Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναπτυξιακή κοινωνική ψυχολογία Durkin, K., (2001). Αναπτυξιακή κοινωνική ψυχολογία. Στο Miles Hewstone, & Wolfang Stroebe (Eκδ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναπτυξιακή κοινωνική ψυχολογία Durkin, K., (2001). Αναπτυξιακή κοινωνική ψυχολογία. Στο Miles Hewstone, & Wolfang Stroebe (Eκδ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναπτυξιακή κοινωνική ψυχολογία Durkin, K., (2001). Αναπτυξιακή κοινωνική ψυχολογία. Στο Miles Hewstone, & Wolfang Stroebe (Eκδ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα (2007): Παπαζήση. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

2 Βασικά θέματα Η κοινωνική μας συμπεριφορά αναπτύσσεται σε όλα τα στάδια της ζωής. Η κοινωνική μας συμπεριφορά αναπτύσσεται σε όλα τα στάδια της ζωής. Η ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς επηρεάζεται από την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη των σχέσεων, της γλώσσας και της κοινωνικής γνώσης. Η ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριφοράς επηρεάζεται από την κοινωνικοποίηση, την ανάπτυξη των σχέσεων, της γλώσσας και της κοινωνικής γνώσης. Η θέση στις διάφορες φάσεις της ζωής μας επηρεάζει την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο και τον τρόπο απόκρισης. Η θέση στις διάφορες φάσεις της ζωής μας επηρεάζει την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο και τον τρόπο απόκρισης. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

3 Δεν ζούμε απλά, ζούμε μεταξύ εξελισσόμενων κοινωνικών όντων Κοινωνική Αναπτυξιακή Διαπροσωπικές σχέσεις Διαπροσωπικές σχέσεις Γνωστική δραστηριότητα & κοινωνικές πράξεις Γνωστική δραστηριότητα & κοινωνικές πράξεις Κοινωνικές επιρροές στη Κοινωνικές επιρροές στη διαμόρφωση & αλλαγή στάσεων και στην διαμόρφωση & αλλαγή στάσεων και στην επιθετική & συνεργατική συμπεριφορά επιθετική & συνεργατική συμπεριφορά Τα άτομα αναπτύσσονται και αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Τα άτομα αναπτύσσονται και αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

4 Κοινωνικοποίηση Είναι διεργασία με την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν τους κανόνες συμπεριφοράς & τα συστήματα πεποιθήσεων και στάσεων που εξοπλίζουν το άτομο να λειτουργεί αποτελεσματικά ως μέλος της κοινωνίας. Είναι διεργασία με την οποία οι άνθρωποι μαθαίνουν τους κανόνες συμπεριφοράς & τα συστήματα πεποιθήσεων και στάσεων που εξοπλίζουν το άτομο να λειτουργεί αποτελεσματικά ως μέλος της κοινωνίας. Θεωρήσεις συμπεριφορισμού, ψυχοδυναμικές. Τα ανθρώπινα όντα είναι απεριόριστα εύπλαστα και τα ανθρώπινα όντα είναι δύσκολο να διαμορφωθούν και να περιοριστούν. Θεωρήσεις συμπεριφορισμού, ψυχοδυναμικές. Τα ανθρώπινα όντα είναι απεριόριστα εύπλαστα και τα ανθρώπινα όντα είναι δύσκολο να διαμορφωθούν και να περιοριστούν. Πρότυπο αμοιβαιότητας: το παιδί είναι ενεργός συμμέτοχος στην κοινωνική ανάπτυξη Πρότυπο αμοιβαιότητας: το παιδί είναι ενεργός συμμέτοχος στην κοινωνική ανάπτυξη Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

