Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ -

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ -"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ -
ΑΡΧΗ ΤΟΥ PASCAL

2 Τι λέει η αρχή του Πασκάλ; Πώς μπορώ να σηκώσω μεγάλα βάρη;
Στόχοι μαθήματος Τι λέει η αρχή του Πασκάλ; Πώς μπορώ να σηκώσω μεγάλα βάρη; Πώς επηρεάζει η ατμοσφαιρική πίεση την υδροστατική πίεση;

3 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   Β h=4 m Α

4 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   PΒ = 0 KPa Β h=4 m PA = 40 KPa Α

5 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   PATM = 100 KPa Β h=4 m Α

6 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   PATM = 100 KPa PΒ = 100 KPa Β h=4 m PA = 140 KPa Α

7 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   PATM = 100 KPa w= 1000 N A= 1 m2 Β h=4 m Α

8 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   PATM = 100 KPa w= 1000 N Pw = 1 KPa A= 1 m2 Β h=4 m Α

9 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   PATM = 100 KPa w= 1000 N Pw = 1 KPa A= 1 m2 PΒ = 101 KPa Β h=4 m PA = 141 KPa Α

10 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   F = 1000 N PATM = 100 KPa w= 1000 N PF = 1 KPa Pw = 1 KPa A= 1 m2 Β h=4 m Α

11 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   F = 1000 N PATM = 100 KPa w= 1000 N PF = 1 KPa Pw = 1 KPa A= 1 m2 PΒ = 102 KPa Β h=4 m PA = 142 KPa Α

12 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   F = 2000 N PATM = 100 KPa w= 1000 N PF = 2 KPa Pw = 1 KPa A= 1 m2 Β h=4 m Α

13 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   F = 2000 N PATM = 100 KPa w= 1000 N PF = 2 KPa Pw = 1 KPa A= 1 m2 PΒ = 103 KPa Β h=4 m PA = 143 KPa Α

14 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   F = N PATM = 100 KPa w= 1000 N PF = 10 KPa Pw = 1 KPa A= 1 m2 Β h=4 m Α

15 Αρχή του Πασκάλ Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.   F = N PATM = 100 KPa w= 1000 N PF = 10 KPa Pw = 1 KPa A= 1 m2 PΒ = 111 KPa Β h=4 m PA = 151 KPa Α

16 Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; w Β Α AB= 1 m2 AA= 0,1 m2

17 Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; w Β Α AB= 1 m2 AA= 0,1 m2

18 Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; PA= FA / AA FA = 10 N w Β Α AB= 1 m2 AA= 0,1 m2

19 Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; PA= FA / AA PA= 10 N/0,1 m2 PA= 100 Pa FA = 10 N w Β Α PA= 100 Pa AB= 1 m2 AA= 0,1 m2

20 Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; PA= FA / AA PA= 10 N/0,1 m2 PA= 100 Pa FA = 10 N w PB=PA= 100 Pa Β Α PA= 100 Pa PB= 100 Pa AB= 1 m2 AA= 0,1 m2

21 Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; PA= FA / AA PA= 10 N/0,1 m2 PA= 100 Pa FA = 10 N w PB=PA= 100 Pa Β Α PA= 100 Pa PB= 100 Pa PB= FB / AB AB= 1 m2 AA= 0,1 m2 FB= PB ·AB

22 Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; PA= FA / AA PA= 10 N/0,1 m2 PA= 100 Pa FA = 10 N FB = 100 N w PB=PA= 100 Pa Β Α PA= 100 Pa PB= 100 Pa PB= FB / AB AB= 1 m2 AA= 0,1 m2 FB= PB ·AB FB= 100 Pa·1 m2 FB= 100 N

23 Υδραυλικό Πιεστήριο Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. Τι δύναμη πρέπει να ασκήσω στο έμβολο Α για να σηκώσω το βάρος w στο έμβολο Β; PA= FA / AA PB= FB / AB PA=PB FA = 10 N FB = 100 N w Β Α PA= 100 Pa PB= 100 Pa AB= 1 m2 AA= 0,1 m2 FA / AA = FB / AB

24 Ανακεφαλαίωση Αρχή του Πασκάλ: Κάθε μεταβολή της πίεσης σε ένα οποιοδήποτε σημείο ενός περιορισμένου ρευστού που είναι ακίνητο, προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του. Υδραυλικό Πιεστήριο: Με αυτό μπορώ να σηκώσω εύκολα μεγάλα βάρη. PA= FA / AA PB= FB / AB PA=PB FA / AA = FB / AB

25 Ερωτήσεις Επανάληψης:
1) 2) Ποιά είναι η πίεση που δέχεται το σημείο Α στο παρακάτω σχήμα; Ποιά η πίεση στο σημείο Β; Ποιά η διαφορά πίεσης ανάμεσα στο Α και στο Β; Άσκηση 5


Κατέβασμα ppt "4.4 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ -"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google