Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Μέση πίεση ταμιευτήρα (Ρτ) Πίεση πυθμένα γεώτρησης (Ργ) ΔΡ Ροή ρευστών προς την γεώτρηση παραγωγής Πρωτογενής παραγωγή Δευτερογενής παραγωγή Αποκλειστική χρήση της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος χωρίς εξωτερική παρέμβαση. Λαμβάνει χώρα στην αρχή της παραγωγικής ζωής του ταμιευτήρα και είναι επιθυμητό να διαρκέσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν Qεισ = Qπαρ Πλήρης αναπλήρωση κενού (υπό την ένοια της γήρανσης της ενέργειας του ταμιευτήρα (pressure maintenance) Εάν Qεισ < Qπαρ Μερική αναπλήρωση κενού (partial pressure maintenance) Προσδίδεται πρόσθετη ενέργεια στο σύστημα μέσω εισπίεσης ρευστών στον ταμιευτήρα. Οι δύο βασικές μέθοδοι δευτερογενούς παραγωγής είναι η εισπίεση νερού (waterflooding) και η εισπίεση αερίου. Δεν υπάρχει φυσικοχημική αλληλεπίδραση μεταξύ εισπιεζόμενου ρευστού και υδρογονανθράκων

2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο Μέτωπο νερού (front) Sor Swi Swf X=0 X=L Xf Απόσταση μεταξύ γεώτρησης εισπίεσης & γεώτρησης παραγωγής Sw 1

3 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζητούμενα της ανάλυσης :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ανάλυση της εισπίεσης νερού Θεωρία Bucley-Leverett & Welge Παραδοχές : Ασυμπίεστη ροή Μη αναμίξιμες φάσεις (νερό-πετρέλαιο) Συνθήκες διάχυσης στον ταμιευτήρα (ομοιόμορφη κατανομή του κορεσμού σε όλη τη ζώνη εκτόπισης)- επιτρέπει την 2-D ανάλυση Σταθερός ρυθμός εισπίεσης Ζητούμενα της ανάλυσης : Ο κορεσμός σε νερό στο μέτωπο της εκτόπισης Ο χρόνος που χρειάζεται το μέτωπο νερού για να φθάσει στη γεώτρηση παραγωγής Ο κορεσμός του ταμιευτήρα σε νερό πίσω από το μέτωπο, για όλο το χρονικό διάστημα από την έναρξη της εισπίεσης έως ότου το μέτωπο φθάσει στη γεώτρηση παραγωγής Το ποσοστό της απόληψης πετρελαίου από τον ταμιευτήρα σε διάφορες χρονικές περιόδους εξέλιξης του φαινομένου

4 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θεωρία Bucley-Leverett - Κλασματική Ροή (fw) qinj = qout =qw +qo = qT qout=qw +qo qinj=ct qinj=qout Κλασματική Ροή (fw) : το ποσοστό της συνολικής ροής στον ταμιευτήρα & αναφέρεται στο νερό Οριζόντιος ταμιευτήρας

5 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θεωρία Bucley-Leverett - Κλασματική Ροή (fw) Sw max=1-Sor Καμπύλη Κλασματικής Ροής (fw) ως συνάρτηση του κορεσμού σε νερό στον ταμιευτήρα Πέρας της εισπίεσης νερού στον ταμιευτήρα. Ο κορεσμός είναι Swmax Αποτελεί τον μέγιστο κορεσμό σε νερό που μπορεί να επιτευχθεί με αυτό το σχήμα παραγωγής. Το πετρέλαιο που απομένει στον ταμιευτήρα (Sor) αποτελεί το υπολειμματικό πετρέλαιο που αδυνατεί να μετατοπιστεί. Σημείο έναρξης της εισπίεσης νερού στον ταμιευτήρα. Ο κορεσμός σε νερό είναι Swi και αντιστοιχεί : είτε στον αρχικό κορεσμό σε ενδογενές νερό εάν η δευτερογενής παραγωγή εφαρμόζεται από την έναρξη της εκμετάλλευσης, είτε στον κορεσμό σε νερό μετά την ολοκλήρωση της φάσης της πρωτογενούς παραγωγής

6 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θεωρία Bucley-Leverett & Welge Κάθε σημείο της κλασματικής καμπύλης εκφράζει : 1. χρόνο εξέλιξης του φαινομένου και 2. απόληψη πετρελαίου Swf Sw (μέσο) Swi Sw max=1-Sor Breakthrough Κινούμενο μέτωπο fwf

7 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (έως το breakthrough)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (έως το breakthrough) Swf Sw (μέσο) Swi Sw max=1-Sor Breakthrough Κινούμενο μέτωπο fwf Ο συντελεστής απόληψης = Vo (σε κάθε χρονική στιγμή t) / Vo (αρχικά στον ταμιευτήρα) = = Vσχ.φ. So (t) / Vσχ.φ. Soi= = Vσχ.φ. {(1-Swi) – (1-Sw (t) )} / Vσχ.φ. (1-Swi) ]

8 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (μετά το breakthrough)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (μετά το breakthrough) Το ποσοστό απόληψης από τον ταμιευτήρα μπορεί να απεικονιστεί ως συνάρτηση του αθροιστικού όγκου νερού που εισπιέζεται στον ταμιευτήρα ή και ως συνάρτηση του χρόνου που εξελίσσεται το φαινόμενο fwe Swe Swi


Κατέβασμα ppt "ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google