5 Κοινωνικοποίηση στην ανάπτυξη Αντιληπτικές «προτιμήσεις» του βρέφους π.χ., για κινητικούς παρά αδρανείς γονείς, για ανθρώπινα πρόσωπα παρά άλλα συμμετρικά ερεθίσματα Αντιληπτικές «προτιμήσεις» του βρέφους π.χ., για κινητικούς παρά αδρανείς γονείς, για ανθρώπινα πρόσωπα παρά άλλα συμμετρικά ερεθίσματα Ανταποκρίνεται σε άλλους ανθρώπους με το περιορισμένο ρεπερτόριο αντιδράσεων. Ανταποκρίνεται σε άλλους ανθρώπους με το περιορισμένο ρεπερτόριο αντιδράσεων. Αποτέλεσμα είναι οι συναλλαγές με τους ενήλικες που ενέχουν συγχρονισμό και συνεργασία. Ρυθμός της σχέσης με τον/την τροφό. Αποτέλεσμα είναι οι συναλλαγές με τους ενήλικες που ενέχουν συγχρονισμό και συνεργασία. Ρυθμός της σχέσης με τον/την τροφό. Συνδυασμένη δραστηριότητα Συνδυασμένη δραστηριότητα Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

6 Κοινωνικοποίηση – Κοινωνική Ψυχολογία Οι δεξιότητες και τα πρότυπα που είναι θεμελιώδη για όλες τις πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις του ατόμου στη ζωή αρχίζουν με την κοινωνικοποίηση από την έναρξη της ζωής. Οι δεξιότητες και τα πρότυπα που είναι θεμελιώδη για όλες τις πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις του ατόμου στη ζωή αρχίζουν με την κοινωνικοποίηση από την έναρξη της ζωής. Η κοινωνικοποίηση είναι φαινόμενο που προκύπτει σε κάθε φάση αναπτυξιακή ή μη της ζωής. Κοινά ερωτήματα: Τι συμβαίνει, ποια είναι τα όρια, αν συμβιβαζόμαστε, αν καινοτομούμε, αν διαπραγματευόμαστε κλπ. Η κοινωνικοποίηση είναι φαινόμενο που προκύπτει σε κάθε φάση αναπτυξιακή ή μη της ζωής. Κοινά ερωτήματα: Τι συμβαίνει, ποια είναι τα όρια, αν συμβιβαζόμαστε, αν καινοτομούμε, αν διαπραγματευόμαστε κλπ. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

7 Ανάπτυξη των σχέσεων Είναι δεδομένη η επίδραση των πρώτων σχέσεων στις επόμενες σχέσεις του ατόμου. Είναι δεδομένη η επίδραση των πρώτων σχέσεων στις επόμενες σχέσεις του ατόμου. Π.χ., ένα παιδί που έχει βιώσει βαθιά αγχογενείς σχέσεις με τον ενήλικο, η πιθανότητα να αντιμετωπίσει δυσκολίες στις σχέσεις με τα αδέλφια ή άλλους συνομηλίκους αυξάνεται. Π.χ., ένα παιδί που έχει βιώσει βαθιά αγχογενείς σχέσεις με τον ενήλικο, η πιθανότητα να αντιμετωπίσει δυσκολίες στις σχέσεις με τα αδέλφια ή άλλους συνομηλίκους αυξάνεται. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

8 Δεσμός Προσαρμοστικό σύστημα συμπεριφοράς εκ μέρους γονιού και βρέφους με σκοπό την ασφάλεια του δεύτερου διατηρώντας την εγγύτητα με τον πρώτο. Προσαρμοστικό σύστημα συμπεριφοράς εκ μέρους γονιού και βρέφους με σκοπό την ασφάλεια του δεύτερου διατηρώντας την εγγύτητα με τον πρώτο. Γενικά εκδηλώνεται με ρεπερτόριο συμπεριφορών που εξυπηρετούν τους πιο πάνω στόχους μέσω επιλεκτικής προσοχής, επαφής, αγκαλιάσματος, χαμόγελου ή κλάματος. Γενικά εκδηλώνεται με ρεπερτόριο συμπεριφορών που εξυπηρετούν τους πιο πάνω στόχους μέσω επιλεκτικής προσοχής, επαφής, αγκαλιάσματος, χαμόγελου ή κλάματος. Οι ικανότητες που προάγουν το δεσμό είναι εγγενείς, ενώ η ασφαλής βάση που προσφέρουν οι γονείς κρίσιμη και απαραίτητη. Οι ικανότητες που προάγουν το δεσμό είναι εγγενείς, ενώ η ασφαλής βάση που προσφέρουν οι γονείς κρίσιμη και απαραίτητη. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

