Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
5.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2 Τι είναι η κινητική ενέργεια; Τι είναι η δυναμική ενέργεια;
Στόχοι μαθήματος Τι είναι η κινητική ενέργεια; Τι είναι η δυναμική ενέργεια;

3 Α) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από τη μάζα του σώματος.
Κάθε σώμα που κινείται έχει μια μορφή ενέργειας που ονομάζεται κινητική ενέργεια ΕΚ. Α) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. F V m F V 2m

4 Α) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από τη μάζα του σώματος.
Κάθε σώμα που κινείται έχει μια μορφή ενέργειας που ονομάζεται κινητική ενέργεια ΕΚ. Α) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. Β) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος. V=0 m V=0 2m F V m F 2V m

5 Α) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από τη μάζα του σώματος.
Κάθε σώμα που κινείται έχει μια μορφή ενέργειας που ονομάζεται κινητική ενέργεια ΕΚ. Α) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. Β) Η κινητική ενέργεια ενός σώματος εξαρτάται από την ταχύτητα του σώματος. V m V 2m V=0 m 2V=0 m

6 Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF
Δυναμική Ενέργεια Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF h F

7 Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF
Δυναμική Ενέργεια Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF F Το έργο WF ποιά μετατροπή ή μεταφορά ενέργειας εκφράζει; Η δύναμη F είναι η μόνη δύναμη που ασκείται στο σώμα; Tί θα έπρεπε να κάνει το σώμα αν η F ήταν η μόνη δύναμη που ασκείται στο σώμα; h

8 Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF
Δυναμική Ενέργεια Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF F Γιατί χάνεται η κινητική ενέργεια που θα έπρεπε να έχει το σώμα; Η δύναμη F είναι η μόνη δύναμη που ασκείται στο σώμα; h

9 Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF
Δυναμική Ενέργεια Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF F Το έργο WF εκφράζει την χημική ενέργεια που μεταφέρεται από εμένα στη μπάλα και έγινε κινητική. Το έργο Ww σε τί μετέτρεψε αυτή την κινητική ενέργεια; w h

10 Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF
Δυναμική Ενέργεια Σηκώνω αργά ένα σώμα ασκώντας δύναμη F, που παράγει έργο WF F H χημική ενέργεια που προσφέρω (λόγω της F) γίνεται κινητική ενέργεια και σχεδόν αυτόματα (λόγω του βάρους w) μετατρέπεται σε βαρυτική δυναμική ενέργεια. w h

11 Δυναμική Ενέργεια Αφήνω ένα σώμα να πέσει από ύψος h. Ποιός αναγκάζει το σώμα να πέσει; Τί αποκτά το σώμα; w h v

12 Δυναμική Ενέργεια Αφήνω ένα σώμα να πέσει από ύψος h. To σώμα καθώς πέφτει λόγω του βάρους αποκτά ταχύτητα, δηλαδή κινητική ενέργεια. Που βρέθηκε αυτή η ενέργεια; h v w

13 Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος
Δυναμική Ενέργεια Αφήνω ένα σώμα να πέσει από ύψος h. To σώμα καθώς πέφτει λόγω του βάρους αποκτά ταχύτητα, δηλαδή κινητική ενέργεια. Που βρέθηκε αυτή η ενέργεια; Αφού κανείς δεν πρόσφερε ενέργεια στο σώμα η ενέργεια πρέπει να ήταν ήδη εκεί. Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος h v w

14 Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος
Δυναμική Ενέργεια Αφήνω ένα σώμα να πέσει από ύψος h. To σώμα καθώς πέφτει λόγω του βάρους αποκτά ταχύτητα, δηλαδή κινητική ενέργεια. Αφού κανείς δεν πρόσφερε ενέργεια στο σώμα η ενέργεια πρέπει να ήταν ήδη εκεί. Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος Η ενέργεια που οφείλεται στην (υψηλότερη) θέση του σώματος ονομάζεται Δυναμική Ενέργεια UΔ. Τί εκφράζει το έργο; w h v w

