Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SIMPLE PAST Αόριστος Απλός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SIMPLE PAST Αόριστος Απλός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SIMPLE PAST Αόριστος Απλός

2 Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση του πρώτου βήματος, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην Ελληνική Γλώσσα υπάρχει Αόριστος Απλός και Διαρκείας, με τη διαφορά ότι ο Αόριστος Διαρκείας στα Ελληνικά ονομάζεται Παρατατικός. Ο χρόνος αυτός έχει φυσικά διάρκεια και στα Ελληνικά (μην κατηγορούμε μόνο τους Άγγλους λοιπόν).

3 1. Πώς σχηματίζεται. Κατάφαση (Affirmative) Πριν αρχίσουμε να κλείνουμε το ρήμα ‘play’ στο χρόνο αυτό, πρέπει για την κατάφαση να θυμόμαστε πάντα τον αριθμό 2, γιατί το ρήμα σχηματίζεται με δύο τρόπους: α)Αν το ρήμα είναι ομαλό, τότε βάζουμε στο απαρέμφατο την κατάληξη -ed. e. g. I play => I played β)Αν το ρήμα είναι ανώμαλο, τότε βάζουμε τη δεύτερη στήλη των ανωμάλων ρημάτων. e. g. I go => I went

4 Πώς σχηματίζεται Ομαλά Ρήματα Κατάφαση (Affirmative) I played = εγώ έπαιξα you played = εσύ έπαιξες he played = αυτός έπαιξε she played = αυτή έπαιξε it played = αυτό έπαιξε we played = εμείς παίξαμε you played = εσείς παίξατε they played = αυτοί / αυτές / αυτά έπαιξαν

5 Πώς σχηματίζεται Ανώμαλα Ρήματα Κατάφαση (Affirmative) I went = εγώ πήγα you went = εσύ πήγες he went = αυτός πήγε she went = αυτή πήγε it went = αυτό πήγε we went = εμείς πήγαμε you went = εσείς πήγανε they went = αυτοί / αυτές / αυτά πήγανε

6 Όπως παρατηρούμε ο Αόριστος Απλός είναι πολύ εύκολος στο σχηματισμό του αρκεί να ξέρουμε αν το ρήμα της πρότασης είναι Ομαλό ή Ανώμαλο. Η μοναδική δυσκολία είναι αυτή, η οποία όμως μπορεί να ξεπεραστεί. Μόνο αυτός που ξέρει από έξω τον κατάλογο των Ανωμάλων Ρημάτων (δηλ. τη δεύτερη στήλη από αυτά), δε θα έχει σε καμία περίπτωση πρόβλημα. Λίγα – λίγα και με σωστή επανάληψη είναι πολύ εύκολο να τα μάθει κάποιος.

7 Πώς σχηματίζεται. Ομαλά Ρήματα Ερώτηση (Interrogative) Did I play
Πώς σχηματίζεται Ομαλά Ρήματα Ερώτηση (Interrogative) Did I play ? = εγώ έπαιξα ; Did you play ? = εσύ έπαιξες ; Did he play ? = αυτός έπαιξε ; Did she play ? = αυτή έπαιξε ; Did it play ? = αυτό έπαιξε ; Did we play ? = εμείς παίξαμε ; Did you play ? = εσείς παίξατε ; Did they play ? = αυτοί / αυτές / αυτά έπαιξαν ;

8 Πώς σχηματίζεται. Ανώμαλα Ρήματα Ερώτηση (Interrogative) Did I go
Πώς σχηματίζεται Ανώμαλα Ρήματα Ερώτηση (Interrogative) Did I go ? = εγώ πήγα ; Did you go ? = εσύ πήγες ; Did he go ? = αυτός πήγε ; Did she go ? = αυτή πήγε ; Did it go ? = αυτό πήγε ; Did we go ? = εμείς πήγαμε ; Did you go ? = εσείς πήγατε ; Did they go ? = αυτοί / αυτές / αυτά πήγανε ;

9 Όπως παρατηρούμε η διαφορά της Ερώτησης από την Κατάφαση είναι η λέξη που μπαίνει στην αρχή και η οποία δε μεταφράζεται (δηλ. το Did). Χρησιμοποιείται μόνο για να σχηματιστεί η Ερώτηση γιατί ο συγκεκριμένος χρόνος, όπως και ο Ενεστώτας Απλός που έχουμε ήδη εξετάσει, είναι οι μοναδικοί χρόνοι της Αγγλικής Γλώσσας που σχηματίζονται απλά και μόνο με τον τύπο του απαρεμφάτου. Όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι χρόνοι της Αγγλικής αποτελούνται από τουλάχιστον δύο λέξεις, με την πρώτη να αποτελεί βοηθητική και να χρησιμεύει για να γίνει η Ερώτηση, όπως θα δούμε σε άλλους χρόνους.

