Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PAST CONTINUOUS Αόριστος Διαρκείας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PAST CONTINUOUS Αόριστος Διαρκείας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PAST CONTINUOUS Αόριστος Διαρκείας

2 Στην Ελληνική Γλώσσα όπως ήδη έχουμε αναφέρει, υπάρχει Αόριστος Διαρκείας. Η διαφορά του είναι ότι στα Ελληνικά τον ονομάζουμε Παρατατικό. Υπάρχει δηλαδή ομοιότητα μεταξύ των δύο γλωσσών αφού και για τις δύο, η ύπαρξη του Αορίστου Διαρκείας – Παρατατικού είναι απαραίτητη.

3 1. Πώς σχηματίζεται. Κατάφαση (Affirmative) I was playing = εγώ έπαιζα you were playing = εσύ έπαιζε he was playing = αυτός έπαιζε she was playing = αυτή έπαιζε it was playing = αυτό έπαιζε we were playing = εμείς παίζαμε you were playing = εσείς παίζατε they were playing = αυτοί / αυτές / αυτά έπαιζαν

4 Παρατηρούμε ότι ο συγκεκριμένος χρόνος αποτελείται από δύο πράγματα: α) το ρήμα του ‘Be’ σε Αόριστο (δηλ. was, were) και β) το ρήμα της πρότασης με την κατάληξη ing (play + ing => playing). Αν προσέξουμε όμως τη μετάφραση, θα δούμε ότι δεν είναι η ίδια με αυτή του Απλού Αορίστου, αφού αυτός ο χρόνος έχει διάρκεια (δηλ. έπαιξα # έπαιζα). Άρα, η διαφορά τους στη μετάφραση είναι η ίδια μεταξύ Αορίστου Απλού και Παρατατικού στα Ελληνικά. Παρατηρούμε επίσης ότι το ρήμα του ‘Be’ όπως και η κατάληξη -ing δε μεταφράζονται, όμως επειδή έχουμε was και were, δεν ξεχνάμε ποτέ ότι πρέπει να μεταφράσουμε σε Παρατατικό στα Ελληνικά.

5 Πώς σχηματίζεται. Ερώτηση (Interrogative) Was I playing
Πώς σχηματίζεται. Ερώτηση (Interrogative) Was I playing ? = εγώ έπαιζα ; Were you playing ? = εσύ έπαιζα ; Was he playing ? = αυτός έπαιζε ; Was she playing ? = αυτή έπαιζε ; Was It playing ? = αυτό έπαιζε ; Were we playing ? = εμείς παίζαμε ; Was you playing ? = εσείς παίζατε ; Were they playing ? = αυτοί / αυτές / αυτά έπαιζαν ;

6 Όπως παρατηρούμε η μόνη διαφορά της Ερώτησης από την Κατάφαση είναι ότι το ρήμα του ‘Be’σε Αόριστο, μπαίνει πριν την προσωπική αντωνυμία για να σχηματιστεί η Ερώτηση (δηλ. Was I playing ?). Στο συγκεκριμένο χρόνο όπως και σε όλους τους άλλους που σχηματίζονται με τουλάχιστον δύο πράγματα - λέξεις (όλοι δηλ. πλην του Ενεστώτα και Αορίστου Απλού), πάντα η πρώτη λέξη από αυτές, χρησιμοποιείται ως βοηθητική. Έτσι, έρχεται μπροστά στην Ερώτηση, χωρίς πάλι να μεταφράζεται ούτε αυτή, ούτε και το -ing. Προσοχή! => μετάφραση Παρατατικού!!!

7 Πώς σχηματίζεται. Άρνηση (Negative) I wasn’t playing = εγώ δεν έπαιζα you weren’t playing = εσύ δεν έπαιζε he wasn’t playing = αυτός δεν έπαιζε she wasn’t playing = αυτή δεν έπαιζε it wasn’t playing = αυτό δεν έπαιζε we weren’t playing = εμείς δεν παίζαμε you weren’t playing = εσείς δεν παίζατε they weren’t playing = αυτοί / αυτές / αυτά δεν έπαιζαν

8 Παρατηρούμε και εδώ τα ίδια με την Ερώτηση με τη διαφορά όμως ότι υπάρχει ένα not σε όλα τα πρόσωπα (που μεταφράζεται δεν), το οποίο κολλάει στο Was και Were. Το Was με το not γίνονται wasn’t, ενώ το Were με το not γίνονται weren’t. Επίσης τα wasn’t και weren’t, μπαίνουν μετά την προσωπική αντωνυμία (δηλ. I wasn’t playing) όπως γίνεται στην κατάφαση και όχι πριν, όπως γίνεται στην ερώτηση. Μόνο οι ερωτηματικές λέξεις (δηλ. οι γνωστές και ως wh - words => what, where ,when …), μπορούν να μπουν πριν από αυτές.

