Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕΠΚ-ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

2 ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ        Αορτοστεφανιαία παράκαμψη        Αντικατάσταση βαλβίδων        Διαχωριστικά ανευρύσματα ανιούσης αορτής        Μεσοκολπικές –μεσοκοιλιακές επικοινωνίες        Αφαίρεση μορφωμάτων από καρδιακές κοιλότητες (κυρίως μυξώματος) Μεταμόσχευση καρδιάς

3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
·       Πολύ καλός καθαρισμός του κρεβατιού ·       Έλεγχος για τη σωστή λειτουργία του monitor και των εξαρτημάτων του (transducer-ηλεκτρόδια) ·       Έλεγχος του απινιδωτή ·       Έλεγχος του αναπνευστήρα ·   Προετοιμασία έκτακτης φαρμακευτικής αγωγής

4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡ/Ο
Ο ασθενής προσέρχεται με πλήρη καταστολή του Κ.Ν.Σ. λόγω της γενικής αναισθησίας και με θερμοκρασία περίπου 35ºC. ·       Φέρει ενδοτραχειακό σωλήνα ·       Φέρει καθετήρα στομάχου (Levine) ·       Έχει κλειστή παροχέτευση μεσοθωρακίου ή και ημιθωρακίου ·       Ο ασθενής συνδέεται με το monitor για συνεχή παρακολούθηση ·       Συνδέονται με transducer ο αρτηριακός καθετήρας και ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας ·       Φέρει εξωτερικό βηματοδότη και καθετήρα SWAN-GANZ ·       Πιθανή ύπαρξη ενδοαορτικού ασκού (IABP) όταν ο ασθενής έχει σύνδρομο χαμηλής καρδιακής παροχής ·       Ο καθετήρας Folley συνδέεται με ογκομετρική συσκευή για μέτρηση ωριαίας διούρησης Τέλος τοποθετείται κουβέρτα έτσι ώστε να γίνει σταδιακή επαναθέρμανση του ασθενούς

5 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ·       Επισκόπηση του δέρματος ·       Έλεγχος για την ύπαρξη αλλοιώσεων όπως: ü    Εγκαύματα ü    Κατακλίσεις ü    Αιματώματα και πετέχειες ·       Γίνεται ψηλάφηση περιφερικών σφύξεων.Η διαφορά θερμοκρασίας, χρώματος και η απουσία σφύξεων περιφερικά αποτελούν σημεία οξείας αρτηριακής απόφραξης ·       Τοποθετείται θερμόμετρο κύστεως, μασχάλης ή ορθού και αξιολογείται η ομοιόμορφη επαναθέρμανση του ασθένους ·       Γίνεται ακρόαση στα δύο ημιθωράκια και λαμβάνονται ζωτικά σημεία ·       Γίνεται μέτρηση ισοζύγιου προσλαμβανομένων- αποβαλομένων υγρών. ·       Λαμβάνεται πλήρης εργαστηριακός έλεγχος ·       Γίνεται μέτρηση αερίων αίματος

6 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης του ασθενούς: 1. Διενεργείται α/α θώρακος η οποία μπορεί να μας δώσει πληθώρα στοιχείων σχετικά με το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό σύστημα του ασθενούς,όπως : ·       Τη θέση του ενδοτραχειακού σωλήνα ·       Τη θέση των κεντρικών καθετήρων ·       Την ύπαρξη αέρα ή υγρού στον υπεζωκοτικό χώρο (πνευμοθώρακας , αιμοθώρακας) ·       Την ύπαρξη εξαγγειωμένου υγρού στους πνεύμονες (πνευμονικό οίδημα) ·       Παρουσία πύκνωσης ή ατελεκτασίας ·       Το μέγεθος του μυοκαρδίου ·       Τα όρια του μεσοθωρακίου

7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 2. Γίνεται έλεγχος της εγκεφαλικής λειτουργίας του αρρώστου κατά την αφύπνισή του από τη γενική αναισθησία όπου ενημερώνουμε τον ασθενή για την κατάστασή του και αξιολογούμε την εκτέλεση των εντολών. Αν ο ασθενής δεν συνεργάζεται χορηγούμε ήπια καταστολή Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διακοπή του μηχανικού αερισμού είναι: ü    η αιμοδυναμική σταθερότητα ü    αέρια αίματος με φυσιολογικές παραμέτρους. Σε ασθενείς με χρόνιο αναπνευστικό πρόβλημα η διαδικασία απογαλακτισμού από το μηχανικό αερισμό είναι πιο αργή και είμαστε πιο επιφυλακτικοί στην αποσωλήνωσή τους.

