικά τι δικές τους ιστορίες που περιέχουν τις λέξεις-κλειδιά κάθε κεφαλαίου.

46 Δημιουργική γραφή… Τα παιδιά παράγουν λόγο φτιάχνοντας παρομοιώσεις ή συνθέτοντας δίστιχα, αινίγματα ή μικρά τραγούδια…

47 Παραγωγή γραπτού λόγου…
Τα παιδιά παράγουν λόγο περιγράφοντας τι είδαν μέσα στο παράθυρο…

48 Δημιουργία αφίσας για ποικίλα θέματα…
Το ζώο που αγαπώ Το φρούτο που μ’ αρέσει Οι αγαπημένοι μου ήρωες Τι θα ήθελα να ήμουν…

49 Δημιουργία αφίσας…

50 Η Παραμυθοσαλάτα…

51 Δημιουργία Εφημερίδας της τάξης…

52 Εννοιολογικός χάρτης για το χελιδόνι Πληροφορίες για το χελιδόνι…


Κατέβασμα ppt "Γράμματα…Λέξεις…Ιστορίες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google