Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5.3 XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5.3 XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5.3 XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ

2 Ποιά χαρακτηριστικά περιγράφουν ένα κύμα;
Στόχοι μαθήματος Ποιά χαρακτηριστικά περιγράφουν ένα κύμα; Πώς σχετίζεται το πλάτος του κύματος με την ενέργεια που μεταφέρεται; Ποιός είναι ο θεμελιώδης νόμος της κυματικής; Τί είναι η ανάκλαση και τί η διάθλαση;

3 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;
Κάθε κύμα πηγάζει από ένα σημείο που ταλαντώνεται. Άρα κάθε χαρακτηριστικό της ταλάντωσης επηρεάζει το κύμα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;

4 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;
Κάθε κύμα πηγάζει από ένα σημείο που ταλαντώνεται. Άρα κάθε χαρακτηριστικό της ταλάντωσης επηρεάζει το κύμα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης; Ποιό είναι το πλάτος της ταλάντωσης;

5 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;
Κάθε κύμα πηγάζει από ένα σημείο που ταλαντώνεται. Άρα κάθε χαρακτηριστικό της ταλάντωσης επηρεάζει το κύμα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης; Ποιό είναι το πλάτος της ταλάντωσης; xo

6 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;
Κάθε κύμα πηγάζει από ένα σημείο που ταλαντώνεται. Άρα κάθε χαρακτηριστικό της ταλάντωσης επηρεάζει το κύμα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης; Ποιό είναι το πλάτος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η περίοδος της ταλάντωσης; xo

7 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;
Κάθε κύμα πηγάζει από ένα σημείο που ταλαντώνεται. Άρα κάθε χαρακτηριστικό της ταλάντωσης επηρεάζει το κύμα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης; Ποιό είναι το πλάτος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η περίοδος της ταλάντωσης; xo T

8 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;
Κάθε κύμα πηγάζει από ένα σημείο που ταλαντώνεται. Άρα κάθε χαρακτηριστικό της ταλάντωσης επηρεάζει το κύμα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης; Ποιό είναι το πλάτος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η περίοδος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η συχνότητα της ταλάντωσης; xo T

9 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;
Κάθε κύμα πηγάζει από ένα σημείο που ταλαντώνεται. Άρα κάθε χαρακτηριστικό της ταλάντωσης επηρεάζει το κύμα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης; Ποιό είναι το πλάτος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η περίοδος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η συχνότητα της ταλάντωσης; xo T f=1/T

10 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;
Κάθε κύμα πηγάζει από ένα σημείο που ταλαντώνεται. Άρα κάθε χαρακτηριστικό της ταλάντωσης επηρεάζει το κύμα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης; Ποιό είναι το πλάτος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η περίοδος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η συχνότητα της ταλάντωσης; xo T f=1/T Τί είναι το μήκος κύματος;

11 Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης;
Κάθε κύμα πηγάζει από ένα σημείο που ταλαντώνεται. Άρα κάθε χαρακτηριστικό της ταλάντωσης επηρεάζει το κύμα. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά μιας ταλάντωσης; Ποιό είναι το πλάτος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η περίοδος της ταλάντωσης; Ποιά είναι η συχνότητα της ταλάντωσης; xo T f=1/T λ Τί είναι το μήκος κύματος; Είναι η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων με την ίδια απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας και την ίδια κατεύθυνση κίνησης

12 Πώς λέγονται τα διπλανά κύματα και ποιό είναι το μήκος κύματος τους;

13 Στα εγκάρσια κύματα έχουμε «όρη» και «κοιλάδες»
Στα διαμήκη κύματα έχουμε περιοχές αυξημένης πυκνότητας «πυκνώματα» και περιοχές μειωμένης πυκνότητας «αραιώματα»

14 Ποιά είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στα δύο κύματα;
Ποιό από τα δύο κύματα περιέχει περισσότερη ενέργεια; Ποιά είναι η κύρια διαφορά ανάμεσα στα δύο κύματα;

15 Ποιό από τα δύο κύματα περιέχει περισσότερη ενέργεια;
Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος του κύματος τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια που μεταφέρεται

16 Τί διαφορά έχουν τα δύο κύματα;
5 10 15

17 Ποιό είναι το μέγεθος που δείχνει πόσο γρήγορα κινείται κάτι;
5 10 15

18 Ποιός είναι ο τύπος της ταχύτητας και πώς γίνεται στην περίπτωση ενός κύματος;
5 10 15

19 Ποιός είναι ο τύπος της ταχύτητας και πώς γίνεται στην περίπτωση ενός κύματος;
5 10 15

20 Ποιός είναι ο τύπος της ταχύτητας και πώς γίνεται στην περίπτωση ενός κύματος;
5 10 15

21 Ποιός είναι ο τύπος της ταχύτητας και πώς γίνεται στην περίπτωση ενός κύματος;
5 10 15

22 Θεμελιώδης Νόμος της Κυματικής
Ποιός είναι ο τύπος της ταχύτητας και πώς γίνεται στην περίπτωση ενός κύματος; 5 10 15 Θεμελιώδης Νόμος της Κυματικής Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος v σε ένα μέσο ισούται με το γινόμενο της συχνότητάς του f επί το μήκος κύματος λ

23 Θεμελιώδης Νόμος της Κυματικής
Ποιός είναι ο τύπος της ταχύτητας και πώς γίνεται στην περίπτωση ενός κύματος; 5 10 15 Θεμελιώδης Νόμος της Κυματικής Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος v σε ένα μέσο ισούται με το γινόμενο της συχνότητάς του f επί το μήκος κύματος λ Δέν εξαρτάται από το πλάτος του κύματος Εξαρτάται από τις ιδιότητες του μέσου διάδοσης

24 Tί κοινό έχουν τα δύο κύματα;
Σε τί διαφέρουν;

25

26

27

28

29 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο;

30 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος τότε το κύμα θα γυρίσει προς τα πίσω.

