Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΤ) ΣΤΑ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΤ) ΣΤΑ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΤ) ΣΤΑ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΤ) ΣΤΑ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΟΜΑΔΑ 32: ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΝΑΥΣΙΚΑ, ΣΙΜΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΤΟΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ 7: ΜΑΘΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΛΑΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2 Γενικά Στο νέο, συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο οποίο δρούν η επιχειρήσεις σήμερα επιτάσσει καινοτομικούς τρόπους οργάνωσης που διακρίνονται για: Ευρύτητα (openness): η επιχείρηση διευρύνεται για να συμπεριλάβει τους συνεργάτες, προμηθευτές και τους πελάτες Συνδετικότητα (connectivity): η νέα, εκτεταμένη επιχείρηση συνδέεται με ένα παγκόσμιο ηλεκτρονικό μέσο όπως είναι το web συνδυασμένο με τις απεριόριστες δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη πληροφοριακή τεχνολογία (ΙΤ) Ολοκλήρωση (integration): Απαιτεί την ολοκλήρωση και ευθυγράμμιση της τεχνολογίας, των διαδικασιών και της ανθρώπινης δραστηριότητας με συνεχή και έντονη στρατηγική ανάπτυξης Η οργανωσιακή μορφή που απαντά σε αυτές τις ανάγκες είναι τα: τα διεπιχειρησιακά δίκτυα (network organizations, business networks).

3 Διεπιχειρησιακά Δίκτυα
Νέα μορφή επιχειρησιακής οργάνωσης Aποτελούνται από συλλογικά κεφάλαια αρκετών εταιρειών οι οποίες συνεισφέρουν σε αρκετά σημεία της αλυσίδας αξίας (Miles & Snow, 1992) Στρατηγική συμφωνία ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες εταιρείες με σκοπό (Booz, Allen & Hamilton, 1998): Ανάπτυξη κοινής στρατηγικής Αμοιβαία σχέση μεταξύ μελών, συνεισφορά σε αρκετά σημεία της αλυσίδας αξίας Συνένωση πόρων και κοινή χρήση πληροφορία

4 Χαρακτηριστικά Διεπιχειρησιακών Δικτύων
Κατακόρυφος κατακερματισμός εκτέλεση διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών από κάθε μέλος Μεσολαβητές ή Ενδιάμεσοι εκτέλεση κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών των μελών του δικτύου Μηχανισμοί αγοράς εκτέλεση βασικών λειτουργιών Χρήση κοινών πληροφοριακών συστημάτων: πρόσβαση των μελών σε κοινές Β.Δ. για άντληση πληροφοριών Συνέργια μοίρασμα και χρήση από κάθε μέλος των πόρων του δικτύου (Miles & Snow, 1986)

5 Κίνητρα συμμετοχής σε Διεπιχειρησιακά Δίκτυα
Καινοτομία: απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Αύξηση μεριδίου αγοράς Οικονομική σταθερότητα: οικονομίες κλίμακας Βελτιωμένες υπηρεσίες πελατών Τεχνολογική επιτήδευση: ανταλλαγή τεχνολογίας Βελτιώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα Εκπαίδευση: εκπαιδευτικά προγράμματα Παραγωγικές αυξήσεις: παραγωγή, ποιότητα, κουλτούρα, ανταμοιβή, εργασιακές σχέσεις

6 Μοντέλα Διεπιχειρησιακών Δικτύων
Με κεντρικούς άξονες την ανάγκη για πρόσθετες ικανότητες και τον τρόπο διοίκησης, τα διεπιχειρησιακά δίκτυα έχουν ταξινομηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες (Booz, Allen & Hamilton, 2000) Χαρτοφυλάκιο Αστερισμός Franchise Συνασπισμός Αριθμός ρόλων Ένα κενό Πολλά κενά Μία οντότητα Πολλές οντότητες Τρόπος Διοίκησης Ανάγκη για πρόσθετες ικανότητες

7 Επίδραση ΙΤ στα διεπιχειρησιακά δίκτυα
Η εισαγωγή της τεχνολογίας της πληροφορίας στα διεπιχειρησιακά δίκτυα επέδρασε καταλυτικά Εντούτοις, η επίδραση του ΙΤ στα διεπιχειρησιακα δίκτυα θα επικεντρωθεί στην μελέτη των: Επικοινωνιών Διαδικασιών Διακινούμενης πληροφορίας

8 YASSAS.COM Iδρύθηκε τον Αύγουστο του 2000 ως ένας από τους πρώτους ελληνικούς παροχείς υπηρεσιών εμπορίου μέσω του Διαδικτύου ανάμεσα σε επιχειρήσεις Κάθετη Β2Β ηλεκτρονική αγορά που δραστηριοποιείται στο χώρο των προμηθειών των ξενοδοχείων, caterings, εστιατορίων και χώρων εστίασης Μέσα στην Yassas.com συναντιούνται αγοραστές και προμηθευτές και πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις συναλλαγές και τις επικοινωνίες του Η Yassas.com προσφέρει: Διαχείριση καταλόγων προμηθευτών (content management) Ηλεκτρονική λήψη παραγγελιών (e-commerce)  Ηλεκτρονική δημοσίευση εντύπων Δημιουργία προσωπικού site μέσα στοYassas.com  Ταχύτατη έρευνα αγοράς Δυνατότητα ηλεκτρονικής διαδικασίας παραγγελίας Οργάνωση και αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών αγορών