9 Μορφές δεσμού Τυπική εξέλιξη που εκδηλώνεται σε όλα σχεδόν τα παιδιά κατά την ίδια περίπου περίοδο της ζωής. Τυπική εξέλιξη που εκδηλώνεται σε όλα σχεδόν τα παιδιά κατά την ίδια περίπου περίοδο της ζωής. Οι ατομικές διαφορές καταλήγουν στις εξής μορφές δεσμού (συνθήκη «ξένου»): Οι ατομικές διαφορές καταλήγουν στις εξής μορφές δεσμού (συνθήκη «ξένου»): 1. Αγχώδης/αποφευκτική: άγχος στην αποχώρηση τροφού, αδιαφορία στην επανασύνδεση 2. Ασφαλής: άγχος στην αποχώρηση, ενθουσιασμός στην επανασύνδεση 3. Αγχώδης/αμφίθυμη: άγχος στην αποχώρηση, αμφιθυμία στην επανασύνδεση. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

10 Δεσμός – Κοινωνική Ψυχολογία 1. Ο δεσμός είναι αμφίδρομος. Σημαντικός και για το γονιό και για το παιδί. Αλλαγή ολικού προσανατολισμού των ενηλίκων. 2. Διαμόρφωση σημαντικών δεσμών σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Διαταραγμένος δεσμός στην εφηβεία μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Παρόμοιες μορφές δεσμού στη συντροφική σχέση. 3. Οι δεσμοί επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις και τον προσανατολισμό των ατόμων απέναντι στις κοινωνικές ομάδες. Ο δεσμός με την ομάδα ανάλογος με εκείνο με τους γονείς. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

11 Ανάπτυξη της γλώσσας (Ι) Γλωσσολόγοι: έμφυτος χαρακτήρας στην πολυπλοκότητα και ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης της γλώσσας. Πρώτα ευρήματα: ανάπτυξη γλωσσικών μορφών παρά μίμηση από τα παιδιά. Γλωσσολόγοι: έμφυτος χαρακτήρας στην πολυπλοκότητα και ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης της γλώσσας. Πρώτα ευρήματα: ανάπτυξη γλωσσικών μορφών παρά μίμηση από τα παιδιά. Ψυχολόγοι: δεσμοί μεταξύ της εκμάθησης της γλώσσας και άλλων μορφών ανάπτυξης π.χ., γνωστικής Ψυχολόγοι: δεσμοί μεταξύ της εκμάθησης της γλώσσας και άλλων μορφών ανάπτυξης π.χ., γνωστικής Εξάλλου, η γλωσσική παραγωγή του παιδιού είναι συνδεδεμένη με τις κοινωνικές εμπειρίες, τα βρέφη προτιμούν την ανθρώπινη φωνή Εξάλλου, η γλωσσική παραγωγή του παιδιού είναι συνδεδεμένη με τις κοινωνικές εμπειρίες, τα βρέφη προτιμούν την ανθρώπινη φωνή Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

12 Ανάπτυξη της γλώσσας (ΙΙ) Η εκμάθηση της γλώσσας δεν είναι καθήκον που διεκπεραιώνει το παιδί. Είναι έντονη συναλλαγή στην οποία εμπλέκονται προσαρμοστικά γονιός και παιδί. Η εκμάθηση της γλώσσας δεν είναι καθήκον που διεκπεραιώνει το παιδί. Είναι έντονη συναλλαγή στην οποία εμπλέκονται προσαρμοστικά γονιός και παιδί. Πέρα από τις τυπικές ιδιότητες (σύνταξη, λεξιλόγιο, γραμματική) υπάρχουν «κοινωνικές» διαστάσεις της γλώσσας: πρωτοβουλία στη συζήτηση, ευγένεια εκφραστική, διαλογικές ικανότητες (αντίληψη προοπτική συνομιλητή, εντοπισμός ασαφειών, καταγραφή προσωπικής επίδοσης κλπ) Πέρα από τις τυπικές ιδιότητες (σύνταξη, λεξιλόγιο, γραμματική) υπάρχουν «κοινωνικές» διαστάσεις της γλώσσας: πρωτοβουλία στη συζήτηση, ευγένεια εκφραστική, διαλογικές ικανότητες (αντίληψη προοπτική συνομιλητή, εντοπισμός ασαφειών, καταγραφή προσωπικής επίδοσης κλπ) Εξάλλου η γλώσσα είναι και κοινωνικός δείκτης Εξάλλου η γλώσσα είναι και κοινωνικός δείκτης Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