31 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο κάθετο στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος τότε το κύμα θα γυρίσει προς τα πίσω. Αν το κύμα συνεχίσει να «έρχεται» προς το εμπόδιο τότε θα πάρω ένα στάσιμο κύμα.

32 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία τότε το κύμα θα ανακλαστεί υπό γωνία.

33 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία τότε το κύμα θα ανακλαστεί υπό γωνία.

34 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία τότε το κύμα θα ανακλαστεί υπό γωνία.

35 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία τότε το κύμα θα ανακλαστεί υπό γωνία.

36 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία τότε το κύμα θα ανακλαστεί υπό γωνία.

37 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία τότε το κύμα θα ανακλαστεί υπό γωνία.

38 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία τότε το κύμα θα ανακλαστεί υπό γωνία. γωνία πρόσπτωσης

39 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία τότε το κύμα θα ανακλαστεί υπό γωνία. γωνία ανάκλασης γωνία πρόσπτωσης

40 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία;
Αν το κύμα συναντήσει ένα εμπόδιο υπό γωνία τότε το κύμα θα ανακλαστεί υπό γωνία. γωνία ανάκλασης γωνία πρόσπτωσης Νόμος Ανάκλασης Η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης

41 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;

42 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;

43 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;

44 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;
Παρατηρούμε ότι α) ο ρυθμός των «βημάτων» (η συχνότητα) του κύματος παραμένει ίδιος β) τα «βήματα» όμως (το μήκος κύματος) γίνονται πιο μικρά γ) άρα και η ταχύτητα με την οποία κινείται το κύμα γίνεται πιο αργή δ) το κύμα «στρίβει», δηλαδή η διεύθυνση του κύματος αλλάζει

45 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;
Διάθλαση ονομάζεται το φαινόμενο της μεταβολής της διεύθυνσης διάδοσης των κυμάτων στο σύνορο μεταξύ δύο διαφορετικών μέσων.

46 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;

47 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;
Για να δώ ένα σημείο πρέπει μια φωτεινή ακτινα να ξεκινήσει από το σημείο και να καταλήξει στον αμφιβληστροειδή του ματιού μου

48 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;
Για να δώ ένα σημείο πρέπει μια φωτεινή ακτινα να ξεκινήσει από το σημείο και να καταλήξει στον αμφιβληστροειδή του ματιού μου

49 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;
Για να δώ ένα σημείο πρέπει μια φωτεινή ακτινα να ξεκινήσει από το σημείο και να καταλήξει στον αμφιβληστροειδή του ματιού μου . Αν η ακτίνα δεν καταλήγει εκεί, τότε το αντικείμενο δεν το βλέπω. Τι θα συμβεί αν το κέρμα το βάλω σε νερό;

50 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;
Όλες οι φωτεινές ακτίνες που περνάνε από το νερό στον αέρα ή ανάποδα διαθλώνται.

51 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;
Όλες οι φωτεινές ακτίνες που περνάνε από το νερό στον αέρα ή ανάποδα διαθλώνται.

52 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;
Όλες οι φωτεινές ακτίνες που περνάνε από το νερό στον αέρα ή ανάποδα διαθλώνται. Λόγω της διάθλασης ακτίνες που δεν μπορούσα να δώ πρίν, τώρα πια μπορώ να τις δώ Γιατί βλέπω το μολύβι «σπασμένο»;

53 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;
Εγώ δεν μπορώ να ξέρω ότι η ακτίνα φωτός έχει «σπάσει» οπότε νομίζω ότι το κέρμα άλλαξε θέση. Βλέπω το «φάντασμα», την οφθαλμαπάτη του κέρματος

54 Τί συμβαίνει όταν ένα κύμα αλλάξει μέσο διάδοσης;

55 Θεμελιώδης Νόμος της Κυματικής
Ανακεφαλαίωση Μήκος κύματος είναι η μικρότερη απόσταση μεταξύ δύο σημείων με την ίδια απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας και την ίδια κατεύθυνση κίνησης Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος του κύματος τόσο μεγαλύτερη είναι και η ενέργεια που μεταφέρεται Θεμελιώδης Νόμος της Κυματικής Η ταχύτητα διάδοσης ενός κύματος v σε ένα μέσο ισούται με το γινόμενο της συχνότητάς του f επί το μήκος κύματος λ xo T f=1/T λ γωνία πρόσπτωσης γωνία ανάκλασης Νόμος Ανάκλασης Η γωνία πρόσπτωσης ισούται με τη γωνία ανάκλασης Διάθλαση ονομάζεται το φαινόμενο της μεταβολής της διεύθυνσης διάδοσης των κυμάτων στο σύνορο μεταξύ δύο διαφορετικών μέσων.

56 Ερωτήσεις Επανάληψης:

57 Ερωτήσεις Επανάληψης:
Ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 5


Κατέβασμα ppt "5.3 XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google