Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Oξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Oξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Oξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

2 Oξεία Aναπνευστική Ανεπάρκεια
H αναπνευστική ανεπάρκεια είναι ΕΝΑ Σύνδρομο, που το αναπνευστικό σύστημα αποτυγχάνει να εκτελέσει την ανταλλαγή των αερίων αίματος (οξυγόνωση ή και αποβολή CO2) Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

3 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

4 ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (OAA)
Υποξυγοναιμικού τύπου Υπερκαπνικού τύπου Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

5 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

6 PaO2 < 65 mmHg @ PaCO2 < 45 mmHg @ FiO2=0.21
Ποιά απο τα κάτωθι είναι σωστά για τον ορισμό της Αναπνευστικής Ανεπάρκειας; PaO2 < 65 PaCO2 < 45 FiO2=0.21 PaO2 < 90 PaCO2 > 40 FiO2=0.6 PaO2 > 60 PaCO2 > 50 FiO2 =0.21 PaO2 < 60 PaCO2 > 50 FiO2 =0.21 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

7 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (AA)
Ορισμός PaO2 < 60mmHg με FiO2=0.21 ή PaO2 / FiO2 < 300 PaCO2 > mmHg με ή χωρίς PaO2 < 60mm Hg (FiO2=0.21) Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

8 Ποιά είναι σωστά για τον ορισμό της Οξείας Αναπνευστικής Ανεπάρκειας;
PaO2 < 60 PaCO2 < 40, FiO2=0.21 PaO2 < 90 PaCO2 > 44, FiO2=0.6 PaO2 < 60 PaCO2 < 45, FiO2 =0.6 PaO2 > 90 PaCO2 > 50, FiO2 ΡΗ < 7.25 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

9 ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (OAA)
Ορισμός PaO2 < 60 mm Hg με FiO2=0.6 PaCO2 > mm Hg με ΡΗ < 7.25 με ή χωρίς PaO2 < 60 mm Hg με FiO2=0.6 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

10 Πότε διασωληνώνουμε ένα ασθενή ;
Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

11 ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (OAA)
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ PaO2 < 60 mm Hg με FiO2=0.6 PaCO2 > mm Hg με ΡΗ < ή PaO2 < 60 mm Hg με FiO2=0.6 ΣΟΚ Εξάντληση Κώμα με GCS ≤ 8 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

12 PaO2 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

13 Πότε λέμε ότι έχουμε υποξυγοναιμία, στο επίπεδο της θάλασσας;
Η PaO2 < 90 mmHg Η PaO2 < 80 mmHg Η PaO2 < 70 mmHg Η PaO2 < 60 mmHg Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

14 Πότε έχουμε Υποξυγοναιμία;
Ορισμός PaO2 < 80mmHg με FiO ή PaO2 / FiO2 < O κανόνας του 4 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

15 ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ (OAA)
PaO2 εξαρτάται FiO2 Patm Θέση Ηλικία Λευκά, PLT Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

16 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

17 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

18 Κυψελιδο-Αρτηριακή Διαφορά Ο2
Κυψελιδο-Αρτηριακή Διαφορά Ο2 A-a O2 PAO2 - PaO2 = [PiO2 - PaCO2/R] - PaO2 = [FiO2 x (Patm-PH2O) - PaCO2/R] - PaO2 A-a O2 = x έτη (κ.φ: < 15-20) Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

19 Κυψελιδο-Αρτηριακή Διαφορά Ο2
Κυψελιδο-Αρτηριακή Διαφορά Ο2 ο πιο ευαίσθητος δείκτης αναπνευστικής νόσου παίζει ρόλο στην ανταλλαγή αερίων Δ.Δ.: από εξω - ενδοπνευμονική νόσο Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

20 Παθοφυσιολογία: Αίτια ΥποΟ2
Παθοφυσιολογία: Αίτια ΥποΟ2 Χαμηλό FiO2 – ΡiO2 Κυψελιδικός υποαερισμός Διαταραχή V/Q (< 1) Shunt απο R προς L Διαταραχές διάχυσης Χαμηλό PvO2 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