13 Γλώσσα και Κοινωνική Ψυχολογία Οι κοινωνικές επιδιώξεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές αντανακλώνται στις δομές της γλώσσας και του λεξιλογίου. Οι κοινωνικές επιδιώξεις, αντιλήψεις και συμπεριφορές αντανακλώνται στις δομές της γλώσσας και του λεξιλογίου. Η προσαρμογή της ομιλίας ανάλογα με τον συνομιλητή (παιδί, συνάδελφος, σύντροφος, ηλικιωμένο) στέλνει σιωπηρά μηνύματα προσωπικών αντιλήψεων, προσδοκιών και επιδιώξεων του (συν)ομιλητή. Η προσαρμογή της ομιλίας ανάλογα με τον συνομιλητή (παιδί, συνάδελφος, σύντροφος, ηλικιωμένο) στέλνει σιωπηρά μηνύματα προσωπικών αντιλήψεων, προσδοκιών και επιδιώξεων του (συν)ομιλητή. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

14 Ανάπτυξη της κοινωνικής γνώσης Προσανατολίζομαι στους άλλους, δημιουργώ σχέσεις με συγκεκριμένη άτομα, μαθαίνω το σύστημα επικοινωνίας, ανταλλάσσω ιδέες, μετέχω σε λύσεις προβλημάτων, καταλαβαίνω τους άλλους. Προσανατολίζομαι στους άλλους, δημιουργώ σχέσεις με συγκεκριμένη άτομα, μαθαίνω το σύστημα επικοινωνίας, ανταλλάσσω ιδέες, μετέχω σε λύσεις προβλημάτων, καταλαβαίνω τους άλλους. Ακόμη και γνωστικοί στόχοι στην ανάπτυξη (πείραμα Piaget για τη διατήρηση, αποτυχία στη διεργασία της μεταβολής και της αποκέντρωσης). Ακόμη και γνωστικοί στόχοι στην ανάπτυξη (πείραμα Piaget για τη διατήρηση, αποτυχία στη διεργασία της μεταβολής και της αποκέντρωσης). Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

15 Συναλλαγές & γνωστική ανάπτυξη (Ι) Στο πιο πάνω πείραμα, τα παιδιά χωρίς τις απαιτούμενες δεξιότητες, συνεργαζόμενα με εκείνα που τις διέθεταν, βελτίωσαν την απόδοσή τους, όχι μιμούμενα αλλά αιτιολογώντας με νέες γνωστικές δομές την απάντησή τους. Στο πιο πάνω πείραμα, τα παιδιά χωρίς τις απαιτούμενες δεξιότητες, συνεργαζόμενα με εκείνα που τις διέθεταν, βελτίωσαν την απόδοσή τους, όχι μιμούμενα αλλά αιτιολογώντας με νέες γνωστικές δομές την απάντησή τους. Ακόμη όμως και συνεργαζόμενα με άλλα του ίδιου βαθμού ικανότητας, βελτιώθηκαν, πιθανώς μέσω αντιφατικών προοπτικών. Ακόμη όμως και συνεργαζόμενα με άλλα του ίδιου βαθμού ικανότητας, βελτιώθηκαν, πιθανώς μέσω αντιφατικών προοπτικών. Η κοινωνική συναλλαγή είναι θεμελιώδης στη γνωστική ανάπτυξη. Η κοινωνική συναλλαγή είναι θεμελιώδης στη γνωστική ανάπτυξη. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

