Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4.2 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4.2 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4.2 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ
4.2 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

2 Τί είναι η περίοδος μιας ταλάντωσης;
Στόχοι μαθήματος Τί είναι η περίοδος μιας ταλάντωσης; Τί είναι η συχνότητα μίας ταλάντωσης; Τί είναι το πλάτος μιας ταλάντωσης; Τί είναι το απλό εκκρεμές και ποιές δυνάμεις ασκούνται σε αυτό;

3 περίοδος της ταλάντωσης
Περίοδος Ο χρόνος Τ μιας πλήρους ταλάντωσης ονομάζεται περίοδος της ταλάντωσης

4 περίοδος της ταλάντωσης
Περίοδος Ο χρόνος Τ μιας πλήρους ταλάντωσης ονομάζεται περίοδος της ταλάντωσης Τ (s)

5 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης

6 Μονάδα της συχνότητας είναι το 1 Χερτζ (Hertz)
Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης Μονάδα της συχνότητας είναι το 1 Χερτζ (Hertz)

7 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος

8 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος 1 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

9 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος 1 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

10 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος 1 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

11 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος 1 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

12 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος 2 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

13 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος 2 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

14 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος 3 s Πόση είναι η συχνότητα αυτής της ταλάντωσης;

15 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος 15 s

16 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος Όταν το Ν=1 πόσο είναι το Δt;

17 Συχνότητα Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης 1ος κύκλος 3ος κύκλος 2ος κύκλος Δt=T Όταν το Ν=1 πόσο είναι το Δt;

18 πλάτος της ταλάντωσης xo
Πλάτος Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης xo

19 πλάτος της ταλάντωσης xo
Πλάτος Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης xo xo

20 Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους 𝓁 που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο

21 Πώς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα;
Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους 𝓁 που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο Πώς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα; φ

22 Πώς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα;
Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους 𝓁 που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο Πώς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα; φ Fνημ. w

23 Πώς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα;
Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους 𝓁 που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο Πώς είναι οι δυνάμεις που ασκούνται στη μπάλα; φ Fνημ. w

24 Από τι εξαρτάται η περίοδος της ταλάντωσης αυτής;
Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους 𝓁 που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο Από τι εξαρτάται η περίοδος της ταλάντωσης αυτής; φ Fνημ. Fολ. w

25 Περίοδος απλού εκκρεμούς
Απλό εκκρεμές Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους 𝓁 που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο Περίοδος απλού εκκρεμούς Είναι ανεξάρτητη της μάζας του σώματος Είναι ανεξάρτητη του πλάτους όταν η γωνία εκτροπής φ είναι μικρή Αυξάνεται αν μεγαλώσω το μήκος του νήματος Εξαρτάται από το μέρος που βρίσκομαι φ Fνημ. Fολ. w

26 Μονάδα της συχνότητας είναι το 1 Χερτζ (Hertz)
Ανακεφαλαίωση Περίοδος: Ο χρόνος Τ μιας πλήρους ταλάντωσης ονομάζεται περίοδος της ταλάντωσης Συχνότητα: Ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων (Ν) που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται συχνότητα της ταλάντωσης Μονάδα της συχνότητας είναι το 1 Χερτζ (Hertz) Πλάτος: Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης xo Απλό εκκρεμές: Το απλό εκκρεμές αποτελείται από ένα μικρό σώμα κρεμασμένο από νήμα μήκους 𝓁 που το άλλο του άκρο είναι στερεωμένο σε ένα σταθερό σημείο

27 Ερωτήσεις Επανάληψης:
Ασκήσεις 1, 2


Κατέβασμα ppt "4.2 ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΜΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google