Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη

2 2/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη  Τμήμα μεταβολής της γωνίας κλίσης - καμπυλόγραμμο τμήμα (τμήμα 1-2)  Εφαπτομενικό - ευθύγραμμο τμήμα με σταθερές γωνίες κλίσης και διεύθυνσης (τμήμα 2-3)  Τμήμα ελικοειδούς στροφής (μεταβολή της γωνίας διεύθυνσης) (τμήμα 3-4)  Τμήμα ταυτόχρονης μεταβολής των γωνιών κλίσης και διεύθυνσης (τμήμα 4-5) Σχεδιασμός κεκλιμένων γεωτρήσεων Τύποι τμημάτων βασικής τροχιάς

3 3/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη  Σχεδιασμός στο κατακόρυφο επίπεδο (αλλαγή κλίσης)  Σχεδιασμός στο οριζόντιο επίπεδο (αλλαγή διεύθυνσης) Σχεδιασμός κεκλιμένων γεωτρήσεων Εναλλακτικός σχεδιασμός

4 4/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Η θέση κάθε σημείου επί του άξονα της γεώτρησης προσδιορίζεται σε σχέση με το σημείο αναφοράς Σημείο αναφοράς: Θέση τρισορθογώνιου συστήματος αξόνων (π.χ. σημείο έναρξης γεώτρησης στην επιφάνεια) Σχεδιασμός κεκλιμένων γεωτρήσεων Προσδιορισμός τροχιάς Παράμετροι: Γωνία κλίσης Γωνία διεύθυνσης Ολικό μετρούμενο βάθος Πραγματικό κατακόρυφο βάθος (z) Ολική οριζόντια μετατόπιση Συντεταγμένες Α-Δ και Β-Ν (x,ψ)

5 5/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Μετρήσεις σε κάθε σημείο-σταθμό (survey stations) Προσδιοριζόμενα μεγέθη σε κάθε σημείο-σταθμό (survey stations) Για κάθε τριάδα (Ι, A, MD) σε δύο συνεχόμενους σταθμούς i και i +1 προσδιορίζονται οι μεταβολές των παραμέτρων: ► (ΔVD) (από i σε i+1) ► (ΔD) (από i σε i+1) Κάθε μεταβολή από i σε i +1, προστίθεται στην αντίστοιχη τιμή του προηγούμενου σταθμού (i) για να προκύψουν οι κανονικές τιμές στο σταθμό i +1. γωνία κλίσης (Ι i ) γωνία διεύθυνσης (A i ) διατρυθέν διάστημα (MD i ) πραγματικό κατακόρυφο βάθος (TVD i ) ολική οριζόντια μετατόπιση (HDS i ) συντεταγμένη Α-Δ (EW i ) συντεταγμένη Β-Ν (NS i ) Σχεδιασμός κεκλιμένων γεωτρήσεων Μέθοδοι υπολογισμού τροχιάς ► (ΔE) (από i σε i+1) ► (ΔN) (από i σε i+1)

6 6/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη ΔVD = ΔMD ∙ συν Ι 2 ΔD = ΔMD ∙ ημ Ι 2 ΔE = ΔD ∙ ημ Α 2 = ΔMD ∙ ημΙ 2 ∙ ημΑ 2 ΔN = ΔD ∙ συν Α 2 = ΔMD ∙ ημ Ι 2 ∙ συν Α 2 Σχεδιασμός κεκλιμένων γεωτρήσεων Εφαπτομενική μέθοδος (Tangential method)

7 7/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη ΔD 1 = ΔΜD/2 ∙ ημ Ι 1 ΔD 2 = ΔΜD/2 ∙ ημ Ι 2 ΔD = ΔD 1 + ΔD 2 = ΔΜD/2 ∙ (ημ Ι 1 + ημ Ι 2 ) ομοίως ΔVD = ΔVD 1 + ΔVD 2 = = ΔMD/2 ∙ (συν Ι 1 + συν Ι 2 ) ΔΕ 1 = ΔΜD/2 ∙ ημ Ι 1 ∙ ημ Α 1 ΔΕ 2 = ΔΜD/2 ∙ ημ Ι 2 ∙ ημ Α 2 ΔΕ = ΔΕ 1 + ΔΕ 2 = = ΔΜD/2 ∙ (ημ Ι 1 ∙ ημ Α 1 + ημ Ι 2 ∙ ημ Α 2 ) ΔΝ 1 = ΔΜD/2 ∙ ημ Ι 1 ∙ συν Α 1 ΔΝ 2 = ΔΜD/2 ∙ ημ Ι 2 ∙ συν Α 2 ΔΝ = ΔΝ 1 + ΔΝ 2 = = ΔΜD/2 ∙ (ημ Ι 1 ∙ συν Α 1 + ημ Ι 2 ∙ συν Α 2 ) Σχεδιασμός κεκλιμένων γεωτρήσεων Eξισορροπημένη εφαπτομενική (Balanced tangential method)

8 8/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη ΔD = ΔMD ∙ ημ [(Ι 1 + Ι 2 )/2] ΔVD = ΔMD ∙ συν [(Ι 1 + Ι 2 )/2] ΔE = ΔMD ∙ ημ [(Ι 1 + Ι 2 )/2] ∙ ημ [(Α 1 + Α 2 )/2] ΔN = ΔMD ∙ ημ [(Ι 1 + Ι 2 )/2] ∙ συν [(Α 1 + Α 2 )/2] Σχεδιασμός κεκλιμένων γεωτρήσεων Μέθοδος του Προσεγγιστικού ή Μέσου Τόξου (Angle Averaging method)

9 9/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Καθηγ.: Σ. Σταματάκη Σχεδιασμός κεκλιμένων γεωτρήσεων Μέθοδος Ακτίνας Καμπυλότητας (Radius of Curvature Method)


Κατέβασμα ppt "1/9 Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 9 ο : ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ & ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ (Μέρος 4 ο : Σχεδιασμός) Σχολή Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών Τομέας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google