16 Συναλλαγές & γνωστική ανάπτυξη (ΙΙ) Ερμηνεία για τη σχέση αυτή: Ερμηνεία για τη σχέση αυτή: Θεωρία της κοινωνιογνωστικής σύγκρουσης: δημιουργείται σύγκρουση που κάνει εμφανή τη διαφορά, προσπάθεια επίλυσης. Θεωρία της κοινωνιογνωστικής σύγκρουσης: δημιουργείται σύγκρουση που κάνει εμφανή τη διαφορά, προσπάθεια επίλυσης. Ζώνη της εγγύς ανάπτυξης: απόσταση στο τι μπορεί να κάνει το παιδί αβοήθητο και μπορεί να κάνει σε συνεργασία με άλλους ή με την καθοδήγησή τους. Ζώνη της εγγύς ανάπτυξης: απόσταση στο τι μπορεί να κάνει το παιδί αβοήθητο και μπορεί να κάνει σε συνεργασία με άλλους ή με την καθοδήγησή τους. Στην πρώτη τονίζεται η διεργασία της σύγκρουσης για την επίλυση ενώ στη δεύτερη η συνεργασία και η καθοδήγηση. Στην πρώτη τονίζεται η διεργασία της σύγκρουσης για την επίλυση ενώ στη δεύτερη η συνεργασία και η καθοδήγηση. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

17 Αντίληψη κοινωνικού κόσμου Αντίληψη των εσωτερικών ιδιοτήτων των άλλων. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι άλλοι έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, που τους κάνουν ξεχωριστούς. Αυτή η γνώση αποκτάται μόνο μέσω της συναλλαγής μας μαζί τους & διευκολύνει τη σχέση μας μαζί τους. Αντίληψη των εσωτερικών ιδιοτήτων των άλλων. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι άλλοι έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, που τους κάνουν ξεχωριστούς. Αυτή η γνώση αποκτάται μόνο μέσω της συναλλαγής μας μαζί τους & διευκολύνει τη σχέση μας μαζί τους. Η ικανότητα αναπτύσσεται από την ηλικία των τριών, με τη «θεωρία του πνεύματος» και συνεχίζεται σε ολόκληρη τη ζωή. Η ικανότητα αναπτύσσεται από την ηλικία των τριών, με τη «θεωρία του πνεύματος» και συνεχίζεται σε ολόκληρη τη ζωή. Διευρυμένη ταυτότητα: συνειδητοποίηση ότι οι κοινωνικές κρίσεις μας ανακλούν τις συσχετίσεις μας με άλλους ανθρώπους. Διευρυμένη ταυτότητα: συνειδητοποίηση ότι οι κοινωνικές κρίσεις μας ανακλούν τις συσχετίσεις μας με άλλους ανθρώπους. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

18 Εθνολογική κατηγοριοποίηση (Ι) Η απλή συμμετοχή του ατόμου σε μια κοινωνική ομάδα είναι συναφής με γνωστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες (κατηγοριοποίηση). Αποτέλεσμα η διαμόρφωση προκαταλήψεων. Διαμορφώνονται από την παιδική κιόλας ηλικία. Η απλή συμμετοχή του ατόμου σε μια κοινωνική ομάδα είναι συναφής με γνωστικούς και συναισθηματικούς παράγοντες (κατηγοριοποίηση). Αποτέλεσμα η διαμόρφωση προκαταλήψεων. Διαμορφώνονται από την παιδική κιόλας ηλικία. Τα παιδιά μπορούν να κατηγοριοποιήσουν με βάση το χρώμα του δέρματος αλλά στις κατηγορίες αυτές αποδίδουν και άλλα γνωρίσματα και απόψεις. Τα παιδιά μπορούν να κατηγοριοποιήσουν με βάση το χρώμα του δέρματος αλλά στις κατηγορίες αυτές αποδίδουν και άλλα γνωρίσματα και απόψεις. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