9 Το δίκτυο της YASSAS.COM
Προμηθευτές Τροφίμων Προμηθευτές Beverage Προμηθευτές Hotel Equip Προμηθευτές Επίπλων Προμηθευτές Απορρυπαντικών Προμηθευτές Αναλωσίμων Τοπικοί Αντιπρόσωποι Χονδρέμποροι Ξενοδοχεία Caterings Εστιατόρια Νοσοκομεία Ναυτιλιακές Εταιρείες Χώροι εστίασης Το δίκτυο της Yassas.com είναι οργανωμένο κατά το μοντέλο χαρτοφυλακίου Κεντρικοποιημένη διοίκηση του δικτύου Πολλαπλοί ρόλοι ανά συμμετέχοντα Η Yassas.com έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή

10 Η επικοινωνία στα Διεπιχειρησιακά Δίκτυα
Ιδιότητες επικοινωνίας σε ένα διεπιχειρησιακό δίκτυο Μη συγκεκριμένα όρια, συμβατικές σχέσεις Δομές που επαναδιαμορφώνονται συνεχώς Είδη επικοινωνίας Τυπική: συγκεκριμένοι τρόποι για την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία ανάμεσα στα μέλη του δικτύου Άτυπη: άτυπα κανάλια επικοινωνίας μέσω των οποίων εξυπηρετούνται κατάλληλα οι ανάγκες των μελών του δικτύου)

11 Επικοινωνία στην Yassas.com
Χαρακτηριστικά: Ύπαρξη συγκεκριμένων όρων στη σύναψη συμφωνιών. Δίνεται έμφαση στην εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με συνεργάτες της. Το προϊόν δίνει δυνατότητα για εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις της αγοράς και για εκσυγχρονισμό των διαδικασιών Είδη επικοινωνίας: Τυπική: Περιοδικό Yassas.com Διαφήμιση των εταιρειών μέσα από το site της Άτυπη: Ευρεία χρήση

12 Διαδικασίες στα Διεπιχειρησιακά Δίκτυα
Η εισαγωγή τεχνολογικών λύσεων σε διεπιχειρησιακά δίκτυα αναμορφώνει τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες και δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ο Venkatraman (1994) ορίζει πέντε επίπεδα μετασχηματισμού επιχειρηματικών διαδικασιών σε ένα δίκτυο μετά την εισαγωγή τεχνολογίας

13 Διαδικασίες στην Yassas.com
Καταγραφή αποθεμάτων Πρόβλεψη ζήτησης Καθορισμός budget Έρευνα Αγοράς Κατάθεση προσφορών Έγκριση παραγγελίας Αποστολή παραγγελίας Follow up παραγγελίας Λήψη παραγγελίας Έλεγχος για δράση Λήψη τιμολογίου Εκκαθάριση τιμολογίου Παραδοσιακές διαδικασίες H Yassas.com «άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού» στο δίκτυο (5o στάδιο μετασχηματισμού κατά Venkatraman) Νέες διαδικασίες Οι διαδικασίες του δικτύου απλοποιήθηκαν με την δημιουργία κεντρικού κόμβου (Yassas.com) Πλέον η έρευνα αγοράς, η σύγκριση τιμών & οι παραγγελίες γίνονται μέσα από το site της Yassas.com Πλεονεκτήματα: Αυτοματοποίηση διαδικασιών Καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου όγκου πληροφοριών Μείωση κόστους και χρόνου για τις εταιρείες Καταγραφή αποθεμάτων Πρόβλεψη ζήτησης Yassas.com: Επεξεργασία στοιχείων Budget Έρευνα αγοράς Σύγκριση τιμών/προμηθευτών Παραγγελία Επιβεβαίωση παραγγελίας Λήψη παραγγελίας Λήψη τιμολογίου Εκκαθάριση τιμολογίου

14 Διακίνηση πληροφορίας στα Διεπιχειρησιακά Δίκτυα
Η διάταξη των κόμβων ενός δικτύου επηρεάζονται από τον τρόπο διακίνησης των πληροφοριών Με βασικό κριτήριο τον τρόπο διακίνησης της πληροφορίας, έχουν αναγνωριστεί τέσσερεις τρόποι διάταξης των δικτύων (Litterer, 1979): Κυκλικό Αλυσίδα Υ Τροχού Στη Υassas.com οι κόμβοι έχουν διάταξη τροχού ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Οι πληροφορίες μεταδίδονται μέσω της εταιρείας που αποτελεί τον κεντρικό δίαυλο μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών

15 Διακίνηση πληροφορίας στην Yassas.com
Πληρωμή 1% επί του ποσού στην Yassas.com

16 Συμπεράσματα Η έρευνα στην Yassas.com κατέδειξε ότι η πληροφοριακή τεχνολογία (ΙΤ) δρα καταλυτικά στα διεπιχειρησιακά δίκτυα Συγκεκριμένα, η επίδραση του ΙΤ υπήρξε έντονη στους εξής τομείς: Επικοινωνία: αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των μελών του δικτύου Διαδικασίες: Μεταφορά και αυτοματοποίηση διαδικασιών μέσα από το site της Yassas.com Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος Πληροφορία: Άμεση και αυτοματοποιημένη μετάδοση με τη βοήθεια της Yassas.com Μείωση κόστους μετάδοσης Μεγαλύτερος και πληρέστερος όγκος πληροφορίας


Κατέβασμα ppt "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΤ) ΣΤΑ ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google