Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Εργασία Εξαμήνου στα πλαίσια του μαθήματος ¨Ηλεκτρονική Δημοσίευση¨ Θέμα:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Εργασία Εξαμήνου στα πλαίσια του μαθήματος ¨Ηλεκτρονική Δημοσίευση¨ Θέμα:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Εργασία Εξαμήνου στα πλαίσια του μαθήματος ¨Ηλεκτρονική Δημοσίευση¨ Θέμα: Εικονίδια τεκμηρίων και μικρογραφίες (thumbnails) σελίδων: Θέματα σχετικά με τη κατασκευή των μικρογραφιών των τεκμηρίων για ψηφιακές βιβλιοθήκες οι οποίες βασίζονται στις εικόνες των σελίδων Φοιτητής: Μπουμπούς, Γεώργιος Επιβλέπων καθηγητής: Καπιδάκης, Σαράντος

2 Εισαγωγή Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες βασίζονται όλο και περισσότερο στις ψηφιακές εικόνες των σελίδων (digital page images). Ανεπαρκείς τεχνικές δημιουργίας. Δυσχεραίνουν την πρόσβαση. Παρουσίαση ορισμένων θεμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια σχεδιασμού των διεπαφών του συστήματος ψηφιακής βιβλιοθήκης UpLib.

3 Παγκόσμια Προσωπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη UpLib (1/2) Εξυπηρετεί την συλλογή, αποθήκευση, οργάνωση, πρόσβαση και χρήση τεκμηρίων. Ενδείκνυται για την ευκολία εισαγωγής νέων τεκμηρίων, τη πρόσβαση και τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ιδιωτικότητας που προσφέρει. Τα διάφορα τεκμήρια αναπαριστώνται στο σύστημα ως προβολές (projections). Χρησιμοποιεί μια κύρια οπτική διεπαφή χρήστη η οποία βασίζεται στις εικόνες των σελίδων (page images) των τεκμηρίων που εμπεριέχει.

4 Παγκόσμια Προσωπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη UpLib (2/2) Το σύστημα είναι ιδιαίτερα επεκτάσιμο. Τα τεκμήρια παρουσιάζονται στο σύστημα υπό τη μορφή εικονιδίων (document icons) σε δισδιάστατο χώρο, από τον οποίο μπορεί ο χρήστης να τα επιλέξει. Η εφαρμογή ανάγνωσης και η κύρια εφαρμογή περιπλάνησης (browser) χρησιμοποιούν και μικρογραφίες (thumbnails) των σελίδων των τεκμηρίων, σε δύο μεγέθη.

5

6 Εικονίδια τεκμηρίων Παρουσίαση μιας επιλογής τεκμηρίων στον χρήστη υπό τη μορφή γραμμών κειμένου. Ενσωμάτωση μικρών εικονιδίων που δείχνουν τη μορφή ή το είδος των τεκμηρίων (folder- webpage). Στο UpLib ο κύριος τρόπος παρουσίασης μιας επιλογής τεκμηρίων είναι ως ένα σύνολο γραφικών εικονιδίων τεκμηρίων. Έχουν σκοπό να υπενθυμίζουν στον χρήστη το πρωταρχικό τεκμήριο σε όρους εμφάνισης, σχήματος και μεγέθους.

7 Υπολογισμός του μεγέθους των εικονιδίων των τεκμηρίων Προσαρμογή του μεγέθους κάθε σελίδας του τεκμηρίου σε μορφή μικρογραφίας (thumbnail). Στο UpLib έχουν τυπικές περιορισμένες διαστάσεις ώστε να ταιριάζουν σε μια ορθογώνια περιοχή ως μέρος του συστήματος ανάγνωσης. Κατά τη πρώτη εφαρμογή του UpLib δεν δημιουργούνταν ειδικά εικονίδια τεκμηρίων. Χρησιμοποιούνταν η μικρογραφία της πρώτης σελίδας κάθε τεκμηρίου για την εικονική του αναπαράσταση. Δημιουργία μιας σειράς αλγορίθμων καθορισμού του μεγέθους των εικονιδίων.

8

9 Εμπλουτισμός των εικονιδίων των τεκμηρίων Εμπλουτισμός με κείμενο των εικονιδίων των τεκμηρίων για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας τους. Έγχρωμες ετικέτες κειμένου με μια σκοπίμως περιορισμένη μορφή. Καθορίζοντας το στοιχείο μεταδεδομένων ¨document-icon-legend¨. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να επεκταθεί και σε μη γραπτές ετικέτες (π.χ. φωτογραφίες).