19 Εθνολογική κατηγοριοποίηση (ΙΙ) Ωστόσο δεν αφομοιώνουν μόνο τις προκαταλήψεις των κοινωνιών τους όπως εκφράζονται από τους ενηλίκους. Είναι ισχυρότερες στην ηλικία των έξι καθώς η συμμετοχή σε μια ομάδα αποτελεί στοιχείο με το οποίο ξεχωρίζουν από άλλα μέλη άλλων ομάδων. Ωστόσο δεν αφομοιώνουν μόνο τις προκαταλήψεις των κοινωνιών τους όπως εκφράζονται από τους ενηλίκους. Είναι ισχυρότερες στην ηλικία των έξι καθώς η συμμετοχή σε μια ομάδα αποτελεί στοιχείο με το οποίο ξεχωρίζουν από άλλα μέλη άλλων ομάδων. Οι περαιτέρω γνώσεις που θα αποκτηθούν σχετικά με τις άλλες ομάδες και τα χαρακτηριστικά τους θα οξύνου ή θα αμβλύνουν τις προκαταλήψεις αυτές. Οι περαιτέρω γνώσεις που θα αποκτηθούν σχετικά με τις άλλες ομάδες και τα χαρακτηριστικά τους θα οξύνου ή θα αμβλύνουν τις προκαταλήψεις αυτές. Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμήμα Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμερινό εξάμηνο, 2009-2010Κοινωνική Ψυχολογία Ι

20 Πέννυ Παναγιωτοπούλου, Τμ. Ψυχολογίας, Παν. Κρήτης, χειμ. εξάμηνο 2009-2010 Κοινωνική Ψυχολογία Ι Βιβλιογραφία Baumeister, R.F. & Bushman, B.J. (2008). Social psychology and human nature. Thomson Wadsworth. Baumeister, R.F. & Bushman, B.J. (2008). Social psychology and human nature. Thomson Wadsworth. Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., & Cialdini, R.B. (2007). Social psychology: Goals in interaction. Pearson Education, Inc., Allyn and Bacon. Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., & Cialdini, R.B. (2007). Social psychology: Goals in interaction. Pearson Education, Inc., Allyn and Bacon. Lesko, W.A. (2009). Reading in Social Psychology: General, classic, and contemporary selections. Pearson Inc., Allyn and Bacon. Lesko, W.A. (2009). Reading in Social Psychology: General, classic, and contemporary selections. Pearson Inc., Allyn and Bacon. Matsumoto, D., & Juang, L. (2008). Culture and Psychology. Thomson Wadsworth. Matsumoto, D., & Juang, L. (2008). Culture and Psychology. Thomson Wadsworth. Myers, D.G. (2009). Exploring Social Psychology. McGraw Hill. Myers, D.G. (2009). Exploring Social Psychology. McGraw Hill. Myers, D.G. (2005). Social Psychology. NY: McGraw Hill. Myers, D.G. (2005). Social Psychology. NY: McGraw Hill. Schneider, F.W., Gruman, J.A., & Coutts, L.M (2005). Applied Social Psychology: Understanding and Addressing Social and Practical Problems. Sage. Schneider, F.W., Gruman, J.A., & Coutts, L.M (2005). Applied Social Psychology: Understanding and Addressing Social and Practical Problems. Sage. Taylor, S.E., Peplau, L.A., & Sears, D.O. (2003). Social psychology. Prentice Hill. Taylor, S.E., Peplau, L.A., & Sears, D.O. (2003). Social psychology. Prentice Hill. Hewstone, M., & Stroebe, W. (Eκδ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα, (2007): Παπαζήση. Hewstone, M., & Stroebe, W. (Eκδ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία. Αθήνα, (2007): Παπαζήση.


Κατέβασμα ppt "Αναπτυξιακή κοινωνική ψυχολογία Durkin, K., (2001). Αναπτυξιακή κοινωνική ψυχολογία. Στο Miles Hewstone, & Wolfang Stroebe (Eκδ.). Εισαγωγή στην Κοινωνική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google