Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μίνα Καλογρίδου Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ: 010-3239497 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μίνα Καλογρίδου Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ: 010-3239497 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μίνα Καλογρίδου Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ: 010-3239497 mkalogri@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

3 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

4 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ zΟδηγία 92/50 zΟδηγία 97/52 zΠΔ 346/98 εισάγει Οδηγία 92/50 ΦΕΚ/Α/230/12-10-1998 zΠΔ 18/00 εισάγει Οδηγία 97/52 ΦΕΚ/Α/15/3-2-2000

5 5 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ zΟδηγία 93/36 zΟδηγία 97/52 zΠΔ 370/95 εισάγει Οδηγία 93/36 ΦΕΚ/Α/199/14-9-1995 zΠΔ 105/00 εισάγει Οδηγία 97/52 ΦΕΚ/Α/100/17-3-2000

6 6 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ zΟδηγία 93/37 zΟδηγία 97/52 zΠΔ 334/00 εισάγει Οδηγίες 93/37 & 97/52 ΦΕΚ/Α/279/21-12-2000

7 7 ΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ zΥπηρεσίες & προμήθειες: π/υ 200.000 / 130.000 ΕΤΔ - 249.681 /162.293 ευρώ* χωρίς ΦΠΑ zΔημόσια έργα: π/υ 5.000.000 ΕΤΔ - 6.242.028 ευρώ* (χωρίς ΦΠΑ) * Ισοτιμία Ειδικών Τραβηκτικών Δικαιωμάτων (ΕΤΔ) με ευρώ από 1/1/2002 βάσει Π1/6671/20- 11-2001 εγκύκλιο Γ.Γ. Εμπορίου

8 8 ΑΕΙ ΜΕ ΟΡΙΟ 130.000 ΕΤΔ - 162.293 ΕΥΡΩ zΕΚΠΑ zΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ zΑΠΘ zΔΠΘ zΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ zΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ zΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ zΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

9 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ zΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ zΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ zΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ yμε προκήρυξη yχωρίς προκήρυξη

10 10 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Ανοικτός διαγωνισμός είναι εκείνος στα πλαίσια του οποίου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ύστερα από δημοσίευση προκήρυξης στον τύπο

11 11 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ zΑποστολή περίληψης προκήρυξης στην Εφημερίδα ΕΕ σύμφωνα με υπόδειγμα πριν από ελληνικό τύπο zΆνοιγμα προσφορών το ελάχιστο 52 ΗΗ από την ημερομηνία αποστολής περίληψης zΑποστολή ανακοίνωσης κατάρτισης σύμβασης στην Εφημερίδα ΕΕ εντός 48 ημερών από την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με υπόδειγμα

12 12 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ zΕνδεικτική ενημέρωση - γνωστοποίηση στην Εφημερίδα ΕΕ το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη νέου οικονομικού έτους, όλων των προμηθειών κατά κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών, των οποίων η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι ίση ή μεγαλύτερη από 750.000 ευρώ.  Ενδεικτική ενημέρωση και για τα δημ. Έργα π/υ 5.000.000 ευρώ.

13 13 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ zΣύντμηση προθεσμίας από 52 σε 36 ή 22 ΗΗ εφόσον έχει αποσταλεί ενδεικτική προκήρυξη 52 ΗΗ τουλάχιστον και κατ’ ανώτατο όριο 12 μήνες πριν την αποστολή της τελευταίας προκήρυξης. Η ενδεικτική προκήρυξη θα είναι σύμφωνα με το αναλυτικότερο υπόδειγμα της περίληψης του ανοικτού διαγωνισμού.

14 14 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ zΔιαγωνισμός σε δύο φάσεις. yΟι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής κατόπιν προκήρυξης που δημοσιεύεται στον τύπο yΕπιλέγονται οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν προσφορά

15 15 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ zΑποστολή περίληψης προκήρυξης στην Εφημερίδα ΕΕ σύμφωνα με υπόδειγμα πριν από ελληνικό τύπο zΠροθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (α’ φάση) όχι μικρότερη των 37 ΗΗ και σε επείγοντες περιπτώσεις σε 15 ΗΗ από την ημερομηνία αποστολής περίληψης διακήρυξης σε εφημερίδα ΕΕ zΠροθεσμία για υποβολή προσφορών (β’ φάση) όχι μικρότερη των 40 ΗΗ από την ημερομηνία αποστολής έγγραφης πρόσκλησης.

16 16 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ zΣύντμηση προθεσμίας από 40 σε 26 ΗΗ εφόσον έχει αποσταλεί ενδεικτική προκήρυξη 52 ΗΗ τουλάχιστον και κατ’ ανώτατο όριο 12 μήνες πριν την αποστολή της τελευταίας προκήρυξης. Η ενδεικτική προκήρυξη θα είναι σύμφωνα με το αναλυτικότερο υπόδειγμα της περίληψης του κλειστού διαγωνισμού. zΣτην επείγουσα διαδικασία σύντμηση σε 10 ΗΗ

17 17 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ zΑποστολή ανακοίνωσης κατάρτισης σύμβασης στην Εφημερίδα ΕΕ εντός 48 ημερών από την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με υπόδειγμα

18 18 ΚΟΙΝΗ ΟΔΗΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ zΟδηγία 2001/78 Τροποποίηση παραρτημάτων Οδηγιών 92/50, 93/36 και 93/37 (όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 97/52) για την χρήση τυποποιημένων εντύπων στη δημοσίευση των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων. zΙσχύει από 1/5/2002 ακόμα κι αν δεν έχει εισαχθεί στην εθνική έννομη τάξη με Π.Δ.