15 Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος
Δυναμική Ενέργεια Αφήνω ένα σώμα να πέσει από ύψος h. To σώμα καθώς πέφτει λόγω του βάρους αποκτά ταχύτητα, δηλαδή κινητική ενέργεια. Αφού κανείς δεν πρόσφερε ενέργεια στο σώμα η ενέργεια πρέπει να ήταν ήδη εκεί. Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος Η ενέργεια που οφείλεται στην (υψηλότερη) θέση του σώματος ονομάζεται Δυναμική Ενέργεια UΔ. To βάρος w μετακινεί το σώμα κατά h. Το έργο Ww εκφράζει την ενέργεια που μετατρέπεται από δυναμική σε κινητική. w h v w

16 Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος
Δυναμική Ενέργεια Αφήνω ένα σώμα να πέσει από ύψος h. To σώμα καθώς πέφτει λόγω του βάρους αποκτά ταχύτητα, δηλαδή κινητική ενέργεια. Αφού κανείς δεν πρόσφερε ενέργεια στο σώμα η ενέργεια πρέπει να ήταν ήδη εκεί. Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος Η ενέργεια που οφείλεται στην (υψηλότερη) θέση του σώματος ονομάζεται Δυναμική Ενέργεια UΔ. Το έργο Ww εκφράζει την ενέργεια που μετατρέπεται από δυναμική σε κινητική. w h v w

17 Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος
Δυναμική Ενέργεια Αφήνω ένα σώμα να πέσει από ύψος h. To σώμα καθώς πέφτει λόγω του βάρους αποκτά ταχύτητα, δηλαδή κινητική ενέργεια. Αφού κανείς δεν πρόσφερε ενέργεια στο σώμα η ενέργεια πρέπει να ήταν ήδη εκεί. Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος Η ενέργεια που οφείλεται στην (υψηλότερη) θέση του σώματος ονομάζεται Δυναμική Ενέργεια UΔ. Το έργο Ww εκφράζει την ενέργεια που μετατρέπεται από δυναμική σε κινητική. w h v w

18 Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος
Δυναμική Ενέργεια Αφήνω ένα σώμα να πέσει από ύψος h. To σώμα καθώς πέφτει λόγω του βάρους αποκτά ταχύτητα, δηλαδή κινητική ενέργεια. Αφού κανείς δεν πρόσφερε ενέργεια στο σώμα η ενέργεια πρέπει να ήταν ήδη εκεί. Προερχόταν από την υψηλή θέση του σώματος Η ενέργεια που οφείλεται στην (υψηλότερη) θέση του σώματος ονομάζεται Δυναμική Ενέργεια UΔ. Το έργο Ww εκφράζει την ενέργεια που μετατρέπεται από δυναμική σε κινητική. w h v w

19 Ποιά από τις μπάλες έχει περισσότερη δυναμική ενέργεια;
Δυναμική Ενέργεια Η ενέργεια που οφείλεται στην (υψηλότερη) θέση του σώματος ονομάζεται Δυναμική Ενέργεια UΔ. Κάθε θέση στο χώρο δίνει στο σώμα που βρίσκεται σε αυτή ένα διαφορετικό ποσό δυναμικής ενέργειας. Ποιά από τις μπάλες έχει περισσότερη δυναμική ενέργεια; w h w w w

20 Τί ισχύει για τη δυναμική του ενέργεια;
Κινητική Ενέργεια – Δυναμική Ενέργεια Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει. Τί ισχύει για τη δυναμική του ενέργεια; w w

21 Τί ισχύει για τη δυναμική του ενέργεια;
Κινητική Ενέργεια – Δυναμική Ενέργεια Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει. Τί ισχύει για τη δυναμική του ενέργεια; w w

22 Τί ισχύει για τη δυναμική του ενέργεια;
Κινητική Ενέργεια – Δυναμική Ενέργεια Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει. Τί ισχύει για τη δυναμική του ενέργεια; w w

23 Τί ισχύει για τη δυναμική του ενέργεια;
Κινητική Ενέργεια – Δυναμική Ενέργεια Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει. Τί ισχύει για τη δυναμική του ενέργεια; w w

24 Η βαρυτική δυναμική ενέργεια UΔ είναι ανεξάρτητη από το δρόμο που ακολούθησε για να βρεθεί σε αυτό το ύψος.