10 Παρατηρούμε επίσης ότι σε όλα τα πρόσωπα, υπάρχει η λέξη Did της οποίας η ύπαρξη εξηγείται (μόνο για να γίνει η ερώτηση και είναι αμετάφραστη). Σε όλα τα πρόσωπα υπάρχει η λέξη Did, η οποία προκύπτει από τη λέξη Do που είχαμε στα υπόλοιπα πρόσωπα του Ενεστώτα Απλού, συν την κατάληξη -ed. Το Did αυτό δεν είναι τυχαίο αφού στην κατάφαση είχαμε ένα -ed, που δεν τώρα δεν υπάρχει στην ερώτηση. Το -ed λοιπόν αυτό κολλάει στο Do και γίνεται Did (και όχι Doed, αφού δε θα έμοιαζε πολύ με Αγγλική λέξη).

11 Παρατηρούμε τέλος, ότι σε όλα τα πρόσωπα, υπάρχει η λέξη Did και στα ανώμαλα ρήματα, που όπως είπαμε προκύπτει από τη λέξη Do, συν την κατάληξη -ed. Όμως, στην κατάφαση των ανωμάλων ρημάτων δεν υπάρχει το απαρέμφατο του ρήματος συν την κατάληξη -ed (δηλ. go+ed = goed ), αλλά μία διαφορετική λέξη που τη μαθαίνουμε από τη δεύτερη στήλη των ανωμάλων ρημάτων (δηλ. went). Και στα ρήματα αυτά όμως, υπάρχει η λέξη Did (αφού έχουμε πάλι ερώτηση σε Αόριστο Απλό), με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει -ed που να φεύγει από το ρήμα, αλλά αντί για τη δεύτερη στήλη, ξαναγυρίζουμε στην πρώτη (όπως στα ομαλά).

12 Πώς σχηματίζεται Ομαλά Ρήματα Άρνηση (Negative) I didn’t play = εγώ δεν έπαιξα you didn’t play = εσύ δεν έπαιξες he didn’t play = αυτός δεν έπαιξε she didn’t play = αυτή δεν έπαιξε it didn’t play = αυτό δεν έπαιξε we didn’t play = εμείς δεν παίξαμε you didn’t play = εσείς δεν παίξατε they didn’t play = αυτοί/αυτές/αυτά δεν έπαιξαν

13 Πώς σχηματίζεται. Ανώμαλα Ρήματα Άρνηση (Negative) I didn’t go = εγώ δεν πήγα you didn’t go = εσύ δεν πήγες he didn’t go = αυτός δεν πήγε she didn’t go = αυτή δεν πήγε it didn’t go = αυτό δεν πήγε we didn’t go = εμείς δεν πήγαμε you didn’t go = εσείς δεν πήγατε they didn’t go = αυτοί/αυτές/αυτά δεν πήγανε

14 Παρατηρούμε και εδώ τα ίδια με την Ερώτηση με τη διαφορά όμως ότι υπάρχει ένα not σε όλα τα πρόσωπα (που μεταφράζεται δεν), το οποίο κολλάει στο Did. Το Did με το not γίνονται didn’t. Επίσης το didn’t που προκύπτει από τα παραπάνω, μπαίνει μετά την προσωπική αντωνυμία (δηλ. I didn’t play) όπως γίνεται στην κατάφαση και όχι πριν, όπως γίνεται στην ερώτηση. Μόνο οι ερωτηματικές λέξεις (δηλ. οι γνωστές και ως wh - words), μπορούν να μπουν πριν από αυτές.