10

11 Άλλες μορφές εμπλουτισμού των εικονιδίων των τεκμηρίων Σύστημα DocuWorks: -Διακόσμηση των εικονιδίων των τεκμηρίων με σκίτσα. -Προσδίδουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες. -Δρουν ως ενεργά στοιχεία ελέγχου των τεκμηρίων.

12 Χαρακτηριστικά και απαιτήσεις του υποσυστήματος ανάγνωσης Η αποθήκευση στον δίσκο είναι πολύ φθηνή. Η μέση ταχύτητα επικοινωνίας είναι σχετικά γρήγορη (τουλάχιστον 802.11b). Οι οθόνες παρουσίασης είναι αρκετά ψηλές (τουλάχιστον 1024 pixels στο ύψος)

13 Εικόνες των σελίδων (Page Images) Πρωταρχική μορφή παρουσίασης των τεκμηρίων από το υποσύστημα ανάγνωσης. Αποτελούν μειωμένης ανάλυσης εκδοχές των εικόνων των σελίδων των τεκμηρίων. Μέγεθος που να ταιριάζει στην οθόνη και που να βελτιστοποιεί την ανάγνωση. Δημιουργία μιας μικρογραφίας κάθε σελίδας για χρήση στην επισκόπηση των τεκμηρίων.

14

15 Μικρογραφίες των σελίδων (Page thumbnails) Χρησιμοποιούνται για την επισκόπηση των τεκμηρίων. Εντοπισμός με εύκολο τρόπο γραφικά διαφορετικών σελίδων. Έχουν μικρότερο μέγεθος από τις εικόνες των σελίδων. Παρουσιάζονται στον χρήστη χωρίς ¨scrolling¨. Είναι αριθμημένες.

16

17 Μεγάλες εικόνες (Large thumbnails) Χρησιμοποιούνται στην πρωταρχική διεπαφή ανάγνωσης. Μέγεθος παρουσίασης τέτοιο ώστε να ταιριάζει σε ένα ορθογώνιο 680 x 880 pixels. Σημαντικό παράγοντα για την ευκολία ανάγνωσης αποτελεί: - το format με το οποίο δημιουργούνται οι εικόνες (PNG, JPEG). - χρόνοι ανθρώπινης αντίδρασης και ρυθμός μεταφοράς δεδομένων (Κατάλληλο μέγεθος εικόνας 150 ΚΒ). - η σχέση του μεγέθους του παρουσιαζόμενου τεκμηρίου και του αυθεντικού μεγέθους του τεκμηρίου.

18 Whitespace Cropping Αύξηση της ανάλυσης των τεκμηρίων αφαιρώντας τον πλεονάζοντα λευκό χώρο γύρω από το κείμενο ενός τεκμηρίου. Εφαρμογή ενός και μόνο πλαισίου περικοπής

19

20 Συμπεράσματα Αύξηση αποθηκευτικής ικανότητας και του εύρους των δικτύων. Διάδοση ψηφιακών βιβλιοθηκών που βασίζονται στις εικόνες των σελίδων (σαρωμένες – δημιουργημένες ψηφιακά). Τεχνικές βελτιστοποίησης των εικονικών αναπαραστάσεων των εικόνων των σελίδων. Σχηματισμός σαφούς εικόνας σχετικά με τον ιδανικό τρόπο δημιουργίας και παρουσίασης μιας τέτοιου είδους ψηφιακής βιβλιοθήκης.

21 Ενδεικτική βιβλιογραφία Janssen, W. C. και Popat, K., “UpLib: a universal personal digital library system” στο Proceedings of the 2003 ACM symposium on document engineering, ACM press, 2003. σ.234. http://www2.parc.com/isl/members/janssen/pubs/TR-03-16.pdf Woodrull, A., Faulring, R., Rosenholtz, J. [κ.α], “Using thumbnails to search the web” στο Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems. ACM Press, 2001. σ. 198. http://www2.parc.com/csl/projects/popoutprism/pdf/thumbnails.pdf Janssen, W. C., “Collaborative extensions for the UpLib system” στο Proceedings of the fourth ACM/IEEE joint conference on Digital Libraries. 2004. σ. 239. http://www2.parc.com/isl/members/janssen/pubs/TR-04-3.pdf

22 Ευχαριστώ πολύ για τη προσοχή σας!!!


Κατέβασμα ppt "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Εργασία Εξαμήνου στα πλαίσια του μαθήματος ¨Ηλεκτρονική Δημοσίευση¨ Θέμα:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google