Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 To 1824, ο Βαρβάκης προσκεκλημένος της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας μεταβαίνει στο Ναύπλιο όπου γίνεται δεκτός με μεγάλες τιμές. Στην Ολομέλεια του.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " To 1824, ο Βαρβάκης προσκεκλημένος της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας μεταβαίνει στο Ναύπλιο όπου γίνεται δεκτός με μεγάλες τιμές. Στην Ολομέλεια του."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  To 1824, ο Βαρβάκης προσκεκλημένος της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας μεταβαίνει στο Ναύπλιο όπου γίνεται δεκτός με μεγάλες τιμές. Στην Ολομέλεια του Βουλευτικού ο Βαρβάκης αφήνει ν’ αποκαλυφτεί η αγωνία του για τη δημιουργία ενός «Κεντρικού Σχολείου» μέσω του οποίου «θα ανεκαλούντο αι τέχναι και αι επιστήμαι εις την Ελλάδα» και προς τούτο θα κατέθετε «αιωνίως» 300.000 ρούβλια στο βασιλικό ταμείο της Μόσχας. Ο Πρόεδρος του Βουλευτικού τον διαβεβαιώνει ότι θα ανεγερθεί στο Άργος το «Κεντρικό Σχολείο της Επικράτειας».

2 Το 1825, μέσω της διαθήκης του, ο Βαρβάκης διαθέτει το σύνολο της περιουσίας του, 700.000 χιλιάδες ρούβλια «προς καθίδρυσιν εν Ελλάδι, όπου κριθή κατάλληλον, μετά της αδείας της εκεί κυβερνήσεως, Λυκείου, προς διηνεκή εκπαίδευσιν της νεολαίας».

3  Με το Βασιλικό Διάταγμα του 1843 του Όθωνα «Ιδρύεται εις τας Αθήνας εκ του επί τούτω αφιερώματος του αειμνήστου Ιωάννη Α. Βαρβάκη Γυμνάσιον επονομαζόμενον Βαρβάκειον…»

4 Επί Τρικούπη, το Βασιλικό Διάταγμα του 1886 του Γεωργίου του ορίζει:  «Ιδρύεται εν Αθήναις Λύκειον, ου ο σκοπός έστιν η ανάπτυξις και η μόρφωσις της διανοίας των εις αυτό φοιτώντων μαθητών, η ηθική αγωγή, και ειδικώς η προπαίδευσις προς αυτάρκη σπουδήν των θετικών επιστημών. Το Λύκειον συντηρείται εκ των τόκων του Βαρβακείου κληροδοτήματος…»

5  «Διευθυντής διορίζεται ο έχων πτυχίον διδάκτορος της φιλοσοφίας εν τω φυσικώ ή τω μαθηματικώ τμήματι ή πτυχίον ειδικής σχολής της αλλοδαπής κλάδου τινός των φυσικών ή των μαθηματικών επιστημών και διδάξας ανώτερα μαθηματικά ή φυσικάς επιστήμας ως καθηγητής εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω…».

6  «Όπως μαθητής εγγραφή εν τη Α’ τάξη του Λυκείου, οφείλει … δι ευδοκίμου εξετάσεως ν’ αποδείξει ότι κέκτηται τας αναγκαίας γνώσεις. Όπως εγγραφή μαθητής εις μίαν των λοιπών τάξεων του Λυκείου … οφείλει εξετασθείς εν τοις μαθηματικοίς, τοις μαθήμασι των φυσικών επιστημών, ταις ξένες γλώσσαις και την ιχνογραφία ν’ αποδείξει ότι … κλπ»  Το σχολείο αυτό θα είχε δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα καθοριζόμενο από το Σύλλογο των Διδασκόντων.

7  Το σχολείο μας παρέμεινε Πρότυπο μέχρι το1985, τότε το μετέτρεψαν σε Πειραματικό μέχρι που το 2011 οι ορολογίες αναμίχθηκαν και αποκτήσαμε ένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο. Μένει να δούμε την εξέλιξη του υβριδίου που προέκυψε.

8

9

10


Κατέβασμα ppt " To 1824, ο Βαρβάκης προσκεκλημένος της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδας μεταβαίνει στο Ναύπλιο όπου γίνεται δεκτός με μεγάλες τιμές. Στην Ολομέλεια του."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google