8 MONITORING ΑΣΘΕΝΟΥΣ Oι παράμετροι οι οποίες παρακολουθούνται είναι οι εξής: 1. ηλεκτροκαρδιογραφική δραστηριότητα (ΗΚΓ) 2. αρτηριακή πίεση (συνεχής καταγραφή) 3. πνευμονική πίεση (συνεχής καταγραφή) 4. κεντρική φλεβική πίεση (συνεχής καταγραφή) 5. αναπνοές (παρακολούθηση φύσης και ρυθμού αναπνοών) 6. θερμοκρασία (κύστεως - μασχάλης - ορθού) 7. κορεσμό αιμοσφαιρινης (SpO2) αέρια αίματος (συχνός προσδιορισμός) παροχετεύσεις θώρακος , Levine (ποσό,σύσταση αποβαλλομένων, ωριαία αποβολή, αποβολή ανά 24ωρο) διούρηση (ωριαία μέτρηση) ισοζύγιο υγρών και έλεγχος ηλεκτρολυτών.

9 MONITORING ΑΣΘΕΝΟΥΣ Ο καρδιοχειρουργημένος ασθενής φέρει καθετήρα
SWAN-GANZ, όπου μπορούμε να λάβουμε τριών ειδών πληροφορίες: Α. μέτρηση πιέσεων ·      Δεξιού κόλπου (CVP) ·      Δεξίας κοιλίας (RV) · Πνευμονικής αρτηρίας (PA) ·      Πίεση ενσφήνωσης πευμονικών τριχοειδών (PCWP) B. καρδιακή παροχή (CO) Γ. οξυγόνωση του μικτού φλεβικού αίματος (SVO2)

10 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΝΟΤΡΟΠΑ – ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΙΝΟΤΡΟΠΑ – ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΠΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜIΝΕΣ Αδρεναλίνη Νοροεπινεφρίνη-νοραδρεναλίνη (levophed 8mg) Ντοπαμίνη (Dopamine 50mg) Ντοπουταμίνη (Inotrex 250mg) Ισοπροτερενόλη (Isuprel 0,2mg) Μιλρινόνη (Corotrope) Φαινυλεφρίνη ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ 1. Λιδοκαίνη (Xylocaine 2%) 2. Αμιοδαρόνη (Angoron 150mg) 3. Διγοξίνη (Digoxin) ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΑ 1. Φουροσεμίδη (Lasix) ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ-ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ-ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ 1. Προποφόλη (Diprivan) 2. Μιδαζολάμη (Dormicum) 3. Φεντανύλη (Fentanyl) 4. Ρεμιφεντανύλη (Ultiva) 5. Βεκουρόνιο (Esmeron) 6. Ατρακούριο (Tracrium) ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ 1. Νιτρογλυκερίνη (Νitroligual 25mg) 2. Νιτροπρωσικό νάτριο (Nitroprosside 50mg)

11 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΗΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
   ü    Πόνος ü    Πυρετός ü    Αιμορραγία ü    Καρδιακός επιπωματισμός ü    Σύνδρομο χαμηλής καρδιακής παροχής ü    Καρδιακές αρρυθμίες ü    Καρδιακή ανακοπή ü    Αναπνευστική ανεπάρκεια ü    Νεφρική ανεπάρκεια ü    Επιπλοκές από το πεπτικό σύστημα ü    Eπιπλοκές από το κεντρικό νευρικό σύστημα ü    Aρτηριακή υπέρταση ü    Έμφραγμα του μυοκαρδίου ü    Αναιμία

12 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ü   Λουτρό καθαριότητας επί κλίνης ü   Αλλαγή κλινοσκεπασμάτων ü   Καθαρισμός και αλλαγή επιδεσμικού υλικού σε όλους τους φλεβικούς και αρτηριακούς καθετήρες ü   Φροντίδα στοματικής κοιλότητας ü   Ειδική φροντίδα ενδοτραχειακού σωλήνα σε διασωληνωμένους ασθενείς ü   Συχνές αλλαγές θέσεως του ασθενούς στο κρεβάτι ü   Αναπνευστική φυσιοθεραπεία ü   Φροντίδα των σημείων πίεσης (πλάτη, γλουτοί, πτέρνες) ü   Πιθανή τοποθέτηση αεροστρώματος σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε βαριά κατάσταση και δεν προβλέπεται να κινητοποιηθούν στο άμεσο μέλλον ü  Eξασφάλιση άνεσης και ηρεμίας στον ασθενή

13 Η μετεγχειρητική πορεία των καρδιοχειρουργημένων ασθενών
είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Ο νοσηλευτής καλείται να αξιολογήσει και να παρέμβει στα εκάστοτε προβλήματα του ασθενούς, χρησιμοποιώντας με τον αποτελεσματικότερο τρόπο τις γνώσεις και τις εμπειρίες του.

14 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google