Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Διάγνωση Διαφορική Διάγνωση Πρόληψη Θεραπεία ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α’ Μ.Ε.Θ. ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”

2 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ιστορικό του ασθενή Νεαρός ασθενής σε κωματώδη κατάσταση
Ιστορικό χρήσης τοξικών ουσιών Εκσεσημασμένη υπερκαπνία Εκσεσημασμένη οξέωση Υποξυγοναιμία HCO3- όχι > 5 mEq/L πάνω από τις φυσιολογικές τιμές Οξεία αναπνευστική οξέωση λόγω κεντρικού υποαερισμού

3 ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ
Για κάθε 10 mmHg αύξησης της PaCO2 πάνω από τη φυσιολογική τιμή των 40 mmHg, τα HCO3- του πλάσματος ανευρίσκονται αυξημένα μόλις κατά 1 mEq/L. ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ Για κάθε 10 mmHg αύξησης της PaCO2 πάνω από τη φυσιολογική τιμή των 40 mmHg.τα HCO3- του πλάσματος αυξάνονται κατά 4 περίπου mEq/L

4 ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ
Το pH μειώνεται κατά 0,05 για κάθε 10 mmHg αύξησης της PaCO2 πάνω από τη φυσιολογική τιμή των 40 mmHg Όταν δοθεί χρόνος ώστε να αναπτυχθεί η μέγιστη δυνατή νεφρική αντιρρόπηση, η ελάττωση του pH είναι 0,03 για κάθε 10 mmHg αύξησης της PaCO2 πάνω από τη φυσιολογική τιμή των 40 mmHg

5 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Αυξημένη PaCO2 ανευρίσκεται εκτός από την τυπική αναπνευστική οξέωση και σε περιπτώσεις πρωτοπαθούς μεταβολικής αλκάλωσης με αντιρροπιστική αναπνευστική οξέωση. Στην περίπτωση όμως αυτή η PaCO2 ποτέ δεν ξεπερνά τα 55–60 mmHg Στην αμιγή οξεία αναπνευστική οξέωση τα HCO3- του πλάσματος σπάνια ανέρχονται σε τιμές > mEq/L

6 ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Λοιμώξεις κατωτέρου αναπνευστικού Κατακράτηση εκκρίσεων Επηρεασμένη μηχανική του πνεύμονα Καρδιακή ανεπάρκεια Κατασταλτικά του Κ.Ν.Σ. φάρμακα Οξυγονοθεραπεία Η νοσηλευτική φροντίδα θα πρέπει να διασφαλίζει την επαρκή οξυγονοθεραπεία χωρίς επιδείνωση της κατακράτησης CO2

7 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Αντιμετώπιση της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας Αντιμετώπιση της υποξυγοναιμίας και βελτίωση της ανταλλαγής αερίων Αντιμετώπιση της οξείας αναπνευστικής οξέωσης

8 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ελάττωση του έργου της αναπνοής
Θεραπεία της κόπωσης των αναπνευστικών μυών Μείωση του κόστους της αναπνοής σε οξυγόνο Πρόληψη και θεραπεία των ατελεκτασιών

9 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ Ευκολότερη απομάκρυνση των εκκρίσεων
Ευκολότερη χορήγηση εισπνεόμενων φαρμακευτικών παραγόντων Συμμετοχή στη θεραπεία της υποκείμενης αναπνευστικής νόσου

10 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Σχετιζόμενες με τη διασωλήνωση της τραχείας Σχετιζόμενες με το μηχανικό αερισμό Σχετιζόμενες με τη διαδικασία αποδέσμευσης από τον αναπνευστήρα

11 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Η ταχεία ελάττωση της PaCO2 στους χρόνιους υπερκαπνικούς ασθενείς (και μάλιστα μέχρι τα όρια της υποκαπνίας), πέρα από τις επιπλοκές που αφορούν στην οξεία ελάττωση της εγκεφαλικής αιματικής ροής, αναδεικνύει τόσο την άγνοια βασικών παθοφυσιολογικών μηχανισμών όσο και την πλήρη έλλειψη σεβασμού στους ενδογενείς μηχανισμούς αντιρρόπησης

12 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (Non Invasive Mechanical Ventilation - NIMV) Η επιτυχία ή μη της εφαρμογής NIMV εξαρτάται από: τον τύπο της αναπνευστικής ανεπάρκειας την υποκείμενη νόσο τη χρονική στιγμή εφαρμογής την εμπειρία της ομάδας την συνέχιση της υποστήριξης μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο κ.ά.

13 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (Non Invasive Mechanical Ventilation - NIMV) Οι ασθενείς που ωφελούνται περισσότερο από την εφαρμογή NIMV είναι οι ασθενείς με οξεία αναπνευστική οξέωση που οφείλεται σε επεισόδιο έξαρσης χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας.

14 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (Non Invasive Mechanical Ventilation - NIMV) Λόγω της οξείας εισβολής της αναπνευστικής ανεπάρκειας, της ταχείας επιδείνωσης και/ή καθυστερήσεων στην εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής, υπάρχουν ασθενείς που επιδεινώνονται τόσο γρήγορα, ώστε η διασωλήνωση και η εφαρμογή επεμβατικού μηχανικού αερισμού είναι αναπόφευκτες

15 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ (Non Invasive Mechanical Ventilation - NIMV) Βαρέως ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς Ασθενείς με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο Σύνδρομο υποαερισμού σε παχυσαρκία (Obesity Hypoventilation Syndrome – OHS) [παχυσαρκία, χρόνια υπερκαπνία σε εγρήγορση και διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο]

16 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑ (PERMISSIVE HYPERCAPNIA)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google