Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΣΦΠΚ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ §Πρώτη : Πριν την ένταξη §Δεύτερη : Εισαγωγή του στο Νοσοκομείο μέχρι την έναρξη της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΣΦΠΚ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ §Πρώτη : Πριν την ένταξη §Δεύτερη : Εισαγωγή του στο Νοσοκομείο μέχρι την έναρξη της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΣΦΠΚ

3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ §Πρώτη : Πριν την ένταξη §Δεύτερη : Εισαγωγή του στο Νοσοκομείο μέχρι την έναρξη της θεραπείας §Τρίτη : Εκπαίδευση στη μέθοδο Τέταρτη : Μακροχρόνια παρακολούθηση

4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (τηλεφωνική) §Λειτουργεί πρόγραμμα τηλεφωνικής επικοινωνίας l Ο ασθενής μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τη ΜΠΚ l Τηλεφωνικά επίσης εμείς μπορούμε και εκτιμούμε τον ασθενή

5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (Ι) §Έλεγχος θεραπείας και εικόνας ασθενούς από τις καταγραφές του §Κλινικός έλεγχος §Εργαστηριακός - παρακλινικός έλεγχος §Εκτίμηση συστήματος §Επανεκτίμηση ικανότητας εκτέλεσης της μεθόδου §Μεταβολές (φαρμάκων-διαλυμάτων-διαίτης) §Φροντίδα για προμήθεια αναλώσιμου υλικού

6 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΙΙ) §Έλεγχος θεραπείας και εικόνας ασθενούς από τις καταγραφές του l Εκτίμηση απόδοσης διαλυμάτων στο ισοζύγιο του νερού l Εκτίμηση μεταβολών σωματικού βάρους l Εκτίμηση μεταβολών ΑΠ και σφύξεων l Εκτίμηση απόδοσης ινσουλινοθεραπείας

7 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΙIΙ) §Εκτίμηση συστήματος l Έλεγχος περιτοναϊκού καθετήρα l Έλεγχος περιτοναϊκού υγρού l Εκτίμηση συνδετικού συστήματος l Έλεγχο δερματικής εξόδου καθετήρα, υποδ. σήραγγας l Έλεγχος για πιθανή διαρροή ΠΔ

8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (ΙV) §Κλινικός έλεγχος l Έλεγχος ζωτικών σημείων (σφύξεις, ΑΠ, o C. αναπ.) l Έλεγχος του σωματικού βάρους l Έλεγχος για οιδήματα (κάτω άκρων, οσφύος) l Εκτίμηση κατάστασης θρέψης l Έλεγχος κοιλιακού τοιχώματος (κήλες)

9 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (V)  Εργαστηριακός - παρακλινικός έλεγχος l Γενική αίματος l Βιοχημικός έλεγχος (+φερριτίνη) l Δείκτες ηπατίτιδας (/6μηνο) l Παραθορμόνη, Τ3, Τ4 (/6μηνο) l ΗΚΓ/φημα l Ακτινογραφία θώρακα l PE Test (μετά κάθε περιτονίτιδα) l Γενική εξέταση περιτοναϊκού υγρού l Έλεγχος υπολειπόμενης νεφρικής λειτουργίας l Kt/V ουρίας-κρεατινίνης

10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (VI) §Επανεκτίμηση ικανότητας εκτέλεσης της μεθόδου

11 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (VII) §Μεταβολές ( φαρμάκων -διαλυμάτων-διαίτης)

12 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ (VIII) §Φροντίδα για προμήθεια αναλώσιμου υλικού

13 Ο ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ: §Συζήτηση προβλημάτων που αφορούν ενδεχόμενα τη σχέση μεταξύ των συζύγων §Την αλλαγή σωματικού ειδώλου §Την εργασιακή και κοινωνική του επανένταξη §Την καταχώρηση σε προσωπικό φάκελο και την ενημέρωση για το επόμενο ραντεβού γραπτά

14 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ §Στόχοι επίσκεψης l Μείωση επισκέψεων στο νοσοκομείο l Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων συμβαμάτων και επιπλοκών l Συνέχιση και ενίσχυση της διαδικασίας της εκπαίδευσης l Ενθάρρυνση για επανένταξη στους ρυθμούς της ζωής και βελτίωσης της κοινωνικής θέσης l Ανάπτυξη στενού συνδετικού κρίκου σπιτιού- νοσοκομείου l Ηθική υποστήριξη (ασθενούς-οικογένειάς του)

15 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ §ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΟ ΣΦΠΚ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ §Πρώτη : Πριν την ένταξη §Δεύτερη : Εισαγωγή του στο Νοσοκομείο μέχρι την έναρξη της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google