Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα : Ο ικιακή Ο ικονομία. Σε έναν κόσμο σχεδιασμένο για μεγάλους τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο των ατυχημάτων. Προστατεύστε τα παιδιά σας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα : Ο ικιακή Ο ικονομία. Σε έναν κόσμο σχεδιασμένο για μεγάλους τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο των ατυχημάτων. Προστατεύστε τα παιδιά σας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάθημα : Ο ικιακή Ο ικονομία

2 Σε έναν κόσμο σχεδιασμένο για μεγάλους τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο των ατυχημάτων. Προστατεύστε τα παιδιά σας εφαρμόζοντας κάποιους προληπτικούς κανόνες ασφαλείας ξεκινώντας πρώτα απ ' όλα από τον οικείο χώρο του σπιτιού. Στις μεγάλες πόλεις, το παιδί κινδυνεύει καθώς λείπουν οι προδιαγραφές ασφαλείας από το ασανσέρ, τα παράθυρα, τις γυάλινες πόρτες και μπαλκονόπορτες, τις βεράντες, τις σκάλες κτλ.

3 - Μην αφήνετε ποτέ το παιδί μόνο του για πολύ χρόνο. Όσο και να είστε απασχολημένοι θα πρέπει να ξέρετε πού βρίσκετε το παιδί σας και τι κάνει. - Να προσέχετε ιδιαίτερα προς το τέλος της ημέρας που είστε κουρασμένοι. - Ελέγξτε όλα τα ηλεκτρικά σας καλώδια και αν έχουν ξεφτίσει ή σκιστεί να τα αντικαταστήσετε αμέσως.

4 - Μην αφήνετε τα κάγκελα του κρεβατιού κατεβασμένα. - Μην αφήνετε ένα μωρό να τρώει μόνο του, ειδικά με το μπιμπερό. Εύκολα μπορεί να πνιγεί. - Μην κρεμάτε την πιπίλα με μακριά κορδέλα ή αλυσίδα στο λαιμό του παιδιού καθώς υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού. - Μην αφήνετε σε μέρη προσιτά στο παιδί κουμπιά, χάντρες, καρφίτσες, φάρμακα, οινοπνευματώδη, σπίρτα κ. α.

5 - Μη βάζετε επικίνδυνες ουσίες ( χλωρίνη, οινόπνευμα, νέφτι κτλ ) σε κοινά μπουκάλια που μπορεί να παραπλανήσουν. - Μην το αφήνετε να παίζει με πλαστικές σακούλες καθώς υπάρχει ο κίνδυνος ασφυξίας. - Καλύψτε τις μυτερές γωνίες των επίπλων. - Τοποθετήστε μεγάλα αυτοκόλλητα στα τζάμια στο ύψος των παιδιών για να μην πέφτουν πάνω τους.

6 - Κτιριακός Έλεγχος : Όλα τα σχολεία θα πρέπει συνεχώς να ελέγχουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να είναι ασφαλείς για τα παιδιά που στεγάζουν. - Φαρμακείο : Όλα τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν πλήρες φαρμακείο. - Σκουριασμένα αντικείμενα : Στους χώρους του σχολείου δεν θα πρέπει να υπάρχουν σκουριασμένα ή αιχμηρά αντικείμενα, μιας και τα παιδιά υπάρχουν περίπτωση να τραυματιστούν άσχημα πάνω σε αυτά. ( π. χ. σκουριασμένα κάγκελα ).

7 - Π υρασφάλεια : Η ύ παρξη σ υστήματος πυρασφάλειας ε ίναι α παραίτητη σ ε κ άθε σ χολείο. Θα π ρέπει δ ε, κ άθε χ ρόνο ν α γ ίνεται ά σκηση ασφαλούς ε γκατάλειψης τ ου κ τιρίου σ ε π ερίπτωση φωτιάς. - Σεισμός : Σε π ερίπτωση σ εισμού υ πάρχει μ εγάλος κίνδυνος π ρόκλησης α τυχήματος, ό χι μ όνον εξαιτίας τ ης σ εισμικής δ όνησης α λλά κ αι λ όγω τ ου πανικού π ου δ ημιουργείται. Γ ια τ ο λ όγο α υτό ε ίναι απαραίτητη η π ραγματοποίηση σ ε τ ακτά χ ρονικά διαστήματα ά σκησης σ εισμού.

8 Π ρόληψη - Πάντα τ ην ώ ρα τ ου δ ιαλείμματος θ α π ρέπει ν α υπάρχει τ ουλάχιστον έ νας δ άσκαλος π ου ε πιβλέπει τα π αιδιά. - Καλό θ α ε ίναι τ α π αιδιά τ ων μ ικρών τ άξεων ν α μ ην μοιράζονται τ ο ί διο π ροαύλιο μ ε τ α π αιδιά τ ων μεγάλων τ άξεων. Έ τσι θ α ή ταν ε ύλογο ν α β γαίνουν διαφορετικές ώ ρες. Ώ στε ν α μ ην υ πάρχει ο κ ίνδυνος να « πατηθούν » α πό τ α μ εγάλα π αιδιά.

9

10 http://www.newsit.gr/default.php?pname=A rticle&art_id=201123&catid=10 http://www.tlife.gr/Article/atyxima/0-45-3974.html http://www.google.gr/search?hl=el&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=115 2&bih=773&q=%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF+% CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1&oq=%CF%80%CE% B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%B1%CF%84&gs_l=img.3.0. 0i24.1241.5786.0.8806.14.12.2.0.0.0.206.1621.1j10j1.12.0...0.0...1ac.1.8.img.ZYpI1jpWEd s#imgrc=aaJBU1oy_jmN- M%3A%3BEd3R3bD6pZHUaM%3Bhttp%253A%252F%252Fimages.inews.gr%252F9 6%252Fatychima-se-paidiko- stathmo.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.inews.gr%252F96%252Fatychima-se- paidiko-stathmo.htm%3B160%3B207

11 Νεκταρία Πριφτάκη


Κατέβασμα ppt "Μάθημα : Ο ικιακή Ο ικονομία. Σε έναν κόσμο σχεδιασμένο για μεγάλους τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο των ατυχημάτων. Προστατεύστε τα παιδιά σας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google