15 Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην Ερώτηση και στην Άρνηση, το ρήμα της πρότασης βρίσκεται πάντα σε απαρέμφατο και στα ομαλά (δηλ. play) και στα ανώμαλα (δηλ. go). Το -ed υπάρχει μόνο στην Κατάφαση. Σε περίπτωση που βάλουμε το -ed σε Ερώτηση ή σε Άρνηση, τότε σίγουρα έχουμε κάνει λάθος. Επίσης, σε περίπτωση που βάλουμε το Did σε Κατάφαση, τότε πάλι έχουμε κάνει σίγουρα λάθος. Άρα, Κατάφαση => -ed , Ερώτηση και στην Άρνηση => Did

16 Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι στην κατάφαση του Αορίστου Απλού, η κατάληξη δεν είναι πάντα -ed. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να τις ξέρουμε: α) Όταν το ρήμα τελειώνει σε -e, τότε μπαίνει μόνο η κατάληξη -d π.χ. I smile => I smiled β) Όταν το ρήμα τελειώνει σε -y και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο τότε η κατάληξη είναι -ied (γιατί φεύγει το -y και γίνεται -i) π.χ. I study => I studied

17 γ) Όταν το ρήμα τελειώνει σε ένα σύμφωνο και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν που τονίζεται, τότε διπλασιάζεται το τελευταίο σύμφωνο, (εξαιρούνται τα σύμφωνα -x και -w) π.χ. I refer => I referred Εννοείται εδώ πως όταν το ρήμα είναι μονοσύλλαβο, τότε το φωνήεν του ρήματος τονίζεται σε κάθε περίπτωση π.χ. I stop => I stopped SOS Για το ‘refer’ ισχύουν ουσιαστικά τα ίδια που είπαμε για αυτό στον Ενεστώτα Διαρκείας σχετικά με το διπλασιασμό του τελευταίου συμφώνου.

18 δ) Όταν το ρήμα τελειώνει σε -l και πριν από αυτό υπάρχει ένα μόνο φωνήεν, τότε είτε τονίζεται το φωνήεν αυτό, είτε δεν τονίζεται, το -l διπλασιάζεται π.χ. I travel => I travelled

19 2. Πότε χρησιμοποιείται. Ο Αόριστος Απλός είναι και αυτός από τους χρόνους της Αγγλικής που έχουν πάρα πολλές χρήσεις.Υπάρχει μία που είναι πολύ βασική και κάποιες άλλες που τις συναντούμε λιγότερο. α) Χρησιμοποιείται για μία πράξη που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε και ξέρουμε το πότε e.g. I played football yesterday. β) Χρησιμοποιείται για ανακαλύψεις και για εφευρέσεις που δεν μπορούν να επαναληφθούν e.g. Columbus discovered America. γ) Χρησιμοποιείται για αφηγήσεις ιστοριών του παρελθόντος e.g. One day John saw a monster.

20 δ) Χρησιμοποιείται για πράξεις που συνέβαιναν και επαναλαμβάνονταν στο παρελθόν (σε αυτήν την περίπτωση ο Αόριστος Απλός έχει συνώνυμο το used to) e.g. I smoked when I was young. ε) Χρησιμοποιείται για διαδοχικές πράξεις που έγιναν στο παρελθόν, η μία μετά την άλλη σε σειρά e.g. I got up this morning, had breakfast, got dressed and left for school.

21 3. Λέξεις – Κλειδιά. Ο Αόριστος Απλός είναι χρόνος που έχει αρκετές λέξεις - κλειδιά. Αυτές που είναι επιρρήματα και μπαίνουν πιο συχνά στο τέλος της πρότασης (δηλ. yesterday, yesterday morning / afternoon / evening, ago, last night / week / month / year ….) e. g. We went to the cinema yesterday. Αυτές που είναι γνωστές ως Επιρρήματα Συχνότητας και χρησιμοποιούνται για πράξεις που επαναλαμβάνονταν στο παρελθόν (δηλ. always, usually, never, often, sometimes, rarely, seldom) e. g. They usually played tennis at 10:00.

22 Αυτές που είναι επιρρήματα και μπαίνουν με παρελθοντικές χρονολογίες ή χρονικά διαστήματα (δηλ. in, on, at) e. g. We won the lotto in e. g. We visited my aunt on Monday.


Κατέβασμα ppt "SIMPLE PAST Αόριστος Απλός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google