25 Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει.
Κινητική Ενέργεια – Δυναμική Ενέργεια Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει. w w

26 Η κινητική ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική ενέργεια μειώνεται
Κινητική Ενέργεια – Δυναμική Ενέργεια Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει. Η κινητική ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική ενέργεια μειώνεται w w

27 Η κινητική ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική ενέργεια μειώνεται
Κινητική Ενέργεια – Δυναμική Ενέργεια Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει. Η κινητική ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική ενέργεια μειώνεται Η κινητική του ενέργεια αυξάνεται λόγω του έργου Ww άρα η αρχική συν το έργο δίνουν την τελική w w

28 Η κινητική ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική ενέργεια μειώνεται
Κινητική Ενέργεια – Δυναμική Ενέργεια Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει. Η κινητική ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική ενέργεια μειώνεται Η κινητική του ενέργεια αυξάνεται λόγω του έργου Ww άρα η αρχική συν το έργο δίνουν την τελική w Η δυναμική του ενέργεια μειώνεται λόγω του έργου Ww άρα η αρχική μείον το έργο δίνουν την τελική w

29 Η κινητική ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική ενέργεια μειώνεται
Κινητική Ενέργεια – Δυναμική Ενέργεια Εξετάζω σε δύο τυχαίες στιγμές ένα σώμα καθώς πέφτει. Η κινητική ενέργεια αυξάνεται και η δυναμική ενέργεια μειώνεται Η κινητική του ενέργεια αυξάνεται λόγω του έργου Ww άρα η αρχική συν το έργο δίνουν την τελική w Η δυναμική του ενέργεια μειώνεται λόγω του έργου Ww άρα η τελική συν το έργο δίνουν την αρχική w

30 F h w Κάθε παραμορφωμένο σώμα έχει και αυτό δυναμική ενέργεια που λέγεται δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης. w

31 F h w Κάθε παραμορφωμένο σώμα έχει και αυτό δυναμική ενέργεια που λέγεται δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια της μπάλας γίνεται τελικά δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης στο ελατήριο w

32 F h w Κάθε παραμορφωμένο σώμα έχει και αυτό δυναμική ενέργεια που λέγεται δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια της μπάλας γίνεται τελικά δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης στο ελατήριο Η δυναμική ενέργεια ενός παραμορφωμένου σώματος είναι ίση με το έργο της δύναμης που αντιστάθηκε στην παραμόρφωση. w

33 Ανακεφαλαίωση Α) Κάθε σώμα που κινείται έχει μια μορφή ενέργειας που ονομάζεται κινητική ενέργεια ΕΚ. Β) Κάθε σώμα που αλλάζει ύψος ή που παραμορφώνεται έχει δυναμική ενέργεια. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια UΔ ενός σώματος που ανυψώνεται κατά ύψος h είναι ίση με το έργο του βάρους w που αντιστέκονταν στην ανύψωση. Η δυναμική ενέργεια ενός παραμορφωμένου σώματος είναι ίση με το έργο της δύναμης που αντιστάθηκε στην παραμόρφωση.

34 Ερωτήσεις Επανάληψης:
Ποιά από τις μπάλες έχει περισσότερη βαρυτική δυναμική ενέργεια; w w w w Γη w Γη w w w

35 Ερωτήσεις Επανάληψης:
Ποιό ελατήριο έχει περισσότερη δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης;

36 Ερωτήσεις Επανάληψης:
Α) Ένα αυτοκίνητο ενός τόνου έχει ταχύτητα 10 m/s. Ποιά είναι η κινητική του ενέργεια; Β) Έχω ένα αυτοκίνητο που κινείται. Και δίπλα του ένα άλλο αυτοκίνητο που έχει διπλάσια μάζα και διπλάσια ταχύτητα. Ποιό έχει μεγαλύτερη κινητική ενέργεια; Γ) Τοποθετώ ένα βάζο από το τραπέζι στο ψηλό ράφι. Αυξήθηκε ή μειώθηκε η ενέργειά του; Τι χρειάζεται να ξέρω για να βρώ κατά πόσο; Ασκήσεις: 4, 5, 6


Κατέβασμα ppt "ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google