Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2 Α. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ 01 Α.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ α. Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι. μεταδίδουν το ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό ή τηλεφωνικό σήμα σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς την βοήθεια των καλωδίων ή της επίγειας μικροκυματικής τεχνολογίας. β. Δορυφόροι αεροπλοΐας-ναυσιπλοΐας και εύρεσης θέσης Μας βοηθούν να εντοπίζουμε την γεωγραφική μας θέση ή την θέση ενός κινούμενου οχήματος με ακρίβεια και μας παρέχουν πληροφορίες για την πορείας μας την ταχύτητά μας το ύψος μας κ. α. γ. Μετεωρολογικοί δορυφόροι. Καταγράφουν τις κινήσεις της ατμόσφαιρας της Γης και τροφοδοτούν με στοιχεία τους επίγειους μετεωρολογικούς σταθμούς. δ. Στρατιωτικοί δορυφόροι. Εξυπηρετούν στρατιωτικούς σκοπούς. ε. Δορυφόροι επιστημονικών παρατηρήσεων όπως στην αστρονομία, στην γεωδαισία, στις διαπλανητικές επιστήμες, στην μελέτη βιολογικών συστημάτων υπό συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, στις μελέτες κοσμικής ακτινοβολίας και ηλιακής φυσικής κ.α.

3 Α. ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ 02 Α.2 ΤΡΟΧΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ
-LEO (Low Earth Orbit): Ύψος km, Περίοδος 90 min, Αστερισμός- 11 τροχιακά πεδία από 6 δορυφόρους ή 8 τπ των 8 δ. [communication, spy, mobile data services etc]. -MEO (Medium Earth Orbit): Ύψος km, Περίοδος 6 h, Αστερισμός- 2 τροχιακά πεδία από 6 δορυφόρους, Κλίση-50° [navigation etc]. -GEO (Geosynchronous Earth Orbit): Ύψος km, Περίοδος 24 h, Αστερισμός- 1 τροχιακά πεδία από 3 δορυφόρους, Κλίση-0° [Environmental, army etc]. -HEO (High Elliptical Orbit): Mέσο Ύψος km, Περίοδος > 23 h 56min 04sec (Αστρική μέρα), Αστερισμός- 3 τροχιακά πεδία από 3 δορυφόρους, Κλίση-64° [Environmental, Apollo mission etc]. -POLAR Orbit: Ύψος km, Περίοδος 90 min, Αστερισμός- 1 τροχιακό πεδίο με 1 δορυφόρο, Κλίση- 90°[weather, geographical, etc].

4 Β. keplerian elements 03 Οι 7 αριθμοί που απαιτούνται για να καθοριστεί η τροχιά ενός δορυφόρου. 1. Epoch (Εποχή): Ένα σύνολο τροχιακών στοιχείων ονομάζεται στιγμιότυπο. Epoch είναι απλά ένας αριθμός που καθορίζει τον χρόνο κατά τον οποίο ελήφθη ένα στιγμιότυπο. 2. Orbital Inclination i (Τροχιακή Κλίση i) : είναι η γωνία που σχηματίζουν το επίπεδο της τροχιάς του δορυφόρου και το επίπεδο του Ισημερινού. (0° -180°) 3. Right Ascension of the Ascending Node (Ορθή Γωνία Ανοδικού Ισημερινού Σημείου): γωνία μετρούμενη από το κέντρο της Γης, από το σημείο εαρινής ισημερίας (Vernal Equinox) μέχρι το ανοδικό ισημερινό σημείο (Ascending Node). Το ανοδικό ισημερινό σημείο είναι το σημείο του επιπέδου του ισημερινού από το οποίο περνά ο δορυφόρος κινούμενος από νότο προς βορά. (0° -360°)

