Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο Συνέδριο για Δικαστικούς Λειτουργούς με θέμα: “ Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ” 16 - 18 Νοεμβρίου 2007 Poseidon Resort, Λουτράκι ΧΟΡΗΓΟΙ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

2 Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία Ι.Κ.Δρυλλεράκης, Δικηγόρος ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

3 3 Η «ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ» Α.Ε. Η Α.Ε. ΜΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ Α.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν.2190/20. ΑΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΙ ΑΛΛΩΣ (π.χ. Άϋλες Μετοχές) ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑ- ΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙ- ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4 4 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙ- ΣΤΗΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ: –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙΩΝ –ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ –ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ κλπ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ). –ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ –ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ –ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

5 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ (CONFLICT OF INTEREST) –ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΣ ΑΝΤΙΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ –ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΜΕ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ –ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ –ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

6 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ. [2] ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ & ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (M.E.) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1/3 ΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ. 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ –ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2 Μ.Ε. + 4 Ε = 6 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. –ΕΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑ Μ.Ε. ΜΕΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟ Δ.Σ. ΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ή ΜΗ ΕΚΤΕΛΕ- ΣΤΙΚΑ Η Γ.Σ. ΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

7 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ. [3] ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. –ΜΕΤΟΧΟΙ ≥ 0.5% ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ –ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ –ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ –ΣΥΓΓΕΝΗΣ ή ΣΥΣΥΓΟΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. ή ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

8 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ. [4] ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. –ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ Γ.Σ. (δυνητικά) –ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ Γ.Σ. ΑΜΟΙΒΗ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ –ΑΝΑΛΟΓΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ –ΜΝΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΕ ΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

9 9 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ (ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ). ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΕ-ΛΕΧΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ : –ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (INSIDE INFORMATION) ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΠΕΛΑΤΕΣ ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ

10 10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: – ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Δ.Σ. – ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ. – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΝΑ 3ΜΗΝΟ ΤΟ Δ.Σ. ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΙΣ Γ.Σ.

11 11 ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ. ΠΡΟΣ Γ.Σ. – ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Δ.Σ. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ¾ ΜΕΛΩΝ – ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑ - ΕΚ - ΥπΑν


Κατέβασμα ppt "Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Σε συνεργασία με: την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 4 ο Τριήμερο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google