19 19 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΑ zΜη υποβολή προσφοράς σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό zΤεχνικοί, καλλιτεχνικοί λόγοι, δικαιώματα αποκλειστικότητας zΣυνέχεια διαγωνισμού μελετών - διαπραγμάτευση με βραβευθέντες zΕπείγουσα ανάγκη από απρόβλεπτα γεγονότα

20 20 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΑ zΣυμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν προβλέπονταν στην αρχική σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, εφόσον yδεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση yμπορούν να διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα απαραίτητες για την τελειοποίησή τους yμέχρι 50% της κύριας σύμβασης

21 21 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΑ zΝέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, εφόσον yείναι σύμφωνες με ένα βασικό σχέδιο της αρχικής σύμβασης, που έχει συναφθεί μέσω ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας yη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση έχει στην πρώτη προκήρυξη yγίνονται εντός τριετίας από την αρχική σύμβαση

22 22 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ zΜη υποβολή προσφοράς σε ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό zΠροϊόντα για σκοπούς ερευνών, πειραμάτων, μελετών ή αναπτύξεως zΤεχνικοί, καλλιτεχνικοί λόγοι, δικαιώματα αποκλειστικότητας

23 23 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ zΛόγοι κατεπείγοντος εξαιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων zΣυμπληρωματικές παραδόσεις από τον αρχικό προμηθευτή για μερική ανανέωση ή επέκταση υφιστάμενων προμηθειών, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα προκαλούσε τεχνικές δυσχέρειες. Η διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την τριετία.

24 24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ zΑποστολή ανακοίνωσης κατάρτισης σύμβασης στην Εφημερίδα ΕΕ εντός 48 ημερών από την υπογραφή σύμβασης, σύμφωνα με υπόδειγμα

25 25 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ zΗ επιλογή της μεθόδου αποτίμησης μίας σύμβασης δεν μπορεί να γίνει με την πρόθεση να παρακαμφθεί η εφαρμογή του ΠΔ 346/98 zΚαμία προμήθεια για μία ορισμένη ποσότητα προϊόντων δεν επιτρέπεται να κατατμηθεί με σκοπό την αποφυγή εφαρμογής του ΠΔ 370/95 zΚανένα έργο έργο και καμία σύμβαση δεν μπορεί να κατατμηθεί προς αποφυγή εφαρμογής του ΠΔ 334/00

26 26 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ zΜονάδα Παρακολούθησης Δημοσίων Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) zΕγκύκλιοι ΥΠΕΘΟ y521/8-1-1997 y10543/31-3-1997 y5527/11-2-1999 zΑποστολή περιλήψεων προκηρύξεων στη ΜΟΠΑΔΙΣ πριν την αποστολή τους στην Εφημερίδα ΕΕ - προληπτικός έλεγχος

27 27 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ zΜονάδα Παρακολούθησης Διεθνών Συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ) zΤ.Θ. 14, 55102 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη zΤηλ: 0310 476 103 - 4 zFax: 0310 476 105 zsite: www.cieel.gr ze-mail: mopadis@cieel.gr

28 28 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ zΟδηγία 89/665/ΕΟΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων zΝ. 2522/1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 ΕΟΚ

29 29 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

30 30 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ zΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ yΝ. 2362/1995 yΝ. 716/1977 zΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ yΝ. 2286/1995 yΠ.Δ. 394/1996 zΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ yΝ. 1418/1984 yΠ.Δ. 609/85

31 31 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ zΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ yΝ. 2362/1995 yΝ. 716/1977 zΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ yΝ. 2286/1995 yΠ.Δ. 394/1996 zΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ yΝ. 1418/1984 yΠ.Δ. 609/85 zΚΟΙΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ yΝ. 2741/1999 Τεύχος συμβάσεων ΦΕΚ yΝ. 2328/1995 Ονομαστικοποίηση μετοχών

32 32 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ zΑΝΟΙΚΤΟΣ / ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ yπ/υ μεγαλύτερος από 45.000 ευρώ zΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ yπ/υ από 15.000 - 45.000 ευρώ zΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ yπ/υ μέχρι 15.000 ευρώ Απόφαση Υπ. Οικονομικών 2/45564/0026/ΦΕΚ Β’/1066/10- 8-2001

33 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ zΤόπος και χρόνος υπογραφής της σύμβασης zΤα συμβαλλόμενα μέρη - οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους zΑντικείμενο σύμβασης zΤιμή zΤόπο, χρόνο παράδοσης & πληρωμής zΕγγυήσεις, ρήτρες


Κατέβασμα ppt "1 Μίνα Καλογρίδου Στέλεχος Μονάδας Ελέγχου τηλ: 010-3239497 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google