21 Παθοφυσιολογία Υποξυγοναιμίας
Α. Χαμηλό FiO2 – ΡiO2 Υψηλό υψόμετρο Εισπνοή τοξικών αερίων Σε πυρκαγιά Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

22 Παθοφυσιολογία Υποξυγοναιμίας
Β. Κυψελιδικός υποαερισμός PaCO2; PaO2: χαμηλή χορήγηση Ο2, αυξάνει την PaO2 πάρα πολύ Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

23 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

24 Κυψελιδο - αρτηριακή Διαφορά Ο2 (Α-α Ο2)
Κυψελιδο - αρτηριακή Διαφορά Ο2 (Α-α Ο2) Στον κυψελιδικό υποαερισμό η Α-α Ο2 αποτελεί τον πιο ευαίσθητο δείκτη για την εκτίμηση της αναπνευστικής νόσου Δ.Δ.: σε εξω - πνευμονική νόσο η Α-αΟ2 είναι κφ Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

25 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

26 Παθοφυσιολογία Υποξυγοναιμίας
Γ. Διαταραχή Αερισμού-Αιμάτωσης (V/Q) Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

27 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Q V/Q=1 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

28 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
? NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

29 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

30 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
? NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

31 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q ↑ NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

32 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q ? Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

33 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q ↑ SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

34 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
? Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

35 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q ↑ SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

36 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q ? Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

37 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Γ. Διαταραχές V/Q
NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q ↑ SHUNT ΣΙΓΗ V/Q ↓ Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

38 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Δ. SHUNT
Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

39 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Δ. SHUNT
NORMAL ΝΕΚΡΟΣ ΧΩΡΟΣ V/Q SHUNT ΣΙΓΗ V/Q Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

40 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Δ. SHUNT
Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

41 Παθοφυσιολογία ΥποΟ2 – Δ. Υπολογισμός SHUNT
Δώσε FiO2=1.0, μετά ΡΑΟ2 – ΡαΟ2 (κατά προσέγγιση ΡαΟ2) και διαιρείς αυτό δια του 20 (αντιστοιχεί σε shunt τοις %) Αν δεν τοποθετήσουμε FiO2=1.0 δεν μπορούμε αξιόπιστα να υπολογήσουμε Λειτουργικό - Ανατομικό Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

42 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

43 Παθοφυσιλογία ΥποΟ2 – Ε. Διάχυση
Παθοφυσιλογία ΥποΟ2 – Ε. Διάχυση Μειωμένη σε Αυξημένη απόσταση μεταξύ κυψελίδας και ερυθροκυττάρου Ελαττωμένη κλίση Ο2 για διάχυση Μειωμένος ο χρόνος μεταφοράς του ερυθροκυττάρου δια μέσου του τριχοειδούς ( ΚΛΟΑ, τριχοειδική ρεζέρβα) Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

44 PvO2 / SvO2 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

45 Σε ποιά τιμή SvO2 απαντά συνήθως η γαλακτική οξέωση;
Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

46 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

47 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

48 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

49 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-Ο2 ? ? ? ? ? ? Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

50 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-Ο2 ? ? ? ? Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

51 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-Ο2 ? ? Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

52 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-Ο2 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

53 Ακτινολογικές εικόνες συνδυαζόμενες με ΥποΟ2
Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

54 ΥποΟ2 με φυσιολογική Α/α Θώρακα
Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

55 ΥποΟ2 + Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

56 ΥποΟ2 + Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

57 ΥποΟ2 + Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

58 + ΥποΟ2 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

59 + ΥποΟ2 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

60 + ΥποΟ2 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

61 ΥποΟ2 + Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

62 ΥποΟ2 + Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

63 Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια
Αθ. Πρεκατές

64 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Διόρθωση Υπο – Ο2
Σκοπός: PaO2 > 60 ή SaO2 > 90% M.A ένδειξη για 3 κυρίως σκοπούς Να αυξήσει την ΡαΟ2 Να μειώσει την PaCO2 Να ξεκουράσει τους αναπνευστικούς μύες Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές

65 Ευχαριστώ πολύ Οξ. Αναπνευστική Ανεπάρκεια Αθ. Πρεκατές


Κατέβασμα ppt "Oξεία Αναπνευστική Ανεπάρκεια"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google