9 Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι και στην Κατάφαση και στην Ερώτηση και στην Άρνηση, το ρήμα της πρότασης εμφανίζει πάντα την κατάληξη -ing (δηλ. playing). Σε περίπτωση που δε βάλουμε το -ing σε οποιονδήποτε τύπο, τότε σίγουρα έχουμε κάνει λάθος. Άρα, όταν βάζουμε κάποιο ρήμα σε Ενεστώτα Διαρκείας, πρέπει και στην Κατάφαση και στην Ερώτηση και στην Άρνηση να βάλουμε 2 πράγματα: Πρώτον, το ρήμα του ‘Be’σε Αόριστο (was, ή were) και δεύτερον, το ρήμα της πρότασης πάντα με την κατάληξη -ing (δηλ. playing).

10 Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι η κατάληξη του ρήματος είναι πάντα -ing. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις σχετικά με αυτήν την κατάληξη που δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να τις ξέρουμε: α) Όταν το ρήμα τελειώνει σε -e, τότε αυτό το -e φεύγει και μετά μπαίνει η κατάληξη -ing π.χ. smile => I was smiling β) Όταν το ρήμα τελειώνει σε ένα σύμφωνο και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν που τονίζεται, τότε διπλασιάζεται το τελευταίο σύμφωνο (εξαιρούνται τα σύμφωνα -x και -w) π.χ. refer => I was referring

11 Προσοχή!!! Η προφορά του ρήματος στο συγκεκριμένο παράδειγμα είναι στα Ελληνικά ‘ριφέρ’. Αν η προφορά του ρήματος ήταν ‘ρίφερ’, τότε το -r του ρήματος ‘refer’ δε θα διπλασιαζόταν, γιατί δε θα τονιζόταν το φωνήεν πριν το τελευταίο σύμφωνο (δηλ. το δεύτερο -e), αλλά το φωνήεν της προηγούμενης συλλαβής (δηλ. το πρώτο -e). Εννοείται εδώ πως όταν το ρήμα είναι μονοσύλλαβο, τότε το φωνήεν του ρήματος τονίζεται σε κάθε περίπτωση π.χ. cut => I was cutting

12 γ) Όταν το ρήμα τελειώνει σε -l και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν, τότε είτε τονίζεται το φωνήεν αυτό είτε δεν τονίζεται, το -l διπλασιάζεται π.χ. travel => I was travelling δ) Όταν το ρήμα τελειώνει σε -ie, τότε αυτό το -ie φεύγει, γίνεται -y και μετά μπαίνει η κατάληξη -ing π.χ. die => I was dying

13 2. Πότε χρησιμοποιείται και 3. Λέξεις – Κλειδιά
2. Πότε χρησιμοποιείται και 3. Λέξεις – Κλειδιά. Ο Αόριστος Διαρκείας είναι από τους χρόνους της Αγγλικής που έχουν λίγες χρήσεις. Όμως στο συγκεκριμένο χρόνο είναι καλό να δούμε τα βήματα 2 και 3 μαζί, αφού για κάθε χρήση του, υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις – κλειδιά. α) Χρησιμοποιείται για μία πράξη που γινόταν στο παρελθόν σε μία συγκεκριμένη στιγμή και είχε διάρκεια. Λέξεις – κλειδιά => from … to … , all day, at that time (+ ίσως yesterday, last week …) e.g. I was playing football from 5 to 7 yesterday.

14 Σε αυτή τη χρήση του ο Αόριστος Απλός είναι μόνος του στην πρόταση
Σε αυτή τη χρήση του ο Αόριστος Απλός είναι μόνος του στην πρόταση. Στις άλλες δύο χρήσεις του που θα δούμε, υπάρχει μαζί με κάποιον άλλο χρόνο (δηλ. Αόριστο Απλό ή Διαρκείας). β) Χρησιμοποιείται για μία πράξη που γινόταν στο παρελθόν και είχε διάρκεια, η οποία όμως διακόπηκε από κάποια άλλη σύντομη (που μπαίνει σε Αόριστο Απλό), [π.χ. σαν δύο αυτοκίνητα όπου το πρώτο κινείται κανονικά στο δρόμο, ενώ το δεύτερο που έρχεται από κάποιο πλάγιο δρόμο, προλαβαίνει το πρώτο και το τρακάρει]. Λέξεις – κλειδιά => Παρατατικός + when με Αόριστο Απλό, e.g. I was studying when my father arrived.

15 γ) Χρησιμοποιείται για δύο πράξεις που γίνονταν ταυτόχρονα στο παρελθόν, οι οποίες μπαίνουν σε Αόριστο Διαρκείας (Παράλληλη δράση). Λέξεις – κλειδιά => Παρατατικός + while (ή as) με Παρατατικό e.g. I was cooking while my little brother was watching TV. SOS => Μετά τα while και as βάζουμε πάντα χρόνο Αόριστο Διαρκείας, όμως στην άλλη πρόταση πρέπει να προσέξουμε μήπως δε θέλει Διαρκείας, αλλά Απλό, γιατί μπορεί η πράξη αυτή να διακόπτει την άλλη και όχι να γίνεται παράλληλα με αυτήν e.g. As John was walking, he fell down.


Κατέβασμα ppt "PAST CONTINUOUS Αόριστος Διαρκείας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google