5 Β. keplerian elements 04 4. Argument of Perigee ω (Όρισμα του Περιγείου ω): η γωνία από το ανοδικό ισημερινό σημείο μέχρι το περίγειο. Η γωνία μετράται στο επίπεδο της τροχιάς και προς την κατεύθυνση της κίνησης. (0° -360°) 5. Eccentricity e (Εκκεντρότητα e) : μας δίνει το σχήμα της έλλειψης (0-1). Όταν e = 0, η έλλειψη είναι ένας κύκλος. Όταν το e βρίσκεται πολύ κοντά στο 1, η έλλειψη είναι πολύ επιμηκυμένη και στενή 6. Mean Motion n ( Μέση Κίνηση n ): ο αριθμός των τροχιών που ολοκληρώνει ο δορυφόρος κατά την διάρκεια μια ηλιακής μέρας (0-18 τροχιές/μέρα) P=1/n (P = Orbit Period). 7. Mean Anomaly MO (Μέση Ανωμαλία ΜΟ): η γωνία κατά την οποία θα είχε κινηθεί ένας δορυφόρος από τη χρονική στιγμή της τελευταίας του διέλευσης από το περίγειο. (0° στο περίγειο και 180° στο απόγειο).

6 Β. keplerian elements 04 Παράδειγμα Κεπλέριων στοιχείων (ISS)
TWO LINE ELEMENT (TLE) SET - ISS U 98067A Satellite: ISS Catalog Number: 25544 Epoch time: = yrday.fracday Element set: 900 Inclination: deg RA of ascending node: deg Eccentricity: Arg of perigee: deg Mean anomaly: deg Mean motion: rev/day (􀃆 υπολογίζεται το a) Decay rate: E-04 rev/day^2 Epoch rev: 2917 Checksum: 315

7 γ. non-keplerian elements
05 1. Latitude (Γεωγραφικό πλάτος): γεωγραφικές συντεταγμένες που εκφράζουν τη θέση (Βόρια/Νότια) ενός σημείου στην επιφάνεια της γης σε σχέση με τον Ισημερινό. Στον Ισημερινό είναι 0° ενώ στους πόλους 90°. 2. Longitude (Γεωγραφικό μήκος) : γεωγραφικές συντεταγμένες που εκφράζουν τη θέση (ανατολικά ή δυτικά) ενός σημείου στην επιφάνεια της γης σε σχέση με τον μεσημβρινό του Greenwich. (0° -180°) 3. Altitude (ύψος): είναι μέτρηση απόστασης, συνήθως σε κατεύθυνση κάθετη (πάνω), ανάμεσα σε ένα δεδομένο αναφοράς και ενός αντικειμένου. 4. Orbital Speed (τροχιακή ταχύτητα): είναι η ταχύτητα με την οποία περιστρέφεται σε τροχιά γύρω από το βαρύμετρο του συστήματος (Γη). km/s or mi/s 5. Orbital Period P (Τροχιακή Περίοδος): είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα σώμα σε τροχιά γύρω από τη Γη ώστε να ολοκληρώσει μία πλήρη περιστροφή.

8 γ. non-keplerian elements
06 6. Azimuth Angle Α (Γωνία Αζιμούθιου): η γωνία που διαγράφεται με τη φορά του ρολογιού ξεκινώντας από τον Βορρά μέχρι να συναντήσουμε την προβολή του δορυφόρου στο επίπεδο που βρισκόμαστε. 7. Elevation Angle E(Γωνία ανύψωσης): η γωνία μεταξύ του ορίζοντα στο υπό θεώρηση σημείο και του δορυφόρου 8. Footprint (Αποτύπωμα): περιοχή στη επιφάνεια της Γης, την οποία καλύπτον οι αναμεταδότες του δορυφόρου. Καθορίζει την διάμετρο του δορυφορικού πιάτου 9. Radius of Perigee/Apogee (Ακτίνα περιγείου/απογείου): Η απόσταση του περιγείου/απογείου από το κέντρο της Γης. 10. Nodes (Κόμβοι): σημία τομής ισημερινού επιπέδου με την τροχια


Κατέβασμα ppt "ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google